Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Anna Woźniczko


Język polski

mgr Katarzyna Jurczak
mgr Iwona Kuraś

Język angielski

mgr Tomasz Dylkowski
mgr Anna  Kijas
mgr Katarzyna Jurczak 

Język niemiecki

mgr Aneta Wawrecka

Matematyka

mgr Małgorzata Sularz
mgr Alicja Goncerz

Biologia

mgr Anna Woźniczko
mgr Małgorzata Kabalska

Informatyka
 
mgr Wojciech Ptak

Wychowanie fizyczne
mgr Mariusz Mendak
mgr Elżbieta Gawłowska
 
Fizyka

mgr Grzegorz Wójcik 

Edukacja dla bezpieczeństwa

chor. mgr  Zbigniew Biały  

Historia

mgr Dariusz Jaworski

Historia i społeczeństwo

mgr Dariusz Jaworski  
mgr Jolanta Stanowska

Geografia
mgr Dariusz Jaworski

Wiedza o społeczeństwie
mgr Małgorzata Kabalska
mgr Iwona Kuraś

Wiedza o kulturze

mgr Iwona Kuraś 

Chemia

mgr Małgorzata Kabalska  
mgr Anna Woźniczko

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Małgorzata Kabalska

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Iwona Kuraś  

Religia
ks. mgr Wiesław Wróbel

Plastyka
mgr Iwona Kuraś

Pedagog szkolny
mgr  Martyna Słabosz

Bibloteka
mgr inż. Anna Jastrząb