• KLAUZULA INFORMACYJNA

 • KLAUZULA INFORMACYJNA - dla emerytów i rencistów
 • Wykaz podręczników 2019/20


 • Jest nam niezmiernie miło poinformować, że decyzją jury wśród grona tegorocznych laureatów Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Muzealne Spotkania z Fotografią” znalazła się Julia Czech, uczennica klasy IIIa. Wyróżnione zdjęcia Julia wykonała w Muzeum Pana Antoniego Toborowicza w Woli Libertowskiej, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie w realizacji projektu.

  „Muzealne Spotkania z Fotografią” to międzynarodowy konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży organizowany przez Muzeum w Koszalinie. Jego celem jest prezentacja dziedzictwa kulturowego, a także wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum. W konkursie uczestniczą uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy, pojedyncze eksponaty, budynki muzeów lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. 

  Uroczysta gala połączona z wystawą nagrodzonych prac odbędzie się 19 września w Muzeum w Koszalinie, na którą oczywiście Julia dostała zaproszenie .

  Julii gratulujemy olbrzymiego sukcesu i życzymy kolejnych udanych ujęć!

  PS W galerii zobaczycie kilka zdjęć Julki podczas pracy w Muzeum Pana Antoniego Toborowicza

  FOTORELACJA

  Spotkanie w sprawie zakupu mundurów

  Dnia 18 lipca 2019r. (czwartek) w Zespole Szkół w Pilicy - ul. Zamkowa 7, odbędzie się spotkanie w sprawie wyboru oferty na zakup umundurowania dla uczniów mundurowych klasy I liceum - ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.

  W celu usprawnienia pomiarów zapraszamy:

  o godz. 16:00 - uczniów klasy I – ponadpodstawowej

  o godz. 17:00 - uczniów klasy I – ponadgimnazjalnej

  Obecność ucznia z dorosłym opiekunem obowiązkowa.


  PROPONUJEMY ZALICZKĘ W KWOCIE 100zł.  4 lipca od godz. 08:00 na stronie www.oke.jaworzno.pl  w Serwisie dla zdających → Serwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego ( obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym).

  Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy, informuje absolwentów rocznika 2018/2019, że dnia 4 lipca 2019r. w godz. 11.30 - 14.30 w Sali nr 24, wychowawcy klas rozpoczną wydawanie świadectw dojrzałości.  Świadectwa nieodebrane w dniu 4 lipca 2019r. zostaną przekazane do odebrania w sekretariacie szkoły. Warunkiem odbioru świadectwa jest okazanie dokumentu tożsamości (dokument ze zdjęciem). Odbioru świadectwa dojrzałości dokonuje absolwent lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.

  PRYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ODDANIA KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI !!!

  Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00)

  2. część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w  terminie poprawkowym .

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE. • OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020


 • 19 czerwca oficjalnie i bardzo muzycznie zakończyliśmy rok szkolny. Plejada gwiazd naszego liceum, tych wschodzących i tych, które już opuściły mury szkoły zaśpiewała kilka pięknych piosenek. Były dedykacje i wzruszenia - nie tylko muzyczne. I dużo radości. Wakacje!!!!

  Na uroczystość jako reprezentant starostwa Powiatowego w Zawierciu przybył pan Paweł Sokół- członek zarządu starostwa.

  Do zobaczenia we wrześniu.

  FOTORELACJA

  W związku z upałami i wysokimi temperaturami powietrza w pomieszczeniach szkolnych od dnia 12 do14 czerwca 2019r., lekcje będą  skrócone do 30 minut, przy zachowaniu tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.

  Anna Woźniczko - dyrektor  7 czerwca 2019 roku uczniowie wraz z nauczycielami naszego liceum po raz kolejny wzięli udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. O godzinie 11:00 wszyscy zebrali się w auli. Każdy miał przy sobie książkę, którą czytał przez 15 minut. Była to próba pobicia rekordu masowego czytania w jednym momencie. Akcja połączona była z wykładem dotyczącym losów patronki naszej szkoły Królowej Elżbiety, które w interesujący sposób przedstawił zebranym nauczyciel historii, Pan Dariusz Jaworski.

  FOTORELACJA

  W naszej szkole ruszył projekt Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu. Trwa on od 3 tygodni. Wybrana grupa młodzieży z zapałem i wielką chęcią uczestniczy w zajęciach, które odbywają się raz w tygodniu. Tematem przewodnim są kompetencje społeczne. Uczestnicy mogą poznać bliżej problemy społeczeństwa i pogłębić swoją wiedzę na temat systemu wartości. Przed młodzieżą jeszcze kilka spotkań, które zakończą się stworzeniem wspólnego projektu, a ten ma być prezentowany na uroczystej gali. Trzymajmy kciuki za uczestników.

  FOTORELACJA

  W miniony czwartek, 16 maja, tradycyjnie już w naszej szkole odbył się dzień otwarty dla przyszłych licealistów. Gościliśmy uczniów gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych z : Dłużca, Dzwono-Sierbowic, Giebła, Kroczyc, Ogrodzieńca, Podzamcza, Wierbki i oczywiście Pilicy. Indywidualnie przybyli uczniowie z Zawiercia i Żarnowca. Czekało na nich wiele atrakcji przygotowanych przez licealistów, nauczycieli czy instytucje współpracujące ze szkołą. Goście zobaczyli pokaz musztry w wykonaniu uczniów klas mundurowych, mogli ocenić sprawność fizyczną licealistów podczas pokazu z technik interwencji i samoobrony. Zainteresowaniem -nie tylko męskiej części odwiedzających-cieszyło się strzelanie z broni pneumatycznej. Uczniowie z uwagą wysłuchali prelekcji przedstawicieli Komendy Policji w Zawierciu dotyczącej zasad rekrutacji do pracy w policji i przepisów dotyczących młodych ludzi znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. Sprawdzali się też w krótkim kursie pierwszej pomocy. Mogli skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością i porozmawiać ze starszymi koleżankami i kolegami, którzy oprowadzając po klasach i szkolnych korytarzach, opowiadali o tym, jak to naprawdę jest być pilickim licealistą.

  W części artystycznej zebrani na auli oklaskiwali umiejętności aktorsko-kabaretowe uczniów w scenkach z życia szkoły. Ale przede wszystkim goście zostali zapoznani z atrakcyjną ofertą edukacyjną liceum na nowy rok szkolny- 2019/2020. Ponadto w prezentacji multimedialnej zobaczyli szkołę - jej codzienne życie, sukcesy i działania, które sprawiają, że uczniowie, nawet po ukończeniu liceum, wracają do niego z sentymentem.

  Do zobaczenia we wrześniu !!!

  FOTORELACJA  Reprezentacje klas cywilnych i mundurowych uczestniczyły w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w klasztorze oo. Franciszkanów w Pilicy- Biskupicach, po której uczestnicy przemaszerowali na pilicki rynek. Tam przed pomnikiem pamięci delegacje samorządu, szkół i innych organizacji złożyły kwiaty. Wartę honorową przy pomniku pełnili uczniowie klasy mundurowej: Karolina Łoźna i Piotr Szczubiał.

  FOTORELACJA

  30. 04. 2019r. miało miejsce niecodzienne i bezprecedensowe wydarzeni e – MARSZ ŻYWYCH W PILICY . Marsz upamiętniał społeczność pilickich Żydów, wymordowanych w okresie II wojny światowej. Nasze liceum było nie tylko uczestnikiem, ale i współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Jak do niego doszło? Otóż jakiś czas temu mieszkająca w Izraelu Pani Varda Libermensch dowiedziała się, że w zbiorowej mogile na ul. Piłsudskiego leży jej babcia, mieszkająca do II wojny światowej w Pilicy. Pani Varda wspólnie ze swoim synem Eyalem postanowili upamiętnić swoją krewną oraz całą społeczność żydowską organizując w Pilicy „marsz żywych”. Patronem marszu został Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, głównymi organizatorami – Varda i Eyal Libermensch oraz Pan Marcin Bergier – nauczyciel II LO w Zawierciu. Nasza szkoła przygotowała folder przypominający dzieje społeczności żydowskiej w Pilicy i wystawiła przy pomniku wartę honorową, złożoną z naszych niezastąpionych mundurowych i oczywiście uczestniczyliśmy również w marszu.

  Marsz wypadł bardzo okazale. Uczestniczyło w nim kilkaset osób, w tym około 80 Żydów z Izraela i Australii, uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z Pilicy, Wierbki, Dzwono- Sierbowic wraz z opiekunami , grupa młodzieży z II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu oraz mieszkańcy Pilicy. Trasa wiodła od rynku w Pilicy do pomnika- zbiorowej mogiły na ul. Piłsudskiego. Tam miały miejsce główne uroczystości. Ich najważniejszym elementem była modlitwa za dusze pomordowanych, odmówiona przez żydów i katolików pod kierunkiem rabina i księdza proboszcza. Nie brakowało wzruszających momentów, jak wystąpienie Pana Eyala Libermenscha czy spontaniczna opowieść jednej z najstarszych mieszkanek Pilicy, która wspominała pilickich Żydów i straszne czasy wojny.

  FOTORELACJA

  27 kwietnia kolejne pokolenie pilickich licealistów odebrało swoje świadectwa ukończenia szkoły średniej. Za nami trzy lata wspólnych wycieczek, wzlotów, niewielu upadków, nauki i bezcennego czasu spędzonego w gronie przyjaciół. Uroczystości zakończenia roku , którym przewodniczyła Pani Dyrektor, odbyły się w auli szkolnej. Obecni byli wychowawcy, nauczyciele, zaproszeni goście i uczniowie młodszych klas. Przybyli również rodzice i absolwenci naszego liceum. Klasy IIa oraz IIb zadbały o to, aby ten ostatni dzień w szkole był wyjątkowy. Nie zabrakło wzruszających przemówień i podziękowań. Teraz już tylko przed nami najważniejszy egzamin w życiu- egzamin dojrzałości, który dzieli nas od dorosłego życia i wymarzonych studiów. Mimo że pewien etap w naszym życiu dobiegł końca, na pewno szkoła, nauczyciele , koleżanki i koledzy z klasy długo będą przez nas wspominani, a my obiecujemy, że jeszcze nie raz odwiedzimy nasze liceum! Nie tylko we wspomnieniach…

  Do zobaczenia!!!


  FOTORELACJA  Informacja związana z zawieszeniem akcji protestacyjnej pracowników oświaty

  Dyrektor Zespołu Szkół w Pilicy informuje, że od dnia 29 kwietnia 2019r., zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem.

  Anna Woźniczko • INFORMACJA MEN

 • INFORMACJA DYREKTORA


 • W dniu 18 kwietnia 2019 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pozarom" na szczeblu powiatowym. Dawid Goncerz uczen klasy II A zajął II miejsce.

  Gratulujemy !!!!

  FOTORELACJA

  Dnia 28. marca my, trzecioklasiści, udaliśmy się na Jasną Górę, by prosić Opatrzność o wsparcie podczas egzaminów otwierających nasze ścieżki w dorosłość. Podróż zaczęliśmy od zbiórki, godzina 8:00- wyjazd. Nauki przed właściwą mszą rozpoczęły się o 10:00. W tym czasie można było również przejść do Kaplicy Sakramentu Pokuty i tam z niego skorzystać. O godzinie 11:00 rozpoczęła się msza św. celebrowana przez bpa diecezji sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka, podczas której młodzież maturalna została ofiarowana w akcie zawierzenia pod opiekę Maryi. W murach kościoła obecnych było ponad tysiąc młodych z diecezji sosnowieckiej wraz z opiekunami. W naszym przypadku byli to: p. Anna Jastrząb, p. Iwona Kuraś, p. Elżbieta Gawłowska oraz oczywiście ks. Wiesław Wróbel. Po mszy każdy indywidualnie mógł udać się na drogę krzyżową lub też pozwiedzać Jasną Górę. Wiele osób zakupiło też różańce czy obrazki z podobiznami świętych dla siebie lub bliskich. Na koniec każdy uczestnik obdarzony został modlitewnikiem ze świętym papieżem Janem Pawłem II dla upamiętnienia jego pielgrzymki w Sosnowcu z 1999r.

  W drodze powrotnej nie mogło oczywiście zabraknąć McDonalda. Do Pilicy zawitaliśmy krótko po godzinie 15:00. Mamy nadzieję, że matury pójdą nam śpiewająco, a święci wstawią się za nami w tych trudnych i stresujących chwilach.  Miło nam poinformować, że nasza uzdolniona artystycznie uczennica, Wiktoria Wolańska została wyróżniona na szczeblu powiatowym konkursu recytatorskiego. Jej odważna interpretacja Pani Twardowskiej urzekła jury.

  Brawo Wiktorio!

  FOTO

  We wtorek, 26 marca 2019r. uczniowie realizujący przedmiot Wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, wysłuchali wykładu, który wygłosił pan Szymon Rosół z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Licealiści zgłębili wiedzę w zakresie m.in.: różnorodności definiowania pojęcia ,,terroryzm’’, cech łączących te, często odmienne, definicje, historii terroryzmu – od asasynów po Państwo Islamskie. Nasz gość przedstawił również najbardziej znane organizacje terrorystyczne, przybliżył dokonane przez nie zamachy oraz zaprezentował profil ,,potencjalnego terrorysty’’.

  FOTORELACJA

  25 marca 2019 r. odbył się XVI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego pod hasłem „Pleasantry Preparations”. W tym roku uczniowie szkół z terenu powiatu zawierciańskiego zmagali się z materiałem słownikowym na literę "p". Wśród nich nasi reprezentanci: Oliwia Nędza, Agata Cholewa i Bartosz Kuraś. Przygotowania do konkursu trwały wiele tygodni ale było warto... nasza dzielna drużyna wywalczyła III miejsce!

  Gratulujemy!!!

  FOTO

  W roku szkolnym 2018/2019 w naszym liceum cyklicznie raz w tygodniu odbywają się zajęcia z zakresu walki wręcz. Uczniowie klas mundurowych pod okiem chor. Zbigniewa Białego-oficera WP, trenera ju jutsu i wu shu, uczestniczą w zajęciach majacych na celu nie tylko podniesienie sprawności fizycznej, ale rownież wyposazyc ich w wachlarz wiadomosci i umiejetnosci niezbednych w walce wrecz. Rozmaite techniki chwytow rzutow, kopniec i pchnięc mają skutecznie pomoc w obezwladnianiu przeciwnika w realnym zagrozeniu zdrowia badz zycia.  W dniu 12 marca 2019 r., w ramach zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, w naszej szkole gościła pani Anna Pala, kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zawierciu. Pani kierownik zapoznała uczniów klasy Ia z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi systemu ubezpieczeń społecznych, m.in. obowiązkami uczestników tego systemu, czy rodzajami przysługujących im świadczeń, ilustrując je licznymi przykładami ze swojej praktyki zawodowej. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą liczne pytania zadawane prelegentce w trakcie spotkania. Wizyta pani kierownik stanowiła zwieńczenie projektu ,,Lekcje z ZUS’’, do którego po raz trzeci przystąpili uczniowie naszej szkoły – w tym roku szkolnym, młodzież z klasy Ia.

  FOTORELACJA

  Bartosz Kuraś z IIIa został laureatem X Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Nagrodą jest Promesa, która zapewnia mu miejsce na wybranym przez siebie kierunku studiów cywilnych w WAT oraz bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim podczas pierwszego roku studiów. W przypadku podjęcia studiów w Wojskowej Akademii Technicznej otrzyma też w pierwszym semestrze stypendium naukowe. Nagrodę rzeczową ufundowali sponsorzy.

  15 marca 2019 r. do finału X edycji konkursu przystąpiło 89 uczestników wyłonionych spośród 1000 uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Eliminacje zostały przeprowadzone w grudniu 2018 roku w 60 szkołach średnich. Autorami zadań i pytań testowych, zarówno w eliminacjach, jak i w finale byli doświadczeni nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT. Finał został podzielony na dwie części. W pierwszej- pisemnej- uczestnicy przystąpili do rozwiązywania trzech zadań problemowych, zaś w części drugiej odpowiadali na 10 pytań testowych. Do każdego pytania podane były 4 odpowiedzi, z których jedna, dwie, trzy lub cztery były poprawne. Wyniki testów oceniała Komisja Konkursowa składającą się z kilkunastu nauczycieli akademickich IMiK.

  Podczas, gdy finaliści w skupieniu rozwiązywali zadania konkursowe, opiekunowie wysłuchali wykładu dr. hab. inż. Jerzego Zielińskiego pt. „Profesor Kaliski – pracoholik, wizjoner, pasjonat życia”, wykładu prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Czupryńskiego pt. „Chemia nadzwyczajnym zagrożeniem bezpieczeństwa człowieka” oraz wykładu prof. dr. hab. inż. Leszka Jaroszewicza pt. „Ewolucja poglądów fizycznych na pojęcie czasu i przestrzeni”.

  Przypominamy też, że porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Powiatem Zawierciańskim oraz Zespołem Szkół w Pilicy zostało zawarte 28 listopada 2017r. w Warszawie. W ten sposób Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy dołączyło do szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z WAT, jedną z najlepszych w kraju uczelni cywilno-wojskowych o technicznym profilu kształcenia.

  Bartoszowi życzymy powodzenia!!!

  FOTORELACJA

  W dniu 15.03.2019r. uczniowie naszej szkoły wzieli udział w turnieju "Młodzież zapobiega pożarom". Eliminacje gminne odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy o godzinie 9:00. Zespół Szkół im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy reprezentowali Dawid Goncerz z klasy II a i Marcin Szwej z klasy I a.

  W wyniku testu wyłoniony został zwyciężca Dawid Goncerz i teraz będzie walczył na szczebu powiatowym.

  FOTORELACJA

  W pierwszym tygodniu lutego 2019 odbyła się kolejna międzynarodowa wymiana grup uczniów biorących udział w projekcie Erasmus + pod hasłem Burze i Błyskawice w strategiach nauczania meteorologii. Tym razem szkołą goszczącą było "Lycée Général et Technologique Jacques Prévert" w Taverny, francuskim mieście położonym 20 km od Paryża.W spotkaniu wzięło udział 6 nauczycieli i 10 uczniów, reprezentujących 4 partnerskie / uczestniczące szkoły średnie w tym projekcie: Portugalia, Rumunia, Słowenia i Polska. Towarzyszyło im 3 nauczycieli i 10 francuskich studentów, którzy organizowali i kierowali wszystkimi działaniami.Warto dodać, że dotychczas młodzież zwiedziła w ramach projektu Erasmus+ takie państwa jak Rumunia, Portugalia, Słowenia i Francja. Uczestnicy zagraniczni gościli także u nas w październiku. Kolejnym etapem będzie wyjazd do Portugalii.

  FOTORELACJA

  19 stycznia 2019 roku to ważna data dla tegorocznych maturzystów. Tego właśnie dnia na 107 dni przed egzaminem dojrzałości odbył się bal maturalny. Urocze dziewczęta i przystojni młodzieńcy nienagannie odtańczyli poloneza. Pani Dyrektor Anna Woźniczko słowami „Studniówkę Anno Domini 2019 uważam za otwartą” rozpoczęła tę niezwykłą uroczystość w życiu trzecioklasistów. Nie zabrakło oczywiście pięknych kwiatów i gorących podziękowań dla Pani Dyrektor, Wychowawców, Nauczycieli i Rodziców. Zgromadzeni goście, uczniowie i rodzice wysłuchali przesłania Pana Pawła Sokoła, członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, reprezentującego organ prowadzący szkołę, czyli Starostwo Powiatowe w Zawierciu, a także słów Burmistrza Miasta i Gminy Pilica skierowanych do młodzieży, odczytanych przez wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Pilica- pana Tomasza Karpałę. Wszyscy życzyli maturzystom udanej zabawy oraz oczywiście pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego.

  Ze względu na przykre wydarzenia, które miały miejsce w Gdańsku, godzina rozpoczęcia studniówki została przesunięta, a zebrani uczcili pamięć zmarłego Prezydenta minutą ciszy.

  Atmosfera balu była podniosła, a po części oficjalnej także bardzo radosna. Tańcom nie było końca i trwały do białego rana. Teraz zostało tylko odliczanie do najważniejszego egzaminu w naszym życiu - egzaminu dojrzałości, który zacznie się 6 maja.

  FOTORELACJA

  W czwartek 20 grudnia 2018 roku zakończyliśmy w naszej szkole tegoroczną akcję charytatywną "Paczka dla dzieciaczka". Licealiści przez dwa miesiące gromadzili maskotki, gry, słodycze czy artykuły biurowe. Oczywiście uczniowie wykazali się wielkim sercem i dzięki temu zebraliśmy całkiem pokaźny worek prezentów.

  Zgromadzone podarunki wolontariusze pod opieką koordynatora akcji - pani Elżbiety Gawłowskiej- zawieźli do jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie zawierciańskim.

  Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji i zapraszamy do udziału w następnych !!!

  FOTORELACJA

  W tegorocznym rajdzie udział wzięło ponad 140 uczestników ze szkół w Pilicy, Czeladzi, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. To już piąta edycja rajdu, który odbył się na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Będzinie.

  Trasa tegorocznej edycji prowadziła z plaży na Stawikach w Sosnowcu do Wyższej Szkoły HUMANITAS. Kierownikiem trasy był major Jacek ŁUKASIK – Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Będzinie. Celem rajdu była chęć zapoznania z walorami krajoznawczymi Sosnowca, popularyzacja czynnego wypoczynku i integracja uczniów z klas o profilu mundurowym z terenu administrowanego przez WKU w Będzinie.Ważnym celem była również promocja ochotniczych form służby wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem służby kandydackiej w uczelniach wojskowych, a także promowanie zagadnienia obronności i bezpieczeństwa oraz budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Na trasie „Rajdu Dekielka” czekało na uczestników wiele konkurencji (np.: pompki na ławce, biegi po plaży), podczas których drużyny zdobywały cenne punkty do końcowej klasyfikacji. W auli Wyższej Szkoły Humanitas, odbył się konkurs wiedzy, w którym uczniowie rywalizujący w dwuosobowych zespołach mieli szanse na zdobycie ostatnich punktów.

  Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy za udział w „Rajdzie Dekielka”. Każdy uczestnik Rajdu Dekielka otrzymał okolicznościowy medal, mały prezent oraz posilił się wojskową grochówką.

  FOTORELACJA

  W dniu 12.12.2018r. odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miejscem uroczystości było II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy IIIa Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy – Bartosz Kuraś. Zaproszeni goście wysłuchali także wykładu dr. Tomasza Orkisza „Nowe kierunki i rozwiązania w technice. Wybrane zagadnienia” oraz występu artystycznego młodzieży. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych!

  FOTORELACJA

  We wtorek 11 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbył się międzyklasowy MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ. W turnieju wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Drużyny liczyły po siedmiu zawodników. Walka była zacięta. Pierwsze miejsce zajęła klasa Ia, drugie klasa Ib , trzecie klasa IIIb. Gratulujemy!!!

  FOTORELACJA

  Tydzień temu klasa druga i pierwsza wyruszyły na dwudniowy podbój Zakopanego. Już teraz zdradzę, że misja się powiodła, a radosne uśmiechy i ciekawe wspomnienia do teraz nam towarzyszą. Wyruszyliśmy 6 grudnia, z lekkim opóźnieniem autobusu, ale ani to, ani czekanie na mrozie, nie ostudziło naszego zapału. Z muzyką na ustach pokonaliśmy korki w drodze, nie zapominając o wstąpieniu do Top of the Top restauracji, czyli McDonald. Wracając do tematu, pierwszym wartościowym punktem wycieczki było zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu. W sanktuarium dało się poczuć namacalną energię i więź z Bogiem, siostra zakonna zdradziła nam także kilka ciekawostek o Świątyni, co bardzo spodobało się ,,głodnym wiedzy” uczniom. Około godziny czternastej dotarliśmy do Ośrodka Kolonijno-Wypoczynkowego Staszelówka, w którym ugościli nas pysznym obiadem i wygodnymi pokojami…, w których nie mogliśmy odpocząć dłużej, gdyż z opiekunami- p.Małgorzatą Kabalską i p. Dariuszem Jaworskim wyruszyliśmy w spacer po Zębie. Niech Was nie zwiedzie słowo ,,spacer’’: mroźna pogoda, puch lecący z nieba i długa trasa, prawie odebrały nam siły na resztę wieczoru. Radości dopełniły: ognisko urządzone przez ośrodek i dyskoteka, w której tylko nieliczni nie brali udziału. Reasumując - było świetnie aż do ciszy nocnej, czyli godziny dwudziestej drugiej, gdzie każdy już leżał w łóżeczku (swoim) i regenerował się na kolejny dzień przygód.

  Dzień drugi zaczęliśmy od pysznego śniadania, po nim wyruszyliśmy na Gubałówkę. Mniej niż godzinę zajęła nam wspinaczka na szczyt, po kilkunastu pamiątkowych zdjęciach zjechaliśmy z „zawrotną prędkością” kolejką w dół w stronę Krupówek. Lecz naszym celem nie było rozrzucanie wyposażeniem portfela na prawo i lewo, tylko kolejne ciekawostki historyczne, tym razem na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyku. Zobaczyliśmy także stocznię i wraz z ks. Wacławem zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, wybudowane jako votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981.

  Wycieczce towarzyszyła radosna atmosfera i fenomenalna pogoda. Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze więcej podobnych podróży.

  FOTORELACJA

  26 listopada w Zawierciu odbył się XV Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. II miejsce zajęła Patrycja Wyrodek, brawurowo wykonując utwór Christiny Aguilery "Hurt". Udany debiut ma za sobą również Zuzanna Pawełczyk z Ia 🙂 Brawo dziewczyny !  W piątek 23 listopada 2018 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Sosnowcu odbył się III Bal Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej pod hasłem „Vivat Niepodległa”, upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W balu udział wzięło prawie 600 gości-wolontariuszy i sympatyków pomagania. W niepowtarzalny klimat wprowadzał biało-czerwony wystrój, wyjątkowe kotyliony oraz wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Oficjalnego otwarcia balu dokonał dyrektor sosnowieckiej Caritas ks. Tomasz Folga, dziękując wszystkim wolontariuszom za ich trud i pracę na rzecz potrzebujących. Zgodnie z tradycją bal rozpoczął się staropolskim polonezem.

  Jest on formą nagrody za całoroczną sumienną pracę wolontariuszy na rzecz innych. Niesie również przesłanie dla wszystkich młodych, że warto pomagać.

  Liceum reprezentowała piątka wspaniałych: Julia Czech, Kinga Koch, Malwina Szwej, Kinga Wyrodek, Kuba Gliniany i Mateusz Gębala pod opieką ks. Wiesława Wróbla. Oczywiście wolontariat trwa cały rok i już zapraszamy wszystkich do udziału w akcji „Paczka dla dzieciaczka”, która rozpoczyna się w naszej szkole już od pierwszego grudnia.

  FOTORELACJA

  19 listopada przypada kolejna, 601. rocznica koronacji Elżbiety patronki Liceum Ogólnokształcącego w Pilicy, trzeciej żony Władysława Jagiełły. Z tej okazji, w auli szkoły odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. Przedstawiono prezentację przypominającą ubiegłoroczne obchody 600-lecia. Przypomniano również postać królowej, jej zasługi dla krzewienia oświaty i lokacji miasta Pilica oraz ciekawostki, okoliczności i kontrowersje związane z koronacją królowej. Warto w tym miejscu przytoczyć kilka z nich.

  Po raz pierwszy w naszym kraju koronę królewską założono na skronie Polce, poddanej króla, córce Jadwigi i Ottona z Pilczy herbu Topór.W ten sposób okryła ona chwałą nie tylko swój ród, ale i miejscowość, z której pochodziła a więc Pilczę - dzisiejszą Pilicę. Jak wiadomo, związkowi króla z poddaną sprzeciwiało się bardzo wiele osób z jego otoczenia, ze stryjecznym bratem Witoldem i możnowładcami wielkopolskimi na czele. Wielkopolanie obawiali się wzrostu wpływów rycerstwa małopolskiego - z którego wywodziła się Elżbieta - na dworze królewskim. Problem brał się również stąd, że część szlachty chciała ożenić króla z bratanicą króla niemieckiego i węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego - Elżbietą Brabancką. Próbowano podważyć legalność związku Elżbiety i Jagiełły. Według ówczesnego prawa kościelnego Elżbieta była kanoniczną siostrą Władysława, ponieważ matką chrzestną Jagiełły była Jadwiga matka Elżbiety. W związku z tym przeciwnicy małżeństwa uznali je za kazirodcze. Aby wytrącić z ich rąk ten argument, Jagiełło wysłał na odbywający się wtedy sobór w Konstancji poselstwo w celu uzyskania kościelnej dyspensy. Na czele poselstwa stanął wybitny teolog, profesor Akademii Krakowskiej, Andrzej z Kokorzyna. Wbrew oczekiwaniom przeciwników, dyspensa została bez trudu uzyskana. Następnie próbowano nie dopuścić do koronacji Elżbiety. Wskazywano na to, że Polska ma już „królową’ w osobie córki Jagiełły - Jadwigi ( z małżeństwa z Anną Cylejską), uznanej wcześniej za następczynię tronu. Nie pamiętano przy tym, że ogłoszenie Elżbiety następczynią nastąpiło jeszcze za życia królowej Anny, a więc już wtedy były „dwie królowe”. Jagiełło, którego cierpliwość się kończyła, zagroził, że jeżeli możnowładcy nie zgodzą się na koronację jego ukochanej żony, to zrezygnuje z tronu i wróci na Litwę. Dopiero wtedy większość oponentów zamilkła, godząc się na koronację.

  Uroczystości koronacyjne odbyły się 19 listopada 1417r na Wawelu. Koronacji dokonał arcybiskup lwowski Jan Mikołaj z Rzeszowa. Po koronacji jej uczestnicy złożyli królowej hołd oraz stosowne podarunki. Zachowała się informacja, iż mieszczanie lwowscy podarowali monarchini 300 cytryn, a cesarz Zygmunt przysłał gratulacje. Nie obyło się jednak bez zgrzytów. Tuż przed uroczystością stolicę demonstracyjnie opuścił wojewoda poznański, Sędziwój Ostroróg - główny oponent królowej. Dokonanie koronacji przez arcybiskupa lwowskiego, wbrew dotychczasowej tradycji (dokonywali jej dotychczas arcybiskupi gnieźnieńscy), przyczyniło się do ustanowienia tytułu prymasa Polski. Arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, przebywający wówczas na soborze w Konstancji, czując, że jego pozycja w królestwie jest zagrożona, postarał się o uzyskanie takiego tytułu od soboru. Oficjalnie brzmiał on Primas Regni i dawał zwierzchnictwo nad całym kościołem polskim.

  FOTORELACJA

  W związku z obchodami Roku Niepodległości, uczniowie klas mundurowych w poniedziałek - 19.11.2018 - w 104 rocznicę uczcili pamięć o bitwie pod Krzywopłotami i Bydlinem marszem z Pilicy do Bydlina.

  Nie zważając na śnieg i niską temperaturę, w ciągu trzech godzin pokonaliśmy kilkanaście kilometrów i byliśmy pod pomnikiem na cmentarzu w Bydlinie, dokładnie w południe. Dzień i godzina nie zostały wybrane przypadkowo. Również w południe 19.11.1921r., a więc równo 97 lat temu miało tutaj miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie nowo wybudowanego pomnika, w którym uczestniczył Naczelnik Państwa, marszałek Józef Piłsudski. Zastanawialiśmy się, czy aby któryś z nas nie stoi na miejscu marszałka. Uczciliśmy pamięć o pochowanych tutaj bohaterach - żołnierzach 1 Pułku Legionów - zapaleniem znicza i minutą ciszy. Następnie pomaszerowaliśmy do kolejnego, tym razem „żywego” pomnika, jakim jest ufundowana przez legionistów w latach 30-tych szkoła w Bydlinie. Również i tutaj, pod tablicą upamiętniającą bitwę, uczciliśmy pamięć o poległych złożeniem wiązanki kwiatów, zapaleniem znicza i minutą ciszy.

  Rajd miał patriotyczny i edukacyjny charakter. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie historię bitwy, którą Józef Piłsudski nazwał „legionowymi Termopilami” i w której zginął przyrodni brat Ignacego Paderewskiego - porucznik Stanisław Paderewski.  16 listopada 2018 r. nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Głównym celem inicjatywy jest popularyzacja i wspieranie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Uczniowie klasy IIa ponownie zmierzyli się z tym wyzwaniem – zaprezentowali społeczności szkolnej swoje pomysły dotyczące kariery przyszłości: lekarza medycyny estetycznej, ux designera, dietetyka, trenera personalnego i influencera. Każda z pięciu drużyn przedstawiła wybrany zawód, odnosząc się do takich elementów jak: idea zawodu, miejsce pracy, źródeł potencjału, istotności wykształcenia i predyspozycji, uzupełniając wystąpienia o znane przykłady osób wykonujących tę profesję. Mamy nadzieję, że propozycje licealistów staną się inspiracją dla młodych ludzi stojących u progu wyboru ścieżki kariery zawodowej.

  FOTORELACJA

  W październiku i listopadzie 2018r. uczniowie naszej szkoły po raz trzeci wzięli udział w programie ,,Lekcje z ZUS’’, autorskim projekcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – w tym roku w projekcie uczestniczyli uczniowie klasy Ia. Celem projektu jest rozszerzenie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat ubezpieczeń społecznych. Podczas ,,Lekcji z ZUS’’ młodzież poznała genezę i podstawy systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki uczestników tego systemu i rodzaje przysługujących im świadczeń. Podsumowaniem i sprawdzianem wiedzy zdobytej w ramach ,,Lekcji z ZUS’’ będzie Konkurs Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, składający się z trzech etapów: szkolnego (listopad 2018), wojewódzkiego (marzec 2019) i ogólnopolskiego (kwiecień 2019). Niezmiennie ,,Lekcje z ZUS’’ realizowane w naszej szkole, cieszą się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wśród uczestników projektu.

  FOTORELACJA

  Zaangażowanie liceum we współpracę z WKU w Będzinie zostało zauważone i docenione. 12 listopada w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz utworzenia Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kombatantów, kultury i nauki, służb mundurowych i duchowieństwa, żołnierze jednostek wojskowych, żołnierze rezerwy i pracownicy korpusu służby cywilnej WKU.

  Wśród tego zaszczytnego grona znalazła się dyrektor szkoły – mgr Anna Woźniczko. Z rąk Wojskowego Komendanta WKU w Będzinie ppłk Andrzeja Kłusia w asyście Posła na Sejm RP Waldemara ANDZELA otrzymała medalion Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie. Gratulujemy!

  FOTORELACJA

  9 listopada w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademię rozpoczęliśmy o godz. 11.11 wspólnym odśpiewaniem ,,Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji ,,Rekord dla Niepodległej”, ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

  W drugiej części uroczystości, podczas programu artystycznego, przenieśliśmy się do czasów, kiedy Polska była pod zaborami - zobaczyliśmy fragment ,,Dziadów” Adama Mickiewicza i poznaliśmy losy żołnierzy walczących o to, byśmy mogli żyć w wolnym kraju. Przejmujący przekaz podkreślała muzyka Fryderyka Chopina.

  FOTORELACJA

  Uczniowie liceum włączyli się w akcję „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Podczas uroczystego apelu w piątek- 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, z dumą i szacunkiem, odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego.

  HYMN

  W dniach 5-9 listopada w Urzędzie Miasta w Zawierciu odbywała się kampania rekrutacyjna MON „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zorganizowana przez Wydział Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie. Celem ogólnopolskiej kampanii jest zwiększenie stanu osobowego polskiej armii we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, ma ona również pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca.

  Oficerom WKU towarzyszyli uczniowie klas mundurowych naszego liceum. Młodzi kadeci stanęli też przed nowym dla nich zadaniem, bo do tej pory nie mieli okazji udzielać wywiadu profesjonalnym mediom. Oczywiście zadanie wykonane wzorowo!

  RELACJA
  FOTORELACJA

  Sukces fotograficzny

  Brawa dla Julii Czech (kl.IIa) i Amelii Zachacz (kl.Ia), których prace fotograficzne zostały docenione w III Wojewódzkim Amatorskim Konkursie Fotograficznym „Przyroda w obiektywie” i otrzymały kwalifikacje do wystawy pokonkursowej. Jury wybierało spośród 577 prac, więc znalezienie się wśród dwudziestki wybranych na pewno jest sukcesem !

  Sukces językowy

  29 października 2018 w Zespole Szkół im. Gen Józefa Bema odbył się XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w języku angielskim. Tradycji stało się zadość i na podium znalazła się uczennica klasy IIIa - Agata Cholewa. Zajęła I miejsce, pokonując konkurentów z całego powiatu doskonałą wymową i świetną interpretacją tekstów.

  FOTORELACJA

  Sukces sportowy

  W dniach 7 i 8 października w Zawierciu odbywały się Mistrzostwa Powiatu Zawierciańskiego w badmintonie. W zawodach wzięli udział uczniowie naszej szkoły, zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewcząt. Liceum reprezentowali: Wiktoria Maziarz,Weronika Struzik, Błażej Śrubarczyk i Kacper Ogonek. Miło nam poinformować o sukcesie chłopców, którzy okazali się bezkonkurencyjni i wywalczyli awans do kolejnej rundy. Dziewczęta tym razem zajęły III miejsce. Gratulujemy!!!

  FOTORELACJA

  W środę 31 października przedstawiciele samorządu szkolnego wraz z delegacją młodzieży zasadzili na terenie przyszkolnym dąb, otrzymany z okazji akcji „100 drzew na stulecie odzyskania niepodległości” podczas uroczystej gali w MOK w Zawierciu. Mamy nadzieję, że z naszej sadzonki wyrośnie dąb równie piękny jak reszta drzew otaczających nasze liceum.

  FOTORELACJA

  W dniach 15 – 19 października gościliśmy w naszej szkole uczniów z czterech krajów Unii Europejskiej – Słowenii, Rumunii, Francji i Portugalii z którymi, w ramach unijnego programu Erasmus+, realizujemy wspólny projekt z geografii „Burze i Błyskawice w Strategiach Nauczania Meteorologii”.

  Oto relacja z Polskiej części projektu:

  15. 10.2018r.
  Pierwszy dzień pobytu naszych gości z czterech krajów UE poświęcony był na zajęcia w szkole, w trakcie których przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje dotyczące wpływu klimatu na rozwój turystyki w wybranym regionie turystycznym. Po zajęciach szkolnych przyszedł czas na zwiedzanie zabytków Pilicy. W rolę przewodników, oczywiście w języku angielskim, wcielili się nasi uczniowie. Odwiedziliśmy zamek „Pilcza” w Smoleniu, rynek, kościół farny i pałac. Wspaniała pogoda, niesamowite kolory jurajskiej jesieni spowodowały, że zachwytom nad pięknem naszego krajobrazu nie było końca.

  16. 10. 2018r.
  Drugi dzień poświęcony był geologii i paleontologii. W tym celu udaliśmy się najpierw do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. Tam obejrzeliśmy prezentację i wysłuchaliśmy wykładu dr Rafała Lacha- geologa i paleontologa. Następnie obejrzeliśmy wystawę geologiczno – paleontologiczną. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Jaskini Głębokiej, oczywiście naszym przewodnikiem był nieoceniony dr Rafał Lach. Następnie udaliśmy się na warsztaty geologiczno – paleontologiczne, w trakcie których każdy własnoręcznie mógł przy pomocy młotka wykopać jurajskie amonity, belemnity, ramienionogi i inne liczące sobie około 150 mln lat okazy. Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy zwiedzaniem wspaniałego zamku „Ogrodzieniec” w Podzamczu.

  17. 10. 2018r.
  Trzeci dzień był poświęcony na zwiedzanie Krakowa. Nie zabrakło jednak elementów typowo geograficznych. Zaczęliśmy od wizyty w sali konferencyjnej Pawilonu Wyspiańskiego, gdzie urzędniczki Urzędu Miasta Krakowa, specjalnie dla nas, przygotowały prezentację poświęconą znaczeniu i rozwojowi turystyki w tym mieście. Potem przyszedł czas na zwiedzanie Krakowa pod kierunkiem przewodniczki mówiącej w języku angielskim. Niezapomniane wrażenia potęgowane były przez wspaniałą jesienną pogodę.

  18. 10. 2018r.
  Czwarty dzień zaczęliśmy od wyjazdu do Sosnowca na Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Specjalnie dla nas pracownicy naukowi instytutu klimatologii i meteorologii zorganizowali zajęcia warsztatowe. Pierwszym ich elementem był wyjazd na dach budynku mieszczącego Wydział Nauk o Ziemi, słynnej sosnowieckiej „żylety”. Tam mogliśmy podziwiać panoramę Śląska i Zagłębia, a poza tym zapoznawaliśmy się z urządzeniami stacji meteorologicznej. Na przygotowanych kartach odszukiwaliśmy widziane przez nas z góry obiekty. Druga część zajęć odbyła się w ogródku meteorologicznym, gdzie najpierw zapoznaliśmy się z urządzeniami, a następnie, podzieleni na grupy zapisywaliśmy odczytane samodzielnie dane dotyczące zachmurzenia, temperatury, siły wiatru itp. Po wizycie na uczelni pojechaliśmy do Zabrza, gdzie zwiedzaliśmy zabytkową kopalnię węgla kamiennego „Guido”. Wybraliśmy trasę zwiedzania pod nazwą „Mroki kopalni”. Jedynym źródłem światła były górnicze lampki na naszych kaskach. Wrażenia były niesamowite. Zobaczyliśmy kopalnię w dokładnie takim stanie, jak pozostawili ją górnicy w latach 90-tych, kiedy ją zamykano. Łatwo było wyobrazić sobie jak ciężka i niebezpieczna była ich praca.

  19. 10. 2018r.
  Ostatni dzień poświęcony był na pracę w szkole. Uczniowie podzieleni na cztery grupy, przygotowywali prezentację poświęconą wizycie w Polsce. Następnie każda z grup przedstawiała swoją prezentację na auli szkoły. Przy tej okazji Pani Dyrektor oficjalnie pożegnała naszych międzynarodowych gości. Następnie przyszedł czas na wspólne ognisko i nasze tradycyjne prażonki, które wybornie wszystkim smakowały. Niestety nadszedł czas pożegnania i ocierane ukradkiem łzy. Następna wizyta we Francji.

  FOTORELACJA - część zdjęć

  W minioną środę 17 października delegacja z naszej szkoły wraz z Panią Anetą Warecką uczestniczyła w akcji "100 drzew na stulecie odzyskania niepodległości".

  Uroczystość odbyła się z Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. Pomysłodawczynią była Julia Nowak-uczennica LO im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu. Podczas uroczystej gali uczniowie podziwiali występy m.in chórów i zespołów wokalnych z całego powiatu. Podczas uroczystości rozdawano sadzonki dębu. Otrzymało je 100 osób z różnych instytucji - w tym nasi uczniowie, którzy wpisali się do pamiątkowej księgi.

  FOTORELACJA

  12 października w naszej szkole- jak co roku w październiku - świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. To wydarzenie uświetniły jeszcze dwa jakże ważne punkty: ślubowanie klas pierwszych i uroczysta zmiana składu pocztu sztandarowego.

  Na początku odbyła się część oficjalna, podczas której powitaliśmy serdecznie Nauczycieli- emerytów, Rodziców, Dziadków i oczywiście uczniów klas pierwszych. Po oficjalnych ceremoniach ślubowania i przekazania młodszym kolegom sztandaru rozpoczęliśmy cześć artystyczną. Uczniowie klas drugich i trzecich przygotowali zabawne skecze wprowadzające w szkolny świat ocen, prac domowych i lekcji. Nie mogło zabraknąć występu wokalnego Patrycji Wyrodek, która brawurowo wykonała piękną piosenkę Patrycji Markowskiej „ Świat się pomylił”. W tym roku nie tylko ona uświetniła naszą akademię. Przed zgromadzoną publicznością zadebiutował Mateusz Oracz - uczeń klasy 1b. Wykonał utwór Igora Herbuta pod tytułem „ Wkręceni- nie ufaj mi”. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem jego głosu ( chcemy więcej!). Po zakończonych występach gorące życzenia do nauczycieli i pracowników szkoły w imieniu społeczności skierowali przedstawiciele samorządu. Oby się spełniły! Życzeniom towarzyszyły oczywiście piękne kwiaty Klasy pierwsze udały się na pyszny poczęstunek przygotowany przez Rodziców, a reszta braci szkolnej rozpoczęła weekend.

  FOTORELACJA

  Uwaga ! Uwaga !

  Dobra wiadomość dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli!!!

  Niezmiernie nam miło poinformować, że rok szkolny 2017/2018 zakończył się sukcesem. Po zdobytych wyróżnieniach w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych przyszedł czas na podsumowanie matury.

  Możemy się pochwalić 100% zdawalnością egzaminu maturalnego! – I miejsce w powiecie!:)

  Od kilku lat nasza szkoła zajmowała miejsce w czołowej czwórce wśród wszystkich szkół powiatu zawierciańskiego, dlatego też tegoroczny wynik kontynuuje dobrą passę.

  Gratulacje dla abiturientów!:)  Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w naszym liceum wzięli udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Caritas „Kromka chleba dla sąsiada". Akcja trwała dwa dni (21.09. – 22.09.2018) w dyskoncie „Biedronka” w Pilicy. Zebraliśmy 137 kg żywności, którą w całości przekazaliśmy wychowankom z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu. Dziękujemy darczyńcom za okazaną dobroć, kierownictwu i całemu personelowi sklepu i wolontariuszom za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu zbiórki żywności. W akcji uczestniczyło 14 wolontariuszy.

  Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy

  FOTORELACJA

  Uczniowie klas mundurowych w dniach 10 -14 września przebywali na poligonie w Kostkowicach. Opiekę merytoryczną sprawowali nad nimi oficerowie Wojska Polskiego. Mundurowi ze wszystkich trzech klas pogłębiali swoją wiedzę, jak i umiejętności z zielonej, czarnej, czerwonej taktyki, uczyli się robić zasadzki, przeszli szkolenie inżynieryjno-saperskie. Nie obyło się bez podstaw musztry, która była szczególnie istotna w przypadku uczestników z klasy pierwszej. Uczniowie mieli także zajęcia z topografii - uczyli się tworzyć mapę, odczytywać z niej dane czy obliczać azymut. W ostatnim dniu obozu uczestniczyli w zawodach teoretyczno-praktycznych dla dwuosobowych drużyn. Ich zakres obejmował wiadomości i umiejętności przyswojone na poligonie i podczas zajęć z teorii, m. in. alfabet NATO, alfabet Morse”a, informacje dotyczące min i granatów czy strzelania. Druga część sprawdzała sprawność fizyczną i wytrzymałość uczestników obozu. Mimo dużej skali trudności przygotowanego toru przeszkód, wszyscy uczniowie dali sobie z nim świetnie radę. Ostatnią atrakcją była przeprawa po linie przez rzekę, wraz z poprzedzającymi ją zajęciami z wspinaczki. Na zakończeniu obozu kapitanowie wraz z chorążym wręczyli nagrody za szczególne osiągnięcia i tak oficjalnie zakończyła się tygodniowa przygoda mundurowych. Kolejne spotkanie z wojskową przygodą za parę miesięcy.

  FOTORELACJA

  8 września po raz piąty w naszej szkole odbyła się akcja „Narodowego Czytania”. W tym roku lekturą do ogólnopolskiego czytania zostało wybrane „Przedwiośnie” – trudna powieść o treściach społecznych i politycznych. Liceum było współorganizatorem akcji wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy. Patronat nad lokalnym wydarzeniem objął Burmistrz Artur Janosik.

  W lektorów wcielili się uczniowie wszystkich szkół z Gminy Pilica. Gościliśmy więc przesympatycznych przedstawicieli: Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierbce i Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach. Fragmenty przeczytali też przedstawiciele władz samorządowych- pan Burmistrz i pani Sekretarz Anna Kulczak. Główne jednak role, choć zabrzmi to nieskromnie, przypadły naszym licealistom: Michałowi Suleckiemu, Kacprowi Pustułce, Jakubowi Glinianemu, Natalii Karpale, Nicol Szwej. Narratorkami zostały Wiktoria Karpała, Karolina Nowakowska i Katarzyna Reder. Całość prowadziły Agata Cholewa i Kinga Koch. Nad oprawą dźwiękową czuwali - Bartosz Kuraś i Bartłomiej Jarocki.

  Dziękujemy pani Magdalenie Szymczyk za pomoc w przygotowaniu dekoracji, emerytowanej polonistce pani Alicji Barczyk i Iwonie Kuraś za dobór fragmentów, które tworzyły zrozumiałą całość, pani Annie Jastrząb za czuwanie nad przebiegiem wydarzenia i wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej akcji.

  FOTORELACJA  Prawie setka młodych ludzi, piękna pogoda, świetne humory, integracja! Tak w skrócie można by opisać pierwszą wycieczkę pieszą klas pierwszych. Wychowawcy- Pani Anna Gajek i Pan Dariusz Jaworski zaprowadzili podopiecznych na zamek Pilcza w Smoleniu. Trasa wiodła przez malownicze ścieżki Szlaku Orlich Gniazd aż na szczyt wieży zamczyska. Po udanej marszrucie tradycyjne ognisko. Było wspaniale-co widać na zdjęciach w galerii.

  FOTORELACJA

  Trzeciego września zaczęliśmy kolejną już szkolną wspinaczkę po świadectwa. Było wyjątkowo uroczyście-w stulecie odzyskania niepodległości przypomnieliśmy w sposób szczególny 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Inscenizacja w wykonaniu artystów z klas drugich i trzecich przeniosła widzów do czasów, w których nauka została przerwana syrenami alarmowymi.

  Uroczystość uświetnili Pan Stanisław Dąbrowa - wicemarszałek województwa śląskiego i Pani Maria Milejska - członek zarządu powiatu zawierciańskiego.

  FOTORELACJA

  Ludwik Jerzy Kern jak co roku inspiruje. Rzeczywiście lato czeka, tak jak w tekście popularnej do dziś piosenki śpiewanej niegdyś przez Halinę Kunicką. (Kto nie zna, niech zaraz „wygoogla”) W rytm tego niezapomnianego przeboju rozpoczęliśmy wakacje. Świadectwa i dyplomy rozdane, uśmiechy na twarzach i humory iście wakacyjne. Do zobaczenia we wrześniu szkoło!

  FOTORELACJA