Kody dostępu do lekcji:

informacja:

  
Kody dostępu  poszczególnych przedmiotów do aplikacji google classroom,
są dostępne dla uczniów i   rodziców   u  wychowawców klas