7 sierpnia 2022 roku, w piękną, słoneczną niedzielę uroczyście odsłonięto pomnik Trzech
Generałów upamiętniający postacie wspaniałych patriotów. Wszyscy zasłużeni żołnierze
urodzili się w Pilicy.
Generał dywizji Aleksander Osiński, generał brygady dr n.med. Stefan Hubicki oraz generał brygady Wacław Piekarski. Stanowili wzór patriotyzmu i poświęcenia dla Ojczyzny. Uroczystość odsłonięcia pomnika rozpoczęto mszą świętą w Kolegiacie p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy celebrowaną przez Ks. Biskupa Piotra Skuchę. Po mszy uczestnicy  przemaszerowali ulicą Senatorską prosto do miejsca uroczystości przed budynkiem liceum przy ul. Zamkowej w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Wojsk Polskiego.
W uroczystości udział wzięli m.in.:
- Stanisław Twardoch – reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej  - fundatora pomnika
- Poseł na Sejm RP - Waldemar Andzel
- Poseł na Sejm RP - Danuta Nowicka
- Sekretarz Województwa Śląskiego - Dariusz Ptaś
- Śląski Wicekurator Oświaty – Dariusz Domański
- Zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie - mjr Jacek Łukasik
-Straż Graniczna – Zastępca Komendanta w Sosnowcu - mjr Paweł Zoń
- Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu - st. bryg. Artur Łągiewka
- Reprezentująca Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana  
  Hubickiego w Łodzi - kpt. Katarzyna Głuchowska
- Zastępca Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP - hm. Andrzej Lichota
- Pełnomocnik Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK - Włodzimierz Nowacki.
 Samorząd Powiatu Zawierciańskiego reprezentowali:
Barbara Laskowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego, Gabriel Dors – Starosta Zawierciański, Paweł Sokół – Wicestarosta Zawierciański, Barbara Kozioł –Członek Zarządu Powiatu oraz Anna Woźniczko - Dyrektor Zespołu Szkół w Pilicy.
 W uroczystości udział wzięli także: reprezentujące Gminę PilicaBarbara Przybylik – Przewodnicząca Rady Gminy oraz Sekretarz Joanna Ślusarczyk, reprezentujący Gminę Włodowice Wójt Adam Szmukier i Stanisław Ibek – Przewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Scelina – Wójt Gminy Żarnowiec. Wydarzenie uświetniły poczty sztandarowe reprezentujące instytucje i organizacje społeczne z terenu Pilicy i gmin sąsiednich  m.in. przedstawiciele Światowego Związku Armii Krajowej Koła w Pilicy i Koła w Olkuszu, a także młodzież z Zespołu Szkół w Pilicy. Kompanię honorową wystawił 5 Pułk Chemiczny im. Gen. broni Leona Berbeckiego z Tarnowskich Gór z towarzyszeniem Orkiestry Wojskowej z Bytomia pod batutą
kapelmistrza kapitana Krystiana Siwka. Po oficjalnej części uroczystości na rynku pilickim odbył się piknik historyczny oraz występ słynnego na cały świat Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Komitet honorowy stanowili:
Wicepremier -  Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. dr Wiesław Lechowicz, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.
Życiorysy pilickich generałów znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
Link do artykułu zamieszczamy poniżej.
https://zawiercie.powiat.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-odsloniecie-pomnika-trzech-
generalow-urodzonych-w-pilicy.html
https://katowice.tvp.pl/61708124/zasluzeni-dla-kraju-urodzeni-w-
pilicy?fbclid=IwAR2315QQkhRLHelKH2Z9hDPk97uxFHil0GOcckOGne3ZTzzt0K6g-


7 sierpnia br. w Pilicy odbędzie się uroczyste odsłonięcia Pomnika Trzech Generałów.
Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Fundatorem Pomnika jest Instytut Pamięci Narodowej na wniosek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.

W programie:

12.00 – Uroczysta Msza Św. w Kolegiacie p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty  w                Pilicy celebrowana przez Ks. Biskupa Piotra Skuchę
13.00 – Przemarsz ulicami: Księżną, Senatorską do miejsca uroczystości  przy ul. Zamkowej 7
            w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Wojska Polskiego
13.30 - Poświęcenie i odsłonięcie pomnika
          - Apel Pamięci
          - Salwa Honorowa
          - Poświęcenie i odsłonięcie Pomnika
          - Przemówienia okolicznościowe.
14.00 - Na rynku w Pilicy piknik historyczny z degustacją wojskowej grochówki, prezentacja    
        grupy rekonstrukcyjnej: V Batalion Strzelców Olkuskich, odtwarzający sylwetki żołnierzy    
        polskich z 1920 r. oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

   Dbałość o pamięć o bohaterach, ludziach honoru, którzy swoje życie poświęcili służąc Ojczyźnie, to powinność naszego społeczeństwa. Stojąc na straży tych wartości, Zarząd Powiatu Zawierciańskiego przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zainicjował proces, którego finałem będzie uroczyste odsłonięcie Pomnika Trzech Generałów w miejscowości Pilica. To właśnie w tej niewielkiej miejscowości w powiecie zawierciańskim urodziło się trzech znanych, zasłużonych dla Ojczyzny wojskowych:

1. Generał Dywizji Aleksander Osiński, zwany „Mohortem” - polski generał dywizji, generał major armii rosyjskiej, współtwórca i dowódca wojsk polskich na terenie Rosji i Ukrainy, jeden z wyższych dowódców wojny Polsko – Bolszewickiej - dowódca dywizji i armii, współorganizator i dowódca wojsk II RP (m.in. kierownik MSW, dowódca Okręgu Generalnego Kraków). Senator IV i V kadencji, szef okręgu warszawskiego Obozu Zjednoczenia Narodowego, prezes PCK od 1938r. do 1945r. (kierował PCK w trudnym okresie II w. Św.), wiceprzewodniczący ZHP, po powrocie do polski współorganizator pierwszego po wojnie Konkursu Chopinowskiego (1949).

2. Generał brygady dr n. med. Stefan Hubicki, lekarz - POW-iak (tajne misje w Moskwie, Kijowie Finlandii i Paryżu – za P.O.W. Virtuti Militari), współpracownik Komendanta Piłsudskiego z okresu I wojny Światowej. Dyplomata – sekretarz delegacji Marszałka na Konferencji w Paryżu, jego osobisty lekarz, organizator i dowódca wojskowych służb medycznych, m.in. szef sanitarny Grupy Operacyjnej gen. Rydza Śmigłego, 3 i 2 Armii, szef wydziału organizacyjnego departamentu sanitarnego MSW, Komendant Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej Służby Zdrowia i Wojskowej Szkoły Sanitarnej, Inspektor Służby Zdrowia, wielokrotny minister pracy i opieki społecznej. Patron Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

3. Generał Brygady Wacław Piekarski - świetnie wykształcony, wybitny sztabowiec i organizator armii, który odbył studia w Genewie i Paryżu (w Akademii Wojennej).
Członek m.in. „Strzelca”, oficer sztabu generalnego, w Błękitnej Armii dowodzący batalionem (1psp), w wojnie bolszewickiej pułkiem, w 1939 dywizją (i grupą kombinowaną  z częściowo rozbitych 2 dywizji), pełniący szereg funkcji sztabowych i dowódczych, ostatni (1939) prezes Stowarzyszenia Wiedzy Wojskowej, które skupiało połowę oficerów II RP.

To wybitni Polacy – prawdziwi żołnierze Niepodległej. Ich biogramy są pięknym przykładem służby Rzeczpospolitej, osobistej odwagi i bohaterstwa. Wszyscy trzej są kawalerami Virtuti Militari i wielokrotnie krzyża walecznych.Ostry dźwięk dzwonka i fala uśmiechniętych licealistów opuszczających nagrzane słońcem szkolne mury to niechybne oznaki zbliżającej się kanikuły. Zanim to jednak nastąpiło była uroczysta akademia, Pani dyrektor wręczyła dyplomy i świadectwa tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w klasyfikacji rocznej. Mieliśmy także specjalnego gościa - Pana w wicestarostę Powiatu Zawierciańskiego Pawła Sokoła, który pogratulował licealistom świetnych wyników w nauce oraz wręczył najlepszym dyplomy uznania. Uczniowie klasy IIa przedstawili skrót najważniejszych wydarzeń minionego roku szkolnego. Była także część artystyczna, w której mogliśmy podziwiać talenty wokalne i aktorskie naszej młodzieży, a nawet wspólnie zanucić przebój Krzysztofa Krawczyka, który wprowadził wszystkich w wakacyjny nastrój.
To nie był łatwy rok. Zajęcia odbywały się co jakiś czas w trybie zdalnym, a na szkolnych korytarzach obowiązywały nas restrykcje sanitarne. Tegoroczne spotkanie kończące rok zmagań szkolnych odbyło się tradycyjnie w auli – po raz pierwszy od czasu wybuchu pandemii.
Koniec roku szkolnego to często czas pożegnań. Po kilku latach pracy w charakterze katechety opuścił nas ksiądz Wiesław Wróbel, któremu życzymy wszystkiego dobrego w dalszej pracy duszpasterskiej.Żegna się z pilickim liceum także pisząca te słowa. Każda historia ma swój początek i koniec. Dwadzieścia pięć lat pracy z młodzieżą upłynęło bardzo szybko. Dużo doświadczeń, masa wspomnień, tysiące ludzi, którzy na moich oczach zmieniali się i stawali dorosłymi. Niezapomniane wycieczki szkolne, ciekawe rozmowy na zajęciach, a czasami zwykły trud i mozół pracy nauczyciela. Dziękuję za wspólnie spędzone lata i życzę wszystkim, tak moim
uczniom, jak i przyjaciołom z Grona Pedagogicznego wytrwałości w tej niełatwej pracy i samych sukcesów na ścieżce kariery.
Uczniowie klas mundurowych wzięli udział w tradycyjnym „poligonie”, który odbył się na początku czerwca w pięknych okolicznościach przyrody jurajskich lasów. Od 6 do 9 czerwca młodzież zmagała się z zadaniami , jakie przygotowała kadra obozu. Uczniowie zdobywali umiejętności, które są niezbędne każdemu adeptowi służb mundurowych. Pod pilnym okiem żołnierzy Wojska Polskiego oraz doświadczonych instruktorów, kadeci zdobywali kolejne sprawności. Ćwiczono musztrę indywidualną i zespołową, podstawy SERE i topografii, samoobronę, zieloną i czerwoną taktykę oraz podstawy ratownictwa taktycznego. Pogoda była zmienna- w słońcu i w deszczu dzielni kadeci hartowali swoje charaktery, pomagali sobie wzajemnie, a przede wszystkim zdobywali cenne doświadczenie. Wszyscy wrócili cali i zdrowi. Poligon 2022 należał do udanych.
  
  W dniu 8 czerwca   gościliśmy w naszej szkole Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie ppłka Wojciecha Bakalarza, który na ręce Pani dyrektor złożył podziękowanie za szczególny wkład w realizację wspólnych zadań związanych z promocją służby wojskowej.
Pan ppłk  przekazał  cenne informacje dotyczące Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz Strzelnicy w Powiecie.
Oddziały Przygotowania Wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych.  Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy. Zajęcia odbywają się  zarówno w szkole, jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz  dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe. 
Ponieważ  Oddziały Przygotowania Wojskowego są programem  dla klas wojskowych, dyrektor szkoły  - po uzyskaniu zgody organu prowadzacego - złoży stosowne wnioski, których akceptacja pozwoli  na utworzenie   oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole  Szkół w Pilicy.
 Od 23 kwietnia 2022r. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe (WSzW) i Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU) zastąpione zostały przez Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR), będące wojskowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej.  Wszystkie sprawy  związane z wojskiem z naszego terenu , które obsługiwane były dotychczas w WKU, będą  załatwiane w WCR.

    Pani dyrektor i Szef WCR Pan ppłk Wojciech Bakalarz wyrazili nadzieję na dalszą efektywną współpracę.     W dniach 26-27 maja w ramach programu „Poznaj Polskę” uczniowie Naszej szkoły brali udział w wycieczce do Warszawy. Jako uczestnicy „załapali się” również tegoroczni maturzyści, którzy mogli ostatni raz spędzić czas z kolegami i koleżankami ze szkoły oraz nauczycielami. Był to także doskonały odpoczynek po tym stresującym dla nich okresie. W pierwszym dniu wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy Wilanów, w tym rezydencję króla Jana III Sobieskiego oraz - przepiękne o tej porze roku- ogrody, w których z okazji Dnia Mamy nagraliśmy wspólnie film z życzeniami dla naszych Mam. Kolejnym punktem wycieczki było Stare Miasto, skąd powędrowaliśmy do Zamku Królewskiego, gdzie mogliśmy oglądać między innymi królewskie apartamenty, obrazy Jana Matejki i Rembrandta czy Salę Senatorską, gdzie uchwalono Konstytucję 3 Maja. Przespacerowaliśmy się również Krakowskim Przedmieściem. Wieczorem mogliśmy poczuć jak żyje się w stolicy - odwiedziliśmy Bulwary i słynne „schodki” przy Wiśle, gdzie spotyka się miejscowa młodzież. Następnego dnia z samego rana ruszyliśmy do Łazienek Królewskich. W parku spotkaliśmy dużo zwierząt, ale podsłuchaliśmy także historii związanych z
królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Następnym punktem naszej wycieczki był Cmentarz Wojskowy na Powązkach.Zwiedzaliśmy go śladami harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka” i „Miotła”. Przewodnik opowiedział nam o historii nekropolii, mogliśmy zobaczyć groby Alka, Rudego oraz Zośki - bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Ostatnim punktem naszej wycieczki było Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie głównie skupiliśmy się na historii życia Ireny Sendlerowej. Były to dwa ekscytujące dni - wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że trwało to zbyt krótko i chętnie zostalibyśmy tam na dłużej. Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy 
Wyruszyliśmy w piękny, słoneczny poranek 16 maja. Uczniowie klasy I a, I b oraz gościnnie kilka
osób z klasy II a i II b, czekali z niecierpliwością na pierwszą pocovidową, kilkudniową wycieczkę.
Mimo, że punktem docelowym naszej wyprawy była Kudowa – Zdrój, przygodę rozpoczęliśmy od
zwiedzania stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia. Przemierzyliśmy Ostrów Tumski, który jako najstarsza część miasta kryje wiele wyjątkowych zabytków. Podziwialiśmy Archikatedrę św. Jana Chrzciciela, kościół św. Idziego oraz Katedrę św.Marii Magdaleny. Przeszliśmy również Mostem Tumskim, zwanym mostem zakochanych… i znaleźliśmy się w jednej z najstarszych starówek w Polsce a zarazem najpopularniejszej atrakcji miasta – rynku we Wrocławiu. Tam spędziliśmy wyjątkowy czas, skąpani w gorących promieniach słonecznych. Następnie posileni obiadem wróciliśmy do autokaru aby udać się na zasłużony odpoczynek do „Willi Krokus” w Kudowie- Zdroju. Drugi dzień wycieczki powitał nas strugami deszczu i iście ponurą aurą. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych humory nam dopisywały. Tuż po śniadaniu wyruszyliśmy w góry. Park Narodowy Gór Stołowych zachwycił nas swoim pięknem a malowniczy labirynt w Błędnych Skałach przysporzył wiele radości. Szczęśliwie wszystkim udało się pokonać wąskie szczeliny i zawiłe korytarze kamiennej pułapki. Najważniejszym punktem programu był jednak Szczeliniec Wielki - najwyższy szczyt Gór Stołowych. Wyjście na wysokość 919 m. n. p. m. w tak trudnych warunkach okazało się być nie lada wyzwaniem, tym bardziej, że wybraliśmy trudniejszą trasę. Radość wszystkich uczniów po wyjściu na szczyt była nieopisana. Zmęczeni, przemoczeni ale szczęśliwi, posililiśmy się w Schronisku Turystycznym PTTK „Na Szczelińcu” po czym wróciliśmy do pensjonatu. Krótka regeneracja w przytulnych pokojach dodała nam sił na wieczorne zwiedzanie Kudowy- Zdroju. Był malowniczy Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych oraz kilka zdjęć na pamiątkę. Po długim, wyczerpującym dniu udaliśmy się na spoczynek. Ostatni dzień naszej wycieczki miał również bogaty program. Rześkim porankiem zdecydowaliśmy się odwiedzić mrożące krew w żyłach miejsce – Kaplicę Czaszek w Czermnej. Jedna z czterech takich kaplic w Europie, skrywa w swoim wnętrzu ponad trzydzieści tysięcy szczątków ludzi różnych narodowości. Zbiór takiej ilości ludzkich kości i czaszek robi ogromne wrażenie! Na popołudnie, już w drodze powrotnej, zaplanowaliśmy odwiedziny nieczynnej już kopalni złota w Złotym Stoku. Zachwyciło nas spotkanie z duchem Gertrudy, gnomami, św. Krzysztofem oraz produkującym arszenik alchemikiem. Po zejściu 98 schodami w dół do wodospadu i przejeździe kolejką podziemną, wróciliśmy szczęśliwie na powierzchnię. Kopalnia okazała się być wyjątkowo interesującym miejscem dla naszych licealistów. Po zakupieniu pamiątek udaliśmy się do autokaru. Tak właśnie czas naszej wycieczki dobiegł końca. To były intensywne, pełne wrażeń trzy dni, które na długo pozostaną w naszej pamięci.    W tym roku świętujemy 231 rocznicę Konstytucji 3 maja. Na szczęście możemy ją już bez pandemicznych obostrzeń. Konstytucja reformowała ustrój państwa, wprowadzając sprawny system rządów, bez liberum veto, wolnych elekcji, magnackiej samowoli. Dawało to nadzieję na uzdrowienie państwa, powrót do dawnej potęgi. Niestety lekarstwo zostało podane zbyt późno. Po krótkiej wojnie w jej obronie nastąpił III rozbiór i ostateczny upadek państwa. Być może, niektórzy  z nas zastanawiają się, dlaczego tak czcimy konstytucję, która obowiązywała zaledwie kilka miesięcy. Otóż, faktem uchwalenia konstytucji Polacy udowodnili, że potrafią sami uzdrowić swoje państwo, rezygnując z własnych ambicji i przywilejów.
 Nasi zaborcy tracili w ten sposób jedyny powód, którym motywowali rozbiory. Do tej pory głosili oni bowiem, że Polacy nie są zdolni do rządzenia państwem i należy ich
w tym wyręczyć dla ich własnego dobra. Uchwalenie konstytucji przekreślało ten argument. Rozbiory stały się zwykłą grabieżą naszych ziem, zbrodnią tym ohydniejszą, że dokonaną na słabym, ale zdrowiejącym organizmie. Konstytucja 3 maja stała się przedmiotem dumy narodowej, ważnym elementem naszej tradycji, a jej twórcy i obrońcy - wzorem dla przyszłych pokoleń.02.05. 2022r.mija  605 lat od jej ślubu Elżbiety z Pilczy Władysławem Jagiełłą. Ślub ten wyniósł ją na szczyt i stanowił ukoronowanie (dosłowne) jej życia. Był to wydarzenie bez precedensu w naszej historii, które głośnym echem odbiło się również w całej Europie. Co decydowało o jego wyjątkowości? Otóż po raz pierwszy żoną króla Polski została Polka, poddana władcy. Jak doszło do tego wydarzenia i co połączyło tych dwoje niemłodych już i doświadczonych życiowo ludzi? Na to pytanie nie jest łatwo dokładnie odpowiedzieć. Jak wiemy większość współczesnych była przeciwna temu związkowi, dotyczy to również kronikarzy, którzy na wszelkie sposoby starali się zohydzić ten związek w oczach współczesnych i potomnych. Postarajmy się jednak oprzeć na faktach, które z trudem przebijają się przez poglądy i opinie dziejopisarzy. W momencie ślubu Elżbieta i Władysław znali się od dawna. Późniejsza wybranka władcy była bowiem jedyną córką Jadwigi, wdowy po Ottonie z Pilczy, która została matką chrzestną króla. Tak więc Elżbieta z pewnością została przedstawiona Jagielle już podczas jego uroczystego chrztu w 1386r. Jadwiga i Elżbieta weszły w ten sposób do rodziny królewskiej, pamiętajmy, że instytucja matki chrzestnej w średniowieczu była traktowana o wiele poważniej niż współcześnie. W myśl prawa kanonicznego rola matki chrzestnej była niemal równa biologicznej matce, a jej dzieci stawały się kanonicznym rodzeństwem chrześniaka. Tak więc Elżbieta została w ten sposób kanoniczną siostrą króla. W związku z tym można uznać za pewnik, że władca wielokrotnie spotykał Elżbietę przy różnych okolicznościach. Dotyczy to zwłaszcza pierwszych lat panowania, kiedy Elżbieta jako niezamężna towarzyszyła matce. Kolejne małżeństwa Elżbiety (jak wiadomo przed ślubem z Jagiełłą trzykrotnie owdowiała)zapewne ograniczyły te kontakty. W każdym razie władca dokładnie wiedział kim była jego wybranka i znał historię jej życia. Jago wybór na pewno nie był przypadkowy. Miedzy bajki można włożyć opisywane przez kronikarzy „zauroczenie”, „oczarowanie”, co miało sugerować udział złych mocy w skojarzeniu pary. Starzejący się król chciał zapewne mieć u swego boku kobietę doświadczoną i mądrą, która służyłaby mu radą i stanowiła oparcie. Być może miał dosyć związków z młodocianymi przedstawicielkami panujących rodów. Nie wiadomo kiedy rozpoczął się ich romans. Zapewne było to niedługo po śmierci drugiej żony władcy Anny Cylejskiej zmarłej w styczniu 1416r. Wiadomo, że król wielokrotnie odwiedzał Elżbietę w jej zamku w Łańcucie. Rola swatki przypadła siostrze króla, a jednocześnie przyjaciółce Elżbiety, księżnej mazowieckiej Aleksandrze.  Po zakończeniu królewskiej żałoby obie panie odwiedziły Jagiełłę w Lubomli nad Bugiem. Prawdopodobnie tam omówiono wstępnie sprawę zawarcia małżeństwa. W każdym razie król ujawnił wtedy swoje uczucie do wybranki,  czego świadectwem były kosztowne podarunki. Niedługo potem Władysław odwiedził Elżbietę w Łańcucie, gdzie przebywał dwa dni. Kolejne spotkanie miało miejsce 1 maja 1417r. w Sanoku. Następnego dnia król wyjawił  zamiar poślubienia Elżbiety przedstawicielom rady królewskiej. Mimo  sprzeciwu części członków rady, tego samego dnia, w kościele parafialnym w Sanoku, arcybiskup lwowski Jan Mikołaj z Rzeszowa połączył Elżbietę z Pilczy i Władysława Jagiełłę węzłem małżeńskim.
    Oczywiście wybór prowincjonalnego Sanoka jako miejsca ślubu, tajemnica w jakiej utrzymywano zamiary króla, pośpiech w jakim przygotowywano uroczystość nie były przypadkowe. Król spodziewał się gwałtownych protestów możnowładców i nie przeliczył się. Nawet postawienie poddanych przed faktem dokonanym i powaga sakramentu nie zapobiegły burzy. Próbowano podważyć małżeństwo wykorzystując fakt, że Elżbieta była kanoniczna siostrą władcy. Królewska  para zmuszona była wysłać na odbywający się wtedy sobór w Konstancji poselstwo w celu uzyskania kościelnej dyspensy. Na czele poselstwa stanął wybitny teolog Maciej z Kokorzyna, proboszcz łańcucki i zaufany Elżbiety. Wbrew oczekiwaniom przeciwników dyspensa została udzielona. Legalność małżeństwa została ostatecznie potwierdzona.


    29 kwietnia zabrzmiał końcowy dzwonek dla tegorocznych maturzystów. To już ostatni rocznik młodzieży, która kończyła szkołę średnią na podstawie gimnazjum. Klasa III c została uroczyście pożegnana przez młodszych licealistów. Abiturienci otrzymali świadectwa ukończenia, najlepsi zostali wyróżnieni nagrodami i dyplomami, był humorystyczny program artystyczny przygotowany przez klasy II i III i oczywiście skromne upominki - na szczęście.
    Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, Pani Barbara Laskowska - Przewodnicząca Rady
Powiatu Zawierciańskiego, Pani Barbara Wrona - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Pilicy oraz Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Będzinie, Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami major Jacek Łukasik. Przed naszymi maturzystami trudny maraton maturalny. Życzymy połamania piór!


Miło nam poinformować, że nasza absolwentka, Karolina Bomba, uczennica klasy IIIC otrzymała Złoty Indeks WSB. Jest to ogromne wyróżnienie, które na pewno ułatwi przyszłej studentce start na wymarzonej uczelni. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Dzień otwarty w liceum w Pilicy miał miejsce w środę 27  kwietnia.  Uczniowie klas 8 z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych mieli niepowtarzalną okazję do odwiedzenia szkoły, zapoznania się ze starszymi koleżankami i kolegami oraz nauczycielami. Licealiści chętnie oprowadzali gości, którzy mogli obejrzeć prezentację multimedialną o historii szkoły. Ósmoklasiści    dowiedzieli się o specyfice oddziałów, do jakich będą mogli uczęszczać , obejrzeli pokazy musztry oraz sprawności w wykonaniu adeptów klas mundurowych, przyglądali się też technikom pierwszej pomocy prezentowanym przez uczniów liceum. Spotkanie  uświetnił program artystyczny będący montażem muzyczno kabaretowym w wykonaniu klas trzecich. Było naprawdę dużo dobrej energii. Dziękujemy wszystkim odwiedzającym za tak liczne przybycie. Do zobaczenia na Zamkowej pod szczęśliwą siódemką!


Myśliwi Powiatu Zawierciańskiego zaangażowali się w spontaniczną akcję pomocy tym, którzy ucierpieli w wyniku bestialskiej wojny prowadzonej przez Rosję. Dzięki Ich wielkim sercom i bezinteresowności nasi nowi Uczniowie z Ukrainy otrzymali wspaniałe wyprawki szkolne. Składamy serdeczne podziękowania za tak piękny gest.

Niech dobro powróci do Państwa ze zdwojoną mocą! Dziękujemy z całego serca !!!
  Szczególnie gorące podziękowania kierujemy na ręce Pana Marka Olesiaka, zastępcy Przewodniczącej Rady Rodziców Zespołu Szkół w Pilicy, który był pomysłodawcą całej akcji. Dziękujemy także za zaangażowanie w sprawy naszej szkoły. Dzięki osobom takim jak Pan, wraca wiara w człowieka w tak trudnych dla wszystkich czasach.
 
                    Dyrektor Zespołu Szkół w Pilicy Anna Woźniczko, grono pedagogiczne oraz uczniowie liceum w Pilicy
                                                                                                                            
                                                                                        
 
Drodzy Rodzice, Uczniowie

 Z wielkim przejęciem  obserwujemy sytuację na Ukrainie. Wierzymy, że do walczącej Ukrainy powróci pokój i bezpieczeństwo…..

 Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy liceum od poniedziałku  28.02.2022r., organizują w naszej szkole punkt zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy.

  Najbardziej przydatne rzeczy: wyposażone apteczki, środki opatrunkowe, leki (przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwwymiotne, hemostatyczne), żywność długoterminowa, środki higieny, termosy, koce (w tym termiczne), śpiwory ,  maty do spania, ręczniki, poduszki, ubrania, artykuły dla dzieci (pieluszki, chusteczki nawilżające, ubranka, mleko w proszku), karma dla zwierząt,  itp.

Zebrane produkty będziemy systematycznie przekazywać do wybranego punktu zbiórki.

Prosimy o udział w zbiórce.

                                                                                                Dyrektor i nauczyciele

 


W pierwszy wtorek ferii -15 lutego- reprezentacja naszego liceum pomagała w porządkach na cmentarzu żydowskim, który został założony w 1842 roku - można go nazwać zabytkiem, ponieważ znajduje się tutaj 328 zinwentaryzowanych macew (nagrobków) i jest najważniejszą pamiątką po bardzo licznej do II wojny światowej społeczności żydowskiej mieszkającej w Pilicy.
Inicjatorem sprzątania był Pan Eyal Libermensch z Izraela, którego pradziadek został tutaj pochowany oraz Pan Marcin Bergier, jego znajomy, który zaprosił nas do udziału w akcji. Główne prace wykonywała wynajęta przez władze gminne firma, a uczniowie i nauczyciele pomagali w wynoszeniu ściętych gałęzi drzew.
Prace zakończyło wspólne ognisko

                                             Zapraszamy również  do wysłuchania
                                                           

     W sobotę 06.02.2022r. w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie odbył się okręgowy (wojewódzki) etap XLVIII Olimpiady Geograficznej. Naszym przedstawicielem był Jakub Kazior z klasy III a. Trzymamy kciuki za jak najlepszy wynik i awans do finału krajowego.
Dariusz Jaworski


 
  


    W tym roku szkolnym kolejni reprezentanci liceum zapiszą się na kartach szkolnej historii:
Magdalena Szlachta (kl. IIIc) i Jakub Kazior (kl.IIIa) otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
a Roksana Rodsiedlik (kl.IIIc) znalazła się w gronie stypendystów Starosty Zawierciańskiego.
 Gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 


W sobotę 15 stycznia 2022r., w pięknie oświetlonej sali balowej zabrzmiał tradycyjny polonez i przyszli maturzyści w skupieniu i z uśmiechem na twarzach przemaszerowali barwnym korowodem. Studniówka to tradycja przypominająca o nadchodzących egzaminach, a także pierwszy, poważny bal w życiu młodych ludzi. Była szampańska zabawa do białego rana, parkiet tętnił gorącymi rytmami, śmiechom i radości nie było końca.
Życzymy Wam kochani maturzyści, abyście w tak dobrym nastroju, pełni optymizmu i dobrej energii zdawali egzamin za egzaminem. Powodzenia!

 


19 listopada przypada kolejna, 604. rocznica niezwykłego wydarzenia – koronacji patronki naszej szkoły, trzeciej żony Władysława Jagiełły. Na czym polegała niezwykłość tego wydarzenia? Otóż tym razem, w katedrze wawelskiej, koronę na skronie włożono osobie, która nie pochodziła z królewskiego ani książęcego rodu. Była nią Elżbieta z Pilczy, poddana króla, Polka z krwi i kości, córka Jadwigi i Ottona z Pilczy herbu Topór. Był to pierwszy taki przypadek w naszej historii, a Elżbieta stała się pierwszą Polką koronowaną na królową Polski. W ten sposób okryła chwałą nie tylko swój ród, ale i miejscowość, z której pochodziła a więc Pilczę- dzisiejszą Pilicę. O życiu Elżbiety i jej zasługach możemy się dowiedzieć w zakładce”Patron” na stronie szkoły, w związku z tym skupmy się na okolicznościach, przebiegu i konsekwencjach samej koronacji. Jak wiadomo, ślub Władysława Jagiełły z Elżbietą odbył się w Sanoku 2 maja 1417r., w dość nietypowych okolicznościach. Nietypowe były: miejsce (z dala od stolicy), pośpiech (o planowanym małżeństwie króla dowiedziano się w ostatniej chwili) i skromność uroczystości. Wynikało to oczywiście z tego, że związkowi króla z poddaną sprzeciwiało się bardzo wiele osób z otoczenia króla, ze stryjecznym bratem Witoldem i możnowładcami wielkopolskimi na czele. Zawarcie małżeństwa było jednak dopiero pierwszym krokiem do pełnego zaakceptowania Elżbiety. Podważono legalność królewskiego związku. Według ówczesnego prawa kościelnego Elżbieta była kanoniczną siostrą Władysława, ponieważ matką chrzestną Jagiełły była Jadwiga, matka Elżbiety. W związku z tym przeciwnicy małżeństwa uznali je za kazirodcze. Aby wytrącić z ich rąk ten argument, Jagiełło wysłał na odbywający się wtedy sobór w Konstancji poselstwo w celu uzyskania kościelnej dyspensy. Na czele poselstwa stanął wybitny teolog, profesor Akademii Krakowskiej, Andrzej z Kokorzyna. Był on jednocześnie proboszczem łańcuckim i zaufanym Elżbiety (jej zawdzięczał to stanowisko). Wbrew oczekiwaniom przeciwników, dyspensa została bez trudu uzyskana. W związku z tym Jagiełło postanowił doprowadzić do koronacji królowej. Wywołało to kolejne protesty. Wskazywano na to, że Polska ma już „królową’ w osobie córki Jagiełły – Jadwigi (z małżeństwa z Anną Cylejską) uznanej wcześniej za następczynię tronu. Jagiełło, którego cierpliwość się kończyła, zagroził, że jeżeli możnowładcy nie zgodzą się na koronację jego ukochanej żony, to zrezygnuje z tronu i wróci na Litwę. Dopiero wtedy większość oponentów zamilkła, godząc się na koronację. Uroczystości koronacyjne odbyły się 19 listopada 1417r na Wawelu. Koronacji dokonał arcybiskup lwowski Jan Mikołaj z Rzeszowa. Po koronacji jej uczestnicy złożyli królowej hołd oraz stosowne podarunki. Zachowała się informacja, iż mieszczanie lwowscy podarowali monarchini 300 cytryn, a cesarz Zygmunt przysłał gratulacje. Nie obyło się jednak bez zgrzytów. Tuż przed uroczystością stolicę demonstracyjnie opuścił wojewoda poznański, Sędziwój Ostroróg- główny oponent królowej. Dokonanie koronacji przez arcybiskupa lwowskiego, wbrew dotychczasowej tradycji (dokonywali jej dotychczas arcybiskupi gnieźnieńscy), przyczyniło się do ustanowienia tytułu prymasa Polski.
Arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, przebywający wówczas na soborze w Konstancji,
poczuł, że jego pozycja w królestwie jest zagrożona i uzyskał taki tytuł od soboru. Oficjalnie
brzmiał on PrimasRegnii dawał zwierzchnictwo nad całym kościołem polskim.

 Dariusz Jaworski

.

17 listopada Roksana Podsiedlik, uczennica klasy IIIc, odebrała z rąk Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa symboliczny czek potwierdzający otrzymanie stypendium przyznawanego uzdolnionym uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Zawierciański.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!
https://www.facebook.com/Zawiercianskie/posts/4718125908230253
 


Jak co roku, 11 listopada młodzież naszego liceum wzięła udział w uroczystościach Święta
Niepodległości. Po mszy świętej za Ojczyznę, nastąpił przemarsz pod Krzyż Niepodległości,
gdzie delegacje szkół i organizacji lokalnych złożyły wiązanki. Było pięknie i uroczyście,
szczególnie, że pogoda dopisała.

 


Zakończyło się październikowe bytowanie klas mundurowych liceum ogólnokształcącego im.
Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy. W pierwszym dniu uczniowie szkolili swoje umiejętności związane z musztrą zespołową pod bystrym okiem chorążego Zbigniewa Białego, a następnie młodzież z zapałem słuchała wykładu na temat skażeń chemicznych i biologicznych, oraz brała czynny udział w zajęciach praktycznych z wykorzystaniem odzieży ochronnej OP-1, i maskek przeciwgazowych. Po chwili przerwy mogliśmy na własne oczy przekonać się jak wyglądają racje żywnościowe żołnierzy amerykańskich, brytyjskich i polskich armii. Po obiedzie na zajęciach z ju jitsu grupa wycisnęła z siebie siódme poty kształtując sprawność fizyczną i ucząc się samoobrony. Cały dzień zmęczenia i ciężkiej pracy naszych uczniów wynagrodziła pyszna kolacja - kiełbaski z ogniska. Nie tracąc ani chwili czasu młodzież naszej szkoły mogła przećwiczyć nabyte już umiejętności na temat broni i poruszania się z nią w elementach czarnej taktyki. W drugim dniu, po śniadaniu uczniowie z pełnym zaangażowaniem brali udział doskonaleniu sie z zakresu taktyki i technik interwencji, oraz topografii wojskowej. Końcowo przyszedł czas na obowiązki. Wszyscy wykonali je solidnie. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Dyrektor Anna Woźniczko dziękując organizatorowi za możliwość zorganizowania wspaniałego i pełnego wrażeń wyjazdu, który na pewno pozostawi ślad w pamięci uczniów. Niestety co dobre szybko się kończy. Tak było właśnie w tym przypadku. Zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy do domu. 

 


Dziś - 13 października- podwójna uroczystość w naszej szkole - ślubowanie klas pierwszych oraz Dzień Edukacji Narodowej. Pierwszoklasistom życzymy powodzenia na licealnej drodze życia; Pani Dyrektor, Nauczycielom i Pracownikom obsługi - wielu sukcesów, uśmiechu i wytrwałości na co dzień. Tradycyjnie również odbyło się przekazanie sztandaru młodszym rocznikom. Po oficjalnej części starsi uczniowie zaprezentowali program artystyczny bogaty w śpiew i taniec. Było pięknie, co można zauważyć na zdjęciach.
Tradycją naszego liceum są wrześniowe wyjścia integracyjne uczniów rozpoczynających naukę w szkole. 4 i października dwie klasy pierwsze wraz z wychowawcami integrowały się podczas pieszej wycieczki po Pilicy i okolicy. Piękna jesienna sceneria sprzyjała poznawaniu walorów przyrodniczych oraz wzbogacaniu wiedzy kulturowej i historycznej na temat naszego miasteczka.Pierwszoklasiści mięli również okazje do rozmów i budowania nowych więzi podczas ogniska. Wszyscy uczestnicy wrócili do domów z uśmiechem na twarzy, bogaci o nowe doświadczenia i gotowi do współpracy przez najbliższe cztery lata.


Już za nami szósta edycja Rajdu Dekielka, którego głównym organizatorem była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, zaś współorganizatorami Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu oraz Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Celem rajdu było zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczymi Jury Krakowsko - Częstochowskiej, oraz popularyzacja czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Do Podzamcza przyjechało wiele szkół o profilu mundurowym z terenu administrowanego przez WKU w Będzinie między innymi (ZSOiT z Czeladzi, LO z Pilicy, VII LO z Sosnowca, oraz III LO z Dąbrowy Górniczej) Ważnym elementem rajdu była promocja ochotniczych form służby wojskowej, a także budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na zawodników czekało wiele konkurencji sprawnościowych podczas których drużyny zdobywały cenne punkty do końcowej klasyfikacji. Dla młodzieży to możliwość spotkania integracyjnego, a zarazem wzorowa sportowa rywalizacja we wszystkich konkurencjach wojskowych.
Po raz kolejny już obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych.
Drużyny z poszczególnych klas wzięły udział w zorganizowanym w tymdniu konkursie wiedzy
o językach europejskich.  Młodzież zaprezentowała też swoje umiejętności językowe w krótkim filmiku, który można obejrzeć na naszym facebookowym profilu. Całe wydarzenie przygotowała Pani Anna Kijas.


Drodzy uczniowie!
Wakacje mają to do siebie, że – niestety - szybko mijają. Po
długotrwałym okresie nauki zdalnej i dwóch miesiącach wakacji wracamy do szkolnych obowiązków. Mamy nadzieję, że nauka stacjonarna będzie trwała nieprzerwanie aż do przyszłorocznych wakacji. Szczególnie witamy uczniów klas pierwszych, dla których ten dzień jest wyjątkowy. To Wasz początek drogi szkolnej, czujecie radość, ale może też tremę i strach, bo rozpoczynacie naukę w tak trudnym czasie. Nowy rok szkolny to dla Was nowi nauczyciele, nowe obowiązki i środowisko. Jesteśmy jednak przekonani, że pobyt w naszej szkole okaże się fascynującą przygodą. Wszystkim życzymy wielu sukcesów, a ten rok niech obfituje w same radosne chwile !

Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Pilicy ogłasza kiermasz podręczników używanych  w dniach:
06.09.2021r. (poniedziałek)  i  08.09.2021r.( środa)

w godzinach od 10.00 do 15.00
Proszę przynieść do biblioteki podpisane ołówkiem podręczniki: imię i nazwisko, cena.

Bibliotekarz

Anna Jastrząb