Od wielu lat w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski. Wśród wielu celów, jakie realizuje SU warto wymienić: kształtowanie właściwych postaw społecznych, propagowanie bezinteresownej pomocy, budzenie zainteresowań historią; rodzinnej miejscowości,  tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami, rozwój zainteresowań naukowych, sportowych, kulturalnych, podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole, organizowanie czasu wolnego. Uczniowie angażują się w życie szkoły i mają wiele ciekawych pomysłów.  Obecnie funkcję opiekuna pełni pani Elżbieta Gawłowska.
Skład Samorządu:


Przewodniczący: HUBERT CISZEWSKI

Zastępca:              ZUZANNA BARTECZKO

Skarbnik:               KAMILA MIKODA

OPIEKUN:

GAWŁOWSKA ELŻBIETA
AKCJE 2019 - 2020 :


  • Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach
  •  „Paczka dla Bohatera”
  •  „Razem na Święta”
  •  Paczka dla dzieciaczka

  • REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” w Zespole Szkół w Pilicy  • AKCJE 2017 - 2018 :