Od wielu lat w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski. Wśród wielu celów, jakie realizuje SU warto wymienić: kształtowanie właściwych postaw społecznych, propagowanie bezinteresownej pomocy, budzenie zainteresowań historią; rodzinnej miejscowości,  tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami, rozwój zainteresowań naukowych, sportowych, kulturalnych, podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole, organizowanie czasu wolnego. Uczniowie angażują się w życie szkoły i mają wiele ciekawych pomysłów.  Obecnie funkcję opiekuna pełni pani Anna Gajek.


Poznaj Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego


Skład Samorządu:


Przewodniczący: Michał Sulecki

Zastępca:Radosław Dudkiewicz

Sekretarz:Tomasz Świerczek

Skarbnik:Kinga Koch

Członkowie:
Natalia Zwierzchowska, Patrycja Wyrodek


  • REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” w Zespole Szkół w Pilicy  • AKCJE 2017 - 2018 :

  • AKCJA ZBIERANIA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK


  • ZBIERAJ Z KLASĄ !


  • SZKOŁO POMÓŻ I TY !