REGULAMIN

 Komisji Rekrutacyjnej
przy Zespole Szkół w Pilicy
w sprawie przyjęć do klas pierwszych
na rok szkolny 2018/2019  • Regulamin rekrutacji