REGULAMIN

 Komisji Rekrutacyjnej
przy Zespole Szkół w Pilicy
w sprawie przyjęć do klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020  • Regulamin rekrutacji dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum


  • Regulamin rekrutacji dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej