Rada Rodziców w Zespole Szkół w Pilicy:

Skład:

przewodniczaca - pani Barbara Świerczek
zastępcaca przewodniczącej - pani Kamila Ciszewska
sekretarz - pani Agnieszka Kowal
skarbnik - pani Magdalena Jarocka
członkowie prezydium- pani Anna Pelon, pani Urszula Kijas
skład komisji rewizyjnej: pani Magdalena Jarocka i pani Agnieszka Kowalik


Nr Konta:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Pilicy
Bank Spółdziwlczy Wolbrom /o Pilica

81 8450 0005 0040 0400 0071 0001