Rada Rodziców w Zespole Szkół w Pilicy:

Skład:

przewodniczaca - Pani Beata Błażkiewicz
zastępcaca przewodniczącej - Pani Kamila Ciszewska
sekretarz - Pani Izabela Świerczewska
skarbnik - Pani Anna Pelon
członkowie prezydium -  Pani Marzena Dorobisz, Pani Aleksandra Fik  Pan Marek Olesiak.
skład komisji rewizyjnej -  Pani Marzena Dorobisz i Pan Marek Olesiak.


Nr Konta:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Pilicy
Bank Spółdziwlczy Wolbrom /o Pilica

UWAGA - RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Zmiana numeru konta Rady Rodziców

Nowy nr rachunku:

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pilicy

97 8450 0005 0040 0400 0071 0004