INFORMACJA  PEDAGOGA

http://zspilica.pl/DOKUMENTY/pedagog.pdfPedagog szkolna – mgr Irmina Lidwin

Dyżury:

Wtorek 7.30 – 11.00
Środa 11.30 – 15.00
Czwartek 12.00 – 15.00

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy uczeń, który ma kłopoty i nie potrafi sobie z nimi samodzielnie poradzić. Pedagog oferuje zrozumienie, dyskrecję, pomoc osobom, które przeżywają trudności i problemy. Pedagog jest w szkole po to, aby udzielać wsparcia i pomocy wszystkim którzy tego potrzebują: uczniom, rodzicom.
Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.


PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z ARTYKUŁEM

1) Złość, smutek, lęk – jak rozpoznać trudne emocje i nauczyć się z nich czerpać?

2) Nadzieja jest jak most, który łączy dwa suche brzegi. Rozmowa z psycholog Joanną HeidtmanPROGRAMY PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNE


„ARS, CZYLI JAK DBAĆ O  MIŁOŚĆ” – program autorstwa Krzysztofa A. Wojcieszka ma na celu ukształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań młodych ludzi, przeciwdziałanie w zakresie zachowań ryzykownych używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna). Program nawiązuje do założenia, że budowanie, rozwój i trwanie relacji miłości jest swoistą sztuką, że wymaga działania, umiejętności, dojrzałości, a przede wszystkim dojrzałego i bezpiecznego stylu życia.

„PODSTĘPNE WZW” – program ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B, C. Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażeń HAV,HBV,HCV, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych, kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

„ZNAMIĘ, ZNAM JE” -  program ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki, uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw.