LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Oferujemy doskonałą bazę dydaktyczną i kadrową:

-supernowoczesny budynek dydaktyczny z pracowniami przedmiotowymi, pracownią   komputerową, multimedialną,  biblioteką i czytelnią,
-zajęcia dodatkowe dla uczniów z problemami dydaktycznymi i indywidualne konsultacje,
-naukę języków obcych (j. angielski i j. niemiecki),
-spotkania z uczniami z obcych krajów w ramach programu COMENIUS,
-spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi świata nauki i kultury,
-możliwość korzystania z dobrze wyposażonej sali gimnastycznej,
-fachową pomoc pedagoga szkolnego w rozwiązywaniu problemów szkolnych i pozaszkolnych.

W trakcie nauki w naszej szkole zapewniamy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

- koła zainteresowań,
- zajęcia sportowe i turystyczne,
- koło PCK,
- wolontariat,


NASZYM ATUTEM JEST WSPANIAŁA „RODZINNA” ATMOSFERA  WYNIKAJĄCA Z TEGO, IŻ JESTEŚMY SZKOŁĄ NIEWIELKĄ ( TU WSZYSCY SIĘ ZNAJĄ ) A UCZEŃ JEST TRAKTOWANY PO PARTNERSKU.


U nas wszyscy przystępują do matury i od lat lokujemy się w ścisłej czołówce wśród szkół powiatu zawierciańskiego pod względem zdawalności matury.
Przychodząc do nas możesz spełnić swoje marzenia. Warunek jest jeden - pilna i systematyczna praca.


W szkolnictwie ponadgimnazjalnym nastąpiły wielkie zmiany. Tak jak w całej Polsce, w klasie pierwszej LO realizowanie materiału z poszczególnych przedmiotów odbywa się w zasadzie tylko na poziomie podstawowym. Dopiero od drugiej klasy uczniowie wybierają od 2 do 4 przedmiotów, do realizacji na poziomie rozszerzonym – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami.
W  roku szkolnym 2015/2016 proponujemy dwie klasy Liceum Ogólnokształcącego, z których jedna będzie klasą mundurową. Nauka w tej klasie będzie wiązała się z noszeniem munduru i realizacją programu przygotowującego do pracy w służbach mundurowych.