KLASA POD PATRONATEM WKU w Będzinie
  
 Jest to, podobnie jak klasa Ia, klasa liceum ogólnokształcącego w związku z tym nauczanie odbywa się na takich samych zasadach. Różnica polega na tym, iż dodatkowo  w klasie tej jest realizowany program autorski przygotowujący uczniów do pracy w służbach mundurowych – policji, wojsku, straży pożarnej, straży granicznej.
    Jak wyżej wspomniano, w klasie pierwszej  realizowanie materiału z poszczególnych przedmiotów będzie się odbywało tylko na poziomie podstawowym. Dopiero od drugiej klasy uczniowie będą wybierali od 2 do 4 przedmiotów,  realizowanych na poziomie rozszerzonym – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami.
W tej klasie proponujemy:

ROZSZERZENIA DO WYBORU:

język angielski
geografia
matematyka
biologia
wiedza o społeczeństwie


DLA KOGO TA PROPOZYCJA?
 
Ten profil proponujemy absolwentom gimnazjum, zarówno dziewczętom jak i chłopcom, którzy:
•   marzą o podjęciu studiów, bądź służby w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej,
•  chcą spędzić 3 lata liceum maksymalnie aktywnie, wylewając „siódme poty” na poligonach,     ucząc się technik samoobrony, wspinaczki skałkowej, strzelania, pokonywania przeszkód   terenowych.
•    pragną uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁO SZKOLENIE?

Szkolenie z zakresu służb mundurowych będą prowadzili instruktorzy Specjalistycznej Jednostki Szkoleń Militarnych według autorskiego programu nauczania realizowanego z powodzeniem w szkołach na terenie całego kraju.
Efektem szkolenia będzie  przygotowanie do zawodowej służby wojskowej, pracy w policji, straży pożarnej, straży granicznej lub zarządzaniu kryzysowym.  Będzie to szkolenie z zakresu:
- samoobrony i technik interwencji,
- strzelectwa sportowego i bojowego,
- obsługi broni bojowej krótkiej i długiej,
- pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa drogowego
- musztry,
- topografii i orientoringu,
- zarządzania kryzysowego,
Szkolenie odbywa się w trakcie: poligonów, wyjazdów do jednostek wojskowych, jednostek straży pożarnej, policji, rajdów, wyjazdów na strzelnicę, zajęć lekcyjnych.

JAKA JEST SPECYFIKA REKRUTACJI?
Kandydat składa podanie wraz z obowiązującymi załącznikami jedynie w szkole pierwszego wyboru. Jest to m.in. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania nauki w klasie mundurowej. Zamiast zaświadczenia lekarskiego kandydat może do podania dołączyć oświadczenie, w którym zobowiąże się dostarczyć w/w zaświadczenie w momencie przyjęcia go  do liceum. Oświadczenie takie kandydat może wydrukować po załogowaniu się na swoim koncie w programie rekrutacji elektronicznej. Podanie oraz oświadczenie musi być podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.

JAKIE CERTYFIKATY ZDOBĘDZIECIE?
CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ KOMENDANTA WKU W BĘDZINIE BĘDZIE ZAŚWIADCZAŁ O UKOŃCZENIU KURSÓW Z ZAKRESU:
- pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa drogowego (CERTYFIKAT EUROPEJSKI),
- strzelectwa sportowego oraz obsługi broni sportowej,
- przeszkolenia taktycznego w zakresie działań żołnierza,
- szkolenia medycznego,
- wspinaczki skałkowej,
- samoobrony i atletyki terenowej,
- topografii,
- musztry i regulaminów

CO BĘDZIECIE MOGLI ZDOBYĆ DODATKOWO?
- kurs z zakresu zabezpieczania imprez masowych,
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
- kurs spadochronowy
PAMIĘTAJ !
wybierając tę klasę nie musisz w przyszłości pracować w służbach mundurowych,
zdajesz maturę identyczną jak w innych klasach licealnych i możesz podjąć dowolny kierunek studiów, liczba godzin ogólnokształcących jest taka sama jak w innych klasach.

Jeśli chcesz się uczyć w najładniejszej szkole w powiecie (patrz galeria zdjęć), łączącej tradycję i nowoczesność WYBIERZ NASZĄ OFERTĘ !!!