W tej klasie proponujemy:

ROZSZERZENIA DO WYBORU:

język angielski
matematyka
biologia
geografia
wiedza o społeczeństwie


    Klasy „cywilne” cieszą się dużą popularnością, ilość kandydatów przekracza liczbę miejsc. W związku z tym poziom nauczania jest wysoki, a absolwenci niemal w 100% wybierają studia wyższe, dostając się na prestiżowe uczelnie państwowe. Od kilku lat szczególnie „modne” stały się zwłaszcza studia inżynierskie np. na AGH w Krakowie, politechnikach w Krakowie, Gliwicach czy Częstochowie. Wiąże się to ze szczególnie wysokim poziomem nauczania matematyki w naszej szkole.