• KLAUZULA INFORMACYJNA

 • KLAUZULA INFORMACYJNA - dla emerytów i rencistów
 • Wykaz podręczników 2019/20


 • Jest nam niezmiernie miło poinformować, że decyzją jury wśród grona tegorocznych laureatów Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Muzealne Spotkania z Fotografią” znalazła się Julia Czech, uczennica klasy IIIa. Wyróżnione zdjęcia Julia wykonała w Muzeum Pana Antoniego Toborowicza w Woli Libertowskiej, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie w realizacji projektu.

  „Muzealne Spotkania z Fotografią” to międzynarodowy konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży organizowany przez Muzeum w Koszalinie. Jego celem jest prezentacja dziedzictwa kulturowego, a także wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum. W konkursie uczestniczą uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy, pojedyncze eksponaty, budynki muzeów lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. 

  Uroczysta gala połączona z wystawą nagrodzonych prac odbędzie się 19 września w Muzeum w Koszalinie, na którą oczywiście Julia dostała zaproszenie .

  Julii gratulujemy olbrzymiego sukcesu i życzymy kolejnych udanych ujęć!

  PS W galerii zobaczycie kilka zdjęć Julki podczas pracy w Muzeum Pana Antoniego Toborowicza

  FOTORELACJA

  Spotkanie w sprawie zakupu mundurów

  Dnia 18 lipca 2019r. (czwartek) w Zespole Szkół w Pilicy - ul. Zamkowa 7, odbędzie się spotkanie w sprawie wyboru oferty na zakup umundurowania dla uczniów mundurowych klasy I liceum - ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.

  W celu usprawnienia pomiarów zapraszamy:

  o godz. 16:00 - uczniów klasy I – ponadpodstawowej

  o godz. 17:00 - uczniów klasy I – ponadgimnazjalnej

  Obecność ucznia z dorosłym opiekunem obowiązkowa.


  PROPONUJEMY ZALICZKĘ W KWOCIE 100zł.  4 lipca od godz. 08:00 na stronie www.oke.jaworzno.pl  w Serwisie dla zdających → Serwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego ( obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym).

  Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy, informuje absolwentów rocznika 2018/2019, że dnia 4 lipca 2019r. w godz. 11.30 - 14.30 w Sali nr 24, wychowawcy klas rozpoczną wydawanie świadectw dojrzałości.  Świadectwa nieodebrane w dniu 4 lipca 2019r. zostaną przekazane do odebrania w sekretariacie szkoły. Warunkiem odbioru świadectwa jest okazanie dokumentu tożsamości (dokument ze zdjęciem). Odbioru świadectwa dojrzałości dokonuje absolwent lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.

  PRYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ODDANIA KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI !!!

  Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00)

  2. część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w  terminie poprawkowym .

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE. • OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020


 • 19 czerwca oficjalnie i bardzo muzycznie zakończyliśmy rok szkolny. Plejada gwiazd naszego liceum, tych wschodzących i tych, które już opuściły mury szkoły zaśpiewała kilka pięknych piosenek. Były dedykacje i wzruszenia - nie tylko muzyczne. I dużo radości. Wakacje!!!!

  Na uroczystość jako reprezentant starostwa Powiatowego w Zawierciu przybył pan Paweł Sokół- członek zarządu starostwa.

  Do zobaczenia we wrześniu.

  FOTORELACJA

  W związku z upałami i wysokimi temperaturami powietrza w pomieszczeniach szkolnych od dnia 12 do14 czerwca 2019r., lekcje będą  skrócone do 30 minut, przy zachowaniu tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.

  Anna Woźniczko - dyrektor  7 czerwca 2019 roku uczniowie wraz z nauczycielami naszego liceum po raz kolejny wzięli udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. O godzinie 11:00 wszyscy zebrali się w auli. Każdy miał przy sobie książkę, którą czytał przez 15 minut. Była to próba pobicia rekordu masowego czytania w jednym momencie. Akcja połączona była z wykładem dotyczącym losów patronki naszej szkoły Królowej Elżbiety, które w interesujący sposób przedstawił zebranym nauczyciel historii, Pan Dariusz Jaworski.

  FOTORELACJA

  W naszej szkole ruszył projekt Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu. Trwa on od 3 tygodni. Wybrana grupa młodzieży z zapałem i wielką chęcią uczestniczy w zajęciach, które odbywają się raz w tygodniu. Tematem przewodnim są kompetencje społeczne. Uczestnicy mogą poznać bliżej problemy społeczeństwa i pogłębić swoją wiedzę na temat systemu wartości. Przed młodzieżą jeszcze kilka spotkań, które zakończą się stworzeniem wspólnego projektu, a ten ma być prezentowany na uroczystej gali. Trzymajmy kciuki za uczestników.

  FOTORELACJA

  W miniony czwartek, 16 maja, tradycyjnie już w naszej szkole odbył się dzień otwarty dla przyszłych licealistów. Gościliśmy uczniów gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych z : Dłużca, Dzwono-Sierbowic, Giebła, Kroczyc, Ogrodzieńca, Podzamcza, Wierbki i oczywiście Pilicy. Indywidualnie przybyli uczniowie z Zawiercia i Żarnowca. Czekało na nich wiele atrakcji przygotowanych przez licealistów, nauczycieli czy instytucje współpracujące ze szkołą. Goście zobaczyli pokaz musztry w wykonaniu uczniów klas mundurowych, mogli ocenić sprawność fizyczną licealistów podczas pokazu z technik interwencji i samoobrony. Zainteresowaniem -nie tylko męskiej części odwiedzających-cieszyło się strzelanie z broni pneumatycznej. Uczniowie z uwagą wysłuchali prelekcji przedstawicieli Komendy Policji w Zawierciu dotyczącej zasad rekrutacji do pracy w policji i przepisów dotyczących młodych ludzi znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. Sprawdzali się też w krótkim kursie pierwszej pomocy. Mogli skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością i porozmawiać ze starszymi koleżankami i kolegami, którzy oprowadzając po klasach i szkolnych korytarzach, opowiadali o tym, jak to naprawdę jest być pilickim licealistą.

  W części artystycznej zebrani na auli oklaskiwali umiejętności aktorsko-kabaretowe uczniów w scenkach z życia szkoły. Ale przede wszystkim goście zostali zapoznani z atrakcyjną ofertą edukacyjną liceum na nowy rok szkolny- 2019/2020. Ponadto w prezentacji multimedialnej zobaczyli szkołę - jej codzienne życie, sukcesy i działania, które sprawiają, że uczniowie, nawet po ukończeniu liceum, wracają do niego z sentymentem.

  Do zobaczenia we wrześniu !!!

  FOTORELACJA  Reprezentacje klas cywilnych i mundurowych uczestniczyły w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w klasztorze oo. Franciszkanów w Pilicy- Biskupicach, po której uczestnicy przemaszerowali na pilicki rynek. Tam przed pomnikiem pamięci delegacje samorządu, szkół i innych organizacji złożyły kwiaty. Wartę honorową przy pomniku pełnili uczniowie klasy mundurowej: Karolina Łoźna i Piotr Szczubiał.

  FOTORELACJA

  30. 04. 2019r. miało miejsce niecodzienne i bezprecedensowe wydarzeni e – MARSZ ŻYWYCH W PILICY . Marsz upamiętniał społeczność pilickich Żydów, wymordowanych w okresie II wojny światowej. Nasze liceum było nie tylko uczestnikiem, ale i współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Jak do niego doszło? Otóż jakiś czas temu mieszkająca w Izraelu Pani Varda Libermensch dowiedziała się, że w zbiorowej mogile na ul. Piłsudskiego leży jej babcia, mieszkająca do II wojny światowej w Pilicy. Pani Varda wspólnie ze swoim synem Eyalem postanowili upamiętnić swoją krewną oraz całą społeczność żydowską organizując w Pilicy „marsz żywych”. Patronem marszu został Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, głównymi organizatorami – Varda i Eyal Libermensch oraz Pan Marcin Bergier – nauczyciel II LO w Zawierciu. Nasza szkoła przygotowała folder przypominający dzieje społeczności żydowskiej w Pilicy i wystawiła przy pomniku wartę honorową, złożoną z naszych niezastąpionych mundurowych i oczywiście uczestniczyliśmy również w marszu.

  Marsz wypadł bardzo okazale. Uczestniczyło w nim kilkaset osób, w tym około 80 Żydów z Izraela i Australii, uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z Pilicy, Wierbki, Dzwono- Sierbowic wraz z opiekunami , grupa młodzieży z II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu oraz mieszkańcy Pilicy. Trasa wiodła od rynku w Pilicy do pomnika- zbiorowej mogiły na ul. Piłsudskiego. Tam miały miejsce główne uroczystości. Ich najważniejszym elementem była modlitwa za dusze pomordowanych, odmówiona przez żydów i katolików pod kierunkiem rabina i księdza proboszcza. Nie brakowało wzruszających momentów, jak wystąpienie Pana Eyala Libermenscha czy spontaniczna opowieść jednej z najstarszych mieszkanek Pilicy, która wspominała pilickich Żydów i straszne czasy wojny.

  FOTORELACJA

  27 kwietnia kolejne pokolenie pilickich licealistów odebrało swoje świadectwa ukończenia szkoły średniej. Za nami trzy lata wspólnych wycieczek, wzlotów, niewielu upadków, nauki i bezcennego czasu spędzonego w gronie przyjaciół. Uroczystości zakończenia roku , którym przewodniczyła Pani Dyrektor, odbyły się w auli szkolnej. Obecni byli wychowawcy, nauczyciele, zaproszeni goście i uczniowie młodszych klas. Przybyli również rodzice i absolwenci naszego liceum. Klasy IIa oraz IIb zadbały o to, aby ten ostatni dzień w szkole był wyjątkowy. Nie zabrakło wzruszających przemówień i podziękowań. Teraz już tylko przed nami najważniejszy egzamin w życiu- egzamin dojrzałości, który dzieli nas od dorosłego życia i wymarzonych studiów. Mimo że pewien etap w naszym życiu dobiegł końca, na pewno szkoła, nauczyciele , koleżanki i koledzy z klasy długo będą przez nas wspominani, a my obiecujemy, że jeszcze nie raz odwiedzimy nasze liceum! Nie tylko we wspomnieniach…

  Do zobaczenia!!!


  FOTORELACJA  Informacja związana z zawieszeniem akcji protestacyjnej pracowników oświaty

  Dyrektor Zespołu Szkół w Pilicy informuje, że od dnia 29 kwietnia 2019r., zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem.

  Anna Woźniczko • INFORMACJA MEN

 • INFORMACJA DYREKTORA


 • W dniu 18 kwietnia 2019 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pozarom" na szczeblu powiatowym. Dawid Goncerz uczen klasy II A zajął II miejsce.

  Gratulujemy !!!!

  FOTORELACJA

  Dnia 28. marca my, trzecioklasiści, udaliśmy się na Jasną Górę, by prosić Opatrzność o wsparcie podczas egzaminów otwierających nasze ścieżki w dorosłość. Podróż zaczęliśmy od zbiórki, godzina 8:00- wyjazd. Nauki przed właściwą mszą rozpoczęły się o 10:00. W tym czasie można było również przejść do Kaplicy Sakramentu Pokuty i tam z niego skorzystać. O godzinie 11:00 rozpoczęła się msza św. celebrowana przez bpa diecezji sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka, podczas której młodzież maturalna została ofiarowana w akcie zawierzenia pod opiekę Maryi. W murach kościoła obecnych było ponad tysiąc młodych z diecezji sosnowieckiej wraz z opiekunami. W naszym przypadku byli to: p. Anna Jastrząb, p. Iwona Kuraś, p. Elżbieta Gawłowska oraz oczywiście ks. Wiesław Wróbel. Po mszy każdy indywidualnie mógł udać się na drogę krzyżową lub też pozwiedzać Jasną Górę. Wiele osób zakupiło też różańce czy obrazki z podobiznami świętych dla siebie lub bliskich. Na koniec każdy uczestnik obdarzony został modlitewnikiem ze świętym papieżem Janem Pawłem II dla upamiętnienia jego pielgrzymki w Sosnowcu z 1999r.

  W drodze powrotnej nie mogło oczywiście zabraknąć McDonalda. Do Pilicy zawitaliśmy krótko po godzinie 15:00. Mamy nadzieję, że matury pójdą nam śpiewająco, a święci wstawią się za nami w tych trudnych i stresujących chwilach.  Miło nam poinformować, że nasza uzdolniona artystycznie uczennica, Wiktoria Wolańska została wyróżniona na szczeblu powiatowym konkursu recytatorskiego. Jej odważna interpretacja Pani Twardowskiej urzekła jury.

  Brawo Wiktorio!

  FOTO

  We wtorek, 26 marca 2019r. uczniowie realizujący przedmiot Wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, wysłuchali wykładu, który wygłosił pan Szymon Rosół z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Licealiści zgłębili wiedzę w zakresie m.in.: różnorodności definiowania pojęcia ,,terroryzm’’, cech łączących te, często odmienne, definicje, historii terroryzmu – od asasynów po Państwo Islamskie. Nasz gość przedstawił również najbardziej znane organizacje terrorystyczne, przybliżył dokonane przez nie zamachy oraz zaprezentował profil ,,potencjalnego terrorysty’’.

  FOTORELACJA

  25 marca 2019 r. odbył się XVI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego pod hasłem „Pleasantry Preparations”. W tym roku uczniowie szkół z terenu powiatu zawierciańskiego zmagali się z materiałem słownikowym na literę "p". Wśród nich nasi reprezentanci: Oliwia Nędza, Agata Cholewa i Bartosz Kuraś. Przygotowania do konkursu trwały wiele tygodni ale było warto... nasza dzielna drużyna wywalczyła III miejsce!

  Gratulujemy!!!

  FOTO

  W roku szkolnym 2018/2019 w naszym liceum cyklicznie raz w tygodniu odbywają się zajęcia z zakresu walki wręcz. Uczniowie klas mundurowych pod okiem chor. Zbigniewa Białego-oficera WP, trenera ju jutsu i wu shu, uczestniczą w zajęciach majacych na celu nie tylko podniesienie sprawności fizycznej, ale rownież wyposazyc ich w wachlarz wiadomosci i umiejetnosci niezbednych w walce wrecz. Rozmaite techniki chwytow rzutow, kopniec i pchnięc mają skutecznie pomoc w obezwladnianiu przeciwnika w realnym zagrozeniu zdrowia badz zycia.  W dniu 12 marca 2019 r., w ramach zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, w naszej szkole gościła pani Anna Pala, kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zawierciu. Pani kierownik zapoznała uczniów klasy Ia z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi systemu ubezpieczeń społecznych, m.in. obowiązkami uczestników tego systemu, czy rodzajami przysługujących im świadczeń, ilustrując je licznymi przykładami ze swojej praktyki zawodowej. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą liczne pytania zadawane prelegentce w trakcie spotkania. Wizyta pani kierownik stanowiła zwieńczenie projektu ,,Lekcje z ZUS’’, do którego po raz trzeci przystąpili uczniowie naszej szkoły – w tym roku szkolnym, młodzież z klasy Ia.

  FOTORELACJA

  Bartosz Kuraś z IIIa został laureatem X Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Nagrodą jest Promesa, która zapewnia mu miejsce na wybranym przez siebie kierunku studiów cywilnych w WAT oraz bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim podczas pierwszego roku studiów. W przypadku podjęcia studiów w Wojskowej Akademii Technicznej otrzyma też w pierwszym semestrze stypendium naukowe. Nagrodę rzeczową ufundowali sponsorzy.

  15 marca 2019 r. do finału X edycji konkursu przystąpiło 89 uczestników wyłonionych spośród 1000 uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Eliminacje zostały przeprowadzone w grudniu 2018 roku w 60 szkołach średnich. Autorami zadań i pytań testowych, zarówno w eliminacjach, jak i w finale byli doświadczeni nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT. Finał został podzielony na dwie części. W pierwszej- pisemnej- uczestnicy przystąpili do rozwiązywania trzech zadań problemowych, zaś w części drugiej odpowiadali na 10 pytań testowych. Do każdego pytania podane były 4 odpowiedzi, z których jedna, dwie, trzy lub cztery były poprawne. Wyniki testów oceniała Komisja Konkursowa składającą się z kilkunastu nauczycieli akademickich IMiK.

  Podczas, gdy finaliści w skupieniu rozwiązywali zadania konkursowe, opiekunowie wysłuchali wykładu dr. hab. inż. Jerzego Zielińskiego pt. „Profesor Kaliski – pracoholik, wizjoner, pasjonat życia”, wykładu prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Czupryńskiego pt. „Chemia nadzwyczajnym zagrożeniem bezpieczeństwa człowieka” oraz wykładu prof. dr. hab. inż. Leszka Jaroszewicza pt. „Ewolucja poglądów fizycznych na pojęcie czasu i przestrzeni”.

  Przypominamy też, że porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Powiatem Zawierciańskim oraz Zespołem Szkół w Pilicy zostało zawarte 28 listopada 2017r. w Warszawie. W ten sposób Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy dołączyło do szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z WAT, jedną z najlepszych w kraju uczelni cywilno-wojskowych o technicznym profilu kształcenia.

  Bartoszowi życzymy powodzenia!!!

  FOTORELACJA

  W dniu 15.03.2019r. uczniowie naszej szkoły wzieli udział w turnieju "Młodzież zapobiega pożarom". Eliminacje gminne odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy o godzinie 9:00. Zespół Szkół im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy reprezentowali Dawid Goncerz z klasy II a i Marcin Szwej z klasy I a.

  W wyniku testu wyłoniony został zwyciężca Dawid Goncerz i teraz będzie walczył na szczebu powiatowym.

  FOTORELACJA

  W pierwszym tygodniu lutego 2019 odbyła się kolejna międzynarodowa wymiana grup uczniów biorących udział w projekcie Erasmus + pod hasłem Burze i Błyskawice w strategiach nauczania meteorologii. Tym razem szkołą goszczącą było "Lycée Général et Technologique Jacques Prévert" w Taverny, francuskim mieście położonym 20 km od Paryża.W spotkaniu wzięło udział 6 nauczycieli i 10 uczniów, reprezentujących 4 partnerskie / uczestniczące szkoły średnie w tym projekcie: Portugalia, Rumunia, Słowenia i Polska. Towarzyszyło im 3 nauczycieli i 10 francuskich studentów, którzy organizowali i kierowali wszystkimi działaniami.Warto dodać, że dotychczas młodzież zwiedziła w ramach projektu Erasmus+ takie państwa jak Rumunia, Portugalia, Słowenia i Francja. Uczestnicy zagraniczni gościli także u nas w październiku. Kolejnym etapem będzie wyjazd do Portugalii.

  FOTORELACJA

  19 stycznia 2019 roku to ważna data dla tegorocznych maturzystów. Tego właśnie dnia na 107 dni przed egzaminem dojrzałości odbył się bal maturalny. Urocze dziewczęta i przystojni młodzieńcy nienagannie odtańczyli poloneza. Pani Dyrektor Anna Woźniczko słowami „Studniówkę Anno Domini 2019 uważam za otwartą” rozpoczęła tę niezwykłą uroczystość w życiu trzecioklasistów. Nie zabrakło oczywiście pięknych kwiatów i gorących podziękowań dla Pani Dyrektor, Wychowawców, Nauczycieli i Rodziców. Zgromadzeni goście, uczniowie i rodzice wysłuchali przesłania Pana Pawła Sokoła, członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, reprezentującego organ prowadzący szkołę, czyli Starostwo Powiatowe w Zawierciu, a także słów Burmistrza Miasta i Gminy Pilica skierowanych do młodzieży, odczytanych przez wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Pilica- pana Tomasza Karpałę. Wszyscy życzyli maturzystom udanej zabawy oraz oczywiście pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego.

  Ze względu na przykre wydarzenia, które miały miejsce w Gdańsku, godzina rozpoczęcia studniówki została przesunięta, a zebrani uczcili pamięć zmarłego Prezydenta minutą ciszy.

  Atmosfera balu była podniosła, a po części oficjalnej także bardzo radosna. Tańcom nie było końca i trwały do białego rana. Teraz zostało tylko odliczanie do najważniejszego egzaminu w naszym życiu - egzaminu dojrzałości, który zacznie się 6 maja.

  FOTORELACJA

  W czwartek 20 grudnia 2018 roku zakończyliśmy w naszej szkole tegoroczną akcję charytatywną "Paczka dla dzieciaczka". Licealiści przez dwa miesiące gromadzili maskotki, gry, słodycze czy artykuły biurowe. Oczywiście uczniowie wykazali się wielkim sercem i dzięki temu zebraliśmy całkiem pokaźny worek prezentów.

  Zgromadzone podarunki wolontariusze pod opieką koordynatora akcji - pani Elżbiety Gawłowskiej- zawieźli do jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie zawierciańskim.

  Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji i zapraszamy do udziału w następnych !!!

  FOTORELACJA

  W tegorocznym rajdzie udział wzięło ponad 140 uczestników ze szkół w Pilicy, Czeladzi, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. To już piąta edycja rajdu, który odbył się na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Będzinie.

  Trasa tegorocznej edycji prowadziła z plaży na Stawikach w Sosnowcu do Wyższej Szkoły HUMANITAS. Kierownikiem trasy był major Jacek ŁUKASIK – Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Będzinie. Celem rajdu była chęć zapoznania z walorami krajoznawczymi Sosnowca, popularyzacja czynnego wypoczynku i integracja uczniów z klas o profilu mundurowym z terenu administrowanego przez WKU w Będzinie.Ważnym celem była również promocja ochotniczych form służby wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem służby kandydackiej w uczelniach wojskowych, a także promowanie zagadnienia obronności i bezpieczeństwa oraz budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Na trasie „Rajdu Dekielka” czekało na uczestników wiele konkurencji (np.: pompki na ławce, biegi po plaży), podczas których drużyny zdobywały cenne punkty do końcowej klasyfikacji. W auli Wyższej Szkoły Humanitas, odbył się konkurs wiedzy, w którym uczniowie rywalizujący w dwuosobowych zespołach mieli szanse na zdobycie ostatnich punktów.

  Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy za udział w „Rajdzie Dekielka”. Każdy uczestnik Rajdu Dekielka otrzymał okolicznościowy medal, mały prezent oraz posilił się wojskową grochówką.

  FOTORELACJA

  W dniu 12.12.2018r. odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miejscem uroczystości było II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy IIIa Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy – Bartosz Kuraś. Zaproszeni goście wysłuchali także wykładu dr. Tomasza Orkisza „Nowe kierunki i rozwiązania w technice. Wybrane zagadnienia” oraz występu artystycznego młodzieży. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych!

  FOTORELACJA

  We wtorek 11 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbył się międzyklasowy MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ. W turnieju wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Drużyny liczyły po siedmiu zawodników. Walka była zacięta. Pierwsze miejsce zajęła klasa Ia, drugie klasa Ib , trzecie klasa IIIb. Gratulujemy!!!

  FOTORELACJA

  Tydzień temu klasa druga i pierwsza wyruszyły na dwudniowy podbój Zakopanego. Już teraz zdradzę, że misja się powiodła, a radosne uśmiechy i ciekawe wspomnienia do teraz nam towarzyszą. Wyruszyliśmy 6 grudnia, z lekkim opóźnieniem autobusu, ale ani to, ani czekanie na mrozie, nie ostudziło naszego zapału. Z muzyką na ustach pokonaliśmy korki w drodze, nie zapominając o wstąpieniu do Top of the Top restauracji, czyli McDonald. Wracając do tematu, pierwszym wartościowym punktem wycieczki było zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu. W sanktuarium dało się poczuć namacalną energię i więź z Bogiem, siostra zakonna zdradziła nam także kilka ciekawostek o Świątyni, co bardzo spodobało się ,,głodnym wiedzy” uczniom. Około godziny czternastej dotarliśmy do Ośrodka Kolonijno-Wypoczynkowego Staszelówka, w którym ugościli nas pysznym obiadem i wygodnymi pokojami…, w których nie mogliśmy odpocząć dłużej, gdyż z opiekunami- p.Małgorzatą Kabalską i p. Dariuszem Jaworskim wyruszyliśmy w spacer po Zębie. Niech Was nie zwiedzie słowo ,,spacer’’: mroźna pogoda, puch lecący z nieba i długa trasa, prawie odebrały nam siły na resztę wieczoru. Radości dopełniły: ognisko urządzone przez ośrodek i dyskoteka, w której tylko nieliczni nie brali udziału. Reasumując - było świetnie aż do ciszy nocnej, czyli godziny dwudziestej drugiej, gdzie każdy już leżał w łóżeczku (swoim) i regenerował się na kolejny dzień przygód.

  Dzień drugi zaczęliśmy od pysznego śniadania, po nim wyruszyliśmy na Gubałówkę. Mniej niż godzinę zajęła nam wspinaczka na szczyt, po kilkunastu pamiątkowych zdjęciach zjechaliśmy z „zawrotną prędkością” kolejką w dół w stronę Krupówek. Lecz naszym celem nie było rozrzucanie wyposażeniem portfela na prawo i lewo, tylko kolejne ciekawostki historyczne, tym razem na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyku. Zobaczyliśmy także stocznię i wraz z ks. Wacławem zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, wybudowane jako votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981.

  Wycieczce towarzyszyła radosna atmosfera i fenomenalna pogoda. Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze więcej podobnych podróży.

  FOTORELACJA

  26 listopada w Zawierciu odbył się XV Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. II miejsce zajęła Patrycja Wyrodek, brawurowo wykonując utwór Christiny Aguilery "Hurt". Udany debiut ma za sobą również Zuzanna Pawełczyk z Ia 🙂 Brawo dziewczyny !  W piątek 23 listopada 2018 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Sosnowcu odbył się III Bal Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej pod hasłem „Vivat Niepodległa”, upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W balu udział wzięło prawie 600 gości-wolontariuszy i sympatyków pomagania. W niepowtarzalny klimat wprowadzał biało-czerwony wystrój, wyjątkowe kotyliony oraz wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Oficjalnego otwarcia balu dokonał dyrektor sosnowieckiej Caritas ks. Tomasz Folga, dziękując wszystkim wolontariuszom za ich trud i pracę na rzecz potrzebujących. Zgodnie z tradycją bal rozpoczął się staropolskim polonezem.

  Jest on formą nagrody za całoroczną sumienną pracę wolontariuszy na rzecz innych. Niesie również przesłanie dla wszystkich młodych, że warto pomagać.

  Liceum reprezentowała piątka wspaniałych: Julia Czech, Kinga Koch, Malwina Szwej, Kinga Wyrodek, Kuba Gliniany i Mateusz Gębala pod opieką ks. Wiesława Wróbla. Oczywiście wolontariat trwa cały rok i już zapraszamy wszystkich do udziału w akcji „Paczka dla dzieciaczka”, która rozpoczyna się w naszej szkole już od pierwszego grudnia.

  FOTORELACJA

  19 listopada przypada kolejna, 601. rocznica koronacji Elżbiety patronki Liceum Ogólnokształcącego w Pilicy, trzeciej żony Władysława Jagiełły. Z tej okazji, w auli szkoły odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. Przedstawiono prezentację przypominającą ubiegłoroczne obchody 600-lecia. Przypomniano również postać królowej, jej zasługi dla krzewienia oświaty i lokacji miasta Pilica oraz ciekawostki, okoliczności i kontrowersje związane z koronacją królowej. Warto w tym miejscu przytoczyć kilka z nich.

  Po raz pierwszy w naszym kraju koronę królewską założono na skronie Polce, poddanej króla, córce Jadwigi i Ottona z Pilczy herbu Topór.W ten sposób okryła ona chwałą nie tylko swój ród, ale i miejscowość, z której pochodziła a więc Pilczę - dzisiejszą Pilicę. Jak wiadomo, związkowi króla z poddaną sprzeciwiało się bardzo wiele osób z jego otoczenia, ze stryjecznym bratem Witoldem i możnowładcami wielkopolskimi na czele. Wielkopolanie obawiali się wzrostu wpływów rycerstwa małopolskiego - z którego wywodziła się Elżbieta - na dworze królewskim. Problem brał się również stąd, że część szlachty chciała ożenić króla z bratanicą króla niemieckiego i węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego - Elżbietą Brabancką. Próbowano podważyć legalność związku Elżbiety i Jagiełły. Według ówczesnego prawa kościelnego Elżbieta była kanoniczną siostrą Władysława, ponieważ matką chrzestną Jagiełły była Jadwiga matka Elżbiety. W związku z tym przeciwnicy małżeństwa uznali je za kazirodcze. Aby wytrącić z ich rąk ten argument, Jagiełło wysłał na odbywający się wtedy sobór w Konstancji poselstwo w celu uzyskania kościelnej dyspensy. Na czele poselstwa stanął wybitny teolog, profesor Akademii Krakowskiej, Andrzej z Kokorzyna. Wbrew oczekiwaniom przeciwników, dyspensa została bez trudu uzyskana. Następnie próbowano nie dopuścić do koronacji Elżbiety. Wskazywano na to, że Polska ma już „królową’ w osobie córki Jagiełły - Jadwigi ( z małżeństwa z Anną Cylejską), uznanej wcześniej za następczynię tronu. Nie pamiętano przy tym, że ogłoszenie Elżbiety następczynią nastąpiło jeszcze za życia królowej Anny, a więc już wtedy były „dwie królowe”. Jagiełło, którego cierpliwość się kończyła, zagroził, że jeżeli możnowładcy nie zgodzą się na koronację jego ukochanej żony, to zrezygnuje z tronu i wróci na Litwę. Dopiero wtedy większość oponentów zamilkła, godząc się na koronację.

  Uroczystości koronacyjne odbyły się 19 listopada 1417r na Wawelu. Koronacji dokonał arcybiskup lwowski Jan Mikołaj z Rzeszowa. Po koronacji jej uczestnicy złożyli królowej hołd oraz stosowne podarunki. Zachowała się informacja, iż mieszczanie lwowscy podarowali monarchini 300 cytryn, a cesarz Zygmunt przysłał gratulacje. Nie obyło się jednak bez zgrzytów. Tuż przed uroczystością stolicę demonstracyjnie opuścił wojewoda poznański, Sędziwój Ostroróg - główny oponent królowej. Dokonanie koronacji przez arcybiskupa lwowskiego, wbrew dotychczasowej tradycji (dokonywali jej dotychczas arcybiskupi gnieźnieńscy), przyczyniło się do ustanowienia tytułu prymasa Polski. Arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, przebywający wówczas na soborze w Konstancji, czując, że jego pozycja w królestwie jest zagrożona, postarał się o uzyskanie takiego tytułu od soboru. Oficjalnie brzmiał on Primas Regni i dawał zwierzchnictwo nad całym kościołem polskim.

  FOTORELACJA

  W związku z obchodami Roku Niepodległości, uczniowie klas mundurowych w poniedziałek - 19.11.2018 - w 104 rocznicę uczcili pamięć o bitwie pod Krzywopłotami i Bydlinem marszem z Pilicy do Bydlina.

  Nie zważając na śnieg i niską temperaturę, w ciągu trzech godzin pokonaliśmy kilkanaście kilometrów i byliśmy pod pomnikiem na cmentarzu w Bydlinie, dokładnie w południe. Dzień i godzina nie zostały wybrane przypadkowo. Również w południe 19.11.1921r., a więc równo 97 lat temu miało tutaj miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie nowo wybudowanego pomnika, w którym uczestniczył Naczelnik Państwa, marszałek Józef Piłsudski. Zastanawialiśmy się, czy aby któryś z nas nie stoi na miejscu marszałka. Uczciliśmy pamięć o pochowanych tutaj bohaterach - żołnierzach 1 Pułku Legionów - zapaleniem znicza i minutą ciszy. Następnie pomaszerowaliśmy do kolejnego, tym razem „żywego” pomnika, jakim jest ufundowana przez legionistów w latach 30-tych szkoła w Bydlinie. Również i tutaj, pod tablicą upamiętniającą bitwę, uczciliśmy pamięć o poległych złożeniem wiązanki kwiatów, zapaleniem znicza i minutą ciszy.

  Rajd miał patriotyczny i edukacyjny charakter. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie historię bitwy, którą Józef Piłsudski nazwał „legionowymi Termopilami” i w której zginął przyrodni brat Ignacego Paderewskiego - porucznik Stanisław Paderewski.  16 listopada 2018 r. nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Głównym celem inicjatywy jest popularyzacja i wspieranie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Uczniowie klasy IIa ponownie zmierzyli się z tym wyzwaniem – zaprezentowali społeczności szkolnej swoje pomysły dotyczące kariery przyszłości: lekarza medycyny estetycznej, ux designera, dietetyka, trenera personalnego i influencera. Każda z pięciu drużyn przedstawiła wybrany zawód, odnosząc się do takich elementów jak: idea zawodu, miejsce pracy, źródeł potencjału, istotności wykształcenia i predyspozycji, uzupełniając wystąpienia o znane przykłady osób wykonujących tę profesję. Mamy nadzieję, że propozycje licealistów staną się inspiracją dla młodych ludzi stojących u progu wyboru ścieżki kariery zawodowej.

  FOTORELACJA

  W październiku i listopadzie 2018r. uczniowie naszej szkoły po raz trzeci wzięli udział w programie ,,Lekcje z ZUS’’, autorskim projekcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – w tym roku w projekcie uczestniczyli uczniowie klasy Ia. Celem projektu jest rozszerzenie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat ubezpieczeń społecznych. Podczas ,,Lekcji z ZUS’’ młodzież poznała genezę i podstawy systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki uczestników tego systemu i rodzaje przysługujących im świadczeń. Podsumowaniem i sprawdzianem wiedzy zdobytej w ramach ,,Lekcji z ZUS’’ będzie Konkurs Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, składający się z trzech etapów: szkolnego (listopad 2018), wojewódzkiego (marzec 2019) i ogólnopolskiego (kwiecień 2019). Niezmiennie ,,Lekcje z ZUS’’ realizowane w naszej szkole, cieszą się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wśród uczestników projektu.

  FOTORELACJA

  Zaangażowanie liceum we współpracę z WKU w Będzinie zostało zauważone i docenione. 12 listopada w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz utworzenia Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kombatantów, kultury i nauki, służb mundurowych i duchowieństwa, żołnierze jednostek wojskowych, żołnierze rezerwy i pracownicy korpusu służby cywilnej WKU.

  Wśród tego zaszczytnego grona znalazła się dyrektor szkoły – mgr Anna Woźniczko. Z rąk Wojskowego Komendanta WKU w Będzinie ppłk Andrzeja Kłusia w asyście Posła na Sejm RP Waldemara ANDZELA otrzymała medalion Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie. Gratulujemy!

  FOTORELACJA

  9 listopada w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademię rozpoczęliśmy o godz. 11.11 wspólnym odśpiewaniem ,,Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji ,,Rekord dla Niepodległej”, ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

  W drugiej części uroczystości, podczas programu artystycznego, przenieśliśmy się do czasów, kiedy Polska była pod zaborami - zobaczyliśmy fragment ,,Dziadów” Adama Mickiewicza i poznaliśmy losy żołnierzy walczących o to, byśmy mogli żyć w wolnym kraju. Przejmujący przekaz podkreślała muzyka Fryderyka Chopina.

  FOTORELACJA

  Uczniowie liceum włączyli się w akcję „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Podczas uroczystego apelu w piątek- 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, z dumą i szacunkiem, odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego.

  HYMN

  W dniach 5-9 listopada w Urzędzie Miasta w Zawierciu odbywała się kampania rekrutacyjna MON „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zorganizowana przez Wydział Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie. Celem ogólnopolskiej kampanii jest zwiększenie stanu osobowego polskiej armii we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, ma ona również pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca.

  Oficerom WKU towarzyszyli uczniowie klas mundurowych naszego liceum. Młodzi kadeci stanęli też przed nowym dla nich zadaniem, bo do tej pory nie mieli okazji udzielać wywiadu profesjonalnym mediom. Oczywiście zadanie wykonane wzorowo!

  RELACJA
  FOTORELACJA

  Sukces fotograficzny

  Brawa dla Julii Czech (kl.IIa) i Amelii Zachacz (kl.Ia), których prace fotograficzne zostały docenione w III Wojewódzkim Amatorskim Konkursie Fotograficznym „Przyroda w obiektywie” i otrzymały kwalifikacje do wystawy pokonkursowej. Jury wybierało spośród 577 prac, więc znalezienie się wśród dwudziestki wybranych na pewno jest sukcesem !

  Sukces językowy

  29 października 2018 w Zespole Szkół im. Gen Józefa Bema odbył się XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w języku angielskim. Tradycji stało się zadość i na podium znalazła się uczennica klasy IIIa - Agata Cholewa. Zajęła I miejsce, pokonując konkurentów z całego powiatu doskonałą wymową i świetną interpretacją tekstów.

  FOTORELACJA

  Sukces sportowy

  W dniach 7 i 8 października w Zawierciu odbywały się Mistrzostwa Powiatu Zawierciańskiego w badmintonie. W zawodach wzięli udział uczniowie naszej szkoły, zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewcząt. Liceum reprezentowali: Wiktoria Maziarz,Weronika Struzik, Błażej Śrubarczyk i Kacper Ogonek. Miło nam poinformować o sukcesie chłopców, którzy okazali się bezkonkurencyjni i wywalczyli awans do kolejnej rundy. Dziewczęta tym razem zajęły III miejsce. Gratulujemy!!!

  FOTORELACJA

  W środę 31 października przedstawiciele samorządu szkolnego wraz z delegacją młodzieży zasadzili na terenie przyszkolnym dąb, otrzymany z okazji akcji „100 drzew na stulecie odzyskania niepodległości” podczas uroczystej gali w MOK w Zawierciu. Mamy nadzieję, że z naszej sadzonki wyrośnie dąb równie piękny jak reszta drzew otaczających nasze liceum.

  FOTORELACJA

  W dniach 15 – 19 października gościliśmy w naszej szkole uczniów z czterech krajów Unii Europejskiej – Słowenii, Rumunii, Francji i Portugalii z którymi, w ramach unijnego programu Erasmus+, realizujemy wspólny projekt z geografii „Burze i Błyskawice w Strategiach Nauczania Meteorologii”.

  Oto relacja z Polskiej części projektu:

  15. 10.2018r.
  Pierwszy dzień pobytu naszych gości z czterech krajów UE poświęcony był na zajęcia w szkole, w trakcie których przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje dotyczące wpływu klimatu na rozwój turystyki w wybranym regionie turystycznym. Po zajęciach szkolnych przyszedł czas na zwiedzanie zabytków Pilicy. W rolę przewodników, oczywiście w języku angielskim, wcielili się nasi uczniowie. Odwiedziliśmy zamek „Pilcza” w Smoleniu, rynek, kościół farny i pałac. Wspaniała pogoda, niesamowite kolory jurajskiej jesieni spowodowały, że zachwytom nad pięknem naszego krajobrazu nie było końca.

  16. 10. 2018r.
  Drugi dzień poświęcony był geologii i paleontologii. W tym celu udaliśmy się najpierw do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. Tam obejrzeliśmy prezentację i wysłuchaliśmy wykładu dr Rafała Lacha- geologa i paleontologa. Następnie obejrzeliśmy wystawę geologiczno – paleontologiczną. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Jaskini Głębokiej, oczywiście naszym przewodnikiem był nieoceniony dr Rafał Lach. Następnie udaliśmy się na warsztaty geologiczno – paleontologiczne, w trakcie których każdy własnoręcznie mógł przy pomocy młotka wykopać jurajskie amonity, belemnity, ramienionogi i inne liczące sobie około 150 mln lat okazy. Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy zwiedzaniem wspaniałego zamku „Ogrodzieniec” w Podzamczu.

  17. 10. 2018r.
  Trzeci dzień był poświęcony na zwiedzanie Krakowa. Nie zabrakło jednak elementów typowo geograficznych. Zaczęliśmy od wizyty w sali konferencyjnej Pawilonu Wyspiańskiego, gdzie urzędniczki Urzędu Miasta Krakowa, specjalnie dla nas, przygotowały prezentację poświęconą znaczeniu i rozwojowi turystyki w tym mieście. Potem przyszedł czas na zwiedzanie Krakowa pod kierunkiem przewodniczki mówiącej w języku angielskim. Niezapomniane wrażenia potęgowane były przez wspaniałą jesienną pogodę.

  18. 10. 2018r.
  Czwarty dzień zaczęliśmy od wyjazdu do Sosnowca na Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Specjalnie dla nas pracownicy naukowi instytutu klimatologii i meteorologii zorganizowali zajęcia warsztatowe. Pierwszym ich elementem był wyjazd na dach budynku mieszczącego Wydział Nauk o Ziemi, słynnej sosnowieckiej „żylety”. Tam mogliśmy podziwiać panoramę Śląska i Zagłębia, a poza tym zapoznawaliśmy się z urządzeniami stacji meteorologicznej. Na przygotowanych kartach odszukiwaliśmy widziane przez nas z góry obiekty. Druga część zajęć odbyła się w ogródku meteorologicznym, gdzie najpierw zapoznaliśmy się z urządzeniami, a następnie, podzieleni na grupy zapisywaliśmy odczytane samodzielnie dane dotyczące zachmurzenia, temperatury, siły wiatru itp. Po wizycie na uczelni pojechaliśmy do Zabrza, gdzie zwiedzaliśmy zabytkową kopalnię węgla kamiennego „Guido”. Wybraliśmy trasę zwiedzania pod nazwą „Mroki kopalni”. Jedynym źródłem światła były górnicze lampki na naszych kaskach. Wrażenia były niesamowite. Zobaczyliśmy kopalnię w dokładnie takim stanie, jak pozostawili ją górnicy w latach 90-tych, kiedy ją zamykano. Łatwo było wyobrazić sobie jak ciężka i niebezpieczna była ich praca.

  19. 10. 2018r.
  Ostatni dzień poświęcony był na pracę w szkole. Uczniowie podzieleni na cztery grupy, przygotowywali prezentację poświęconą wizycie w Polsce. Następnie każda z grup przedstawiała swoją prezentację na auli szkoły. Przy tej okazji Pani Dyrektor oficjalnie pożegnała naszych międzynarodowych gości. Następnie przyszedł czas na wspólne ognisko i nasze tradycyjne prażonki, które wybornie wszystkim smakowały. Niestety nadszedł czas pożegnania i ocierane ukradkiem łzy. Następna wizyta we Francji.

  FOTORELACJA - część zdjęć

  W minioną środę 17 października delegacja z naszej szkoły wraz z Panią Anetą Warecką uczestniczyła w akcji "100 drzew na stulecie odzyskania niepodległości".

  Uroczystość odbyła się z Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. Pomysłodawczynią była Julia Nowak-uczennica LO im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu. Podczas uroczystej gali uczniowie podziwiali występy m.in chórów i zespołów wokalnych z całego powiatu. Podczas uroczystości rozdawano sadzonki dębu. Otrzymało je 100 osób z różnych instytucji - w tym nasi uczniowie, którzy wpisali się do pamiątkowej księgi.

  FOTORELACJA

  12 października w naszej szkole- jak co roku w październiku - świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. To wydarzenie uświetniły jeszcze dwa jakże ważne punkty: ślubowanie klas pierwszych i uroczysta zmiana składu pocztu sztandarowego.

  Na początku odbyła się część oficjalna, podczas której powitaliśmy serdecznie Nauczycieli- emerytów, Rodziców, Dziadków i oczywiście uczniów klas pierwszych. Po oficjalnych ceremoniach ślubowania i przekazania młodszym kolegom sztandaru rozpoczęliśmy cześć artystyczną. Uczniowie klas drugich i trzecich przygotowali zabawne skecze wprowadzające w szkolny świat ocen, prac domowych i lekcji. Nie mogło zabraknąć występu wokalnego Patrycji Wyrodek, która brawurowo wykonała piękną piosenkę Patrycji Markowskiej „ Świat się pomylił”. W tym roku nie tylko ona uświetniła naszą akademię. Przed zgromadzoną publicznością zadebiutował Mateusz Oracz - uczeń klasy 1b. Wykonał utwór Igora Herbuta pod tytułem „ Wkręceni- nie ufaj mi”. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem jego głosu ( chcemy więcej!). Po zakończonych występach gorące życzenia do nauczycieli i pracowników szkoły w imieniu społeczności skierowali przedstawiciele samorządu. Oby się spełniły! Życzeniom towarzyszyły oczywiście piękne kwiaty Klasy pierwsze udały się na pyszny poczęstunek przygotowany przez Rodziców, a reszta braci szkolnej rozpoczęła weekend.

  FOTORELACJA

  Uwaga ! Uwaga !

  Dobra wiadomość dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli!!!

  Niezmiernie nam miło poinformować, że rok szkolny 2017/2018 zakończył się sukcesem. Po zdobytych wyróżnieniach w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych przyszedł czas na podsumowanie matury.

  Możemy się pochwalić 100% zdawalnością egzaminu maturalnego! – I miejsce w powiecie!:)

  Od kilku lat nasza szkoła zajmowała miejsce w czołowej czwórce wśród wszystkich szkół powiatu zawierciańskiego, dlatego też tegoroczny wynik kontynuuje dobrą passę.

  Gratulacje dla abiturientów!:)  Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w naszym liceum wzięli udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Caritas „Kromka chleba dla sąsiada". Akcja trwała dwa dni (21.09. – 22.09.2018) w dyskoncie „Biedronka” w Pilicy. Zebraliśmy 137 kg żywności, którą w całości przekazaliśmy wychowankom z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu. Dziękujemy darczyńcom za okazaną dobroć, kierownictwu i całemu personelowi sklepu i wolontariuszom za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu zbiórki żywności. W akcji uczestniczyło 14 wolontariuszy.

  Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy

  FOTORELACJA

  Uczniowie klas mundurowych w dniach 10 -14 września przebywali na poligonie w Kostkowicach. Opiekę merytoryczną sprawowali nad nimi oficerowie Wojska Polskiego. Mundurowi ze wszystkich trzech klas pogłębiali swoją wiedzę, jak i umiejętności z zielonej, czarnej, czerwonej taktyki, uczyli się robić zasadzki, przeszli szkolenie inżynieryjno-saperskie. Nie obyło się bez podstaw musztry, która była szczególnie istotna w przypadku uczestników z klasy pierwszej. Uczniowie mieli także zajęcia z topografii - uczyli się tworzyć mapę, odczytywać z niej dane czy obliczać azymut. W ostatnim dniu obozu uczestniczyli w zawodach teoretyczno-praktycznych dla dwuosobowych drużyn. Ich zakres obejmował wiadomości i umiejętności przyswojone na poligonie i podczas zajęć z teorii, m. in. alfabet NATO, alfabet Morse”a, informacje dotyczące min i granatów czy strzelania. Druga część sprawdzała sprawność fizyczną i wytrzymałość uczestników obozu. Mimo dużej skali trudności przygotowanego toru przeszkód, wszyscy uczniowie dali sobie z nim świetnie radę. Ostatnią atrakcją była przeprawa po linie przez rzekę, wraz z poprzedzającymi ją zajęciami z wspinaczki. Na zakończeniu obozu kapitanowie wraz z chorążym wręczyli nagrody za szczególne osiągnięcia i tak oficjalnie zakończyła się tygodniowa przygoda mundurowych. Kolejne spotkanie z wojskową przygodą za parę miesięcy.

  FOTORELACJA

  8 września po raz piąty w naszej szkole odbyła się akcja „Narodowego Czytania”. W tym roku lekturą do ogólnopolskiego czytania zostało wybrane „Przedwiośnie” – trudna powieść o treściach społecznych i politycznych. Liceum było współorganizatorem akcji wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy. Patronat nad lokalnym wydarzeniem objął Burmistrz Artur Janosik.

  W lektorów wcielili się uczniowie wszystkich szkół z Gminy Pilica. Gościliśmy więc przesympatycznych przedstawicieli: Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierbce i Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach. Fragmenty przeczytali też przedstawiciele władz samorządowych- pan Burmistrz i pani Sekretarz Anna Kulczak. Główne jednak role, choć zabrzmi to nieskromnie, przypadły naszym licealistom: Michałowi Suleckiemu, Kacprowi Pustułce, Jakubowi Glinianemu, Natalii Karpale, Nicol Szwej. Narratorkami zostały Wiktoria Karpała, Karolina Nowakowska i Katarzyna Reder. Całość prowadziły Agata Cholewa i Kinga Koch. Nad oprawą dźwiękową czuwali - Bartosz Kuraś i Bartłomiej Jarocki.

  Dziękujemy pani Magdalenie Szymczyk za pomoc w przygotowaniu dekoracji, emerytowanej polonistce pani Alicji Barczyk i Iwonie Kuraś za dobór fragmentów, które tworzyły zrozumiałą całość, pani Annie Jastrząb za czuwanie nad przebiegiem wydarzenia i wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej akcji.

  FOTORELACJA  Prawie setka młodych ludzi, piękna pogoda, świetne humory, integracja! Tak w skrócie można by opisać pierwszą wycieczkę pieszą klas pierwszych. Wychowawcy- Pani Anna Gajek i Pan Dariusz Jaworski zaprowadzili podopiecznych na zamek Pilcza w Smoleniu. Trasa wiodła przez malownicze ścieżki Szlaku Orlich Gniazd aż na szczyt wieży zamczyska. Po udanej marszrucie tradycyjne ognisko. Było wspaniale-co widać na zdjęciach w galerii.

  FOTORELACJA

  Trzeciego września zaczęliśmy kolejną już szkolną wspinaczkę po świadectwa. Było wyjątkowo uroczyście-w stulecie odzyskania niepodległości przypomnieliśmy w sposób szczególny 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Inscenizacja w wykonaniu artystów z klas drugich i trzecich przeniosła widzów do czasów, w których nauka została przerwana syrenami alarmowymi.

  Uroczystość uświetnili Pan Stanisław Dąbrowa - wicemarszałek województwa śląskiego i Pani Maria Milejska - członek zarządu powiatu zawierciańskiego.

  FOTORELACJA

  Ludwik Jerzy Kern jak co roku inspiruje. Rzeczywiście lato czeka, tak jak w tekście popularnej do dziś piosenki śpiewanej niegdyś przez Halinę Kunicką. (Kto nie zna, niech zaraz „wygoogla”) W rytm tego niezapomnianego przeboju rozpoczęliśmy wakacje. Świadectwa i dyplomy rozdane, uśmiechy na twarzach i humory iście wakacyjne. Do zobaczenia we wrześniu szkoło!

  FOTORELACJA • Plakat - Dobry start

 • Ulotka - Dobry start


 • Reprezentujące naszą szkołę -Klaudia Czech i Klaudia Koniec z klasy II a - zakwalifikowały się do finału XIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Historia i Kultura Żydów Polskich” organizowanego przez fundację Shalom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Finał odbył się w Warszawie 25-26 maja. Uczennice naszego liceum były w tym roku jedynymi reprezentantkami powiatu zawierciańskiego. Uroczysta gala, w trakcie której ogłoszono wyniki, odbyła się w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz przedstawiciel ambasady Izraela. Nasze reprezentantki uzyskały tytuł „Finalisty Konkursu” oraz otrzymały nagrody książkowe. Warto dodać, że był to już piąty finał tego konkursu z udziałem uczniów naszego liceum. W związku z tym, przygotowujący od wielu już lat uczniów do konkursu - Dariusz Jaworski otrzymał wyróżnienie: „za szczególne zasługi w propagowaniu wiedzy na temat historii i kultury Żydów polskich”.

  FOTORELACJA

  Miło jest nam odnotować, że w Głosie Akademickim – piśmie pracowników i studentów Wojskowej Akademii Technicznej ukazał się reportaż z wizyty przedstawicieli tej prestiżowej uczelni w naszej szkole. Autorem artykułu jest pan prof. dr hab. inż. Jacek Paś, który będąc wykładowcą tej uczelni zawsze podkreśla swoje związki z ziemią pilicką.

  Przedstawicieli WAT gościliśmy w marcu. Spotkanie z młodzieżą i przebiegało w sympatycznej atmosferze, co możemy zauważyć na załączonych fotografiach.

  Nasze liceum rozpoczęło oficjalną współpracę z Wojskową Akademią Techniczną w bieżącym roku szkolnym, a spotkanie z wykładowcami było pierwszym z wielu, które planujemy wraz z władzami uczelni.


  W poniższym linku znajduje się elektroniczna wersja miesięcznika Głos Akademicki- artykuł o naszym liceum na str. 22 i 23.


 • Głos Akademicki


 • 14 maja w naszym liceum gościliśmy gimnazjalistów z Dłużca, Ogrodzieńca, Pilicy, Wierbki i Żarnowca. Młodzi ludzie zwiedzali szkołę, mieli okazję podziwiać pokazy sztuk walki w wykonaniu uczniów klas mundurowych, dowiedzieli się w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, mogli sprawdzić swoje zdolności strzeleckie pod czujnym okiem instruktorów czy też po prostu porozmawiać ze starszymi koleżankami i kolegami, którzy oprowadzając po klasach i szkolnych korytarzach opowiadali o tym, jak to naprawdę jest być pilickim licealistą. W tym niezwykłym, pełnym wrażeń dniu pomagali nam nasi partnerzy - policjanci: st. sierż. Marta Wnuk, st. sierż. Grzegorz Welon, st. sierż Przemysław Wieja oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Pilicy. Zdjęcia z tego wydarzenia jak zwykle w galerii. Zapraszamy do oglądania.

  FOTORELACJA

  Projekt Erasmus+ realizowany w pilickim liceum to fantastyczna okazja do zwiedzania przepięknych, atrakcyjnych przyrodniczo zakątków Europy. Kolejny etap projektu odbywał się w dniach 7-11 maja. Kilkoro uczniów wraz z opiekunami-Tomaszem Dylkowskim Dariuszem Jaworskim udało się do Słowenii.

  W poniedziałek młodzi podróżnicy zostali powitani przez społeczność szkoły w Mariborze. Kilka dni spędzonych w międzynarodowym towarzystwie było wypełniane po brzegi różnego rodzaju aktywnością związana z wykładami, projekcjami i zadaniami dotyczącym zmian klimatycznych, zasobami naturalnymi i fotografią przyrodniczą. W czasie jednego z licznych wykładów uczestnicy mieli okazję podziwiać pracę zespołu naukowców, którzy w 2011 roku otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie biotechnologii, naukowcy zajmujący się zmianami klimatycznymi zaprezentowali efekty swoich badań i wyjaśnili tajniki dziedziny nauki związanej z klimatem naszej planety. Oprócz zajęć związanych z naukami przyrodniczymi młodzież miała czas na integrację, rozmowy w języku angielskim, poznawanie kultury Słowenii-począwszy od kuchni, w dosłownym znaczeniu, gdyż organizatorzy zaplanowali także dzień z typowym, słoweńskim jedzeniem. Kilka dni pobytu upłynęło bardzo szybko, intensywna praca naukowa, zwiedzanie kraju gospodarzy oraz nowe znajomości, a może przyjaźnie na całe życie, to rzeczy , dla których warto brać udział w takich przedsięwzięciach. Kolejny etap Erasmusa już w na początku roku szkolnego 2018/2019.  Kolejny etap projektu realizowanego w naszej szkole to wyjazd do Słowenii. Uczniowie klas I i II podróżowali pod opieką naszego anglisty - pana Tomasza Dylkowskiego i nauczyciela geografii i historii - pana Dariusza Jaworskiego. Przez kolejne dni pobytu uczestniczyliśmy w ciekawych wycieczkach, wykładach i doskonaliliśmy umiejętności językowe. Zdjęcia zamieszczamy w galerii, a poniżej krótka relacja z pobytu w Słowenii.

  6 maja był dniem, na który czekaliśmy z niecierpliwością. Kiedy wreszcie nadszedł, wsiedliśmy do pociągu nie zdając sobie sprawy z tego, co nas czeka w nadchodzącym tygodniu.

  Dojechaliśmy wieczorem do Mariboru i poznaliśmy swoich kolegów, którzy mieli być naszymi gospodarzami. Do tej pory wszystko układało się fantastycznie.

  Poniedziałek.

  Pierwszy dzień w nowej szkole, mieście, kraju. Nowi ludzie władający różnymi językami. Rozpoczął się spektakl powitalny. Wszyscy oglądali go z zaciekawieniem. Następnie różne gry, zabawy. Po wszystkim udaliśmy się do domu. Kolejny dzień, kolejne niespodziewane atrakcje. Wylosowaliśmy grupy i poszliśmy zwiedzać Maribor. Następnie każda grupa nagrała jakiś zabawny filmik.

  Środa.

  Dzień pełen niespodzianek. Wodospady, rzeki, morze, miasto nocą, wspaniali ludzie oraz różne zachwycające krajobrazem miejsca sprawiły, że uśmiech nie opuszczał naszych twarzy.

  Czwartek.

  Był dniem przeznaczonym na wysłuchanie wykładu oraz zrobienie prezentacji o dniach spędzonych razem. Następnego dnia po przedstawieniu prezentacji i pożegnaniu grupy z Rumunii wszyscy poczuliśmy zbliżający się nieuchronnie koniec pobytu. Na kolację podano typowe słoweńskie jedzenie. Mimo małego deszczyku, wszyscy dużo rozmawiali i dobrze się bawili.

  Sobota.

  Dzień pożegnania, jednak w drodze powrotnej przeszliśmy się wspaniałymi ulicami Wiednia. Tydzień minął bardzo szybko. Te wszystkie miejsca na zawsze zostaną w naszej pamięci, a nasz śmiech, dobra zabawa i poznani ludzie-na zawsze zostaną w naszych sercach.

  FOTORELACJA  Całkiem niedawno pisaliśmy o wspaniałym balu studniówkowym, a tu matura za pasem, a raczej po ...długim weekendzie. W piątek 27 kwietnia kolejne już pokolenie licealistów pilickiego liceum odebrało świadectwa ukończenia szkoły średniej. Za nimi trzy lata nauki, spotkań z przyjaciółmi, mnóstwo miłych wspomnień, trochę wzlotów i upadków, które trzeba było pokonać na drodze do najważniejszego w życiu egzaminu, nie bez przyczyny zwanego egzaminem dojrzałości. Uroczystość zakończenia roku odbyła się jak zwykle w auli szkoły. Przybyli licznie rodzice oraz zaproszeni goście- Starostwo Powiatowe reprezentowała pani Maria Milejska Członek Zarządu, Urząd Miasta i Gminy pani Anna Kulczak-Sekretarz Miasta i Gminy Pilica oraz radna powiatu zawierciańskiego pani Róża Kończyk.

  Za parę dni pierwsze maturalne zmagania. Trzymajmy kciuki.

  FOTORELACJA

  27.02.2018 r. w naszej szkole odbyła się XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2018 pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz patronatem merytorycznym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do testu konkursowego przystąpiło troje naszych uczniów w kategorii wiekowej EAGLES ( II i III klasa liceum). Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności komunikacyjnych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. Test zawierał również zadania z zakresu znajomości obowiązkowej lektury„The Count of Monte Christo” Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter zadania stanowiły nie lada wyzwanie. W powiecie zawierciańskim w kategorii wiekowej Eagles startowało 57 uczniów, a w regionie katowickim – 893.

  Wyniki naszych uczniów przedstawiają się następująco:

  * Bartosz Kuraś (II a) - kat. 1E – 5 miejsce w powiecie zawierciańskim, 64 w regionie katowickim;

  * Dominika Żak (III a) - kat. 2E – 9 miejsce w powiecie zawierciańskim, 48 w regionie katowickim;

  * Agata Cholewa (II a) - kat. 1E – 17 miejsce w powiecie zawierciańskim, 113 w regionie katowickim.

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  FOTORELACJA

  W dniu 28.04.2018r. w Krzepicach odbyły się finał eliminacji Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym brał udział Dawid Goncerz. Reprezentował on Powiat Zawierciański i zrobił to godnie zajmując III miejsce. Gratulujemy.

  FOTORELACJA

  16.03.2018r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej " Młodzież Zapobiega Pożarom". W turnieju brały udział trzy grupy uczniów; szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. W ostatniej grupie wiekowej udział wzięli uczniowie liceum: Klaudia Koniec z klasy IIa i Dawid Goncerz z klasy I a. Ten etap wygrał Dawid Goncerz i przeszedł do eliminacji powiatowych, które odbyły się 11.04.2018r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu. Na tym szczeblu Dawid również nie miał sobie równych i zajął I miejsce awansując do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 28.04.2018r. w Krzepicach.

  Gratulujemy Dawidowi sukcesu i życzymy wysokich osiągnięć na kolejnych etapach tego turnieju.

  FOTORELACJA

  Zgrany od lat zespół w składzie - Piotr Jurczak i Kacper Węglarz - zajął I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Zawierciańskiego w Badmintonie Chłopców. Turniej odbył się 26 marca 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Zawierciu . W pokonanym polu zostały reprezentacje z ośmiu szkół powiatu zawierciańskiego.

  Brawo !  Konkurs języka angielskiego to nie lada wyzwanie dla uczestników. Trzeba „wkuć” na pamięć setki słów wraz z definicjami, na wyrywki znać polskie odpowiedniki idiomów i fraz, a do tego wszystkiego umieć odpowiadać na pytania-szybko, precyzyjnie i oczywiście bezbłędnie.

  Nasza drużyna przygotowana przez Annę Gajek w składzie: Agata Cholewa, Oliwia Nędza oraz Bartosz Kuraś zdeklasowała konkurentów z powiatu i zajęła pierwsze miejsce. W konkursie brali tez udział uczniowie z klas pierwszych, którzy trenowali pod okiem Katarzyny Jurczak. Było to dla nich na pewno dobre doświadczenie i trening przed przyszłorocznym konkursem.

  To już kolejny sukces drużyn z Pilicy. Gratulacje!!!

  FOTORELACJA

  Przypominamy, że dnia 28 listopada 2017r. w Warszawie zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Powiatem Zawierciańskim oraz Zespołem Szkół w Pilicy. W ten sposób Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy dołączyło do 93 szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z WAT, jedną z najlepszych w kraju uczelni cywilno-wojskowych o technicznym profilu kształcenia.

  List intencyjny w tej sprawie został podpisany przez: Rektora-Komendanta WAT płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka - prof.WAT, Starostę Zawierciańskiego Krzysztofa Wronę, Wicestarostę Bogusława Piotrowskiego oraz dyrektora szkoły Annę Woźniczko. W tak ważnym spotkaniu wziął udział także Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Artur Janosik oraz radny Wojciech Gamrot.

  22 marca w auli liceum odbyło się spotkanie wykładowców WAT z uczniami. Oprócz szacownego grona profesorów na uroczystość przybyły także władze wojewódzkie i powiatowe w osobach wice - marszałka województwa śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy, wicestarosty Pana Bogusława Piotrowskiego, burmistrza Miasta i Gminy Pilica Pana Artura Janosika i radnego naszej gminy Pana Wojciecha Gamrota. Profesorowie WAT prowadzili wykłady, podczas których zebrana młodzież mogła dowiedzieć się interesujących szczegółów dotyczących sposobu rekrutacji na warszawską uczelnię, poczuć przedsmak studiowania słuchając o najnowszych osiągnieciach technicznych i naukowych WAT, a także porozmawiać z przedstawicielami studentów w osobach panów podchorążych.

  Należy dodać, że nawiązanie współpracy i spotkanie w Pilicy było możliwe m.in. dzięki osobistemu zaangażowaniu kierownika Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych dr hab. inż. Jacka Pasia – prof. WAT, byłego mieszkańca Gminy Pilica, który podczas czwartkowego spotkania opowiadał o uczelni i pracy ze studentami.

  Poniżej umieściliśmy wybrane informacje związane z tą wyjątkową postacią.

  Pan profesor Paś to nie tylko wspaniały naukowiec, ale także autor ciekawych wspomnień, w których w błyskotliwy sposób opisuje rzeczywistość PRL-u oraz swoja ścieżkę kariery. Oto kilka faktów z jego młodości spędzonej częściowo w Sławniowie i Pilicy.

  Pan profesor Jacek Paś jest doktorem habilitowanym w stopniu majora i od 2012 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Urodził się w 1962 roku w Pilicy. Dzieciństwo i młodość spędził w Sławniowie. Ukończył szkołę średnią- Liceum Energetyczne im. T. Kościuszki w Krakowie, a po maturze w roku 1981 zdał obowiązujące wówczas egzaminy wstępne do Wojskowej Akademii Technicznej. W sierpniu 1981 roku został studentem Wydziału Elektromechanicznego na kierunku radioelektronika. Po ukończeniu studiów w 1986 roku otrzymał tytuł magistra inżyniera elektronika. Pierwszy stopień oficerski uzyskał w 1985 roku – podporucznik wojsk lotniczych. Przez kolejnych 10 lat pan profesor Paś pracował w Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Obrony Powietrznej Kraju aby potem po studiach podyplomowych na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie Radiolokacji w 1995 roku zostać pracownikiem WAT. W 2010 roku na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej obronił rozprawę doktorską na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem. Dalsza kariera naukowa rozwijała się wspaniale owocując habilitacją, a w roku 2016 uzyskaniem tytułu profesora nadzwyczajnego. Pan profesor Jacek Paś wypromował sześćdziesięciu magistrów, jest autorem wielu cennych publikacji naukowych w Polsce i poza jej granicami. Wciąż rozwija swoją naukową pasję działając w Radzie Naukowej Wydziału Elektroniki oraz Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk. Przede wszystkim jest jednak wspaniałym, empatycznym i skromnym człowiekiem, który z dumą mówi, iż pochodzi z małego miasteczka.

  FOTORELACJA

  Co obywatel wie o mediach, a co wiedzieć powinien? Czy wiemy jak się komunikować – między sobą, w społeczeństwie, w mediach społecznościowych? Czy jesteśmy odporni na manipulację w mediach? Na te i wiele innych, intrygujących pytań odpowiedzieli 20 marca 2018r. nasi goście z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego – doktor Patrycja Szostok, magister Łukasz Wielgosz oraz studentki: Marta Szybiak i Katarzyna Zych. Z bardzo interesującego wykładu przeprowadzonego przez Panią doktor Szostok, licealiści dowiedzieli się jak komunikacja medialna wpływa na opinię publiczną. Pani doktor omówiła m.in. co należy rozumieć pod pojęciem ,,komunikowanie się’’, w jaki sposób proces komunikacji odbywa się w mediach masowych oraz z jakich mechanizmów można skorzystać wywierając wpływ na opinię publiczną. Wykład miał formę dyskusji opartej na interakcji między prowadzącą a odbiorcami, a analizowane przykłady były silne umiejscowione w otaczającej nas rzeczywistości – zarówno w skali mikro, jak i makro. Podczas zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez doktoranta - pana Łukasza Wielgosza, społeczność licealna miała możliwość odbycia ciekawej ,,lekcji obywatelskiej’’. Pan magister przybliżył młodzieży bardzo ważne treści związane m.in. z demokratycznym procesem dyskusji, podejmowaniem optymalnej decyzji politycznej na szczeblu lokalnym oraz zagadnieniami takimi jak: petycje, budżet obywatelski, konsultacje społeczne, wniosek o dostęp do informacji publicznych oraz akcje promocyjne. Studentki Wydziału Nauk Społecznych, pani Marta oraz pani Katarzyna, przeprowadziły lekcje ćwiczeniowe dotyczące m.in. manipulacji w mediach (tradycyjnych i społecznościowych), a także manipulacji wizualnej i informacyjnej. Problematyka poruszona przez naszych gości stanowi szczególnie ważny temat dla każdego obywatela korzystającego z dobrodziejstw nowych technologii i nieograniczonego dostępu do informacji.

  FOTORELACJA

  Bartosz Kuraś, uczeń kl.IIa, znalazł się wśród zaszczytnego grona 99 najzdolniejszych matematyków ze szkół średnich, którym patronuje Wojskowa Akademia Techniczna. Tym samym 16 marca 2018 r. reprezentował nasze liceum w finale IX Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego. W eliminacjach, przeprowadzonych w 61 szkołach w grudniu zeszłego roku, startowało ponad 1100 uczniów. To sukces, bowiem zdecydowaną większość finalistów stanowili uczniowie klas trzecich liceum i czwartych technikum.

  Autorami zadań i pytań testowych, zarówno w eliminacjach, jak i w finale są nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT. Finał konkursu składa się z dwóch części, najpierw uczniowie rozwiązywali 3 zadania problemowe, a w drugiej części odpowiadali na 10 pytań testowych. Do każdego z pytań są zaproponowane 4 odpowiedzi, z których jedna, dwie, trzy lub cztery są poprawne.

  W czasie, kiedy uczniowie zmagali się z zadaniami konkursowymi, ich opiekunowie mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów, prowadzonych przez wykładowców uczelni: „Zastosowanie technik biometrycznych w procesie identyfikacji tożsamości” i „Burzliwa historia materiałów wybuchowych”. Po ukończeniu przez uczniów części konkursowej, wszyscy już wspólnie uczestniczyli w wykładzie „Jak przeżyć wypadek drogowy”.

  Gratulujemy!

  FOTORELACJA

  12 marca 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu odbyły się eliminacje miejsko - powiatowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Wyróżnienie w kategorii Turnieju Wywiedzione ze Słowa otrzymała Agata Cholewa z klasy IIa. Gratulacje !

  FOTORELACJA

  Wszystko zaczęło się od wspólnej pasji - dwie zaprzyjaźnione szkoły, Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej i nasze Liceum, postanowiły co roku odwiedzać się i wspierać w działaniach promujących wychowanie patriotyczne. Tym razem uczniowie ze szkoły w Środzie Wielkopolskiej, wraz z opiekunami, którym przewodził pan Marek Idaszek, odwiedzili liceum w Pilicy. Podczas trzech dni wspólnego bytowania w szkole młodzież zwiedziła Jurę Krakowsko-Częstochowska, Muzeum w Oświęcimiu, Kraków oraz najpiękniejsze miejsca naszego miasteczka. Poniżej w galerii kilka zdjęć z ciekawej prezentacji dotyczącej Powstania Wielkopolskiego, które nasi goście przybliżyli licealistom z Pilicy. Było bardzo patriotycznie i niezwykle miło. Do następnego spotkania i wymiany doświadczeń - być może już wkrótce.

  FOTORELACJA

  14 marca gościliśmy w naszej szkole pracownika naukowego Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach dr Rafała Lacha, który wygłosił prelekcję na temat „Katastrofy ekologiczne kiedyś i dziś (wulkany, tornada, cyklony, tsunami).

  Było to kolejne spotkanie młodzieży z klas realizujących biologię i geografię na poziomie rozszerzonym z pracownikami fundacji. W wykładzie uczestniczyli zaproszeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 w Pilicy z opiekunami: wice dyrektorem szkoły Panem Aleksandrem Chmielewskim i Panią Barbarą Sobotą.

  Prezentacje dr Rafała Lacha – paleontologa, autora artykułów naukowych, uczestnika prac badawczych, po raz kolejny wzbudziły duże zainteresowanie uczniów i apetyt na dalsze spotkania.

  FOTO

  Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w naszym liceum wzięli udział w XIV Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Caritas „TAK, POMAGAM”. Akcja trwała dwa dni (09.03. – 10.03.2018) w dyskoncie „Biedronka” w Pilicy. Zebraliśmy 202,5 kg żywności, którą w całości przekazaliśmy wychowankom z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu. Dziękujemy darczyńcom za okazaną dobroć, kierownictwu i całemu personelowi sklepu i wolontariuszom za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu zbiórki żywności. W akcji uczestniczyło 12 wolontariuszy. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy.

  FOTORELACJA

  Szóstego marca w naszej szkole odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu prowadzone przez Panią Katarzynę Kostrzejowską. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas trzecich. Tematem zajęć było określenie predyspozycji zawodowych uczniów biorących udział w zajęciach, jak również określenie czynników wpływających na wybór dalszej ścieżki kształcenia. Kolejne zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego odbędą się siedemnastego kwietnia. Będą prowadzone przez specjalistów z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Oprócz zajęć w grupie będą również konsultacje indywidualne. Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy będą chcieli porozmawiać o swojej przyszłości.  Dnia 4. marca 2018 roku wyruszyliśmy na lotnisko, by z niego dostać się do Warszawy a z kolei stamtąd do Lizbony, stolicy Portugalii. Obawy opuściły nas zaraz po dostaniu się na pokład aeroplanu, pozostały jedynie te, związane z masą ludzi, którą mieliśmy poznać. Około godziny 18:30 z portugalskiego lotniska zostaliśmy odebrani przez nasze rodziny prowadzące. Przyjęcie było niezmiernie ciepłe, na powitanie zostaliśmy przytuleni i z miejsca przyjęci jako członkowie familii. Następnego dnia rano odbyły się zajęcia języka chińskiego połączone z pobieżną nauką portugalskiego w szkole, gdzie poznaliśmy resztę uczniów z kraju i zza granicy. Przedstawialiśmy również wykonane przez nas prezentacje o kraju (każdy kraj miał swoją prezentację). Potem obiad na stołówce i czas wolny. Warto tu wspomnieć, że noce były lodowate i deszczowe. Dzień drugi rozpoczął się godzinnym poślizgiem czasowym, spowodowanym ruchem ulicznym. Kiedy w końcu wszyscy zdołali dotrzeć na miejsce zbiórki, wyruszyliśmy do IPMA- Portuguese Institute of the Sea and the Atmosphere. Byliśmy w dwóch placówkach instytutu w Lizbonie: jedna znajduje się tuż obok lotniska- tam odbyły się zajęcia w plenerze dotyczące różnorakich przyrządów meteorologicznych, mieliśmy również niepowtarzalną okazję być świadkami wypuszczenia balonu meteorologicznego (potem każda ze szkół została obdarowana zużytą sondą), w drugim budynku wysłuchaliśmy wykładu o klimacie a następnie przeszliśmy do serca instytutu, w którym zbierane i analizowane są wszelakiego rodzaju informacje na temat pogody czy choćby sejsmologii (potem informacje te są przekazywane na lotniska, do wiadomości, do sieci). Po obiedzie w stołówce IPMA , w której największą atrakcją okazały się krzesła, część osób została w Lizbonie w celu jej zwiedzenia. Pierwsze 40 minut spędziliśmy na przemieszczaniu się metrem do centrum stolicy, potem po krótkim spacerze utknęliśmy na godzinę pod sklepem na niezwykle urokliwej uliczce, ponieważ jeden z uczniów kupował buty. Po udanym zakupie i owacjach na stojąco (w cale nie dlatego, że i tak nie było gdzie usiąść) ruszyliśmy z chęcią zobaczenia Lizbony. No i zobaczyliśmy miasto i… McDonalda, ponieważ był już wieczór i zgłodnieliśmy. Po posiłku szybkie kupno pamiątek i do portu. Co ciekawe, był on bardziej zadbany i nowoczesny niż niejeden dworzec kolejowy w Polsce. Promem przepłynęliśmy rzekę Tag i znaleźliśmy się w Almadzie, czyli mieście, w którym jest zlokalizowana szkoła prowadząca. Stamtąd rozeszliśmy się do domów. Środa była jednym z najdłuższych dni. O 7:30 wyjechaliśmy spod szkoły, by na 10:00 dotrzeć na farmę wiatraków w Serra del Rei. Krótko scharakteryzowano nam, na czym opiera się tam praca i gdzie najlepiej umieszczać owe turbiny a potem pozwolono nam wejść do jednej z nich! Niestety tylko na najniższy poziom, ale i tak mogła to być jedyna taka okazja w naszym życiu. Potem pojechaliśmy do nadmorskiej fortecy w Peniche, która była zamknięta, więc zobaczyliśmy tylko jej piękne zewnętrzne mury. Następnie zjedliśmy obfity obiad w restauracji, która niegdyś była stajnią niewielkiego pałacyku. Po godzinie 15. dojechaliśmy do najbardziej wysuniętego na zachód punktu Europy, zwanego Cabo da Roca. Padało do tego stopnia, że ktokolwiek ,,wyściubił nosa” poza autokaru momentalnie stawał się przemoczony do ostatniej niteczki. Droga powrotna była długa, mokra i pełna śpiewów i radości, również ze strony nauczycieli. Czwartek to drugi intensywny dzień tego tygodnia pełnego przygód. Zajęć planowych było stosunkowo mało. Najpierw czas wolny (większość poszła do katedry, połączonej z muzeum lub na Pomnik Odkrywców) zwiedzanie muzeum marynarki wojennej, które składało się z dwóch ,,części”: w pierwszej były modele statków a w drugiej okręty w skali 1:1, niektóre nawet oryginalne. Potem obiad na własną rękę, trochę czasu wolnego i powrót do Almady. W szkole podzieliliśmy się na grupy, z kórych każda dostała tablet. Naszym zadaniem było stworzenie krótkiego filmiku obrazującego pobyt w Portugalii. Następnie znowu mieliśmy czas wolny, podczas którego większość z nas wybrała się pod statuę Chrystusa. Kamil i ja mieliśmy dodatkową motywację- zrobić lepsze zdjęcie mostu, niż pan Dylkowski. Chodziliśmy po wzniesieniach o dużym kącie nachylenia, była możliwość, że wpadlibyśmy do rzeki, przeszliśmy przez opuszczoną wioskę rybacką i dotarliśmy spóźnieni o około pół godziny na uroczystą kolację zamykającą projekt. Ku naszemu zdziwieniu dotarliśmy tam pierwsi i przez długi czas prócz kelnerów byliśmy jedynymi osobami w restauracji. Na kolację, nazwaną tam obiadem, podano przeróżne rodzaje pizzy, jedna z nich była nawet z jajkiem na twardo. Posiłek umiliła nam muzyka na żywo- jedna z uczennic grała na gitarze a reszta śpiewała znane piosenki. Następnie przeszliśmy do mniejszej sali, gdzie zaprezentowano wszystkie stworzone przez nas filmy. Pani Emilia, nauczycielka geografii z Portugalii oraz tamtejsza koordynatorka projektu, wręczyła każdemu uczniowi upominki. Nauczyciele z poszczególnych krajów również zrobili to między sobą. Potem przyszedł czas na wręczanie certyfikatów i prezentów nauczycielom, pan Dylkowski wygłosił wtedy krótkie acz niezwykle wzruszające przemówienie. I nadszedł czas pożegnania. Opiekunowie wrócili do hotelu a większość uczniów poszła do baru. Do domu wróciliśmy w okolicy 2 w nocy. w piątek byliśmy uczestnikami wykładu rekordzisty Guinessa, Francisco Lufinha’y, dotyczącego jego życiowej pasji- kite surfingu. Opowiadał nam o zapleczu technicznym, wsparciu moralnym oraz finansowym, wycieńczeniu organizmu i zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Na koniec prosił nas, byśmy oszczędzali wodę, gdyż jest to źródło, które kiedyś się wyczerpie. Po zrobieniu zdjęć udaliśmy się na stołówkę, by zjeść obiad. Potem większość osób poszła do centrum handlowego. Ciepłym pożegnaniem i życzeniami szczęśliwej podróży- tak zakończył się ostatni dzień. W sobotę o 6:00 rano przybyliśmy na lotnisko. Następnie 20 minutowy lot do Katowic i powrót do domu.

  Owa wymiana to niezwykłe doświadczenie- w tym się wszyscy zgadzamy. Tak przywykliśmy do mówienia w innym języku, że nawet w rozmowie między sobą używaliśmy angielskich wyrażeń typu ,,oh, yeah” czy ,,sorry”, co było zabawne. Chętnie powtórzylibyśmy taki wyjazd, lecz teraz wzięlibyśmy cieplejsze piżamy. Nie możemy się już doczekać, kiedy delegacje z innych krajów odwiedzą nas w Polsce.

  FOTORELACJA

  Dwudziestego siódmego lutego, w naszej szkole, po raz kolejny przeprowadzona została akcja Honorowego Krwiodawstwa. Krew mógł oddać każdy, kto ukończył osiemnaście lat, czuł się na siłach i miał życzenie pomóc potrzebującym. Jak co roku stanęliśmy na wysokości zadania, oddając najcenniejszy dar, jaki bezinteresownie można ofiarować drugiemu człowiekowi. Młodzież licealna chętnie i licznie zgłosiła się aby oddać krew. Do akcji przyłączyli się również absolwenci i mieszkańcy. Na następną akcję zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.  26 lutego 2018r. miała miejsce wizyta inaugurująca cykl spotkań skierowanych dla licealistów realizujących przedmiot Wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Pan Adam Folek z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach poprowadził zajęcia dla uczniów klas drugich i trzecich, których głównym tematem był protokół dyplomatyczny. Interesujący warsztat został zakończony konkursem interaktywnym, w którym nagrodą jest książka ,,Dyplomacja’’, której autorem jest Henry Kissinger, klasyk światowej dyplomacji. Projekt, realizowany przez Ośrodek jest objęty patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  FOTO

  22 lutego 2018r. ponownie gościliśmy Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – Oddział w Zawierciu, panów: Łukasza Gołdyna i Pawła Nowaka. Inspektorzy, w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Kultura Bezpieczeństwa’’ poprowadzili zajęcia skierowane do maturzystów, podczas których poruszyli kluczowe kwestie związane z podejmowaniem pracy. Goście zwrócili szczególną uwagę m.in. na bezpieczeństwo w miejscu pracy, prawidłowe zatrudnianie pracowników i prawo pracy, czy konieczność zachowania standardów bezpieczeństwa w życiu zawodowym. Cykl spotkań z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pilickich licealistów, którzy chętnie wykorzystują zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce i codziennym życiu szkolnym.

  FOTO

  15 lutego w naszej szkole odbyły się zajęcia prowadzone przez starszych aspirantów Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Panowie opowiadali nam o pracy w służbach policji między innymi w prewencji. Przybliżyli również warunki rekrutacji do służby mundurowej. Ponadto przedstawili prezentację o ruchu drogowym. Mogliśmy się dowiedzieć, jakie kary mogą spotkać kierowcę za przekroczenie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu czy przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Opowiedziano również o szeregu działań, jakie należy podjąć prowadząc akcję ratowniczą podczas wypadku. W skrócie - co robić, a czego unikać po kolizji samochodowej. Po prelekcji policjantów czekała na nich jeszcze cała masa pytań od uczniów naszej szkoły.  20 stycznia 2018r. - na 104 dni przed maturą odbył się bal studniówkowy pilickich licealistów. Głównym bohaterem była młodzież. Piękne dziewczyny, w bajecznych kreacjach i przystojni młodzieńcy w garniturach. Bal rozpoczęła dyrektor liceum, pani Anna Woźniczko, która wszystkich przywitała, a zaproszeni goście – burmistrz Miasta i Gminy Pilica pan Artur Janosik i radna powiatu zawierciańskiego pani Róża Kończyk, reprezentująca starostę zawierciańskiego, złożyli maturzystom życzenia wspaniałej zabawy i udanego startu w dorosłe życie. Wszyscy bawili się doskonale, co widać na załączonych w fotogalerii zdjęciach.

  Bal studniówkowy w liceum pilickim odtańczony i odśpiewany. Pozostało tylko odliczanie, 104, 102, 101…..aż do 4 maja.

  FOTORELACJA

  19 stycznia 2018r. nastąpiło podsumowanie ,,Lekcji z ZUS’’ - autorskiego projektu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zwieńczeniem zrealizowanego w szkole projektu był udział uczniów klasy Ia w Olimpiadzie ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych’’. Liczny udział i zaangażowanie pilickich licealistów w szkolny etap Olimpiady, został nagrodzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie praktycznych upominków - gadżetów.

  FOTO GRUPOWE

  Kolejne już z całej serii szkoleń, jakie odbyły od września klasy mundurowe przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze i cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży.

  Naszym specjalnym gościem był pan Piotr Świerczek, młodszy kapitan PSP. Pierwsze potkanie było wykładem dotyczącym specyfiki pracy strażaka. Pan Piotr opowiedział o kolejnych etapach rekrutacji – od Komendy Miejskiej poprzez Szkołę Aspirantów PSP aż do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Taka ścieżka kariery jest bardzo trudna, a praca w PSP choć satysfakcjonująca, jest nie lada wyzwaniem dla każdego, kto podejmie studia w tym kierunku. Ratowanie ludzkiego życia wiąże się często z olbrzymim ryzykiem. Pan kapitan należy do elitarnego grona tych, którym udało się związać z pożarnictwem zawodowo.

  Liceum w Pilicy od początku istnienia klas mundurowych organizuje spotkania i szkolenia z osobami z formacji mundurowych, w tym straży pożarnej. Takie inicjatywy podnoszą atrakcyjność zajęć i poszerzają wiedzę uczniów dotyczącą pracy w tych specyficznych zawodach. Spotkania z kapitanem Świerczkiem będą się odbywały cyklicznie. Wykłady będą obejmować tematykę z zakresu schematu organizacyjnego PSP w tym: Ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego, wodno-nurkowego, wysokościowego i medycznego.  17 stycznia gościliśmy w naszej szkole prezesa Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, pana Jacka Panka i pracownika naukowego fundacji dr Rafała Lacha, który wygłosił wykład na temat „Pierwsi ludzie na Ziemi”

  Było to drugie spotkanie młodzieży z klas realizujących biologię i geografię na poziomie rozszerzonym z pracownikami fundacji. Pierwsze odbyło się 13 grudnia 2017 roku w sali Urzędu Miasta i Gminy Pilica.

  Prezentacje dr Rafała Lacha – paleontologa, autora artykułów naukowych, uczestnika prac badawczych, wzbudziły duże zainteresowanie uczniów i apetyt na dalsze spotkania, które dzięki przychylności naszych gości, już planujemy.

  FOTORELACJA

  W ramach współpracy z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, w dniu 15 stycznia 2018r. uczniowie realizujący przedmiot wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym oraz uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wykładzie dotyczącym udziału obywateli w wyborach i referendach. Prelegentami byli: Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Częstochowie, pan Tomasz Doruchowski oraz pan Łukasz Siedlecki. Omawiana przez naszych gości problematyka wzbudziła w licealistach bardzo duże zainteresowanie, o czym świadczyły liczne pytania zadawane prowadzącym oraz interesująca dyskusja. Wizyta przedstawicieli Delegatury w Częstochowie jest związana z udziałem młodzieży w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym ,,Wybieram Wybory’’ – Wybory Samorządowe. Podsumowaniem wydarzenia było przekazanie przez naszych Gości upominków dla uczestników Konkursu. Do drugiego, wojewódzkiego etapu Konkursu ,,Wybieram Wybory’’ – Wybory Samorządowe, zakwalifikowała się uczennica klasy Ia Małgorzata Jastrząb. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

  FOTORELACJA

  22 grudnia był w naszej szkole dniem szczególnym, dniem przedświątecznym. Każda z klas organizowała sobie tego dnia Wigilię i spędzała ją razem z wychowawcami. Aby tradycji stało się zadość, po zakończonych lekcjach wszyscy zebrali się na auli, żeby obejrzeć szkolne jasełka. Pierwsze wrażenie przedstawienia –humorystyczne, czasami ironiczne, ale jakże bardzo współczesne! Po chwilowym zastanowieniu oczywiście wszyscy dostrzegli głębszą jego treść. Tegoroczne jasełka pokazały nam, co jest prawdziwą wartością podczas świąt Bożego Narodzenia. Nie zapominajmy o tym. Zgodnie z przesłaniem - bądźmy w ten świąteczny czas w gronie najbliższych. Aktorzy spisali się jak zwykle doskonale. Głosy - Patrycji Wyrodek i Marty Zawadzkiej -wszyscy już znamy, ale swoim wokalem zaczarował nas ksiądz Wiesław Wróbel. Czekamy na kolejne występy!!!

  Po części artystycznej Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Był to dzień pełen uroczystej atmosfery oraz ogromnej radości.

  FOTORELACJA

  W czwartek 21 grudnia 2017 roku zakończyliśmy w naszej szkole tegoroczną akcję charytatywną "Paczka dla dzieciaczka". Licealiści przez dwa miesiące gromadzili maskotki, gry, słodycze czy artykuły biurowe. Jak zawsze uczniowie wykazali się wielkim sercem. Zgromadzone podarunki wolontariusze pod opieką koordynatora akcji - pani Elżbiety Gawłowskiej- zawieźli do jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie zawierciańskim.

  Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji i zapraszamy do udziału w następnych !!!

  FOTORELACJA

  Dnia 15 grudnia 2017r. uczennice naszej szkoły: Agata Cholewa z klasy IIa oraz, już po raz drugi, Paulina Kotnis z klasy IIIa i Patrycja Podsiedlik z klasy IIIb, miały okazję sprawdzić swoją wiedzę o mediach, biorąc udział w II etapie Olimpiady Wiedzy o Mediach na poziomie okręgowym, w województwie śląskim. Olimpiada odbyła się w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po napisaniu testu dziewczęta wysłuchały interesującego wykładu, który poprowadziła pani doktor Magdalena Piotrowska-Grot.

  FOTORELACJA

  Trzecia klasa, za chwilę studniówka, za parę chwil matura. Ale przedtem jeszcze kilka chwil spędzonych razem na zakopiańskich, ośnieżonych szlakach. Wycieczkowicze z III a rozpoczęli swoją tatrzańska przygodę w Mikołajki i zaczęli od marszu na Gubałówkę. Podejście śliską drogą nie należy do najłatwiejszych, ale humory dopisywały, a sił wystarczyło nie tylko na zdobycie szczytu, ale skoki do licznych zasp. Potem zjazd kolejką i spacer po Zakopanem. Po domowym obiedzie w Zębie, udaliśmy się do pobliskich Szaflar, gdzie pod niebem pełnym gwiazd mogliśmy pławić się w basenie termalnym. Pierwszy dzień wypadu zakończyliśmy fantastycznym kuligiem, w czasie postoju podziwialiśmy nocną panoramę Zakopanego. Drugiego dnia pojechaliśmy do magicznego o tej porze Krakowa, z jego niepowtarzalną, przedświąteczną atmosferą i bajecznie kolorową wystawą szopek krakowskich. Spacer po Wawelu, i seans filmowy zakończył dwa mile spędzone dni. Zdjęcia jak zwykle w galerii.

  FOTORELACJA

  01.12.2017 roku klasy mundurowe pojechały na wycieczkę do Będzina i Katowic. Głównym celem wyjazdu była wizyta w WKU w Będzinie. Ze specyfiką tego miejsca zapoznał nas Kapitan Jacek Łukasik. Następnym punktem programu była Galeria Handlowa w Katowicach. Po udanych zakupach, pojechaliśmy do Jump City. Tam zaczęła się zabawa , która trwała 2 godziny , co w zupełności wystarczyło. Byliśmy zmęczeni ale szczęśliwi .Nadszedł czas powrotu . Nie mogliśmy odmówić sobie przyjemności odwiedzenia Mac Donald’s. Po obfitym ,,jedzonku " ze śpiewem na ustach wróciliśmy do szkoły . Podsumowując wyjazd stwierdziliśmy, że WYCIECZKA BYŁA SUPER !

  FOTORELACJA

  28 listopada 2017r. w Warszawie zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Powiatem Zawierciańskim oraz Zespołem Szkół w Pilicy. W ten sposób Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy dzięki wsparciu władz samorządowych - powiatowych i gminnych, dołączyło do 93 szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z WAT, jedną z najlepszych w kraju uczelni cywilno-wojskowych o technicznym profilu kształcenia.

  List intencyjny w tej sprawie został podpisany przez: Rektora-Komendanta WAT płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka - prof.WAT, Starostę Zawierciańskiego Krzysztofa Wronę , Wicestarostę Bogusława Piotrowskiego oraz dyrektora szkoły Annę Woźniczko. W tak ważnym spotkaniu wziął udział także Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Artur Janosik oraz radny Wojciech Gamrot.

  Nawiązanie współpracy było możliwe m.in. dzięki osobistemu zaangażowaniu kierownika Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych dr hab. inż. Jacka Pasia – prof. WAT, byłego mieszkańca Gminy Pilica.

  Spotkanie z naszą delegacją rozpoczęła prezentacja potencjału naukowo-dydaktycznego Wojskowej Akademii Technicznej, obrazująca jej historię i dzień dzisiejszy, którą przedstawił rektor-komendant WAT - płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

  W trakcie wizyty w Akademii przedstawiciele naszego powiatu zwiedzili laboratoria na Wydziale Elektroniki, w Instytucie Systemów Elektronicznych, Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa, a także Laboratorium Broni Palnej. Wzięliśmy udział w niezwykle ciekawych pokazach nowoczesnych technologii.

  W ramach podpisanego porozumienia WAT zobowiązała się do: objęcia LO patronatem naukowym; prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole; współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów, współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych; utworzenia na stronie internetowej Akademii połączeń ze stroną internetową LO; dostarczania prasy wydawanej przez Akademię oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym placówki.

  Wypełniając zapisy Porozumienia Powiat Zawierciański zobowiązał się do: tworzenia warunków organizacyjnych i wspierania szkoły w działaniach zmierzających do realizacji i rozwoju współpracy z Akademią; umieszczenia w materiałach promocyjnych powiatu, w tym na stronie internetowej oraz wydawanych publikacjach informacji o WAT, dotyczących w szczególności aspektów współpracy wynikających z porozumienia, a także innych informacji o projektach, ofertach i działaniach realizowanych przez Akademię.

  Liceum zadeklarowało: propagowanie wśród swoich uczniów oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej; współudział w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów; zapraszanie studentów kierunków cywilnych i wojskowych do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie szkoły; umieszczenie w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych informacji o współpracy z WAT; utworzenie na stronach internetowych szkoły informacji o Akademii oraz połączeń ze stroną internetową uczelni.

  Podpisane porozumienie o współpracy stwarza nowe możliwości edukacyjne dla pilickich licealistów. Współpraca z tak renomowaną uczelnią jest zaszczytem, ale także wyzwaniem dla szkoły.


  Poniżej strony, gdzie można znaleźć informację o podpisaniu umowy:

  Strona główna WAT
  Strona Wydziału Elektroniki
  Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych / Aktualne wydarzenia

  FOTORELACJA

  27 listopada w Zespole Szkół im. gen.J.Bema w Zawierciu odbył się XIV Powiatowy Konkurs Piosenki w języku angielskim. Wśród 26 uczestników znalazły się uczennice naszego Liceum: Patrycja Wyrodek - uczennica klasy II a i Marta Zawadzka- uczennica klasy III a. Patrycja oczarowała wszystkich śpiewając utwór "I have nothing" z repertuaru Whitney Houston i tym samym zajęła I miejsce. Gratulujemy!!!

  FOTORELACJA

  Małgorzata Jastrząb (kl. Ia) awansowała do II etapu w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

  Karolina Dębska zdobyła I miejsce w II Wojewódzkim Amatorskim Konkursie Fotograficznym „Przyroda w obiektywie”, a prace Julii Czech (k.Ia) i Bartosza Kurasia (kl. IIa) zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Na konkurs zostało nadesłanych 521 prac, tym bardziej cieszymy się z sukcesu. Wręczenie nagród i wernisaż wyróżnionych fotografii odbyły się 24 listopada w Miejskim Domu Kultury w Katowicach Piotrowicach.

  Gratulacje !!!

  FOTORELACJA

  19 listopada 2017 roku minęło 600 lat od ceremonii koronacji Elżbiety z Pilczy, trzeciej żony Władysława Jagiełły. Z tej okazji w poniedziałek 20 listopada w pilickim liceum odbyła się podniosła uroczystość. Obchody dnia patronki rozpoczęto mszą świętą w kolegiacie. Następnie uczniowie, grono pedagogiczne, przedstawiciele władz reprezentowanych przez Panią Marię Milejską - Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, władz gminnych w osobie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Pana Artura Janosika oraz zaproszeni goście zebrali się w auli szkoły, gdzie zaprezentowano życiorys tej niezwykłej kobiety. Zebrani goście mieli okazję obejrzeć zainscenizowane przez uczniów epizody z życia królowej Elżbiety, której zasługi dla miasta Pilicy były nieocenione. Elżbieta była wraz ze swoją matką Jadwigą współzałożycielką miasta Pilica lokowanego na prawie magdeburskim w 1393 roku, a w roku 1409 założyła jedną z pierwszych w regionie szkół. Jej absolwenci już w 1414r. znaleźli się wśród żaków Akademii Krakowskiej.

  Warto dodać, że przed główną uroczystością, która odbyła się w poniedziałek 20 listopada, nauczyciele i uczniowie liceum odwiedzili szereg miejsc związanych z Królową Elżbietą-między innymi Łańcut, jej drugą obok Pilczy rodową siedzibę, Sanok, gdzie odbyły się w roku 1417 Królewskie zaślubiny, Sobień, miejsce uczty weselnej i wreszcie Wawel, gdzie w kaplicy Batorego, miejscu spoczynku doczesnych szczątków królowej odbyła się msza w intencji jej duszy. Pamięć o niezwykłej piliczance jest wciąż żywa w społeczności szkoły i miasteczka.

  FOTORELACJA

  13 listopada br. nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, który obchodzony jest w ponad 150 państwach z całego świata. Głównym celem inicjatywy jest popularyzacja i wspieranie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Nasza szkoła dołączyła tym samym do grona uczelni wyższych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, które w województwie śląskim zaangażowały się w organizację tego wydarzenia.

  Inicjatywa organizowana przez Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości stanowiła prezentację pomysłów na start-upy młodzieży pilickiego liceum. Celem projektu było promowanie i motywowanie do rozwijania postaw przedsiębiorczych na poziomie lokalnym. Wydarzenie obejmowało dwa etapy: w pierwszej części, uczniowie przedstawili autorskie propozycje na pierwszą firmę, zlokalizowaną na terenie gminy Pilica. Uczniowie klasy Ia zaprezentowali bardzo interesujące pomysły na mikroprzedsiębiorstwo – były to m.in. firma sprzątająca, firma zajmująca się kompleksową organizacją wesel, usługi pielęgnacyjne dla zwierząt, firma świadcząca usługi krawieckie dla służb mundurowych i lokalnej społeczności, wypożyczalnia gier i filmów.

  Drugą część stanowiła dyskusja i wymiana opinii oraz doświadczeń m.in. w formie panelu ekspertów – przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Pilicy, pani Barbary Przybylik; dyrektora Banku Spółdzielczego w Wolbromiu – Oddział w Pilicy, pani Róży Kończyk oraz lokalnego przedsiębiorcy, pani Ilony Zdeb. W dyskusji wzięła również udział dyrektor Liceum, pani Anna Woźniczko, oraz nauczyciel przedmiotów ekonomicznych – Małgorzata Kabalska pomysłodawczyni wydarzenia. Podsumowaniem projektu było głosowanie, w którym wyłoniono zwycięską drużynę, której pomysłem na biznes była ,,manufaktura gofrów’’, będąca lokalnym odpowiednikiem popularnych food trucków, cieszących się dużym zainteresowaniem w miejscowościach turystycznych.

  Uroczystość poprowadziła Paulina Kotnis, natomiast wydarzenie uświetnił występ uczennic: Patrycji Wyrodek oraz Nicol Szwej, której akompaniowała Milena Żurawska. Wszyscy uczestnicy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.

  Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród drużyn prezentujących swoje pomysły na start-upy, ale również wśród publiczności. Mamy nadzieję, że tegoroczne wydarzenie stanie się inspiracją do dalszego rozwijania postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży na terenie gminy Pilica.

  FOTORELACJA

  Tegoroczna uroczystość uhonorowania stypendystów Prezesa Rady Ministrów miała miejsce 8 listopada w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. Wśród grona najlepszych znalazła się Paulina Kotnis – uczennica klasy III a. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  W środę 8 listopada przedstawiciele społeczności Liceum Ogólnokształcącego – dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie - uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu. Z okazji 600 rocznicy koronacji Królowej Elżbiety z Pilczy w katedrze na Wawelu odbyła się uroczysta msza święta. Nabożeństwo celebrował ksiądz Wiesław Wróbel, który na co dzień uczy religii w pilickim liceum. W rolę lektora wcieliła się dyrektor szkoły Anna Woźniczko. Uczestnicy nabożeństwa mieli świadomość podniosłości chwili. Oto po sześciu wiekach, w katedrze koronacyjnej znowu zabrzmiało głośno imię królowej, uczczonej w sposób najlepszy z możliwych przez społeczność szkolną. Siedem lat temu wybrano tę właśnie Królową na patronkę szkoły. Niezwykły i podniosły charakter chwili potęgowała obecność sztandaru szkoły oraz monumentalne piękno katedry.

  Nabożeństwo odbyło się, w otwartej specjalnie na tę okoliczność Kaplicy Misjonarskiej nazywanej również Kaplicą Batorego lub Mariacką. Pierwotnie została ona zbudowana jako kaplica grobowa upamiętniająca Królową Elżbietę z Pilczy. Po śmierci króla Stefana Batorego , na rozkaz wdowy po nim, Anny Jagiellonki pomieszczenie zmodernizowano. Nagrobek królowej zastąpiono nagrobkiem króla, a o tym, iż została w tym miejscu pochowana, informuje jedynie łaciński napis wyryty w marmurowej płycie na cokole grobowca. Po złożeniu kwiatów w miejscu wiecznego spoczynku patronki uczestnicy wycieczki zwiedzili katedrę, groby królewskie i podziwiali słynny dzwon Zygmunt. Rolę przewodnika pełnił ksiądz Wiesław Wróbel.

  Wycieczka była kolejnym przedsięwzięciem Liceum Ogólnokształcącego upamiętniającym Elżbietę z Pilczy z okazji rocznicy jej koronacji. Ostatnim będzie uroczystość w szkole w poniedziałek 20 listopada 2017r.

  FOTORELACJA

  W dniu 8.11.2017r. w naszej szkole odbył się etap szkolny II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – Wybory Samorządowe. Również, po raz drugi, bardzo liczny zespół uczniów naszej szkoły miał szansę wykazać się znajomością wybranych treści Kodeksu Wyborczego. Zakres tematyczny obejmował pięć działów Kodeksu - przepisy wstępne, zapisy o organach wyborczych oraz przepisy dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także przepisy karne. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Komisja Wyborcza oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Nad przebiegiem konkursu czuwał przedstawiciel Biura Wyborczego z Częstochowy. Trzymamy kciuki, aby przelana na papier wiedza pozwoliła uczestnikom zakwalifikować się do drugiego etapu konkursu.  Pan Dariusz Jaworski nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy otrzymał dwie prestiżowe nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

  - Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty – gala wręczenia nagród odbyła się w sali marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 17.10.2017 roku.

  - Nagrodę Starosty Zawierciańskiego – spotkanie z nagrodzonymi odbyło się 13.10.2017 roku , w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.

  DYPLOMY

  W dniach 17-19 października uczniowie klas I i II uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej w związku z obchodami 600-lecia koronacji naszej patronki Królowej Elżbiety z Pilczy. Celem było odwiedzenie miejsc związanych z życiem i działalnością królowej. Pierwszego dnia odwiedziliśmy Łańcut, drugą obok Pilczy siedzibę Elżbiety. To właśnie tam król Władysław Jagiełło oświadczył się Elżbiecie. Co prawda dawny zamek Pileckich już nie istnieje, jednak mogliśmy poznać miasto, w którym często przebywała i zwiedzić wspaniały pałac Lubomirskich, kolejnych właścicieli Łańcuta. Drugi dzień wycieczki był typowo turystyczny. Nie mogliśmy przepuścić okazji obejrzenia Bieszczadów w pełnej, jesiennej krasie. Po przyjeździe do Soliny zwiedziliśmy największą w Polsce wodną zaporę, a następnie odbyliśmy urzekający widokami rejs statkiem po jeziorze Solińskim. Potem pojechaliśmy w najwyższe partie gór i weszliśmy na Połoninę Wetlińską. Przed naszymi oczyma roztoczył się niesamowity widok Bieszczadów w pełnym słońcu ozdobionych wszystkimi kolorami jesieni. Trzeci dzień, to zwiedzanie Sanoka, królewskiego miasta. Zobaczyliśmy między innymi miejsce, w którym stał kościół św. Michała Archanioła – miejsce ślubu Elżbiety i Władysława. Niestety, nie dotrwał do naszych czasów. Po badaniach archeologicznych zaznaczono jedynie zarys jego fundamentów. Następnie pojechaliśmy zobaczyć ruiny zamku Sobień, w którym Piotr Kmita wyprawił dla królewskiej pary ucztę weselną. Ze szczytu zamkowego wzgórza, na którym strzępiły się resztki murów roztoczył się przed nami niesamowity widok rozlanego szeroko Sanu w otoczeniu kolorowych gór. Nic dziwnego, że w tym pięknym miejscu Elżbieta i Władysław spędzili pierwsze kilka dni swojego małżeństwa. Ostatnim punktem naszej wycieczki było zwiedzanie słynnego sanockiego skansenu, w którym podziwialiśmy drewnianą architekturę zamieszkujących kiedyś te okolice ludów – Bojków, Łemków, Pogórzan, Dolinian. Pełna wrażeń wycieczka dobiegła końca, jednak poznane miejsca i usłyszane informacje na długo pozostaną w naszych sercach i pamięci.

  FOTORELACJA

  W środę 18 października 2017 w Zawierciu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Zawierciańskiego w tenisie stołowym . W zawodach wzięli udział uczniowie naszej szkoły, zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewcząt. Liceum reprezentowali Karolina Węglarz , Aleksandra Bania, Piotr Karpała, Kacper Jurczyk, Michał Sulecki. Miło nam poinformować o sukcesie dziewcząt, które zajęły III miejsce. Gratulujemy!!!  13 października 2017r. - piątek . Pech wisi w powietrzu od bladego świtu. A przecież to dzień ślubowania klas pierwszych i uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej! Wszyscy zastanawialiśmy się czy tydzień prób pójdzie na marne czy może wszystko się uda- wbrew pechowej dacie .

  Uroczystość rozpoczęła się uroczystym wejściem klas pierwszych na aulę. Wprowadzono sztandar, na który zostało złożone ślubowanie. Po nim poczet sztandarowy klas trzecich przekazał sztandar reprezentacji klas drugich. I tyle część oficjalna- podniosła dla uczniów i nauczycieli, wzruszająca dla przybyłych Rodziców. Głos zabrał też przedstawiciel WKU w Będzinie, kpt. Jacek Łukasik, który pogratulował raz jeszcze mundurowym udanego startu w Rajdzie Dekielka i wręczył pamiątkowe gadżety.

  Nadszedł czas na część trochę mniej oficjalną, ale nie mniej ważną. Wszak świętujemy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Uczniowie klas drugich przygotowali część artystyczną, w której przedstawili w kabaretowy sposób jak wygląda życie polskiego nauczyciela. Oj, nie ma czego zazdrościć! Występ zakończyły serdeczne życzenia i piękne kwiaty. Miło nam było gościć reprezentację nauczycieli-emerytów, a szczególnie panią prof. Annę Kubiczek, polonistkę, która od ponad dwudziestu lat przebywa w Stanach Zjednoczonych.

  Pech nas nie dotknął, wszystko odbyło się zgodnie z planem, nie było żadnych potknięć. Jednak nie każdy piątek trzynastego jest pechowy !

  FOTORELACJA z naszego FB

  W dniu 6 października odbył się IV Rajd Turystyczny „Rajd Dekielka” –Juraaaa!!!! Głównym organizatorem była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie. W rajdzie wzięli udział uczniowie klas mundurowych z terenu podległego WKU w Będzinie: z Pilicy, Czeladzi, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Łaz. Z roku na rok jest nas więcej, w tegorocznym Rajdzie udział wzięło aż 186 uczniów.

   Rajd rozpoczął się o godz. 9.00. w Kostkowicach przywitaniem uczestników oraz krótką prelekcją kpt. Jacka Łukasika na temat bezpieczeństwa podczas przemarszu i konkurencji. Pilickie liceum reprezentowały 3 drużyny: MARIONETKI, ATOMÓWKI, HUSARIA. Zmierzyliśmy się z różnymi konkurencjami, sprawdziliśmy się również w Biegowym Teście Zwinnościowym przygotowanym przez kpt. Jacka Łukasika. Po zakończonych konkurencjach z zapałem wyruszyliśmy w trasę liczącą ok. 5 km na górę Zborów w Podlesicach. Na miejscu przeprowadzony został test wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej. Pogoda nie dopisała i wracaliśmy w strugach deszczu. „Lekko przemoczeni” dotarliśmy na parking, gdzie czekała na nas rozgrzewająca wojskowa grochówka.

  Ceremonia zakończenia rajdu miała miejsce również w Kostkowicach. Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy z rąk wizytatora Kuratorium Oświaty pana Wacława Wójcika, komendanta Rajdu mjr Tadeusza Cichosza i zastępcy komendanta Rajdu kpt. Jacka Łukasika. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkę rajdową – medal oraz drobne upominki.

  Serdecznie dziękujemy kierownikowi trasy i jednocześnie zastępcy Komendanta Rajdu ds. organizacyjnych kpt. Jackowi Łukasikowi za zaproszenie i wspaniałą organizację.

  Huraaaa –Juraaa!

  FOTORELACJA

  W ramach ogólnopolskiego programu ,,Kultura bezpieczeństwa’’, w dniu 5 października 2017, w naszej szkole odbyło się spotkanie z Inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy – Oddział w Zawierciu. Pan Paweł Nowak i pan Łukasz Gołdyn wygłosili wykład, w którym podjęli problematykę szczególnie istotną dla młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy. Inspektorzy omówili m.in. na czym polega system prawny i organizacyjny pracy w Polsce, obowiązujące rodzaje umów o pracę oraz związane z nimi korzyści i ograniczenia, czy też warunki zatrudniania młodocianych pracowników i obowiązki pracodawców w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na prace, które mogą wykonywać młodociani pracownicy oraz te, które są dla nich zabronione. Nasi goście zasygnalizowali również, jakie obowiązujące obecnie przepisy ulegną zmianie w kolejnym roku kalendarzowym. Omawiane aspekty teoretyczne były uzupełniane przykładami i doświadczeniami z codziennej pracy Inspektorów. Podsumowaniem spotkania była projekcja filmu – zapisu z monitoringu przemysłowego, prezentującego rzeczywiste zachowania pracowników, niezgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przykre skutki tego rodzaju niesubordynacji. Ten ważny, ale i złożony temat, jakim jest praca, zostanie jeszcze szerzej przedyskutowany także w grudniu - na spotkaniach Inspektorów z uczniami klas maturalnych.


  FOTORELACJA

   W czwartek 5 października 2017 w miejscowości Hutki-Kanki odbyły się XIV Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi. Na starcie pojawiło się prawie 200 policjantek i policjantów z całego kraju. W zawodach wzięli udział również uczniowie klas mundurowych. Zgłosiło się 131 osób. Liceum w Pilicy reprezentowali Kacper Biedak i Kacper Giemza.


  FOTORELACJA z naszego FB

  Od początku roku ciągle słyszeliśmy hasło ,,POLIGON" , wizja wydawała się ponętna . Nadszedł wreszcie ten dzień! Wyjazd 25-go września. Wszyscy spakowani, plecaki ważyły tony, ledwo upchaliśmy się z bagażami w autobusie . Jechaliśmy z myślą o ostrym wycisku, zakwasach, zimnej wodzie i pamiętaliśmy o słowach starszego kolegi: ,,Teraz cieszcie się, że siedzicie, później będziecie się cieszyć, że oddychacie". Dojechaliśmy!!! Na dobry początek czekał nas marsz do ośrodka. Plecaki sprawiły, że niektórym miny zrzedły… . Na miejscu zaczęły się przyjemności i to wcale nie chodzi o obiad...- było ciepłe powitanie, zakwaterowanie, oczywiście nie zapominajmy o najważniejszym, zabrali nam nasze „dzieci”- TELEFONY!!! Ale prawdziwe atrakcje były dopiero przed nami : budowaliśmy szałasy- coś wspaniałego, było w nich ciepło i przytulnie . "Wyczerpani" marzyliśmy o kąpieli i sprawdziła się pierwsza myśl o poligonie, chociaż nie do końca - woda nie była zimna -była lodowata. Noce nie były lepsze. Dla nas, pierwszoklasistów, zajęcia z samoobrony, wspinaczki i gra w paintballa okazały sie najciekawsze ze wszystkich . Reszta zajęć była równie interesująca - ratownictwo przedmedyczne, ratownictwo wodne, strzelanie z wiatrówki, przeprawy pontonami czy budowa tratw- pozwalały nam też sprawdzić swoje wiadomości teoretyczne i wykorzystanie ich w praktyce. Poligon zakończyliśmy perfekcyjną musztrą oraz pożegnaniem kadry i organizatorów poligonu. 


  Do zobaczenia na wiosnę !!! 


  FOTORELACJA z JURA SPORT

  29 września klasa IIa uczestniczyła w zajęciach warsztatowych wchodzących w cykl „Lekcji Obywatelskich”. Ich celem jest edukacja młodzieży w zakresie samorządności, wiedzy o regionie, budowy podstaw społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości ekologicznej. Lekcje Obywatelskie są organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przy współpracy z Fundacją Viribus Unitis z Katowic. Do projektu zostało zakwalifikowanych 25 szkół z terenu województwa śląskiego. 

  Zajęcia podzielone były na trzy lekcje prowadzone przez profesjonalistów w formie ciekawego wykładu i kreatywnych warsztatów. Podczas pierwszej godziny uczniowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi samorządności oraz historii i geografii regionu. Druga godzina zajęć przybliżyła mechanizmy przygotowania budżetu obywatelskiego, a uczniowie w grupach pracowali nad autorskim projektem o charakterze ekologicznym. Trzecia godzina to zapoznanie z narzędziami marketingowymi umożliwiającymi przygotowanie podstaw kampanii promocyjnej zachęcającej do głosowania na dany projekt.

  Ostatnim  – integralnym – etapem Lekcji Obywatelskich jest udział uczniów w konkursie „Nasz pomysł na EKO Śląskie”.  Wypracowane podczas lekcji  projekty ekologiczne, wzbogacone działaniami promocyjnymi, będą rywalizować o uznanie komisji konkursowej.

  W nagrodę za twórczą pracę, zaangażowanie i wkład w tworzenie projektu wszyscy uczniowie dostali plecaki.


  FOTORELACJA

  W dniu 20 września 2017, w ramach zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, w naszej szkole gościła pani Anna Pala, kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zawierciu. Pani kierownik zapoznała uczniów klasy Ia z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi systemu ubezpieczeń społecznych, m.in. obowiązkami uczestników tego systemu, czy rodzajami przysługujących im świadczeń, ilustrując wiadomości teoretyczne licznymi przykładami ze swojej praktyki zawodowej. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą liczne pytania zadawane prelegentce w trakcie spotkania. Wizyta pani kierownik stanowi swoistą inaugurację projektu ,,Lekcje z ZUS’’, do którego po raz drugi przystąpią uczniowie naszej szkoły – w tym roku młodzież z klasy Ia. W ubiegłym roku szkolnym zwyciężczynie etapu szkolnego Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, jako jedne z dwóch drużyn, reprezentowały powiat zawierciański w wojewódzkim etapie Olimpiady.


  FOTORELACJA

  Dnia 18 września my-uczniowie klas pierwszych -w ramach integracji- wyruszyliśmy na wycieczkę krajoznawczą po Pilicy. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. Pierwszym przystankiem na mapie naszej wyprawy były ruiny starego kościoła mieszczącego się w Zarzeczu. Niestety dzisiaj możemy zobaczyć zaledwie jego zarys, ponieważ przez lata pozostały po nim jedynie ruiny. Z tego miejsca udaliśmy się na Wzgórze św. Piotra, na którym niegdyś mieścił się niewielki kościółek modrzewiowy. To miejsce nazywane jest także Starą Pilicą, bo już w XI w. istniała tam parafia. Trzecim przystankiem naszej wycieczki był tak dobrze znany wszystkim rynek z odbudową XVII – wiecznego ratusza. Rynek ten został wytyczony już w XIV w. Przedostatnim punktem zwiedzania był górujący nad pilickim rynkiem Kościół św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Ostatnim przystankiem był Klasztor oo. Franciszkanów. Nasze zainteresowanie wzbudziły klasztorne podziemia, w których niegdyś mieściły się groby braci zakonnych. Zwiedzanie zakończyło się wspólnym ogniskiem. Wycieczka była bardzo udana, wszyscy świetnie się bawili.  FOTORELACJA

  W miniony piątek tj. 15.09.17r. gościliśmy w naszej szkole starszą sierżant Martę Wnuk, policjantkę, która zajmuje się prewencją wśród młodzieży powiatu zawierciańskiego. Na spotkaniach w poszczególnych klasach omówiono zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią. Konsekwencje zachowania, które może być uznane za niezgodne z prawem oraz przypomniano jak ważną rzeczą jest bezpieczeństwo w Internecie.  W środę 06. 09. zawitali do nas goście, uczniowie z zaprzyjaźnionego z nami LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu pod opieką nauczycieli – Pani Katarzyny Pompki i Pana Marcina Bergiera. Wraz z nimi przyjechali, w ramach wymiany, nauczyciele i uczniowiez Nadrenii Północnej – Westfalii (Niemcy) z miasta Wurselen. Nasi goście, w ramach realizowanego przez siebie projektu o tematyce żydowskiej postanowili zwiedzić Pilicę i zobaczyć miejsca związane z żyjącymi tu dawniej Żydami, a także najważniejsze zabytki Pilicy- kościół parafialny oraz klasztor. W związku ze wspomnianym projektem zwiedzili także wystawę poświęconą pilickim Żydom prezentowaną w naszym liceum, a przy okazji zobaczyli także szkołę. Przewodnikiem po mieście i szkole był nasz nauczyciel historii Dariusz Jaworski.  FOTORELACJA

  4 września 2017 r. o godz. 9.00 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. W wakacyjnym klimacie powitali nas kabaretowym skeczem uczniowie klasy IIIa. Pani dyrektor przywitała wszystkich zebranych na auli, szczególnie pierwszoklasistów i życzyła wielu sukcesów. Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do swoich klas i tam spotkali się z wychowawcami.

  Wszystkim licealistom życzymy jak najlepszych ocen w nowym roku szkolnym, ale przede wszystkim radości z nauki, odkrywania swoich pasji oraz talentów. Powodzenia !!!  Od 4 lat Narodowe Czytanie, odbywające się pod patronatem prezydenta RP, organizujemy wspólnie z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy.

  I tak oto 2 września 2017r. aula liceum na jedno popołudnie zmieniła się w bronowicką chatę, w której bawili się goście Państwa Młodych. Przybywający widzowie zobaczyli alkierz, z łóżkiem zasłanym pierzyną i poduchami. Trzy urocze małe ,,krakowianki" pilnowały w nim ,,uśpionego" w wózku i kołysce rodzeństwa. Izba Gospodarzy z wielkim stołem nakrytym śnieżnymi obrusami, kanapą i wszystkimi ważniejszymi didaskaliami zachęcała do spędzania czasu na rozmowach. Najweselszym miejscem była izba przeznaczona do tańców, a opanowana przez mieszkańców Bronowic - żywiołowych, pełnych temperamentu drużbów i druhny.

  Przez scenę przewinęło się przeszło 30 osób: eleganckich, inteligenckich mieszkańców Krakowa, nonszalanckich artystów, chłopów w barwnych strojach krakowskich oraz zjaw przybierających kształt postaci historycznych.

  Scenografia stanowiła tylko tło dla osób, które czytały dramat. To tekst Wyspiańskiego był najważniejszy i interesująco odczytany. Jego fragmenty zostały tak ułożone, by oddawały strukturę dzieła i w logiczny sposób prowadziły do wyrazistego finału - chocholego tańca. Jego somnambuliczny charakter został świetnie oddany przez uczestników przedstawienia. Widzowie w problematykę dramatu zostali wprowadzeni przez krótkie komentarze narratora.

  Tradycją pilickiego ,,Narodowego Czytania" jest to, że występują w nim prócz uczniów nauczyciele, pracownicy biblioteki, emeryci oraz mieszkańcy gminy.

  Uczniowie naszego liceum wcielili się w rolę młodych gości weselnych: uroczej i charakternej Panny Młodej w przepięknym stroju i wieńcu, wdzięcznych i uduchowionych ,,panienek" z Krakowa oraz drużbów żywiołowych, pełnych werwy i chętnych do tańca. Wystąpili : Ola Zdeb, Karolina Nowakowska, Kasia Reder, Wiktoria Karpała, Kacper Węglarz, Albert Goncerz i Norbert Słowikowski. Żydem został nasz historyk - Dariusz Jaworski.

  To, że wnętrze bronowickiej chaty stało się przestrzenią nie tylko żywiołowej zabawy, ale i nabrało charakteru magicznego sprawiła muzyka i efekty akustyczne. Zachęcały do tańca, tworzyły nastrój uwypuklający symbolikę scen, dramatycznie wzmacniały wymowę finału, zwłaszcza śpiew chochoła. Aplauz publiczności wywołał grany na skrzypcach krakowski oberek, zwłaszcza że wykonawcami były najmłodsze uczestniczki występu. A do tego zapachy weselnych potraw! - częstowano nimi również widzów.

  Ku naszej radości publiczność dopisała - czujnie wsłuchiwała się w słowa padające ze sceny, żywo reagowała a to śmiechem, a to brawami, a to skupioną uwagą. Urząd Miasta i Gminy Pilica reprezentowała pani sekretarz Anna Kulczak, która przywitała zebranych słowami listu z Kancelarii Prezydenta RP. Wśród widzów gościliśmy panią Marię Milejską - członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, która przeczytała fragment didaskaliów. Z kolei pani Róża Kończyk własnym wierszem skomentowała dramat. Tradycyjnie dr Józef Słaboń wyróżnił osobistym prezentem wybranego przez siebie uczestnika ,,Narodowego Czytania" - tym razem była to Ola Zdeb (Panna Młoda).

  Wydarzeniu towarzyszyły również inne atrakcje, m.in. wystawa strojów ludowych. Można było również ostemplować swoje egzemplarze okolicznościową pieczęcią upamiętniającą Narodowe Czytanie 2017. Oryginalna scenografia z chochołem w tle oraz swojskie przysmaki przybliżały uczestnikom klimat bronowickiego wesela.  FOTORELACJA  INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
  4 WRZEŚNIA 2017r.
  godz. 8:00 Msza Święta w kościele św. Jana Chrzciciela w Pilicy
  godz. 9:00 Rozpoczęcie w Szkole
  KOREKTA HARMONOGRAMU EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
  sierpień 2017r.

  ZMIANA DOTYCZY GODZIN ROZPOCZĘCIA EGZAMINÓW
  W DNIU 30.08.2017r.


 • KOREKTA - HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH • Odbiór mundurów odbędzie się

  29.08.2017r. (wtorek) od godz. 15:30 do 17:00.

  Informujemy, że:

  1. Egzamin maturalny w sierpniu 2017 r. zarówno pisemny, jak i ustny będzie przeprowadzony w szkołach, w których Państwo przystępowali do ww. egzaminu w maju br.  

  2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. m.in. dostosowanie warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

  3. Terminy egzaminu:

  * Egzamin pisemny w dniu 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

  * Egzaminy ustne w dniach od 23 do 25 sierpnia 2017 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

  4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 12 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły. • HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

 • 26 maja uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy- Patrycja Wyrodek -zagościła w poznańskim Radiu Young Stars. Niestety nie udało jej się przejść do kolejnego etapu tymczasowo. Otrzymała jednak możliwość uzyskania Dzikiej Karty, o którą będzie walczyć 23 czerwca 2017r. Umożliwi ona powrócenie do programu i przejście do ćwierćfinału.

  Dzień później, 27 maja, Patrycja miała przyjemność zaśpiewać na X Pikniku Rodzicielstwa Zastępczego w Podzamczu, gdzie tego samego dnia dał koncert Michał Wiśniewski. W niedzielę zaś wyruszyła w drogę do Wrocławia, gdzie zaśpiewała z Sylwią Przybysz podczas jej trasy koncertowej. To był długi i wyczerpujący weekend, pełen nowych doświadczeń i pięknych chwil, ale… chwilo trwaj!  W dniu 5 czerwca uczniowie liceum uczestniczyli w Szkolnym Dniu Bezpieczeństwa zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach.

  Reprezentacja klas mundurowych przedstawiła młodszym kolegom elementy musztry paradnej, samoobrony, technik interwencji i pierwszej pomocy. Zainteresowanie pokazami wśród uczestników było ogromne.

  Po wszystkich prezentacjach na uczestników czekał smaczny poczęstunek, a całe spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Być może za parę lat spotkamy się w pilickim liceum, w klasie mundurowej. Do zobaczenia !

  Dziękujemy za zaproszenie !!!  FOTORELACJA

  Liceum Ogólnokształcące w Pilicy nosi imię Królowej Elżbiety z Pilczy od 9 listopada 2010 roku. 2 maja minęło 600 lat od ślubu Elżbiety z Pilczy z Władysławem Jagiełłą.1 czerwca uczniowie liceum wysłuchali interesującego wykładu nauczyciela historii - Dariusza Jaworskiego - dotyczącego życia Elżbiety, obfitującego w niezwykle barwne wydarzenia. Obejrzeli też prezentację multimedialną ukazującą podniosłe wydarzenia z 2010 roku i relację z uroczystej Sesji Rady Miasta i Gminy zwołanej z okazji 20-lecia odzyskania praw miejskich w dniu 21 lutego 2014, podczas której uczniowie liceum przedstawili widowisko historyczne pt. „Królowa Elżbieta”. Prezentację zakończył fragment filmu TVP 3 Rzeszów przedstawiający rekonstrukcję królewskiego ślubu w Sanoku.

  To wydarzenie to jeden z etapów obchodów rocznicowych związanych z królową Elżbietą w pilickim liceum. Główne uroczystości planowane są na listopad, miesiąc, w którym Elżbieta była koronowana , a jednocześnie szkoła przyjęła jej imię.

  W drugiej części spotkania licealiści włączyli się w Ogólnopolską Akcję „Jak nie czytam, jak czytam” , podczas której uczniowie z całej Polski zbierali się w swoich szkołach i wspólnie czytali –przez 15 minut, każdy to, na co ma ochotę. Głównym celem akcji była promocja czytelnictwa.  FOTORELACJA

  W dniu 29.05.2017r na boisku sportowym przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Udział w zawodach wzięło sześć szkół z powiatu zawierciańskiego, w tym drużyna naszego liceum. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. Reprezentantki naszej szkoły wyszły z grupy, wygrywając z LO im. Stefana Żeromskiego z wynikiem  3:2 oraz z ZS. im. Hugona Kołłątaja z wynikiem końcowym 4:0, co w efekcie dało awans do finału o pierwsze miejsce w powiecie. Mimo włożonego wysiłku i zaciętej walki nasza szkoła przegrała z ZS. im. Oskara Langego z wynikiem 1:0, co dało naszej drużynie drugie miejsce w powiecie. 

  Gratulujemy !!!  Wyruszyliśmy w strugach deszczu 24 maja. Prognozy pogody też nie były optymistyczne. Trzy dni na zalanych szlakach górskich - ładna perspektywa… Jakież było nasze zdziwienie, kiedy po 3 godzinach jazdy autokarem dotarliśmy do Niedzicy i zobaczyliśmy rozświetlone słońcem góry. Hurra! Przepiękna , górska sceneria, ostre, krystalicznie czyste powietrze i zielona toń jeziora przed nami zapowiadały super przygodę. Na pokładzie autokaru klasa IIa i dwie dziewczyny z klasy IIb. Wszyscy pełni entuzjazmu, miłośnicy górskich wędrówek i zdrowego trybu życia. Pieniny słyną z pięknych szlaków, toteż od razu postanowiliśmy wyruszyć w drogę. Zakwaterowani w domowym zaciszu Willi Kinga, najedzeni po świetnym obiedzie z prawdziwie domowej kuchni wyruszyliśmy do Krościenka, którego klimat jest nieporównywalny z żadnym innym górskim miasteczkiem. Wieczorem zaradne dziewczyny przygotowały prażonki, było wspólne ognisko i dyskoteka. Oczywiście o 10 wieczorem wszyscy udali się na spoczynek. Następnego dnia wyzwanie dla piechurów- spacer na Trzy Korony z panią przewodnik z GOPR-u . Było fantastycznie, widoki zapierające dech w piersiach i satysfakcja ze zwycięskiego zmagania z niełatwą trasą sprawiła, ze po kolacji i wieczornym ognisku wszyscy spali jak aniołki.. Nazajutrz spływ Dunajcem, podczas którego mogliśmy podziwiać skarby Pienin – lasy, skały i błękitne niebo. Oczywiście próbowaliśmy też wody z uzdrowiska w Szczawnicy. Po zakupieniu pamiątek udaliśmy się do autokaru, ech…żal było wracać. Pozostaną wspomnienia i zdjęcia -do obejrzenia w naszej galerii.  Już w ten piątek 26 maja uczennica naszego liceum Patrycja Wyrodek wystąpi w Radiu Young Stars w Poznaniu! Patrycja 22 stycznia wygrała odcinek dla fandomu "Misiaki Sysi".Wygraną było zakwalifikowanie się do eliminacji "Drogi do Young Stars" i występ z Sylwią Przybysz podczas jej trasy koncertowej. "Dla mnie zakwalifikowanie się do tej 32 już jest wielką wygraną, lecz nie ukrywam,że zależy mi na udziale w kolejnych etapach programu"- pisze Patrycja na swojej facebookowej grupie. A więc w piątek włączmy www.radioyoungstars.pl gdzie będzie miała miejsce relacja na żywo i oddajmy głos na naszą uczennicę! Więcej informacji będzie można uzyskać bezpośrednio na facebookowym profilu Partycji! 🙂  Na czym to polega?

  Według badań 63% Polaków nie czyta w ciągu roku ani jednej książki. Badania obejmują jednak osoby powyżej 15 roku życia. Młodzież czyta znacznie więcej, więc organizatorzy akcji doszli do wniosku, że może ona nauczyć czegoś dorosłych, manifestując to, co dla młodych naturalne – czytanie.

  Zeszłoroczny rekord

  10 czerwca 2016 r. o 10.00, dzięki zaangażowaniu ponad 2000 bibliotek z całej Polski, prawie pół miliona uczniów czytało w jednym momencie: w szkołach, na rynkach miast, w centrach handlowych, a nawet na Giewoncie.

  1 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 włączamy się w bicie rekordu.

  Uczniowie z całej Polski zbiorą się w swoich szkołach i będą wspólnie czytać – każdy to, na co ma ochotę.

  Kto za tym stoi?

  Akcja jest całkowicie niekomercyjna, apolityczna itd. To zabawa w słusznej sprawie. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, natomiast organizatorami przedsięwzięć w poszczególnych miastach – biblioteki szkolne i publiczne.

  Zapraszamy do udziału w akcji wszystkich licealistów !!! Możecie przynieść swoje książki, możecie też wypożyczyć z biblioteki szkolnej.  „Wejdź, zobacz i zostań z nami” - pod tym hasłem przebiegał zorganizowany 11 maja dzień otwarty w pilickim liceum. Szkołę odwiedzili gimnazjaliści z Dłużca, Irządz, Kroczyc, Ogrodzieńca, Pilicy, Zawiercia i Żarnowca. Czekało na nich wiele atrakcji przygotowanych przez licealistów, nauczycieli i instytucje na co dzień współpracujących ze szkołą. Goście zobaczyli pokaz musztry w wykonaniu uczniów klas mundurowych, pokaz samoobrony, oceniali sprawność fizyczną licealistów podczas trudnego toru przeszkód, a strzelanie z paintballa stało się atrakcją nie tylko dla męskiej części widowni. Zainteresowaniem cieszyły się również wspólne prezentacje umiejętności taktycznych „mundurowych” i ,,Duchów", gimnazjaliści z uwagą wysłuchali prelekcji przedstawicieli Komendy Policji w Zawierciu dotyczącej zasad rekrutacji do pracy w policji i sprawdzali się w zajęciach z daktyloskopii. Uczestniczyli też w krótkim kursie pierwszej pomocy zorganizowanej przez GOPR. W części artystycznej zebrani na auli mogli ocenić umiejętności aktorskie i wokalne uczniów w kabaretowych scenkach z życia szkoły. Ale przede wszystkim gimnazjaliści zostali zapoznani z ofertą edukacyjną liceum na kolejny rok szkolny. W prezentacji multimedialnej zobaczyli szkołę - jej życie codzienne, sukcesy i działania, które sprawiają, że uczniowie, nawet po jej ukończeniu, wracają do niej z sentymentem.

  ZAPRASZAMY !!!  FOTORELACJA  Wielokrotnie na naszej stronie pisaliśmy o życiu Elżbiety z Pilczy. Tym razem jest ku temu okazja szczególna - 2 maja 2017r. mija okrągłe 600 lat od jej ślubu z Władysławem Jagiełłą, który wyniósł ją na szczyt i stanowił ukoronowanie (dosłowne) jej życia. Było to wydarzenie bez precedensu w naszej historii, które głośnym echem odbiło się również w całej Europie. Co decydowało o jego wyjątkowości? Otóż po raz pierwszy żoną króla Polski została Polka, poddana władcy. Jak doszło do tego wydarzenia i co połączyło tych dwoje niemłodych już i doświadczonych życiowo ludzi? Na to pytanie nie jest łatwo dokładnie odpowiedzieć. Jak wiemy większość współczesnych była przeciwna temu związkowi, dotyczy to również kronikarzy, którzy na wszelkie sposoby starali się zohydzić ten związek w oczach współczesnych i potomnych. Postarajmy się jednak oprzeć na faktach, które z trudem przebijają się przez poglądy i opinie dziejopisarzy.

  W momencie ślubu Elżbieta i Władysław znali się od dawna. Późniejsza wybranka władcy była bowiem jedyną córką Jadwigi, wdowy po Ottonie z Pilczy, która stała się matką chrzestną króla. Elżbieta z pewnością została przedstawiona Jagielle już podczas jego uroczystego chrztu w 1386r. Jadwiga i Elżbieta weszły w ten sposób do rodziny królewskiej, pamiętajmy, że instytucja matki chrzestnej w średniowieczu była traktowana o wiele poważniej niż współcześnie. W myśl prawa kanonicznego rola ta była niemal równa biologicznej matce, a jej dzieci stawały się kanonicznym rodzeństwem chrześniaka. Tak więc Elżbieta została w ten sposób kanoniczną siostrą króla. W związku z tym można uznać za pewnik, że władca wielokrotnie spotykał Elżbietę przy różnych okolicznościach. Dotyczy to zwłaszcza pierwszych lat panowania, kiedy Elżbieta jako niezamężna towarzyszyła matce. Kolejne małżeństwa Elżbiety (jak wiadomo przed ślubem z Jagiełłą trzykrotnie owdowiała) zapewne ograniczyły te kontakty. W każdym razie władca dokładnie wiedział kim była jego wybranka i znał historię jej życia. Jago wybór na pewno nie był przypadkowy. Miedzy bajki można włożyć opisywane przez kronikarzy „zauroczenie”, „oczarowanie”, co miało sugerować udział złych mocy w skojarzeniu pary. Starzejący się król chciał zapewne mieć u swego boku kobietę doświadczoną i mądrą, która służyłaby mu radą i stanowiła oparcie. Być może miał dosyć związków z młodocianymi przedstawicielkami panujących rodów. Nie wiadomo kiedy rozpoczął się ich romans. Zapewne było to niedługo po śmierci drugiej żony władcy Anny Cylejskiej zmarłej w styczniu 1416r. Wiadomo, że król wielokrotnie odwiedzał Elżbietę w jej zamku w Łańcucie. Rola swatki przypadła siostrze króla, a jednocześnie przyjaciółce Elżbiety, księżnej mazowieckiej Aleksandrze. Po zakończeniu królewskiej żałoby obie panie odwiedziły Jagiełłę w Lubomli nad Bugiem. Prawdopodobnie tam omówiono wstępnie sprawę zawarcia małżeństwa. W każdym razie król ujawnił wtedy swoje uczucie do wybranki, czego świadectwem były kosztowne podarunki. Niedługo potem Władysław odwiedził Elżbietę w Łańcucie, gdzie przebywał dwa dni. Kolejne spotkanie miało miejsce 1 maja 1417r. w Sanoku. Następnego dnia król wyjawił zamiar poślubienia Elżbiety przedstawicielom rady królewskiej. Mimo sprzeciwu części członków rady, tego samego dnia, w kościele parafialnym w Sanoku, arcybiskup lwowski Jan Mikołaj z Rzeszowa połączył Elżbietę z Pilczy i Władysława Jagiełłę węzłem małżeńskim.

  Oczywiście wybór prowincjonalnego Sanoka jako miejsca ślubu, tajemnica w jakiej utrzymywano zamiary króla, pośpiech w jakim przygotowywano uroczystość nie były przypadkowe. Król spodziewał się gwałtownych protestów możnowładców i nie przeliczył się. Nawet postawienie poddanych przed faktem dokonanym i powaga sakramentu nie zapobiegły burzy. Próbowano podważyć małżeństwo wykorzystując fakt, że Elżbieta była kanoniczna siostrą władcy. Królewska para zmuszona była wysłać na odbywający się wtedy sobór w Konstancji poselstwo w celu uzyskania kościelnej dyspensy. Na czele poselstwa stanął wybitny teolog Maciej z Kokorzyna, proboszcz łańcucki i zaufany Elżbiety. Wbrew oczekiwaniom przeciwników dyspensa została udzielona. Legalność małżeństwa została ostatecznie potwierdzona.  Spotykamy się 4 maja o godz. 8.00 przed wejściem na halę. Nie zapomnijcie dowodów tożsamości i potrzebnych przyborów, z których możecie korzystać na egzaminie - wykaz -strona szkoły w zakładce Egzamin Maturalny. Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę wszelkich urządzeń elektronicznych!

  Powodzenia!!!  28 kwietnia, tak jak co roku, pożegnaliśmy uroczystym apelem tegorocznych maturzystów. Był to szczególny dzień dla uczniów, którzy właśnie zakończyli kolejny etap swojego życia – ukończyli szkołę średnią.

  Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości pani dyrektor wręczyła najlepszym świadectwa z wyróżnieniem. Oprócz najlepszych uczniów, nagrody otrzymali też absolwenci ze szczególnymi osiągnięciami, zarówno w edukacji, jak i zajęciach pozaszkolnych. Ponadto pani Maria Milejska, członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, wręczyła nagrody książkowe ufundowane przez powiat dla najlepszych uczniów w szkole. Pamiątkowe upominki wręczył też najlepszym „mundurowym” szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie – mjr Tadeusz Cichorz. Ważne wyróżnienie „Złoty indeks” z Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej odebrała Dominika Goncerz.

  Uczniowie klas II a i II b, żegnając swoich starszych kolegów, życzyli im udanych egzaminów maturalnych i tradycyjnie wręczyli symboliczne pamiątki.

  Z pewnością był to dzień szczególny, pełen wrażeń i wspomnień. Mamy nadzieję, że zapadnie on na długo w pamięci tegorocznych absolwentów. Może po latach z „łezką w oku" wspomną tych, którzy tu zostali: troskliwych nauczycieli  i wychowawców, młodszych kolegów i koleżanki. Przecież to tutaj zrodziły się wielkie odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co do niedawna było obce i nieznane - stawało się zrozumiale, przyjazne i bliskie.

  Powodzenia !!!  FOTORELACJA

  W dniach 10-12 kwietnia wyjechaliśmy na przedświąteczną wycieczkę do stolicy naszego kraju, czyli Warszawy. Mimo długiej drogi, podróż minęła bardzo sprawnie.

  Już pierwszego dnia po przyjeździe czekało na nas sporo zwiedzania. Pierwszym punktem naszego pobytu było Muzeum Żydów Polskich, gdzie wraz z panią przewodnik mogliśmy poznać historię Żydów na ziemiach polskich od czasów średniowiecza aż do XX wieku. Oprócz ekspozycji ściśle związanych z Warszawą i innymi rejonami naszego kraju, widniały również informacje o Żydach z całej Europy. Muzeum należy do ścisłej czołówki jednych z najlepszych na starym kontynencie, co jest całkowicie zasłużonym wynikiem. Wszystkie prezentacje, eksponaty i ich oprawa zarówno dźwiękowa, jak i wizualna oraz samo umiejscowienie budynku ( dawna dzielnica żydowska ) pozwala na lepsze, emocjonalne odczucie całej historii w nim przedstawionej.

  Tego samego dnia udaliśmy się pod Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Podzieleni na mniejsze grupy, wyjechaliśmy windą na taras widokowy znajdujący się na 30 piętrze. Widok był niesamowity!!! Ogromna metropolia z każdej strony tętniła życiem, a morze budynków i nowoczesnych wieżowców robiło niesamowite wrażenie.

  Po zakończeniu zaplanowanego na pierwszy dzień zwiedzania, zakwaterowaliśmy się w hotelu i udaliśmy się do swoich pokojów.

  Drugi dzień zapowiadał się najciekawiej. Rozpoczęliśmy od wizyty w Sejmie i Senacie RP, gdzie wraz z przewodnikiem zobaczyliśmy wszystkie najważniejsze miejsca m.in. salę kolumnową, salę plenarną, salę obrad czy korytarze sejmowe. Było to dosyć ciekawe przeżycie, przede wszystkim związane z tym, że często widzieliśmy te miejsca w telewizji, a teraz mogliśmy zobaczyć je na własne oczy.

  Następny w kolejce naszej wycieczki był Belweder, a zaraz po nim Pałac Łazienkowski z ogrodami i słynnym pomnikiem Fryderyka Chopina. Oprócz tych atrakcji była również niezwykła Pomarańczarnia, Biały Domek, nowa Kordegarda, staw przy Pałacu na Wyspie oraz most z pomnikiem Jana III Sobieskiego. Dodatkowo mieliśmy okazję zobaczyć wyjątkowość ogrodowej fauny, tj. kolorowe pawie i mandarynki, specjalnie sprowadzane z Azji.

  Tego samego dnia zdążyliśmy również udać się pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, pomnik Adama Mickiewicza, zobaczyliśmy Starówkę Warszawy i obejrzeliśmy wystawę multimedialną w Zamku Królewskim, obrazującą jego dzieje. Cały dzień był wypełniony zwiedzaniem mnóstwa różnych zabytków, które przedstawiały sobą jakąś odmienną historię z życia stolicy. Podczas zwiedzania dowiadywaliśmy się wielu ciekawostek od naszego przewodnika i zobaczyliśmy wiele mniejszych lub większych zabytków, lecz było ich tak dużo, że nie sposób ich wszystkich tutaj wymienić.

  Trzeci dzień naszego pobytu rozpoczął się od wykwaterowania z hotelu, po czym wszyscy wyruszyliśmy w stronę Zamku Królewskiego, gdzie czekało nas oprowadzanie po jego odrestaurowanym wnętrzu zza czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przepych i bogactwo dało się odczuć na każdym kroku, co z pewnością budziło zachwyt i podziw. Pani przewodnik zresztą nie pozwoliła nam się nudzić!

  Ostatnim punktem naszego pobytu w Warszawie był Stadion PGE Narodowy, gdzie mogliśmy wejść na trybuny i taras widokowy stadionu. Cały obiekt robi duże wrażenie kiedy jest pusty, tym bardziej emocje podczas różnego rodzaju imprez muszą być niesamowite.

  Wszystkie trzy dni minęły uczestnikom wycieczki bardzo szybko, z pewnością każdy z nas chciałby kiedyś wrócić do Warszawy na dłużej i poznać ją jeszcze lepiej. Bez wątpienia miasto w pełni zasługuje na miano stolicy Polski. Dziękujemy organizatorom –pani Iwonie Kuraś, pani Annie Jastrząb i życzymy sobie więcej takich udanych i klimatycznych wycieczek :).  FOTORELACJA

  Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu w ramach Klubu Dyskusyjnego „Eurocafe’’, które odbyło się dnia 10 kwietnia 2017 roku w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Organizatorem spotkania był Śląski Urząd Wojewódzki oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice. Kwietniowe spotkanie odbyło się pod hasłem „Dobre i złe strony Internetu’’, a gościem specjalnym był starszy sierżant Norbert Ucieklak - Asystent Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, członek Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii. W pierwszej części spotkania uczniowie klasy II a Paulina Kotnis, Aleksandra Zdeb, Albert Goncerz, Dawid Roch i Adam Żyła z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali jak groźne może być uzależnienie od Internetu i na co należy uważać korzystając z globalnej sieci. Pan sierżant mówił również o bardzo często pojawiających się oszustwach podczas robienia zakupów przez Internet, a także o przestępstwach, wykroczeniach, których sami – nie do końca świadomie możemy być sprawcami lub ofiarami. Szczególnie ostrzegał młodzież przed szkodliwymi treściami zamieszczanymi w sieci, internetową agresją, uwrażliwiał na kwestie naruszania dóbr osobistych zarówno naszych jak i cudzych, ochronę praw autorskich oraz wykorzystywanie sieci jako narzędzia stalkingu. Młodzież z uwagą wysłuchała zagadnień poruszanych przez pana Ucieklaka popartych przykładami z jego pracy zawodowej, które niejednokrotnie wzbudzały zdziwienie wśród młodych ludzi obecnych na spotkaniu. W drugiej części uczestnicy obejrzeli film, którego przesłaniem było wskazanie wielu zagrożeń na które narażone są wszystkie osoby nie zachowujące rozwagi i ostrożności korzystając z Internetu.  Z przyjemnością informujemy o sukcesie sportowym z udziałem uczniów naszego Liceum. Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego w Pilicy dnia 5.04.2017r. w składzie: Kacper Węglarz, Piotr Jurczak, Dawid Roch z klasy II a zajęli II miejsce w MISTRZOSTWACH POWIATU W BADMINTONIE w kategorii chłopców.

  Serdecznie gratulujemy!  FOTORELACJA

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, działający w ramach sieci informacyjnej Komisji Europejskiej, Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Śląskiej oraz sieć Enterprise Europe Network wspólnie zorganizowały Konkurs Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać!”, którego finał odbył się 5 kwietnia br. w sali audytoryjnej „Parnassos” Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

  Do ścisłego finału Konkursu, po wcześniejszych eliminacjach, zakwalifikowane zostały cztery zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne z województwa śląskiego, wśród nich reprezentacja naszego liceum. „Polska powinna jak najszybciej przyjąć wspólną unijną walutę – euro”,„Unia gospodarcza i walutowa znacznie ogranicza suwerenność jej państw członkowskich” oraz „Fakt funkcjonowania strefy euro jest odpowiedzialny za kryzys finansowy w państwach członkowskich Unii Europejskiej” to trzy tezy, które stały się tematem konkursowych dyskusji. Przedstawiane argumenty, sposób wypowiedzi i przygotowanie merytoryczne uczniów zrobiły ogromne wrażenie na jury. Poziom dyskusji był bardzo wyrównany.

  Uczennice klasy IIa w składzie: Klaudia Pustułka, Paulina Kotnis, Aleksandra Zdeb, Marta Zawadzka dzielnie walczyły i w rezultacie zajęły III miejsce. Każda z uczestniczek, w tym rezerwowa Monika Pustułka, otrzymała grę „Gwiezdny Express” tematycznie związaną z Unią Europejską, Europą i jej zabytkami, a także bon o wartości 100 zł do realizacji w Media Markt.

  Gratulujemy !!!  FOTORELACJA

  W dniach 29-31 marca grupa uczniów z klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy z opiekunami, Dariuszem Jaworskim - nauczycielem historii i Mariuszem Mendakiem - nauczycielem wychowania fizycznego, wyjechała do Wielkopolski.

  Podczas trzydniowego pobytu w gościnnych murach Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej licealiści zwiedzili piękne miasto gospodarzy, spacerowali po poznańskiej starówce, brali udział w zajęciach musztry, strzelali na strzelnicy LOK. Odbyło się także miłe spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Środy Wielkopolskiej, który niezwykle serdecznie powitał naszą młodzież oraz podzielił się swoją wiedzą na temat rusznikarstwa. Wykład pana burmistrza dotyczący broni czarnoprochowej i prezentacja należącej do niego kolekcji XIX- wiecznej broni amerykańskiej, krótkiej i długiej były niezwykle interesujące. Uczniowie mieli także możliwość strzelania z czarnoprochowych pistoletów.

  Atrakcją wyjazdu było wspólne szkolenie wojskowe, które odbyło się w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach . Młodzież miała okazję porozmawiać z pilotami elitarnej jednostki i obserwować start myśliwców F-16 . Ponadto podczas pobytu w Bazie uczniowie obejrzeli nowoczesny sprzęt saperski i gaśniczy, uczestniczyli w zajęciach w spadochroniarni, a także z podziwem obserwowali pokaz psów, specjalnie szkolonych do wykrywania materiałów wybuchowych.

  W dniu wyjazdu 31 marca nasi kadeci udali się z wizytą do ratusza, gdzie zostali przyjęci przez burmistrza Środy Wielkopolskiej oraz wicestarostę powiatu średzkiego.

  Wrażenia z pobytu na długo zostaną w pamięci. Kolejna wizyta w Środzie Wielkopolskiej i Bazie Lotnictwa Taktycznego planowana jest na wrzesień, a rewizyta naszych partnerów ze Środy zimą.

  Dziękujemy Dyrektorowi, opiekunowi klas mundurowych, nauczycielom i uczniom ZSR w Środzie Wielkopolskiej za gościnę i zapraszamy do Pilicy.


  FOTORELACJA Z WYJAZDU

  Umieszczamy również link do 31. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

  W dniu 17.03.2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy odbyły się jak co roku eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W eliminacjach udział wzięli uczniowie naszej szkoły.

  Na zaproszenie Pana Burmistrza Artura Janosika oraz Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnej ZOSP RP w Pilicy wszyscy uczestnicy eliminacji 30 marca wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Mysłowic do Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

  Wizyta w muzeum była niepowtarzalną okazją poznania historii tego miejsca i wielu zgromadzonych tam eksponatów, które stanowią dorobek dziedzictwa polskiego pożarnictwa. Muzealne zbiory liczą ponad 4 tysiące eksponatów. Jest to największa tego typu placówka w Polsce.

  Kolejną atrakcją wycieczki było zwiedzanie Zamku Pilcza w Smoleniu oraz integracja przy ognisku.

  Dziękujemy organizatorom za zaproszenie  FOTORELACJA


  Wielokrotnie pisaliśmy o projekcie Fundacji Forum Dialogu – „Szkoła Dialogu”. Jego celem jest przypomnienie i upamiętnienie historii żydowskich mieszkańców miast i miasteczek. Nasze liceum znalazło się w gronie ponad 40 szkół z całej Polski, które podjęły się tego zadania. Każda ze szkół przygotowywała własny projekt dotyczący tematu. Wszystkie brały udział w konkursie. Ogłoszenie wyników miało miejsce w piątek 3 marca na Gali Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim w Warszawie. Uroczystość zyskała niezwykłą oprawę. Swoją obecnością zaszczycili ją: Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, Ambasador Australii Paul Wojciechowski, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, Henryk Wujec, przewodniczący Rady Fundacji Forum Dialogu i wielu innych gości. Na widowni znalazły się delegacje wszystkich szkół biorących udział w projekcie, w tym delegacja naszej szkoły wraz z przedstawicielami samorządu gminnego i dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy. Sala była pełna – ponad tysiąc osób. Wszyscy z niecierpliwością czekali na rozstrzygnięcie konkursu. Zanim to jednak nastąpiło, krótko scharakteryzowano każdy z projektów, wyświetlając zdjęcia opatrzone odpowiednim komentarzem. Nasze przedsięwzięcie, jako jedno z nielicznych, przedstawiono również w formie krótkiego filmu. Zaproszeni goście, m.in. Marszałek Senatu, Rzecznik Praw Obywatelskich, podziękowali uczestnikom projektu za włożoną pracę i zaangażowanie. Szczególnie wzruszające były podziękowania od Pani Ester Pinsker ocalałej z Holokaustu 91- letniej warszawianki, dziś mieszkającej w Australii, która przyjechała specjalnie na Galę, aby osobiście pogratulować uczniom ich zaangażowania w ramach projektu Szkoły Dialogu.

  Po prezentacji i podziękowaniach przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu. Emocje sięgnęły zenitu. Najpierw zaproszono na scenę delegacje wszystkich szkół, wręczając im dyplomy Szkoły Dialogu. Następnie zaczęto wyczytywać szkoły, które uzyskały tytuł finalisty. Trzymaliśmy mocno kciuki, licząc na to, że znajdziemy się w tym gronie. I jest! Prowadzący wyczytał: „Zespół Szkół w Pilicy”. Zaczęliśmy sobie gratulować. Na tym jednak nie koniec. Przyszła pora na ogłoszenie zdobywców głównych nagród. Padały nazwy szkół, które zdobyły wyróżnienia. Wyczytano III miejsce i wreszcie usłyszeliśmy: „II miejsce – Zespół Szkół w Pilicy”, zerwaliśmy się z foteli i zaczęliśmy klaskać i krzyczeć ze szczęścia. Słyszał nas chyba cały Teatr Wielki. Jest to jeden z największych sukcesów w historii szkoły. Wyprzedził nas jedynie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie. Otrzymaliśmy tytuł Szkoły Dialogu, dyplom finalisty i - co najważniejsze - zajęliśmy II miejsce w konkursie. Do Pilicy przywieźliśmy także cenne nagrody: projektor multimedialny, laptop, drukarkę i zestaw kilkudziesięciu książek do biblioteki.

  Na koniec uroczystości wzięliśmy udział w poczęstunku, w trakcie którego mogliśmy spotkać się z uczestnikami projektu, zaproszonymi gośćmi, władzami Fundacji oraz naszymi trenerami, którzy pomagali nam w realizacji przedsięwzięcia. Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca.

  Ostatnim punktem naszej, jakże owocnej, wyprawy do Warszawy była wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin, które zwiedziliśmy po smacznym obiedzie zjedzonym w żydowskiej restauracji. Wszyscy byli pod wrażeniem wspaniałej, niezwykle nowocześnie zorganizowanej wystawy, obejmującej 1000 lat historii polskich Żydów.

  Po raz kolejny serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji projektu, a szczególnie: Towarzystwu Jurajskiemu, Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy i władzom Miasta i Gminy Pilica.

  Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica i Staroście Powiatu Zawierciańskiego za sfinansowanie naszego wyjazdu do Warszawy.

  FOTORELACJA Z GALI Umieszczamy kolejne zdjęcia dzięki uprzejmości fundacji: FOTORELACJA - fot. Wojciech Dobrogojski FOTORELACJA - fot. Darek Kawka

  W piątek, 3 marca 2017 roku odbyła się pierwsza część warsztatów fotograficznych prowadzonych przez pana Andrzeja Głąba. Jak się okazało, jest on również nauczycielem i pracuje w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu. Dowiedzieliśmy się o wielu technicznych aspektach fotografii, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. Przeważająca część materiału fotograficznego, które nam zaprezentował, dotyczyła tematyki przyrodniczej.

  Warsztaty mają na celu rozwijać nasze zainteresowania, a także uczyć i wypracować u nas ,,dobre oko”. Będą też dobrym przygotowaniem do konkursu, w którym ich uczestnicy wezmą udział. Pan Andrzej jest bardzo miłym, konkretnym i kontaktowym człowiekiem. Chętnie słuchaliśmy jego wykładu i „fotograficznych” opowieści. Mamy nadzieję na kolejne równie przyjemne i owocne spotkanie, tym razem z obiecanymi zajęciami praktycznymi.

  FOTORELACJA Z NASZEGO FB

  1 marca odbyły się zajęcia dla klas mundurowych z zakresu teorii zabezpieczania imprez masowych. W nasze progi zawitało dwóch instruktorów z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie i Katowicach, którzy przeprowadzili zajęcia z zainteresowanymi uczniami naszego liceum. Wykłady były bardzo obszerne i zawierały teoretyczną wiedzę na temat prawidłowego zabezpieczania imprez masowych, w tym przeszukiwania osób czy podstawowych technik samoobrony w skrajnych sytuacjach.

  Podczas zajęć dowiedzieliśmy się też, w jaki sposób ludzie wnoszą na imprezy masowe przedmioty, mogące stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób. Prowadzący przekazali nam też informacje, na co zwracać uwagę, kiedy szukamy pracy w firmach ochroniarskich. Co najważniejsze, nie były to tylko prezentacje multimedialne, lecz ciekawa i przydatna wiedza oparta na doświadczeniu instruktorów.

  Informacje zdobyte na tych zajęciach z pewnością przydadzą się w przyszłości i pomogą w późniejszym poszukiwaniu pracy w tym zawodzie.

  FOTORELACJA Z NASZEGO FB

  Ponad 4,5 tysiąca uczniów pisało pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym pod hasłem „Wybieram Wybory”. Wśród nich znaleźli się nasi licealiści – wcale niemała grupa- 38 uczniów. Test dotyczył różnych zagadnień kodeksu wyborczego. Konkurs organizuje Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o prawie wyborczym, propagowanie idei udziału w wyborach i świadomego uczestnictwa w całym procesie wyborczym. Każdy z uczestników otrzymał pendrive’a i inne drobne upominki, wręczone przez przedstawiciela Biura Wyborczego z Częstochowy, który czuwał wraz ze szkolnymi organizatorami nad przebiegiem konkursu.

  Teraz czekamy na wyniki …

  FOTORELACJA

  28 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Zawierciu zostały wręczone listy gratulacyjne uczniom liceum za pierwsze oddanie krwi w 2016 roku.

  Uczniowie, którzy otrzymali listy gratulacyjne:

  Bernadetta Ślusarz ,Jakub Jurczak, Magdalena Jastrząb, Piotr Nawrot, Krzysztof Kornobis, Dawid Wieczorek, Bartłomiej Dzieło, Natalia Zgryźniak

  Dziękujemy wszystkim krwiodawcom i zapraszamy na kolejną akcję!


  W naszej szkole, uczniom nie brakuje pomysłów na ciekawe projekty przedmiotowe. Jeden z nich przeszedł właśnie z fazy projektowania w fazę realizacji i już w najbliższych tygodniach marca powinien ukazać się pierwszy odcinek programu Rzecz(y) Pospolit(e), prowadzonego przez czwórkę uczniów z klasy Ib i Ia. Specjalnie na potrzeby przedsięwzięcia autorzy pomysłu będą układać pytania dotyczące wiedzy ogólnej a następnie nagrywać filmiki, w których poprawnymi odpowiedziami będą mogli wykazać się uczniowie naszego liceum. Mamy nadzieję, że program zostanie miło przyjęty przez naszą lokalną społeczność i wszyscy chętnie zaangażują się w jego kontynuację.

  Zapraszamy do zabawy!!!

  SPOTKANIE ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PILICY

  „50 lat po maturze 1967-2017”

  Zapraszam absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Pilicy „MATURA 1967” - dnia 30 czerwca 2017r. (piątek) do Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu koło Pilicy na godzinę 1300, gdzie odbędzie się nasze spotkanie klasowe.

  W programie zwiedzanie odrestaurowanego zamku i biesiadowanie w otoczeniu przecudnej zieleni.

  Możliwość rezerwacji noclegu w agroturystyce około 500m od ośrodka.

  Proszę o przesłanie na mój adres:

  Aleksandra Gruca

  42-400 Zawiercie, ul. Łanowa 14 ,tel.606 644 271

  lub na adres email aleksandragruca49@gmail.com

  -- podpisane 2 zdjęcia z czasów szkolnych wraz z życiową sentencją, (zdjęcia do zwrotu).
  --- 80,zł na konto: 75 8277 0002 0020 0001 7828 0001

  Wszelkie informacje można uzyskać również pod moim numerem telefonu 606 644 271

  Pozdrawiam Ala Podsiadło  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy serdecznie do udziału w głosowaniu na lekturę Narodowego Czytania 2017. Jeszcze tylko przez kilka dni można oddać swój głos na książkę, która będzie czytana przez Polaków na początku września br.

  O miano lektury Narodowego Czytania 2017 ubiegają się:


  • „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego,
  • „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego,
  • „Beniowski” Juliusza Słowackiego,
  • „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

  Głosować można tylko do 15 lutego 2017 roku. W tym celu wystarczy odwiedzić stronę internetową:

 • STRONA DO GŁOSOWANIA

 • i wskazać wybrany tytuł. Po zliczeniu wszystkich głosów zwycięska lektura zostanie ogłoszona 21 lutego br. – w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego – przez prezydenta Andrzeja Dudę.

  Całą społeczność szkolną zapraszamy do udziału w głosowaniu.

  Liczy się każdy głos!

  Z wyrazami szacunku

  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  W Zespole Szkół w Pilicy 3 lutego odbyło się szkolenie w zakresie czarnej taktyki dla klas o profilu mundurowym. Uczniowie mogli zapoznać się z technikami i metodami walki w terenie zurbanizowanym. Program szkoleniowy zawierał: zasady bezpieczeństwa, podstawowe formacje, komunikacja i prowadzenie rozpoznania, postawy strzeleckie oraz taktykę działania w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych (budynki, korytarze, klatki schodowe). Tego typu zajęcia służą nie tylko pogłębianiu wiedzy i zainteresowań młodych ludzi, ale przede wszystkim mają uświadomić fakt, że pierwsza reakcja, wyzbycie się strachu i natychmiastowe działanie jest kluczowe w ratowaniu ludzkiego życia.

  FOTORELACJA

  2 lutego Naszą Szkołę odwiedził gość specjalny- chorąży Zbigniew Biały, dowódca plutonu saperów, uczestnik misji w Iraku, gdzie zdobywał praktyczne doświadczenie w swoim zawodzie.

  Podczas wizyty przybliżył nam, z jakimi zadaniami zmierzają się zawodowi saperzy. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć rozbrojone już miny z pola walki, również z czasów II wojny światowej, które były licznie wykorzystywane na naszych terenach, a także podstawowe wyposażenie sapera podczas akcji. Najbardziej poruszającym momentem był ten, w którym Pan Zbigniew opowiadał nam o swoich przeżyciach z misji pokojowej, pokazując tym samym , jak ciężka fizycznie i psychicznie jest taka wyprawa oraz ile odwagi trzeba mieć w sobie, aby skutecznie wykonywać tak niebezpieczny zawód.

  FOTORELACJA

  Ferie dla uczniów klas pierwszych w naszym liceum okazały się zbyt krótkie, dlatego propozycja wyjazdu na stok narciarski spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Chętnych nie trzeba było długo szukać. Mimo iż dla niektórych było to pierwsze spotkanie z nartami i nie obyło się bez upadków, to wszyscy, niezależnie od doświadczenia, świetnie się bawili na stoku w Smoleniu. Lecz niestety, teraz czas wziąć się już do nauki.

  FOTORELACJA

  W życiu każdego ucznia szkoły średniej jest taki bal, który zapada w pamięci na zawsze, a każde jego wspomnienie wywołuje na twarzy szczery uśmiech i tęsknotę za czasami beztroski i młodzieńczego szaleństwa.

  21 stycznia uczniowie klas III rozpoczęli staropolskim polonezem bal studniówkowy, który miał miejsce w sali bankietowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy. Tegoroczni maturzyści wraz z zaproszonymi nauczycielami i przedstawicielami lokalnych samorządów - Sekretarz Miasta i Gminy Pilica Panią Anną Kulczak oraz Radną Powiatu Zawierciańskiego Panią Różą Kończyk – bawili się wyśmienicie. Tego dnia nie było mowy o smutku, który przychodzi przyszłym absolwentom na myśl o opuszczeniu murów pilickiego liceum, ani o stresie związanym ze zbliżającym się egzaminem dojrzałości. Ta noc pomogła zapomnieć wszystkim – i uczniom, i nauczycielom – że już za sto dni odbędzie się pierwszy, jakże ważny egzamin w życiu młodego człowieka.

  Ta noc, pełna radości i chwil, które zapadły jej uczestnikom głęboko w pamięci, minęła bardzo szybko, bo jak wiadomo wszystko co dobre, szybko się kończy. Teraz czeka nas prawdziwy egzamin dojrzałości, który zadecyduje o naszej przyszłości. Mamy nadzieję, że wypadnie on równie pomyślnie, co noc studniówkowa!

  FOTORELACJA  16 grudnia w Zawierciu odbył się rejonowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W olimpiadzie wzięły udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu zawierciańskiego. Naszą szkołę reprezentowała Monika Pustułka - uczennica klasy IIA. Stopień trudności był bardzo wysoki.Monika pokonała wszystkich uczestników i zajęła I miejsce. Przed nami etap wojewódzki. Gratulujemy!
  Trzymamy kciuki za Monikę!

  Kiedy dwa tygodnie temu mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, byliśmy pod wielkim wrażeniem. Młodzież naszego liceum mogła poczuć przedsmak studenckiego życia, słuchając interesujących wykładów prowadzonych przez Profesorów Instytutu Biologii. Laboratoria i wykłady przygotowane specjalnie dla nas spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

  Jest nam ogromnie miło, że nasza wizyta odbiła się echem także wśród władz uczelni. Zamieszczamy link, pod którym znajdziecie wzmiankę o naszym spotkaniu na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  W czwartek 15. 12. 2016r po raz kolejny ruszyliśmy w trasę „ Śladami pilickich Żydów”. Tym razem zaprosiliśmy koleżanki i kolegów z klasy II b i III a. Znowu nie obyło się bez dodatkowych emocji. Na naszym szlaku pojawiła się Pani Redaktor z Radia Katowice, która nagrywała reportaż o naszym przedsięwzięciu. Na wystawie w ratuszu pojawili się kolejni ważni goście.

  Nasz projekt powoli dobiega końca. Pozostało nam sporządzić odpowiednią dokumentację i wysłać ją do Fundacji Forum Dialogu. Mamy nadzieję na sukces w konkursie. Z tematyką żydowską się jednak nie rozstajemy. Już są nowe pomysły.

  Serdecznie dziękujemy Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy i Towarzystwu Jurajskiemu za pomoc w realizacji projektu, a władzom Miasta i Gminy Pilica za udostępnienie ratusza jako miejsca zaprezentowania społeczeństwu efektów naszej pracy.

  Nauczyciele i uczniowie klasy II a Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy.

 • FOLDER - Śladami pilickich Żydów

 • Dnia 15. grudnia klasa I a wybrała się na mikołajkową wycieczkę. Zwarci i gotowi, chętni zdobywania wiedzy oraz integrowania się, ruszyliśmy w podróż, ustawiając azymut na Katowice. Pierwszym punktem na liście odwiedzanych obiektów było Muzeum Śląskie znajdujące się na terenie dawnej kopalni.

  Nasza grupa została podzielona na dwie mniejsze i tak, kiedy pierwsza weszła na lekcję, druga -czekając, zwiedzała wystawy polskiego malarstwa. A później zmiana. Każda z grup wysłuchała krótkiego, ale niezwykle ciekawego wykładu o średniowiecznej sztuce religijnej. Następnie nadarzyła się okazja, byśmy sami sprawdzili swoje wiadomości. Obu grupom poszło zupełnie nieźle. Po wykonaniu owych zadań mieliśmy czas wolny przeznaczony na zwiedzanie indywidualne. We własnym zakresie mogliśmy przystanąć, zastanowić się nad sensem (-czy też jego brakiem) danej ekspozycji. Mogliśmy podziwiać rozmaite i wymyślne stroje, scenografie, obrazy, a nawet rzeźby. Te były czasami jednak niezrozumiałe i nawet tytuł nie pomagał w ich interpretacji. Zdarzało się też, że budziły kontrowersje. Nieraz było tak, ze obie te cechy się łączyły. Warto wspomnieć, że całe muzeum jest niezwykle zmodernizowane. Łączy w sobie elementy wielu kultur oraz różnych epok w danych dziedzinach. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.

  Po opuszczeniu kopalniano-muzealnych murów udaliśmy się do parku trampolin JUMPCITY. Katowicki oddział jest jednym z trzech znajdujących się obecnie w kraju. Po przebraniu się w stroje i założeniu specjalnych antypoślizgowych skarpetek, obejrzeliśmy krótką animację dotyczącą bezpieczeństwa na terenie obiektu i pełni werwy pod okiem instruktorów zaczęliśmy rozgrzewkę. Była dość męcząca, ale i zabawna. Urządzone przez prowadzących wyścigi utwierdziły nas w przekonaniu, że świetnie spędzimy czas. I nie myliliśmy się! Zabawa była przednia. Nauczyliśmy się wykonywać wielu akrobacji, w tym salt w przód i w tył. Godzina spędzona w parku trampolin minęła nam bardzo szybko.

  Zmęczeni, ale zadowoleni wyruszyliśmy w drogę powrotną. Jak na każdej wycieczce nie mogło zabraknąć McDonalda. Z ogromną chęcią powtórzymy tak przyjemną wycieczkę !!!

  ZDJĘCIA

  Wreszcie się wydarzyło!

  Po długich przygotowaniach w piątek – 9 grudnia ruszyliśmy na wycieczkę „Śladami pilickich Żydów” realizowaną w ramach projektu Fundacji Forum Dialogu – „Szkoła Dialogu”. Na trasę zaprosiliśmy nasze koleżanki i kolegów z klasy Ia oraz uczniów ponadgimnazjalnych szkół powiatu zawierciańskiego. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli także przedstawiciele władz gminnych i innych instytucji: Sekretarz Miasta i Gminy Pilica Pani Anna Kulczak, radni, Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Anna Kowalska, Sekretarz Towarzystwa Jurajskiego Pan Aleksander Kot, osoby prywatne. Naszą pracę obserwowali i filmowali przedstawiciele Fundacji Forum Dialogu z Warszawy.

  Wycieczkę rozpoczęliśmy o godz. 10. 00. Miejscem zbiórki była szkoła. Nasi uczniowie w poszczególnych punktach trasy, przedstawiali dzieje pilickich Żydów i miejsc z nimi związanych. Były to:
  1. Nowy Kirkut czyli cmentarz żydowski
  2. Miejsce straceń – fortyfikacje pałacu w Pilicy, gdzie Niemcy dokonywali masowych egzekucji Żydów i Polaków.
  3. Targowisko – miejsce na którym istniał pierwszy cmentarz żydowski.
  4. Kapliczka św. Barbary – miejsce gdzie była pierwsza synagoga.
  5. Ul. Łazienna, gdzie znajdowały się:
  - cheder – szkoła żydowska,
  - synagoga,
  - rzeźna żydowska,
  - mykwa -łaźnia rytualna.
  6. Rynek , gdzie zachowało się sporo pożydowskich domów.

  Kulminacyjnym momentem wycieczki było zwiedzanie, przygotowanej w ratuszu wystawy, poświęconej pilickim Żydom. Na wystawie znalazły się:
  - reprodukcje archiwalnych zdjęć przedstawiające pilickich Żydów oraz miasto z czasów kiedy w nim mieszkali,
  - zdjęcia miejsc pamięci z różnych stron Polski i świata poświęcone pilickim Żydom,
  - przedmioty związane z kulturą żydowską (menory, tałes, jarmułka),
  - opracowania naukowe i prace uczniowskie poświęcone Żydom z Pilicy.
  Wystawie towarzyszył poczęstunek w postaci tradycyjnych żydowskich potraw oraz muzyka. Każdy z uczestników otrzymał folder z mapą przedstawiającą trasę wycieczki oraz opisem zwiedzanych miejsc. Wszystko udało się doskonale!

  W sobotę i niedzielę (10-11. 12.) nasza wystawa została udostępniona mieszkańcom Pilicy. Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Wielkim powodzeniem cieszyły się rozdawane przez nas foldery oraz oczywiście degustacja potraw. Niesamowite było to, że ludzie przynosili nam z własnej inicjatywy nowe eksponaty na wystawę: stary dokument na pergaminie zapisany po hebrajsku (być może fragment tory), buty wykonane przez żydowskiego szewca, pożydowską, fajansową tacę. Starsi ludzie dzielili się z nami swoimi wspomnieniami związanymi z ludnością żydowską.


  ZDJĘCIA

  2 grudnia 2016 młodzież z naszego Liceum gościła w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzięki uprzejmości Zastępcy dyrektora Instytutu dr Marka Guzika, Piliczanina - absolwenta naszej szkoły, licealiści mieli możliwość wcielić się w rolę studentów. Młodzież uczestniczyła w interesujących seminariach i zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu. Licealiści zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi fizjologii roślin, genetyki i chemii oraz korzystając ze wsparcia merytorycznego i pomocy prowadzących zajęcia z ogromnym zaangażowaniem wykonywali doświadczenia i eksperymenty. Naszą wizytę zakończyła pamiątkowa fotografia w wyjątkowym miejscu – ścianie upamiętniającej doktorów honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ta inspirująca wizyta bardzo długo zostanie w naszej pamięci i niewątpliwie będzie motywować do pokonywania trudów i wyzwań związanych z przygotowaniem do egzaminu maturalnego.


  ZDJĘCIA

  Nasze liceum znalazło się w trójce najlepszych szkół w Powiecie Zawierciańskim. Spośród dwunastu szkół ponadgimnazjalnych powiatu trzy szkoły uzyskały wynik powyżej 90%, w tym nasze liceum.

  Zdawalność matury w pilickim liceum wyniosła - 92%.

  Wynik ten jest wyższy od wyniku uzyskanego w kraju-89% i w województwie -88%.

  Gratulujemy!

  Szóstego grudnia Samorząd Uczniowski postanowił zorganizować szkolne Mikołajki. Był to dzień, w którym św. Mikołaj odwiedził mury naszej szkoły i każdy dostał słodki upominek. Było bardzo miło, a wizyta Mikołaja w klasach dała wszystkim wiele radości i uśmiechu.


  ZDJĘCIA

  W dniu 05.12.2016 klasa 2a wraz z opiekunami udała się na wycieczkę do Katowic zorganizowaną z okazji dnia św. Mikołaja . Było to połączenie chwil relaksu i odpoczynku w kinie i galerii z dawką adrenaliny i sportu w katowckim JUMP CITY. W parku trampolin uczestnicy zostali ponformowani o zasadach bezpieczeństwa wzięli udział w dość intensywnej rozgrzewce prowadzonej przez miejscowych trenerów, a następnie podzieleni na kilka grup wykonywali ciekawe ćwiczenia. Czas spędzony w JUMP CITY był niewątpliwie pełen zabawy i uśmiechu.
  W naszej szkole, z dnia 1 na 2 grudnia odbyło się bytowanie klas mundurowych z Pilicy oraz zaproszonej na tę okazję klasy mundurowej z Środy Wielkopolskiej. Spotkanie to było świetną odskocznią od codziennych szkolnych obowiązków oraz okazją do wymiany doświadczeń między placówkami, a także do zawarcia nowych znajomości.

  W pierwszym dniu uczestnicy wybrali się na wycieczkę do klasztoru Franciszkanów w Pilicy , gdzie dowiedzieli się kilku ciekawych rzeczy od przewodnika o historii samego budynku i jego ofiarodawcach, a następnie pieszo przeszli na zamek w Smoleniu i do jaskini Zegarowej. Pomimo niesprzyjającej pogody (padającego śniegu i wiatru) wszyscy świetnie się czuli w trakcie wędrówki. Po obiedzie zostały zorganizowane zawody sportowe i różnego rodzaju- rywalizacje, w których każdy mógł się sprawdzić.

  Następnego ranka swoją obecnością zaszczycił nas kpt. Jacek Łukasik, który opowiedział zebranym uczniom o swoich losach związanych ze ścieżką wojskowego ,a także udzielał cennych rad i wskazówek dotyczących m.in. prawidłowego przeprowadzania musztry.

  Oprócz tego, kapitan przedstawił prezentację na temat zalet związanych z wyborem zawodu żołnierza, a także zarządził konkurs przeciągani liny oraz konkurs na najlepszą musztrę porządkową.

  Z pewnością wszyscy w przyszłości będą chcieli powtórzyć takie motywujące spotkania, być może również z innymi szkołami.


  ZDJĘCIA

  Uczennice naszego Liceum, Paulina Kotnis z klasy IIA oraz Patrycja Podsiedlik z klasy IIB zakwalifikowały się do okręgowego etapu Olimipady Wiedzy o Mediach, organizowanego przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Praca konkursowa Pauliny poruszała problematykę wpływu mediów na portret współczesnej kobiety, natomiast tekst Patrycji dotyczył aspektu komunikacji w erze cyfrowej. Naszym kreatywnym autorkom gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za zmagania w drugim etapie konkursu.

  23 listopada 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach zgromadziło się 70 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego na prestiżowej uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy i listy gratulacyjne wręczali Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty oraz Edward Losek – Prezydent Miasta Mysłowice.

  W gronie najlepszych znalazła się uczennica klasy IIIa - MILENA KURCZEK. GRATULUJEMY!!!

  W poniedziałek 21 listopada instruktor strzelania Damian Motylewski zorganizował zajęcia, w których młodzi kadeci kolejny raz mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Szkolenie polegało na przypomnieniu obsługi i działania broni pneumatycznej oraz trafieniu do celu reaktywnego.


  19 listopada obchodzimy kolejną, 599. rocznicę niezwykłego wydarzenia – koronacji naszej patronki trzeciej żony Władysława Jagiełły. Na czym polegała niezwykłość tego wydarzenia? Otóż tym razem, w katedrze wawelskiej, koronę na skronie włożono osobie, która nie pochodziła z królewskiego ani książęcego rodu. Była nią Elżbieta z Pilczy, poddana króla, Polka z krwi i kości, córka Jadwigi i Ottona z Pilczy herbu Topór. Był to pierwszy taki przypadek w naszej historii, a Elżbieta stała się pierwszą Polką koronowaną na królową Polski. W ten sposób okryła chwałą nie tylko swój ród, ale i miejscowość, z której pochodziła a więc Pilczę- dzisiejszą Pilicę. O życiu Elżbiety i jej zasługach możemy się dowiedzieć w zakładce –Patron, w związku z tym skupmy się na okolicznościach, przebiegu i konsekwencjach samej koronacji. Jak wiadomo, ślub Władysława Jagiełły z Elżbietą odbył się w Sanoku 2 maja 1417r., w dość nietypowych okolicznościach. Nietypowe były: miejsce (z dala od stolicy), pośpiech (o planowanym małżeństwie króla dowiedziano się w ostatniej chwili) i skromność uroczystości. Wynikało to oczywiście z tego, że związkowi króla z poddaną sprzeciwiało się bardzo wiele osób z otoczenia króla, ze stryjecznym bratem Witoldem i możnowładcami wielkopolskimi na czele. Zawarcie małżeństwa było jednak dopiero pierwszym krokiem do pełnego zaakceptowania Elżbiety. Podważono legalność królewskiego związku. Według ówczesnego prawa kościelnego Elżbieta była kanoniczną siostrą Władysława, ponieważ matką chrzestną Jagiełły była Jadwiga matka Elżbiety. W związku z tym przeciwnicy małżeństwa uznali je za kazirodcze. Aby wytrącić z ich rąk ten argument, Jagiełło wysłał na odbywający się wtedy sobór w Konstancji poselstwo w celu uzyskania kościelnej dyspensy. Na czele poselstwa stanął wybitny teolog, profesor Akademii Krakowskiej, Andrzej z Kokorzyna. Był on jednocześnie proboszczem łańcuckim i zaufanym Elżbiety (jej zawdzięczał to stanowisko). Wbrew oczekiwaniom przeciwników, dyspensa została bez trudu uzyskana. W związku z tym Jagiełło postanowił doprowadzić do koronacji królowej. Wywołało to kolejne protesty. Wskazywano na to, że Polska ma już „królową’ w osobie córki Jagiełły –Jadwigi (z małżeństwa z Anną Cylejską) uznanej wcześniej za następczynię tronu. Jagiełło, którego cierpliwość się kończyła, zagroził, że jeżeli możnowładcy nie zgodzą się na koronację jego ukochanej żony, to zrezygnuje z tronu i wróci na Litwę. Dopiero wtedy większość oponentów zamilkła, godząc się na koronację.

  Uroczystości koronacyjne odbyły się 19 listopada 1417r na Wawelu. Koronacji dokonał arcybiskup lwowski Jan Mikołaj z Rzeszowa. Po koronacji jej uczestnicy złożyli królowej hołd oraz stosowne podarunki. Zachowała się informacja, iż mieszczanie lwowscy podarowali monarchini 300 cytryn, a cesarz Zygmunt przysłał gratulacje. Nie obyło się jednak bez zgrzytów. Tuż przed uroczystością stolicę demonstracyjnie opuścił wojewoda poznański, Sędziwój Ostroróg- główny oponent królowej. Dokonanie koronacji przez arcybiskupa lwowskiego, wbrew dotychczasowej tradycji (dokonywali jej dotychczas arcybiskupi gnieźnieńscy), przyczyniło się do ustanowienia tytułu prymasa Polski. Arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, przebywający wówczas na soborze w Konstancji, poczuł, że jego pozycja w królestwie jest zagrożona i uzyskał taki tytuł od soboru. Oficjalnie brzmiał on Primas Regni i dawał zwierzchnictwo nad całym kościołem polskim.


  Dnia 9 i 11 listopada uczniowie realizujący biologię i geografię w zakresie rozszerzonym wzięli udział w projekcie ,,LIFE”, realizowanym w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu. Tematem zajęć była „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.

  Uczniowie wysłuchali wykładu połączonego z prezentacją multimedialną na temat ochrony i wykorzystania cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych Jury Krakowsko-Częstochowskiej ze szczególnym uwzględnieniem muraw kserotermicznych. Następnie przeszli z przewodnikiem ścieżką przyrodniczo - dydaktyczną i zapoznali się z charakterystycznymi cechami krajobrazu jurajskiego, gatunkami roślin i zwierząt występującycymi na tym terenie oraz formami ochrony przyrody. Na zakończenie organizatorzy przygotowali dla uczestników projektu ciepły posiłek.


  ZDJĘCIA

  Nasza szkoła uczestniczy w programie „Szkoła Dialogu”, realizowanym przez Fundację Forum Dialogu z siedzibą w Warszawie, zajmującą się działalnością na rzecz zbliżenia między Polakami i Żydami oraz przypomnienia ich wspólnej wielowiekowej historii. Do udziału w programie zapraszana jest młodzież z miejscowości, w których do II wojny światowej funkcjonowała liczna społeczność żydowska. Takim miastem bez wątpienia jest Pilica. W ramach programu uczniowie klasy IIa uczestniczyli w czterech pięciogodzinnych spotkaniach warsztatowych prowadzonych przez trenerów Forum Dialogu. Pierwsze dwa spotkania odbyły się w dniach 26-27 września. Ich celem było zapoznanie uczniów z żydowską kulturą oraz uświadomienie, że Żydzi stanowią nieodłączną część historii ich miejscowości. Trenerzy zapoznali również uczniów z założeniami programu oraz ustalili plan działań na kolejne cztery tygodnie, do następnych zajęć. Zadaniem uczniów było przygotowanie projektu wycieczki po żydowskich zabytkach naszej miejscowości. Młodzież pod kierunkiem nauczyciela historii wyszukiwała miejsca związane ze społecznością żydowską oraz informacje o ich historii. Przygotowywała również plan wycieczki. Dwa kolejne spotkania z trenerami odbyły się27-28 października. Na pierwszym z nich uczniowie prezentowali przygotowaną przez siebie trasę wycieczki, odwiedzając m.in. ul. Łazienną – serce dawnej żydowskiej Pilicy (były tu: synagoga, cheder- szkoła, mykwa – łaźnia i rzeźnia rytualna), rynek (gdzie wiele pożydowskich domów) i kirkut - cmentarz (jedyną dobrze zachowaną pamiątkę po tej społeczności). Czwarte spotkanie poświęcone zostało podsumowaniu warsztatów, wspólnej refleksji dotyczącej pamięci o żydowskich współmieszkańcach. Ostatnia część zajęć dotyczyła współczesności, obecnego życia Żydów w Izraelu i diasporze.

  Przed nami najtrudniejsza część projektu: przeprowadzenie wycieczki dla zaproszonej grupy osób, udokumentowanie jej przebiegu i przesłanie do Fundacji sprawozdania, dzięki któremu będziemy uczestniczyć w konkursie. Liczymy na zwycięstwo. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej GALI SZKOŁY DIALOGU w Warszawie. Szkoła otrzyma na rok tytuł SZKOŁY DIALOGU.

  Niezależnie od wyników, uczestniczenie w projekcie jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Uczymy się współpracy, sami wyszukujemy informacje dotyczące Żydów i poznajemy ich historię oraz pamiątki, jakie po sobie zostawili. Mamy nadzieję, że uda nam się przekazać zdobytą wiedzę innym.

  Józef Piłsudski był polskim działaczem społecznym i niepodległościowym oraz najważniejszym z "ojców-założycieli" II Rzeczpospolitej. Dnia 10 listopada z okazji Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły mieli okazję bliżej poznać tę postać. Zorganizowany przez nauczyciela historii konkurs pozwolił nam zagłębić się w życiorys tej osoby. Każdą klasę reprezentowało trzech uczniów, którzy doskonale odpowiadali na zadane im pytania, dotyczące bohatera tego dnia. Wszystkie grupy były świetnie przygotowane, ale w finale brały udział tylko trzy. O zwycięstwo zatem walczyli przedstawiciele klas: Ia, IIa i IIIa. Rywalizacja była zacięta, doping uczniów stawał się coraz bardziej żywiołowy, lecz zwycięzca może być tylko jeden! Trzecie miejsce zdobyła drużyna klasy Ia, drugie IIa, a pierwsze -w pełni zasłużone- IIIa. Wszyscy uczestnicy w nagrodę otrzymali słodkie upominki, a grupy finałowe również pozytywne oceny z przedmiotu. Miło było świętować ten podniosły dzień w trochę inny sposób niż zwykle.


  Marcelina Otręba i Maria Sołtysiak odebrały wyróżnienia w IV Ogólnopolskim Konkursie „SZLAKIEM ORLICH GNIAZD” organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie . Utalentowane plastycznie uczennice, oprócz dyplomów, otrzymały profesjonalne poradniki do nauki rysunku. Gratulacje !!!
  16.09.2016 ruszył w naszej szkole kolejny program współpracy międzynarodowej - eTwinning.

  „eTwinning” – bo tak nazwano go w całej Europie – to inicjatywa, której celem jest stworzenie długoterminowych planów współpracy między dwoma partnerskimi szkołami. Jak wskazuje nazwa, myślą przewodnią będzie tworzenie „szkolnych bliźniaków” (twins – bliźnięta). Dwie szkoły zdecydowane na współpracę zawierają umowę, opracowują plan wspólnego projektu po czym rejestrują współpracę. Od tej pory skupiają się na wykorzystywaniu narzędzi multimedialnych (komputery, Internet, itp.) do budowania więzów między uczniami i nauczycielami oraz do doskonalenia języka obcego. Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do portalu, który udostępnia wiele narzędzi komunikacyjnych takich jak: chat, forum czy bramka e-mail. Podsumowując, dzięki programowi można nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie.

  W tym roku szukamy przyjaciół w Belgii, w szkole Regiina Mundi VZW KASOG,a w projekt” So leben wir”(Tak żyjemy) angażują się chętni uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich.

 • certyfikat eTwinning • W dniu 3 listopada 2016r. w naszym liceum zostały przeprowadzone zajęcia z edukacji prawnej. Pani Agnieszka Galińska i Pani Natalia Koźlicka w ramach działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Pilica i w Gminie Żarnowiec przeprowadziły indywidualne zajęcia dla klasy III a i III b wykład dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Młodzież zapoznana została m.in.: z prawnymi skutkami prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, zagadnieniami prawa pracy i form zatrudnienia. Poruszane aspekty prawne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.

  ZDJĘCIA


  Od października w naszej szkole realizowany jest autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ,,Lekcje z ZUS’’. Celem projektu jest rozszerzenie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat ubezpieczeń społecznych. Podczas ,,Lekcji z ZUS’’ uczniowie poznają genezę i podstawy systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki uczestników tego systemu i rodzaje przysługujących świadczeń. Projekt zakończy konkurs wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, składający się z trzech etapów: szkolnego (listopad 2016), wojewódzkiego (marzec 2017) oraz ogólnopolskiego (maj 2017), do którego zostanie zakwalifikowanych 16 szkół- po jednej z każdego województwa. ,,Lekcje z ZUS’’ realizowane w klasie Ia i IIa cieszą się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wśród uczestników projektu.

  ZDJĘCIA


  Uczniowie klas mundurowych mieli okazję wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez Pana Damiana Motylewskiego dotyczących sposobów uzyskania pozwoleń na posiadanie broni palnej w Polsce. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników . Kursanci dowiedzieli się jak, gdzie i kiedy można zdobyć odpowiednie uprawnienia. Dodatkowym punktem programu był też wykład o budowie i obsłudze broni myśliwskiej, gdzie każdy mógł (symulując) prawidłowo przeładować i oddać strzał.


  24.10.2016 uczennica klasy Ia - Agata Cholewa zajęła I miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy w języku angielskim. Konkurs odbył się w Zawierciu w gościnnych murach Liceum im. Heleny Malczewskiej. Agata pokonała konkurentów z całego powiatu i zachwyciła jury konkursowe doskonała wymową i świetną interpretacją tekstów. Do konkursu przygotował Agatkę pan Tomasz Dylkowski, nasz anglista. Gratulujemy!


  Siedemnastego października w naszym liceum po raz kolejny została przeprowadzona akcja Honorowego Krwiodawstwa. Każdy kto miał życzenie pomóc potrzebującym i czuł się na siłach mógł oddać krew. Szczegółowy wywiad zdrowotny i wnikliwe badania lekarskie wyłoniły grupę 12 krwiodawców – pełnoletnich uczniów naszej szkoły. Dziękujemy i zapraszamy na kolejną akcję.  13 października w naszej szkole był dniem pełnym wrażeń dla każdego ucznia. Właśnie tego dnia obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych. Był to szczególny moment w życiu każdego pierwszoklasisty. Od tej chwili staliśmy się pełnoprawnymi uczniami naszego liceum. Poczuliśmy sie doroślej.
  Po uroczystym ślubowaniu obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez klasę II A. Starsi koledzy i koleżanki w żartobliwy sposób pokazali nam, jak wygląda nauka w pilickim liceum. Uśmiech nie schodził nam z twarzy.
  Po kabaretowym skeczu głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego -Wiktoria Rozlach. W imieniu całej społeczności złożyła życzenia gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi, podziękowała również nauczycielom za trud, który wkładają w nasze wychowanie i poszerzanie horyzontów zdobywanej przez nas wiedzy.
  Następnie kpt. Jacek Łukasik , przedstawiciel WKU w Będzinie, którego gościliśmy w liceum, zabrał głos i wręczył nagrody uczestnikom ostatniego Rajdu Dekielka. Po akademii udaliśmy sie do swoich sal na słodki poczęstunek.

  ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI


  W sobotę 8 października odbył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie z zaprzyjaźnionego Gimnazjum nr 1 w Pilicy oraz Tychów i Raciborza brali udział w zajęciach prowadzonych przez ucznia klasy III b Dawida Wieczorka. Gimnazjaliści z uwagą wysłuchali wykładu dotyczącego sposobów udzielania pomocy poszkodowanemu. Wiedza ta jest cenna i często potrzebna w niespodziewanych i nagłych wypadkach. Dawid odpowiadał chętnie na wszystkie pytania i oraz w kompetentny sposób demonstrował czynności, jakie należy podjąć w celu ratowania życia.

  W sobotę, 1-go października odbyło się XX – jubileuszowe Jurajskie spotkanie Stowarzyszenia Chorych z Przepukliną Oponowo – Rdzeniową zorganizowane przez Prezesa Oddziału Katowickiego, Panią Czesławę Hajduk. Od wielu lat uczniowie z naszej szkoły, pod opieką pedagoga szkolnego, udzielają się podczas tych spotkań jako wolontariusze, opiekując się dziećmi niepełnosprawnymi. W tym roku spotkanie trwało wyjątkowo tylko jeden dzień, co nie przeszkodziło przeprowadzić wielu gier i zabaw integracyjnych na świeżym powietrzu, czemu sprzyjała piękna i słoneczna pogoda. Uśmiech nie schodził z twarzy wszystkich uczestników, a zasługa w tym wolontariuszek: Michaliny Czech i Wiktorii Rozlach z klasy IIa. W spotkaniu uczestniczyły również Pani dyrektor Anna Woźniczko i pedagog szkolna Irmina Lidwin.  Kolejna już edycja rajdu turystycznego pod nazwą „Rajd Dekielka”, organizowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Będzinie odbyła się w niezbyt sprzyjającej aurze. Mimo to, nasi zawodnicy odnieśli sukcesy. W zawodach wzięło udział ponad 180 zawodników z pięciu klas o profilu mundurowym. Było ciężko ale nasi uczniowie wywalczyli zaszczytne II miejsce w klasyfikacji generalnej. Do pierwszego miejsca brakło 2 punktów, ale niektórzy przedstawiciele jury stwierdzili, że tak naprawdę zawodnicy z Pilicy byli najlepsi.

  W klasyfikacji drużyn II miejsce zdobyła klasa IIB a trzecie IIIB.

  ZDJĘCIA Z RAJDU
  RELACJA


  W czwartek 6 października 2016 w miejscowości Hutki-Kanki odbyły się kolejne już, XIII Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi. Udział w tym wydarzeniu wzięło prawie 300 zawodników reprezentujące służby mundurowe z całego kraju. Nasza reprezentacja klas mundurowych jak co roku podjęła wyzwanie. Uczeń klasy Ib Szymon Zasada zajął bardzo wysokie 7 miejsce .  30 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. Jak wszystkim wiadomo, obecnie trzeba ciągle doskonalić znajomość języka obcego. Jest on nam potrzebny kiedy staramy się o dobrą pracę czy też aby komunikować się ze znajomymi z zaprzyjaźnionych krajów. Krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowany pod kierunkiem nauczycieli języków obcych miał zachęcić uczniów do dalszego kształcenia się w tym kierunku. W tym dniu ujawniły się również nowe talenty wokalne . Brawo !

  ZDJĘCIA Z DNIA JĘZYKÓW


  W dniu 27 września reprezentacja dziewcząt z naszego liceum w składzie Karolina Węglarz, Aleksandra Bania i Julia Szczepanek wzięły udział w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym w Zawierciu. Do rywalizacji przystąpiło większość szkół średnich z całego powiatu, ostatecznie dziewczyny wywalczyły 3 miejsce.


  We wrześniu bieżącego roku nadszedł czas sprawdzenia swoich sił fizycznych po niedawno zakończonych wakacjach.

  Uczniowie klas mundurowych z naszej szkoły wyjechali na pięć dni tj. 19-23 września, do ośrodka wypoczynkowego CARITAS w Poniku gdzie odbył się pierwszy w tym roku szkolnym poligon. Był to bez wątpienia sprawdzian dla klas pierwszych a dla starszych powtórzenie wiadomości z poprzednich poligonów. Wszyscy uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, tak aby zajęcia były prowadzone sprawniej i w luźniejszej atmosferze. W pierwszym dniu uczestnicy otrzymali zadanie, aby zbudować szałas, który pomieści całą grupę. Zadanie niby łatwe lecz czasochłonne, jednak po zmobilizowaniu zespołu prace szły jak po maśle. W tym samym dniu utrwaliliśmy wraz z ratownikiem medycznym zasady udzielania pierwszej pomocy oraz sposoby przenoszenia poszkodowanych z pola walki.
  W nocy z poniedziałku na wtorek zarządzono nocną pobudkę w celu sprawdzenia naszej dyscypliny i zaangażowania oraz poszukiwanie zaginionych osób na terenie obozu a następnie poza jego granicami. Całość grupy powróciła do swoich łóżek dobrych parę godzin po północy.
  Podczas dalszego pobytu na poligonie mundurowi odbyli zajęcia z zakresu surwiwalu np. budowa pieca glinianego za pomocą własnoręcznie zdobytych materiałów, samoobrony m.in. posługiwanie się bronią krótką oraz samoobrona z pomocą pałki, pływania na pontonach, wspinaczki skałkowej, zajęć ze snajperem czy marszu z bronią w szyku. Oczywiście nie zabrakło przyjemności jak np. gra w siatkówkę, wieczorne biesiadowanie przy ognisku z gitarą, czy seanse filmowe na stołówce.
  W ostatnim dniu odbyła się musztra a następnie pożegnanie z organizatorami obozu. Mimo wielu zajęć wszyscy wrócili do domu cali i zdrowi a przede wszystkim zadowoleni z fantastycznego towarzystwa i idealnej współpracy międzyklasowej.

  Kolejny poligon dopiero w maju, pozostaje nam tylko cierpliwie czekać :).

  ZDJĘCIA Z POLIGONU


  Nowa szkoła, nowa klasa, nowe twarze , nowi nauczyciele. Jak się odnaleźć? To nie był żaden problem dla klasy I A . Jako sposób integracji oraz nabrania sił przed wyzwaniami nowego roku szkolnego - pod opieką naszej wychowawczyni , pani Iwony Kuraś i z wsparciem ks. Andrzeja -wybraliśmy się na wycieczkę do Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej. Nikt z nas nie miał problemu ze wstaniem rano z łóżka Wiedzieliśmy, że czeka nas super zabawa.
  Na początku zatrzymaliśmy się w Zamku Sieleckim w Sosnowcu. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co nas czeka , ale to się bardzo szybko zmieniło. Na początku zwiedziliśmy wystawę sztuki nowoczesnej. Arcydzieła przedstawiały codzienność , ale ukazaną w niesamowity i naprawdę przemawiający do nas sposób. Następny w planie był wykład o filozofii . Każdy z zaciekawieniem i w skupieniu słuchał wykładu o starożytnych filozofach i początkach tej nauki. O niektórych rzeczach nawet nie mieliśmy pojęcia!
  Po wykładzie pojechaliśmy do Dąbrowy Górniczej . Ci bardziej odważni udali się na horror „ Blair witch”, natomiast pozostała część klasy obejrzała popularną komedię „Bridget Jones 3”. Po zakończeniu filmów emocje nadal się utrzymywały. Wspólnie ocenialiśmy mocne i słabe strony filmów. Znalazły się również osoby, które żałowały wyboru horroru .
  Wróciliśmy z wycieczki uśmiechnięci , zintegrowani i pełni sił. Zawiązały się nowe przyjaźnie, mamy nadzieję, że będą prawdziwe. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że trochę „naukowy” początek mamy niezły!!! Czekamy już na następny wyjazd!


  Trud wędrówki to dla uczniów klas mundurowych w Pilicy to bułka z masłem. 15 września bieżącego roku odbył się rajd pieszy z udziałem uczniów wszystkich klas mundurowych na zamek w Smoleniu. Po przybyciu na miejsce, na uczestników oczekiwali członkowie Jurajskiej Grupy GOPR. Uczniowie klas mundurowych mogli poznać różne rodzaje noszy ratunkowych, ich zastosowanie oraz prawidłową obsługę, a następnie w grupach testować je i poznawać ich budowę, a wszystko to pod bacznym okiem goprowców. Po odbytych zajęciach zorganizowano ognisko z pysznymi kiełbaskami. Ostatnim punktem rajdu była Jaskinia Zegarowa, do której mieliśmy okazję wejść i podziwiać zjawiska krasowe. Według legendy w noc świętojańską o północy rozbrzmiewają w niej odgłosy zegarów, stąd też jej nazwa. Po opuszczeniu jaskini nasza grupa wyruszyła w kierunku szkoły. Całość rajdu była urozmaicana przez jednego z naszych profesorów, pana Dariusza Jaworskiego, który opowiadał różne ciekawostki historyczno-geograficzne dotyczące m.in. zamku w Smoleniu czy też życia w Dolinie Wodącej w okresach prehistorycznych.

  ZDJĘCIA Z RAJDU


  3 września, każdy, kto wkroczył w mury naszej szkoły, odbył fascynującą podróż do starożytnego Rzymu. Bogato zdobione wnętrza pałaców zamożnego ludu, przepiękne kolumny odzwierciedlające ówczesne style architektoniczne, a także bujne krzewy winorośli. To tylko nieliczne elementy, które towarzyszyły kolejnej edycji narodowego czytania, które tradycyjnie odbywa się w murach naszego liceum.

  W tym roku czytaliśmy wybitne dzieło polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza – „Quo vadis”. Na scenie wystąpił wielopokoleniowy zespół : uczniowie liceum, nauczyciele, mieszkańcy Pilicy i pracownicy MGBP w Pilicy. Dzięki przepięknej dekoracji i ogólnej scenerii widzowie brali niemalże udział w przedstawieniu teatralnym. Aby urozmaicić czytane fragmenty lektorzy zostali wystylizowani odpowiednio do powierzonych im ról, wykonywali drobne gesty i czytali, wczuwając się w role. Każdy z przybyłych gości mógł także przynieść ze sobą swój własny egzemplarz powieści Sienkiewicza i zdobyć okolicznościową pieczęć.

  Widzowie byli zachwyceni, co tylko potwierdziły gorące brawa. Skrupulatnie dobrane sceny , a także ich piękna interpretacja, pozwoliły w pełni zrozumieć wszystkim obecnym treść tak trudnej lektury, jaką jest „Quo vadis”. Jedno jest pewne, przybyli goście nieprędko zapomną o tym wydarzeniu, jakie miało miejsce w murach pilickiego liceum. Niech żałują ci, którzy nie byli!

  ZDJĘCIA Z NARODOWEGO CZYTANIA


  ZACZYNAMY ROK SZKOLNY 2016/2017

  GODZINA 8:00 MSZA ŚWIETA W KOŚCIELE PARAFIALNYM W PILICY

  GODZINA 9:00 UROCZYSTE ROZPOCZECIE ROKU SZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE  Płyty DVD z uroczystości „60 – lecia Liceum Ogólnokształcącego połączonej z Zjazdem Absolwentów”, są do odbioru w sekretariacie szkoły. • Poprawkowy egzamin maturalny - informacje


 • Harmonogram egzaminów poprawkowych


 • Harmonogram egzaminów poprawkowych - aktualizacja • INFORMACJA W SPRAWIE MUMDURÓW
 • Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzę by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i "ładujcie akumulatory", ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

  administrator

  Zdjecia z zakończenia roku szkolnego

  18 czerwca społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy świętowała Jubileusz 60 – lecia powstania placówki, połączony ze Zjazdem Absolwentów. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą i przemarszem do nowego budynku liceum, który znajduje się przy ulicy Zamkowej 7. W kolorowym orszaku szli absolwenci z lat 60, 70, 80, 90 …i ostatnie, najmłodsze roczniki. Wszyscy spotkali się na auli, gdzie dyrektor szkoły, Anna Woźniczko przywitała wszystkich uczestników, a prowadzący jubileuszową galę - Małgorzata Kabalska oraz Dariusz Jaworski w prezentacji multimedialnej przypomnieli historię powstania liceum i przedstawili ważne wydarzenia z życia szkoły.

  Część artystyczną wypełniły fragmenty przedstawienia pt. „Królowa Jadwiga”, napisanego przez emerytowaną nauczycielkę historii - Marię Tarwid. Nad jego przebiegiem czuwały absolwentki - Alicja Barczyk i Iwona Kuraś. W przedstawieniu występowali mieszkańcy Pilicy, nauczyciele i uczniowie naszego liceum oraz gimnazjum.

  Po skończonej części oficjalnej przyszedł czas na spotkania z przyjaciółmi ze szkolnej ławy. Uczestnicy imprezy zwiedzili budynek nowej szkoły, obejrzeli wystawę fotograficzną absolwentów liceum i udali się na teren Zespołu Szkół : Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. Gości powitał i zaprosił do wspólnej biesiady dyrektor Leszek Sobota, gospodarz i współorganizator zjazdu.

  W obchodach uczestniczyli Starosta zawierciański Krzysztof Wrona, Przewodniczący Powiatu Zawierciańskiego Jarosław Kleszczewski, Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Artur Janosik, byli i obecni przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, dyrektorzy podległych jednostek, rodzice, nauczyciele, uczniowie, a przede wszystkim absolwenci, którzy licznie przybyli z różnych stron Polski i świata. . Na dziedzińcu starej siedziby odbyła się zabawa taneczna, która trwała do białego rana. Śmiechom i wspomnieniom nie było końca. Wkrótce zamieścimy tradycyjne, wspólne zdjęcie wszystkich uczestników tego pięknego spotkania. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz zdjęcia z drona na stronie i Facebook.com.


 • PUBLIKACJA Z OKAZJI 60 - LECIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (W WERSJI PDF)
 • 7 czerwca na Zamku w Smoleniu odbyła się pozorowana akcja ratownicza o nazwie „Czysty Szlak” organizowana przez Grupę Jurajską GOPR oraz młodzież z klas mundurowych Zespołu Szkół w Pilicy. Uczniowie wraz z ratownikami oczyścili teren wokół zamku. Sprzątanie było niestandardowe, gdyż śmieci szukano przy użyciu aplikacji „RATUNEK”, identycznej jaką ratownicy wykorzystują w swojej pracy do poszukiwania zaginionych.
  W dniu 31 maja spotkała nas miła niespodzianka, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez sąsiednią szkołę na występ naszych wschodnich sąsiadów, a mowa o zespole taneczno-ludowym z Tarnopola. Mieliśmy okazję usłyszeć tradycyjne ukraińskie piosenki oraz zobaczyć ich ludowe tańce. Występ bardzo nam się podobał i pozwolił nam poznać cząstkę ukraińskiej kultury.
  25 maja 2016r policjanci z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu zaprosili uczniów klas mundurowych Naszej Szkoły do udziału w Ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny pieszy”. Uczniowie przeszkoleni przez dzielnicowego st. asp. Adama Adamczyka, patrolowali wraz z funkcjonariuszami przejścia dla pieszych, przypominając o zasadach poruszania się po drodze oraz jej obrębie. Obecność młodych ludzi w mundurach dyscyplinowała przechodniów, wpływając na bezpieczeństwo ruchu, a uczniowie zdobywali nowe doświadczenia i wiedzę niezbędną do przyszłej pracy w służbach mundurowych.


  Pod koniec maja wyjechaliśmy się na wycieczkę do Wrocławia. Naszą wyczekiwaną wyprawę zaczęliśmy od pełnego wrażeń multimedialnego pokazu fontann, rozpylone na miliony kropel cząsteczki wody miło ochłodziły nas w upalne południe. Naszym kolejnym celem był egzotyczny i wielokolorowy Ogród Japoński, w którym mieliśmy możliwość poznania nowych gatunków roślin . Pogoda dopisywała, więc w dobrych nastrojach podążyliśmy w stronę Ogrodu Zoologicznego, słynącego z imponującego afrykarium, gdzie mieliśmy okazję przenieść się do wodnego świata oceanicznych zwierząt. Po pysznym obiedzie udaliśmy się do obiektu, w którym można podziwiać dzieło autorstwa Wojciecha Kossaka i Jana Styki czyli Panoramę Racławicką. Tym akcentem zakończyliśmy pierwszy dzień zwiedzania. Kolejnego dnia piękna pogoda nas nie opuściła i z samego rana ruszyliśmy w kierunku Wrocławskiego Stadionu. Ten sportowy obiekt poznaliśmy od ,,drugiej strony" na co dzień niedostępnej dla kibiców podczas meczów. Zobaczyliśmy szatnie piłkarzy, murawę z bliska oraz co ciekawe areszt dla ,,niegrzecznych" kibiców. Następnie nadszedł czas na długi spacer po Ostrowie Tumskim wraz z przewodnikiem, który pokazał nam najciekawsze obiekty tego miejsca. W kolejnym etapie zwiedzania udaliśmy się na stare miasto, po drodze mijając słynny most zakochanych. Gdy dotarliśmy do celu odwiedziliśmy Ossolineum i wyszliśmy na Wieżę Matematyczną, z której podziwialiśmy fenomenalną panoramę Wrocławia. Podczas trzygodzinnej wędrówki poznaliśmy historię kilku słynnych wrocławskich krasnali. Po dwóch dniach wspaniałych wrażeń wróciliśmy szczęśliwi do domu bogatsi o nowe doświadczenia .

  FOTORELACJA Z WYCIECZKI


  Kopanie dołów, tarzanie się w błocie, odkrywanie nowych miejsc... Gdzie to się działo? Oczywiście na poligonie.
  16 maja uczniowie klas mundurowych przebywali na letnim poligonie w Bobolicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to piękne miejsce z doskonałymi warunkami do wspinaczki i innych zadań w terenie. Pierwszy dzień minął raczej spokojnie. Kadeci dostali jedno zadanie : "Wystrugajcie sobie łyżki". Jak kazano tak zrobi. Może nie byli w tym mistrzami, ale z pewnością zjedli posiłek z własnoręcznie wykonanej zastawy. Kolejne dni były już bardziej dynamiczne. Praca z mapą i kompasem po tym wyjeździe to już "bułka z masłem”. Obozowicze podzieleni na dwie grupy szukali drogi do jeziora Biała. Zapisywali skrupulatnie wszystkie charakterystyczne punkty i pomogło im to w powrocie do ośrodka. Później trochę otarć i siniaków podczas gry w paintball. Z pewnością ta część poligonu podobała się najbardziej! W końcu wszystkich czekała noc pod gołym niebem. Mimo, że padało, wiało i pogoda nieszczególnie dopisywała, jak na klasę mundurową przystało, przetrwali trudne warunki. W następnych dniach uczniowie pod opieką "Duchów" nauczyli się Czerwonej i Czarnej Taktyki oraz walki z bronią długą i krótką. Tomasz Góra, który przeprowadził taktykę technikę interwencji z zastosowaniem środków przymusu, jak zwykle profesjonalnie i spokojnie tłumaczył zasady i techniki najbardziej przydatne w walce wręcz. Pokazano również elementy ochrony VIP i zajęcia z taktyki snajperskiej. Zwieńczeniem całego wyjazdu była wspinaczka skałkowa. Wszyscy żwawo wdrapywali się na szczyt. Widoki były zachwycające.
  Następny poligon we wrześniu. Do zobaczenia!

  FOTORELACJA Z POLIGONU DZIĘKI UPRZEJMOŚCI JURASPORT


  17 maja uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem Małgorzatą Kabalską uczestniczyli w warsztatach poświęconych budżetom obywatelskim, zorganizowanych przez Regionalną Akademię Obywatelską. Wydarzenie to odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach i zostało poprowadzone przez młodzież należącą do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgromadzeni mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy oraz współpracować w grupach z innymi szkołami obecnymi na warsztatach.
  12 maja, kolejny już raz w naszych szkolnych progach gościliśmy gimnazjalistów z pobliskich okolic. Byli to uczniowie z Dłużca, Ogrodzieńca, Kroczyc i Wierbki. Zawitali też do nas nasi sąsiedzi z pobliskiego pilickiego gimnazjum. Na naszych gości czekało wiele atrakcji. W harmonogramie zajęć pierwszym punktem było zapoznanie przyszłych licealistów z ofertą naszej szkoły. Przedstawili ją Pani Małgorzata Kabalska i Pan Dariusz Jaworski. Nasi aktorzy odegrali skecz o skutkach przesadnego oszczędzania energii, bo jak wiadomo we wszystkim trzeba znać umiar. Na szkolnej auli nie zabrakło także muzycznej oprawy. Można było usłyszeć wspaniałą grę na gitarze w wykonaniu naszego ucznia Kuby Jurczaka oraz śpiew naszej absolwentki Darii Bogusz. Później nasi goście zostali zaprowadzeni na halę sportową, gdzie czekali już na nich uczniowie klas mundurowych. Prezentowali oni swoje umiejętności, które nabyli podczas nauki w naszym liceum. Mogliśmy zobaczyć m.in. wspinanie się po linie różnymi technikami, pokazy samoobrony, podciąganie na drążku i tor przeszkód. Mimo tylu atrakcji klasy mundurowe zaprezentowały jeszcze musztrę porządkową i paradną. Na naszych gości czekały również pokazy policyjne i pierwszej pomocy oraz możliwość strzelania z broni pneumatycznej. Wszyscy mogli liczyć na mały poczęstunek. Były to różne słodkości przygotowane przez naszych uczniów. Dla wszystkich dzień skończył się dobrze. Wzbogacił o nowe przeżycia i być może przekonał przyszłych licealistów do wybrania naszej szkoły. Szkoły z historią, gdzie wciąż panuje duch Królowej Elżbiety z Pilczy.

  FOTORELACJA Z DNIA OTWARTEGO


  Trzeci Maja jest naszym świętem narodowym. Aby zrozumieć dlaczego akurat ta data została wybrana przez naszych przodków, musimy się cofnąć do czasów, w których żyli. Jak wiemy ten okres historyczny nie był łatwy dla naszego narodu. Liberum veto niweczyło wiele mądrych ustaw podejmowanych w sejmie. Po trzech latach obrad sytuacja ta mogła się zmienić. Uchwalenie Konstytucji dało naszym rodakom nadzieję na lepsze czasy. Z tej okazji 9 maja odbyła się akademia upamiętniająca tamte wydarzenia. Przygotował ją pan Dariusz Jaworski z klasą IB. Po krótkim, historycznym wstępie uczniowie przedstawili obrady sejmu w inny, dość nowoczesny sposób.

  FOTORELACJA


  Drugiego maja na pilickim rynku odbyły się pierwsze obchody Dnia Strażaka w naszej gminie. Najpierw odbyła się część oficjalna, nadanie odznaczeń i wręczenie pamiątkowych plakatów. Po tym wstępie zaczęły się występy i prezentacje przygotowane przez mieszkańców gminy. Mogliśmy wysłuchać na wspaniałego koncertu w wykonaniu orkiestry dętej z Dzwono Sierbowic oraz różne występy wokalistek Pauliny Rozlach i Dominiki Bzdęgi. Kuba Jurczak (uczeń Naszego Liceum) wykonał mini recital gitarowy.

  Klasy mundurowe zaprezentowały musztrę porządkową i paradną. Każdy miał również możliwość przejechania się bryczką strażacką zaprzęgniętą w piękną parę koni. Była też część kulinarna- grochówka i pyszne ciasta przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Mamy nadzieję, że był to pierwszy i nie ostatni taki piknik strażacki.

  Zdjęcia z uroczystości (częściowo ze strony jura-pilica)


  Świeżo upieczonym Absolwentom przesyłamy serdeczne gratulacje. Życzymy Wam także dużo szczęścia i pomyślności w realizacji swoich dojrzałych planów. Za wszystkich Was trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na maturze. Obyście na teście doczekali się prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik był dla Was satysfakcją, by mógł on odsłonić ścieżki prowadzące wprost do wymarzonych planów na przyszłość i pomóc w dalszej wędrówce przez dorosłe życie. Dużo skupienia i jeszcze więcej wytrwałości. Mniej stresu, a więcej spokoju, by matura napisana była na 100% waszych możliwości. Uwierzcie w siebie i wykorzystajcie wiedzę przekazaną Wam przez Waszych nauczycieli. Wierzymy, że dacie radę!

  Zdjęcia z zakończenia klas III  22 kwietnia w naszej szkole miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Celem warsztatów było przekazanie niezbędnych informacji dotyczących warunków przyjęć do szkół policyjnych, szkolenia rekrutów oraz samej specyfiki pracy funkcjonariusza. Ponadto młodzi kadeci mieli jedyną okazję zapoznać się z wyposażeniem i poszczególnymi przyrządami, jakimi posługują się policjanci przy dokonywaniu oględzin na miejscu przestępstwa. Po przyswojeniu koniecznych wiadomości uczniowie w asyście oficera policji sami mogli spróbować zabezpieczyć ślady linii papilarnych. Szkolenie teoretyczne prowadziła sierż. Marta Wnuk z Wydziału Prewencji natomiast zajęcia praktyczne asp. sztab. Adam Granat z Wydziału Kryminalnego  Strzelanie i obsługa broni to podstawowy element szkolenia w klasach o profilu mundurowym. W czwartek 21 kwietnia instruktor strzelania Damian Motylewski zorganizował zajęcia, w których młodzi kadeci kolejny raz mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Szkolenie polegało na trafieniu do celu reaktywnego z broni pneumatycznej. W trakcie turnieju został wyłoniony i nagrodzony najlepszy strzelec, którym okazał się uczeń klasy I B Łukasz Górecki. Galeria z zawodów  15 kwietnia 2016 roku w Porębie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w zawodach sportowo - obronnych „Sprawni jak żołnierze”. W zmaganiach udział wzięło 12 szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu zawierciańskiego, w tym reprezentacja naszego liceum. W ramach turnieju zostały przeprowadzone dwie konkurencje: tor przeszkód na czas oraz rzut granatem do celu. Nasza drużyna mundurowa, w składzie: Artur Opiłka, Bartłomiej Dylkowski i Krystian Stańczyk zajęła IV miejsce. Męska reprezentacja naszej szkoły potwierdziła dobrą formę i już przygotowuje się do Mistrzostw Rejonu w Dąbrowie Górniczej.  W dniach 13-15 kwietnia odbył się V Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym organizowany przez Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Przez trzy dni w okolicach Ogrodzieńca, Podzamcza i Jaworzna 56 dwuosobowych drużyn- uczniów szkół o profilu mundurowym z całej Polski walczyło o dwa złote indeksy, które gwarantują bezpłatne studia na WSB w Dąbrowie Górniczej. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny chłopców Arkadiusz Tokarski i Krystian Słowikowski oraz Piotr Nawrot i Marcin Kwiecień. Wszyscy dzielnie walczyli w 14 różnych konkurencjach, które wcale nie należały do najłatwiejszych. Tor przeszkód, pierwsza pomoc przedmedyczna „Rzeźnik”, „Nocny pościg”, „Trawers Pałkiewicza”, „Komandos”, „Piekielny Spacer” „Wietnam”, „Szturm na zamek” czy strzelanie to tylko nieliczne, w których wykazali się olbrzymim zaangażowaniem psycho - fizycznym i hartem ducha. Zwycięstwo w tegorocznym turnieju zapewniła sobie drużyna z Tymbarku.


  8 kwietnia w sali audytoryjnej „Parnassos” Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbył się finał Konkursu Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać!”.

  Do finału Konkursu – po zwycięstwie w eliminacjach – zakwalifikowane zostały cztery zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne z województwa śląskiego: Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy, II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. Zespoły zmierzyły się w dwóch półfinałach, w wyniku których wyłonione zostały dwie najlepsze drużyny, oraz w finale.

  „Polska powinna jak najszybciej przyjąć wspólną unijną walutę – euro”, „Unia gospodarcza i walutowa znacznie ogranicza suwerenność jej państw członkowskich” oraz „Fakt funkcjonowania strefy euro jest odpowiedzialny za kryzys finansowy w państwach członkowskich Unii Europejskiej” to trzy tezy, które stały się tematem konkursowych dyskusji. Nasze dziewczyny dzielnie walczyły i ostatecznie zajęły trzecie miejsce. W nagrodę każda z nich otrzymała bon o wartości 50 zł i drobne upominki. Dodatkiem do nagrody będzie wycieczka całej klasy Ia do oddziału NBP w Katowicach i zwiedzanie go, z możliwością obejrzenia prawdziwej sztabki złota. A za rok nasza drużyna już zapowiedziała rewanż!


  12 kwietnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyły się eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
  Ponieważ od wielu lat uczestniczymy w tego rodzaju zmaganiach, a nasi uczniowie to również strażacy ochotnicy wielu jednostek OSP wzięliśmy udział i w tym turnieju. Po sprawdzeniu prac okazało się że nasza uczennica klasy mundurowej Marta Gomułka zajęła III miejsce w Powiecie Zawierciańskim.
  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


  10 kwietnia uczeń 2 klasy naszego Liceum Kuba Jurczak zaprezentował swoje umiejętności w popularnym show muzycznym.
  Prosimy o głosy i udostępnianie. Link do głosowania: GŁOSUJ NA KUBĘ (Można oddać 10 głosów dziennie).

  (Piotr Restecki) The Crank - Kuba Jurczak


  23 marca 2016 roku uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Pilicy uczestniczyli w konferencji naukowej pt.: „System ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w warunkach pokoju, i w stanach nadzwyczajnych”. Spotkanie zorganizowali studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sympozjum poświęcone było prawnym i praktycznym aspektom ratownictwa medycznego, i zarządzania kryzysowego. Uczniowie zgłębili niemal wszystkie tajemnice funkcjonowania naszych służb publicznych w czasie wojny, katastrof, wypadków, a także klęsk żywiołowych czy zorganizowanych akcji przestępczych. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele: GOPR, WOPR, ratownictwa górniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych RP, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji ITAKA.


  Dwóch młodych ekologów z klasy I a, Oskar Bogdan i Wojtek Stolarski wystartowało w multimedialnym konkursie wiedzy ekologicznej. Wykonali prezentację w formie elektronicznej. Tematyka była związana ze współczesnymi zagrożeniami, z jakimi boryka się nasza planeta. Chłopcy zajęli drugie miejsce. Kliknij tu zobaczyć kilka screenów z prezentacji. Konkurs był anglojęzyczny. Laureatów przygotowała pani Anna Gajek. Gratulacje!


  Nasze poczucie bezpieczeństwa wzrasta wraz ze świadomością, że jesteśmy w stanie unieszkodliwić napastnika i w odpowiedni sposób, bez naruszania granicy obrony koniecznej, obezwładnić go. Niestety, nie każdy z nas posiada umiejętności, które zagwarantują mu bezpieczeństwo i pozwolą na sprytne uniknięcie pozostania ofiarą napaści.

  22 marca uczniowie klas mundurowych w ramach zajęć z samoobrony i technik interwencji, nauczyli się jak poradzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach, kiedy ktoś czyha na ich zdrowie czy życie. Podczas zajęć, prowadzonych przez instruktora samoobrony Tomasza Górę oraz instruktora strzelania Damiana Motylewskiego ze Specjalistycznej Jednostki Szkoleń Militarnych, mundurowi uświadomili sobie, że nie należy bać się napastnika, lecz w odpowiedni sposób, przy użyciu minimalnej siły, łatwo jest go obezwładnić. Sposobów na dobrą samoobronę jest mnóstwo, jednak instruktorzy skupili się głównie na formach z zastosowaniem siły fizycznej i pałki służbowej oraz technik podstawowych „KARAMBIT”. Po intensywnych, lecz płynących w miłej atmosferze zajęciach, uczniowie otrzymali certyfikaty, potwierdzające ich umiejętności z samoobrony.

  Dzięki temu kursowi, każdy uczestnik na pewno czuje się bezpieczniej na ulicy, a ciekawa forma zajęć pomogła w szybkiej i sprawnej nauce danych chwytów. Te umiejętności na pewno nie odejdą w zapomnienie i każdy z uczniów będzie z nich korzystał, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.


  Konkurs języka angielskiego został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Uczestnicy i opiekunowie zostali zaproszeni do Katolickego Liceum w Zawierciu. Było niezwykle ciężko. Udział wzięły najlepsze drużyny z wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu. Zawodnicy ciężko pracowali na swój sukces. Język obcy wymaga zaangażowania pamięci i intelektu, no i oczywiście serca. Zmagania konkursowe polegały na rozwiązaniu testu w języku, a w drugim etapie zawodnicy odpowiadali na pytania zadawane przez komisję konkursową. Trzy dziewczyny z klasy IIa Karolina Czech, Milena Kurczek i Bernadetta Ślusarz przygotowane przez Annę Gajek, naszą anglistkę rozłożyły na łopatki przeciwników. Pierwsze miejsce zasłużenie zdobyte. Gratulacje!  Paulina Kotnis uczennica klasy I a została wyróżniona w Powiatowym Konkursie Recytatorskim, jaki odbył się w Zawierciu 21 marca. Uczestnicy przybyli bardzo licznie. Sztuka żywego słowa wciąż cieszy się popularnością wśród młodych ludzi. Wrażliwość na piękno literatury pozwala widzieć świat zupełnie inaczej. Paulina Kotnis jest debiutantką w tego rodzaju konkursach, ale już dziś deklaruje chęć uczestnictwa w kolejnych zmaganiach.
  23 marca Ia uczestniczyła w szkole w warsztatach przygotowujących do finału Konkursu Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać!” , przeprowadzonych w szkole przez przedstawiciela organizatora Konkursu, którym jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, we współpracy z Centrum Informacji o Euro Narodowego Banku Polskiego oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej w Katowicach. Przygotowując się do rywalizacji młodzież pogłębia wiedzę na temat unii gospodarczej i walutowej. Ponieważ zgłosiło się bardzo wiele szkół województwa śląskiego potrzebne były dodatkowe eliminacje, które drużyna w składzie: Paulina Kotnis, Aleksandra Zdeb, Monika Pustułka, Marta Zawadzka i Klaudia Pustułka przeszła bez większego problemu. Finał odbędzie się 8 kwietnia w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Wspierać naszą reprezentację w zmaganiach będzie zaproszona na trybuny reszta klasy Ia, wraz z opiekunami drużyny- mgr Małgorzatą Kabalską i mgr Iwoną Kuraś. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia !!!


  Dnia 08-03-2016r odbyły się w naszej szkole warsztaty z rysunku. Miały one na celu sprawdzić i ukierunkować uzdolnionych uczniów, którzy w przyszłości chcieliby wykorzystać swój talent na uczelniach artystycznych lub technicznych. Na zajęciach uczniowie musieli zmierzyć się z zagadnieniem kompozycji martwej natury, odpowiednich proporcji rekwizytów, zróżnicowania ich faktur oraz materiałów za pomocą monochromatycznej kolorystyki. Warsztaty poprowadził projektant Krzysztof Łobczowski oraz architekt wnętrz Anna Mendak.


  Matura zbliża się nieubłaganie. W maju nasi trzecioklasiści będą musieli zmobilizować wszystkie siły umysłu i zdać kilka egzaminów, które nie tylko kończą ich pracę w liceum, ale są biletem wstępu na wymarzone uczelnie. Oczywiście najważniejsza jest w tym przypadku systematyczna praca, ale wsparcie duchowe też się zawsze przydaje.

  Tradycyjna pielgrzymka na Jasną Górę odbyła się w niezbyt słoneczny czwartek, ale jak widać w naszej galerii zdjęć, humory dopisywały. Teraz już tylko odliczamy dni do maja. Powodzenia!


  14 lutego jest uznawany za Dzień Zakochanych. Co prawda zwyczaj ten nie jest związany bezpośrednio z naszą kulturą, ale jak widać to, co sympatyczne chętnie przejmujemy i …świętujemy.

  Sam św. Walenty zapewne nie śnił o tym, ze zostanie „celebrytą” i nie miał nic wspólnego z zakochanymi, ale jak tu świętować bez patrona? Jak zwał tak zwał- „święto” zakochanych oficjalnie obchodzimy 14 lutego.

  W liceum zaczerwieniło się od serduszek, walentynkowe kartki przekazywały wyznania i westchnienia, a na dużej przerwie podziwialiśmy popisy aktorskie i kabaretowe.

  Było naprawdę uroczo. Szkoda, że walentynki są raz w roku, prawda?


  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia Zawiercie, ul. Polska 35

  zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na

  „KIERMASZ KSIĄŻKI PRZECZYTANEJ”

  w dniach 16.02.-17.02.2016 roku w godz.11.00-14.00


  Przekaż 1% podatku swojej szkole!
  Dowiedz się więcej na stronie
  Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl  Numer KRS: 0000031762

  Cel szczegółowy:
  151900124825 Zespół Szkół w Pilicy ul. Zamkowa 7, 42-436 Pilica


  W dniu 29.01.2016r. wczesnym rankiem wyruszyliśmy na ciekawie zapowiadające się zajęcia na strzelnicy w Tarnowskich Górach. Gdy dojechaliśmy już na miejsce, podczas zbiórki, instruktorzy zapoznali wszystkich uczniów z regulaminem obowiązującym na strzelnicy bojowej. Uczniowie którzy po raz pierwszy przyjechali zostali przeszkoleni dodatkowo z obsługi i budowy broni oraz zasad użytkowania. Strzelaliśmy z wielu rodzajów broni takich jak: Walter p99, AK47, Glock 19, Bereta 9, Strzelba gładko-lufowa, HK USP itp. Po zakończeniu zajęć wszyscy byli zadowoleni ze swoich wyników. Trzy godziny spędzone na strzelnicy minęły szybko i wyruszyliśmy w drogę powrotną, Cieszyliśmy się z pełnego wrażeń dnia i mamy nadzieję na kolejne wyjazdy!!!


  Zdjęcia - galeria lub na naszym fanpage’u

  Dzisiaj (28.01.2016r.) u nas fantastyczne wydarzenie kulturalne. Mogliśmy podziwiać wspaniałych, młodych duchem ludzi z zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To pełni energii i entuzjazmu artyści, którzy w brawurowy sposób wykonali montaż poetycki najpiękniejszych wierszy polskich i dramatów Wyspiańskiego. Warto zaznaczyć, że spektakl „Twarzą w twarz Polacy” zdobył liczne nagrody na festiwalach teatrów amatorskich. Ze sceny padło dużo pięknych słów o tak potrzebnych dziś w naszym życiu wartościach. Miłość do Ojczyzny, szacunek do człowieka, pielęgnowanie historii zostały pięknie przypomniane przez grupę Seniorów pod kierunkiem reżysera i twórcy spektaklu - Pana Józefa Niedźwiedzkiego.


  27.01.20016r gościliśmy wykładowców z Wojskowej Komendy Uzupełnień, pana majora Tadeusza Cichosza oraz panią Katarzynę Feluks. Wykład dotyczył służby kandydackiej. Goście omówili warunki wstąpienia w szeregi armii.

  Usłyszeliśmy wiele przydatnych informacji na temat podstawowych zasad obowiązujących w szkolnictwie wojskowym. Służba wojskowa może być połączona z ciekawymi kierunkami studiów, których oferta jest dostosowana do oczekiwań młodych ludzi.  26 stycznia 2016 jedna z sal lekcyjnych zamieniła się w ambulatorium. Nasi pełnoletni uczniowie po odpowiednich badaniach przeprowadzonych na miejscu mogli oddać krew. Ta piękna akcja powtarzana jest u nas cyklicznie. Biorą w niej udział także nasi absolwenci oraz mieszkańcy Pilicy, którzy chcą i mogą podzielić się swoim zdrowiem z tymi, którzy znajdują się w potrzebie.
  Zdjęcia - galeria

  Jak co roku, w piątek, 22 stycznia 2016 roku, oficjalnie otworzyliśmy szkolny sezon zimowo – narciarski 2015/16.
  Wyjazd powstał z myślą o wszystkich miłośnikach białego szaleństwa. Smoleń - to miejscowość, która czaruje nawet w środku zimy. Tutejsze trasy zjazdowe, choć krótkie, stanowią idealne miejsce dla każdego miłośnika zimowego narciarstwa. Mimo wczesnej godziny, stok tętnił życiem. W jego pobliżu, wypożyczalnia nart, bar, a w nim wyśmienita kuchnia, dzięki której nie zabraknie sił na zimowe szaleństwo . Organizatorzy zadbali o fantastyczną atmosferę. Uczniowie spędzili ten czas z uśmiechem na twarzy!
  Wszystkim dziękujemy za niezapomnianą zabawę !!!


  Zdjęcia - galeria

  20 stycznia 2016 roku uczniowie klas mundurowych naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu Jubileuszu 5-lecia Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji.

  Uczniowie wzięli udział w praktycznych warsztatach, przygotowanych przez przedstawicieli służb mundurowych. Tematyka zajęć była bardzo różnorodna: od technik kryminalistycznych, sposobów zabezpieczania imprez masowych, organizowania i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożaru, współczesne problemy uchodźców po ratownictwo medyczne w warunkach ekstremalnych. Młodzież uczestniczyła także w widowiskowych pokazach na dziedzińcu Uczelni. Można było podziwiać pokaz oddziałów antyterrorystycznych, prezentację policyjnej taktyki technik i interwencji oraz umiejętności psów policyjnych, a także członków GOPR zjeżdżających po linach na elewacji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Mimo prószącego śniegu i mroźnej pogody nikt się nie uskarżał na warunki, bowiem na dziedzińcu czekał ciepły poczęstunek.

  W uroczystościach wzięło udział wielu znakomitych gości m.in.: Pan Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski oraz dr Aleksandra Wentowska, Pełnomocnik Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach i wielu innych znakomitych gości, którzy zostali wyróżnieni medalem, wśród nich nasza Pani dyrektor Anna Woźniczko.

  Na zakończenie zebrani mogli wysłuchać bardzo interesującego wykładu: „SIŁY SPECJALNE KONTRA ISIS - STARCIE TYTANÓW” wygłoszonego przez gościa specjalnego, płk Wiesława Kukułę, Dowódcę Jednostki Wojskowej Komandosów "Cisi i Skuteczni".


  zdjęcia dzięki uprzejmości pana Adama Cholewki

  Poloneza czas zacząć! Słowa te po raz kolejny zabrzmiały w sali bankietowej Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, kiedy to 16 stycznia uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy tradycyjnym polonezem rozpoczęli swój bal studniówkowy. Licealiści gościli w tym dniu nauczycieli szkoły, a także Burmistrza Miasta i Gminy Pilica- pana Artura Janosika- oraz reprezentującą Starostwo Powiatowe w Zawierciu -radną panią Różę Kończyk. Dla każdego tegorocznego maturzysty był to wyjątkowy wieczór. Już za sto dni dźwięki poloneza będą tylko wspomnieniem, które pozostanie na zawsze w ich pamięci; w maju ważna będzie tylko odpowiednia wiedza i umiejętności, które zadecydują o tym, jak będzie wyglądać ich dorosłe życie . Życzymy połamania piór!


  Zdjęcia - galeria

  Dnia 11 stycznia (poniedziałek) oraz 15 stycznia (piątek) kilkoro uczniów naszego liceum wybrało się do szkoły podstawowej w celu przeprowadzenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla klas 1-6. Młodzież była bardzo zainteresowania i uważnie słuchała swoich starszych kolegów, którzy chcieli w jak najlepszy sposób przekazać wiedzę, jaką posiadają w tym zakresie. Na początku spotkania zostało wyjaśnione w jaki sposób postępować z osobą, która jest nieprzytomna lub nie oddycha, a praca jej serca została zatrzymana. Następnie pokazano techniki przenoszenia osoby poszkodowanej z obszaru zagrożenia w miejsce bezpieczne, co bez wątpienia najbardziej spodobało się uczniom. Kolejnym etapem spotkania było przećwiczenie przez każdego z osobna przeprowadzania RKO na fantomie jak i układania poszkodowanego w pozycji ustalonej bocznej zgodnie z zasadami, które zostały im wcześniej przekazane. Pamiętajmy, nie bądźmy obojętni na sytuacje zagrożenia czyjegoś życia. Dajmy bliskim tej osoby szansę na zatrzymanie jej dłużej przy sobie.  14 stycznia odbyła się popularna „wywiadówka” czyli spotkanie z rodzicami. Semestr szybko dobiegł końca i Rodzice przybyli do naszej szkoły, żeby porozmawiać o osiągnięciach z poszczególnych przedmiotów. Spotkanie to stało się też okazją do zaprezentowania szkolnych jasełek w wykonaniu naszych zdolnych aktorów.  Zdjęcia - galeria

  22 grudnia uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły po raz ostatni spędzili ze sobą czas przed Świętami Bożego Narodzenia. Był to dzień pełen uroczystej atmosfery oraz ogromnej radości.

  Po zakończonych lekcjach odbyły się Wigilie klasowe, gdzie uczniowie wraz z wychowawcami połamali się opłatkiem, składając sobie najszczersze życzenia. Następnie przyszedł czas na występ licealnych artystów- szkolne jasełka. Choć nie było stajenki i postaci biblijnych, miały one w swoim przekazie to co najważniejsze: przychodzący na świat Jezus nie oczekuje od nas pięknie posprzątanego i udekorowanego domu, cudownych prezentów czy ogromu potraw na świątecznych stołach. Pragnie on jedynie, abyśmy spędzili nasz czas świąteczny w gronie najbliższych i wspólnie radowali się z jego przyjścia na świat.

  Tegoroczne jasełka pokazały nam, co jest prawdziwą wartością podczas Świąt Bożego Narodzenia. Nie zapominajmy o tym.


  Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Każdy z nas już od dłuższego czasu odczuwa tę cudowną atmosferę. Jednym pomaga w tym piękna choinka, innym świeżo upieczone pierniczki, a uczniowie naszej szkoły poczuli magię świąt już 20 grudnia na pilickim rynku.

  W niedzielę, 20 grudnia, w Pilicy odbył się jarmark świąteczny. Choć słowo „jarmark” kojarzy się głównie z straganami pełnymi smakołyków oraz pięknych ozdób bożonarodzeniowych, nie zabrakło sceny, na której występowała utalentowana młodzież z Pilicy i okolic. Licealiści wraz z absolwentami naszej szkoły zaprezentowali bardzo bogaty repertuar pastorałek i nowoczesnych piosenek świątecznych. Były również piękne życzenia oraz ogrom pozytywnej energii wypływającej od naszych artystów. Występ uczniów został nagrodzony ogromem braw i mnóstwem przychylnych komentarzy.


  Oficer Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie kpt. Jacek Łukasik jest od lat częstym gościem naszego liceum, a szkolenia przeprowadzane przez niego budzą ogromne zainteresowanie wśród uczniów. Choć nieczęsto zwraca się on bezpośrednio do całej naszej społeczności szkolnej –głównie szkoli klasy mundurowe- tym razem postanowił zrobić wyjątek i przekazał każdemu z nas garść informacji, których powinniśmy być świadomi.

  Prelekcja kapitana dotyczyła głównie dwóch dziedzin: alarmów oraz niewybuchów i niewypałów. Podczas prezentacji dotyczącej alarmów zapoznaliśmy się z ich rodzajami, a także nauczyliśmy się odpowiednio reagować na każdy z nich. Są to umiejętności konieczne w życiu codziennym. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co nas czeka w przyszłości, dlatego lepiej jest posiadać wiedzę pozwalającą na rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych. Druga część wykładu dotyczyła niewybuchów i niewypałów. Kpt. Jacek Łukasik uświadomił nam, że te dwa pojęcia, które według większości oznaczają to samo, określają dwa zupełnie inne zjawiska. Podkreślił on również zagrożenia jakie wynikają z przechowywania takich „skarbów” u siebie w mieszkaniach lub nawet przypadkowego ich znalezienia. Wniosek nasuwał się tylko jeden: powinniśmy być bardzo ostrożni i zwracać szczególną uwagę na podejrzane, niecodzienne przedmioty. Ostatnią częścią spotkania było przekazanie niezbędnych informacji dotyczących służby przygotowawczej dla kandydatów na żołnierza. Jak wiadomo, w naszej szkole istnieją klasy o profilu mundurowym. Część osób będących ich uczniami wiąże swoje plany na przyszłość właśnie z zawodem żołnierza, dlatego te informacje były dla nich bardzo przydatne.

  Spotkanie z kpt. Jackiem Łukasikiem upłynęło w miłej atmosferze. My, uczniowie, wynieśliśmy wiele z tego wykładu, a także wyczekujemy z niecierpliwością kolejnych odwiedzin.


  Klasy mundurowe kolejny raz miały okazję spotkać się z instruktorem obsługi broni. Tym razem z wizytą przybył pan Marek Dziamarski, który przekazał mundurowym w prosty i zrozumiały sposób wiedzę o broni gwintowanej. Na początku prowadzący pokazał w prezentacji multimedialnej sposoby bezpiecznego obchodzenia się z pistoletami i innymi typami broni. Ponadto zaprezentował kilka karabinów i pistoletów, przykładów broni palnej, m.in. : glock 19, Walter P-99, AKMS, M-4i inne. Instruktor, w obrazowy sposób przekazując wiedzę, opierał się na autentycznych wydarzeniach. Uświadomiło to uczniom po raz kolejny, że broń to nie zabawka i pierwszym podstawowym elementem jest wiedza i opanowanie. Pod koniec zajęć na uczestników czekał test, w którym musieli się wykazać zdobytą wiedzą. Pozytywne zaliczenie testu upoważnia do odebrania certyfikatu z obsługi broni. Sądząc po komentarzach i opiniach uczniów, sprawdzian będzie zaliczony.


  Nie od dzisiaj wiadomo, że święty Mikołaj przynosi grzecznym dzieciom prezenty, sprawiając im tym wiele radości. W tym roku odwiedził on również nasze liceum. Najwyraźniej wszyscy, którzy do niego uczęszczają ciężko zapracowali sobie na jego wizytę!

  W poniedziałek 7 grudnia od rana można było poczuć magiczną atmosferę. Jedni założyli czapki mikołajkowe, inni ubrania w barwach świętego. Nikt nie spodziewał się, że zawita on w progi naszego liceum. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnicami nie tylko odwiedzili uczniów i nauczycieli, ale i spędzili z nimi bardzo mile czas. Każdy bez wyjątku otrzymał od niego upominek.
  Brodaty przyjaciel przywrócił licealistom wiarę w to, że naprawdę istnieje i pamięta o każdym z nas. Obiecał również, że odwiedzi nas za rok. Trzymamy go za słowo!


  W naszej szkole „wystartował” po raz kolejny program eTwinning. W ramach tego programu różne szkoły z krajów europejskich, wykorzystując we wspólnej pracy narzędzia technologii informacyjno- komunikacyjne (ICT), mogą wymieniać informacje i wiedzę ponad europejskimi granicami.

  Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w realizacji dwóch projektów e-Twinning. Projekt Weihnachten (Vianoce) został zarejestrowany 4 listopada 2015 r i tworzą go 4 szkoły: Liceo Scientifico Statale "G. Moscati", Grottaglie (TA) -Włochy, Potitschok school, Potitschok - Ukraina, Súkromná stredná odborná škola Bytča, Bytča - Słowacja i oczywiście nasze liceum.

  Drugi projekt realizowany jest od 7 listopada przez uczniów dwóch szkół, jest zbliżony tematycznie i nosi tytuł: Weihnachten bei uns. Współtworzą go: Stredné odborné učilište služieb a stredná priemyslená škola potravinárska, Rimavská Sobota -Słowacja oraz Liceum Ogólnokształcące im Królowej Elżbiety z Pilczy, Polska.
  Uczniowie biorący udział w projekcie tworzą prezentacje, kartki świąteczne, przepisy kulinarne oraz publikują przemyślenia na temat tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w wyżej wymienionych krajach. Poprzez korespondencję mają możliwość poznania różnych kultur i doskonalenia języka niemieckiego.


  1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS. To dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery, takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. Jest to dzień bardzo szczególny, nie tylko promujący walkę z AIDS ale także czas, w którym myślimy o bliskich i przyjaciołach, których doświadczył wirus HIV oraz staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS. Z tej okazji młodzież ze Szkolnego Koła PCK, wspólnie z opiekunem, przygotowała akademię poświęconą tej tematyce niosąc przesłanie współczucia, nadziei, solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS.


  Wszyscy wiemy, że andrzejki to magiczny dzień. Przedszkolaki również miały czas na wróżby. Dnia 27 listopada 2015 roku uczennice naszego liceum już drugi raz złożyły wizytę „młodszym kolegom”. „Tygryski” bardzo ucieszyły się z wizyty nowych koleżanek i z radością uczestniczyły w zabawach organizowanych przez swoją wychowawczynię z pomocą licealistek. Dzieci z przeprowadzanych wróżb dowiedziały się, kim zostaną w przyszłości, jaki los ich czeka oraz poznały imię swojej miłości. Największą atrakcją było lanie wosku przez wielki klucz. Po wróżbach przyszedł czas na wspólną zabawę. Na koniec wizyty dzieci podziękowały licealistkom za przybycie, recytując różne wierszyki, których się już nauczyły i zaprosiły na kolejne spotkanie. Dziękujemy i do zobaczenia!


  25 listopada 2015 r. w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych i najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016. Impreza została przygotowana przez Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach, a uświetniona obecnością Śląskiego Kuratora Oświaty Pana Stanisława Fabera oraz Rektora AJD Zygmunta Bąka. Zgromadzeni wysłuchali też ciekawego wykładu dr Bogdana Wszołka pt. „Złota era astronomii".

  Wśród tego grona wyróżnionych znalazła się uczennica klasy IIIa Ewelina Radosz. Gratulujemy i życzymy sukcesów!!!


  Pod koniec listopada licealistki, biorące od tego roku udział w programie CEO „PoczytajMY”- Milena Luboń, Agnieszka Ściańska, Daria Goncerz i Paulina Skowronek- wybrały się do pilickiego przedszkola. Oczywiście zostały bardzo gorąco przywitane, zarówno przez wychowawców przedszkola, jak i samych przedszkolaków. Pierwszą grupą, którą odwiedziły były „Puchatki”, gdzie podczas zajęć przypomniały sobie, jak wyglądają „prace ręczne” -pomagały przedszkolakom wyklejać obrazki papierem kolorowym. Dzieci były bardzo pogodne, rozmowne oraz otwarte na nowe znajomości. Oczywiście nie mogło zabraknąć realizacji programowego hasła programu :„PoczytajMy”. Przedszkolaki wysłuchały bajki „Kubuś Puchatek idzie do lekarza” i z ochotą i wielkim zaangażowaniem odpowiadały na zadane pytania. Następnie licealistki - trochę już zmęczone-udały się do drugiej grupy -„Tygrysków”, która również bardzo ciepło przywitała nowe twarze uczestniczące w programie . Spotkanie z dziećmi było bardzo radosnym i udanym doświadczeniem. Dziękujemy Wychowawcom przedszkola za ciepłe przyjęcie! Do zobaczenia!  17 listopada tegoroczni maturzyści z klasy mundurowej pod opieką pana Mariusza Mendaka odwiedzili swoich młodszych kolegów z przedszkola w Pilicy. Celem wizyty było przybliżenie dzieciom zasad pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci od samego początku były bardzo zaciekawione spotkaniem z uczniami naszej szkoły. Podczas zajęć dowiedziały się, jak udzielać pierwszej pomocy oraz jak wykonać reanimację RKO. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Na koniec naszej wizyty spora grupa przedszkolaków stwierdziła, że chętnie w przyszłości będzie uczyć się w naszym liceum. Trzymamy ich za słowo!


  Na kolejną porcję wiedzy z dziedziny wojskowości nie musieliśmy długo czekać, bo już po kilkunastu dniach odbyły się kolejne zajęcia z mł. chor. Damianem Motylewskim. Tym razem na lekcjach został poruszony temat: „Budowa i obsługa broni gładkolufowej”. Mieliśmy szansę na przyjrzenie się jej z bliska. Pan Motylewski przywiózł do nas niektóre z rodzajów takiej broni. Oglądaliśmy też videoprezentacje na ten temat. Oprócz tego poruszaliśmy kwestie regulaminu zachowania na strzelnicy, co wiąże się z przyszłym wyjazdem. Mamy nadzieję, że nastąpi to w najbliższym czasie.  Bibliotekarz liceum dnia 10.11.2015 w ramach współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filia Zawiercie zorganizował lekcje biblioteczne.

  Tematem lekcji była ”Tragedia Górnośląska 1945”.Tragedia Górnośląska należy do najmniej znanych kart w skomplikowanej historii Śląska. Przez lata nie można było o niej mówić ani pisać. Dopiero po roku 1989 rodziny ofiar próbują zdobyć wiedzę na temat tragicznych losów swoich bliskich. Informacje na ten temat gromadzi Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, które powstało w Radzionkowie.Zajęcia obejmowały wykład i warsztaty.


  Narodowe święto obchodzone w Polsce w dniu 11 listopada jest świętem bardzo podniosłym, które daje nam, Polakom, ogromny powód do dumy. To właśnie 11 listopada 1918 roku Polska stała się państwem wolnym od zaborców po raz pierwszy od 123 lat. Parady, akademie, uroczyste Msze święte – tak w dzisiejszych czasach polscy patrioci obchodzą rocznicę tego wydarzenia. Również uczniowie naszej szkoły oddali hołd najwybitniejszym postaciom związanym z wydarzeniami listopadowymi.
  10 listopada odbył się w naszej szkole międzyklasowy konkurs wiedzy na temat życia najwybitniejszych polskich osobistości, które przyczyniły się w dużej mierze do tworzenia niepodległego państwa polskiego. Każda klasa wybrała swoich przedstawicieli, którzy stanęli przed ogromnym wyzwaniem przyswojenia wiedzy dotyczącej życiorysu: Józefa Piłsudzkiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Ich historie, choć bardzo obszerne, nie sprawiły trudności naszym zawodnikom. Wszyscy dzielnie odpowiadali na pytania, które dla niejednego z widzów wydały się być na najwyższym poziomie trudności. Już od pierwszej rundy faworytami byli chłopcy z klasy 2a. Odpowiadali oni bezbłędnie, bez zbędnego czasu do namysłu. Jednak los lubi płatać figle i ostatecznie zwyciężyła-tylko jednym punktem- drużyna klasy 3b, drugie miejsce ostatecznie przypadło drużynie z 2a, a trzecie miejsce zajęła drużyna klasy 2b.
  Walka była zacięta od początku do końca, a na podium stanęli najlepsi. Jednak nie należy zapominać, że każdy uczestnik był bardzo dobrze przygotowany do rozgrywek, dlatego gratulujemy wszystkim!  22 października naszą szkołę odwiedził instruktor pan Damian Motylewski. Podczas przeprowadzonych zajęć przybliżył nam informacje na temat pracy w policji. Dowiedzieliśmy się też, czego należy przestrzegać, gdy jest się chętnym, by w przyszłości podjąć pracę w tym zawodzie. Ostrzegł przed testami psychologicznymi, tzw. ,,Multi Select''. Wspólnie próbowaliśmy rozwiązać ten sprawdzian, ale na razie z różnym skutkiem. Zdobyte informacje na pewno pomogą niektórym z nas podjąć decyzję o ewentualnym wstąpieniu do tych służb mundurowych. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze i mamy nadzieję, że na kolejną dawkę wiedzy nie będziemy musieli zbyt długo czekać.  Zdjęcia - galeria

  W dniach 19-20 października, klasa IIIa i IIa wybrały się na wyczekaną wycieczkę do Wrocławia. Po trzech godzinach podróży zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty na Stadionie Śląska Wrocław. Niektórzy z nas pierwszy raz w życiu byli na tak dużym obiekcie sportowym, dlatego zrobił on na nas szczególne wrażenie. Odkryliśmy jak wyglądają szatnie piłkarzy, poznaliśmy ciekawostki dotyczące meczów, pielęgnacji murawy, a także zobaczyliśmy sektor więzienny dla szczególnie „aktywnych” kibiców. Poniedziałkowa aura sprzyjała zwiedzaniu miasta i jesiennym spacerom. Po stadionowych wrażeniach przyszedł czas na Ogród Japoński. W okresie jesiennym jest on szczególnie piękny, mnóstwo w nim kolorowych drzew, krzewów czy głośnych strumyków. Po spacerze trafiliśmy na pokaz elektronicznych fontann -był to czas pełen melancholii, umilany spokojną muzyką. Następnie udaliśmy się do Ogrodu Zoologicznego i niesamowitego Afrykarium, gdzie bardzo interesująco spędziliśmy czas, oglądając zwierzęta, ryby, czy też tropikalne rośliny. Drugi dzień zaskoczył nas chłodem i deszczem. Jednak licealistów takie warunki nie przerażają. Dzień zaczęliśmy od zwiedzenia Panoramy Racławickiej. Każdy z nas był pod ogromnym wrażeniem tego arcydzieła!!! Następnie, po przejęciu władzy nad nami przez przewodnika, zaczęliśmy spacer po Wrocławiu. Pokazał nam on m.in. Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który oddaje nam tragiczność wydarzeń 1940 roku. Po drodze zwiedziliśmy aż 7 kościołów i w końcu dotarliśmy do słynnego mostu zakochanych- Mostu Tumskiego. Ilość kłódek rzeczywiście robi wrażenie! Kolejną atrakcją był Uniwersytet Wrocławski i aula Leopoldyna, w której przykuło naszą uwagę jego wnętrze, pełne fresków. Wspięliśmy się na Wieżę Matematyczną, z której można podziwiać piękne wrocławskie widoki. Na ścieżce naszego zwiedzania zauważyliśmy na chodnikach figury krasnali- co okazało się, jest tradycją i legendą miasta Wrocław. Po dwóch, pełnych atrakcji dniach, wróciliśmy bezpiecznie do domu, pełni zadowolenia i co najważniejsze, ze wspaniałymi wspomnieniami. Oby więcej takich wycieczek!
  Już po raz drugi odbyła się w naszej szkole akcja „Młodzi Głosują” inicjowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przedsięwzięcie miało na celu umożliwienie wyrażenia zdań i poglądów młodych ludzi na temat dotyczący naszego państwa. W poprzedniej edycji uczniowie naszego liceum brali czynny udział w wyborach prezydenckich. Tym razem oddali oni swoje głosy na partie ubiegające się o swoje miejsce w parlamencie. Dzięki takim akcjom uczniowie stają się świadomymi obywatelami, którzy kształtują swoją obywatelską osobowość. Potrafią wskazać, co można zmienić w naszej ojczyźnie i kto może tego dokonać. Wyniki zostaną upublicznione po 26 października.


 • Galeria zdjęć - kliknij, aby powiększyć


  • W dniu 13 października w naszej szkole odbyła się oficjalna akademia z okazji ślubowania klas I oraz Dnia Edukacji Narodowej, popularnie nazywanego Dniem Nauczyciela. Całej uroczystości przyglądali się zaproszeni goście oraz rodzice "pierwszaków", którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
   Ślubowanie, czyli oficjalne włączenie uczniów do wspólnoty szkoły, było bardzo uroczystym oraz podniosłym wydarzeniem, do którego młodzież podeszła bardzo poważnie. Przyrzekali oni m.in. dbać o dobre imię szkoły oraz szanować nauczycieli i kolegów. Po ślubowaniu odbyło się przekazanie sztandaru szkoły, które również jest tradycją w naszym liceum. Klasy maturalne oddały tę bardzo ważną funkcję reprezentacji klas II.
   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas I oraz klas III, pod opieką Pani Anny Gajek oraz Pani Anety Wawreckiej, przygotowali krótkie, humorystyczne scenki związane ze szkolnictwem oraz edukacją. Widzowie mieli także okazję usłyszeć kilka pięknych piosenek, które wykonali dla nas Marcelina i Kacper. Pod koniec akademii wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły oraz nauczycielom-emerytom zostały wręczone symboliczne kwiaty, które były wyrazem wdzięczności oraz sympatii.
   Na zakończenie wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klas pierwszych.


   Zabawa i przygoda, pot i zmęczenie. Tak poligon wspominają uczniowie klas mundurowych, który odbył się w dniach 5-9 października. Tym razem przebywaliśmy w Poniku niedaleko Częstochowy. Miejscowość, poprzez swoje położenie, oferowała nam bardzo dużo atrakcji, bo już pierwszego dnia, po przemaszerowaniu kilku kilometrów, mogliśmy przenocować w jaskini. Z pewnością ta noc zostanie nam na długo w pamięci!!! Zanim jednak udaliśmy się na zasłużony odpoczynek, mieliśmy okazję spróbować wspinaczki skałkowej. Po „wdrapaniu się” na szczyt nagrodą były piękne widoki, szerzące się po całą linię horyzontu. Następnego dnia mogliśmy już w spokoju nocować w swoich domkach. Jednak, żeby to spełnić, musieliśmy najpierw do nich dojść. Od jaskini do ośrodka w Poniku dzieliło nas ok. 25 km. Po ciężkiej nocy z nietoperzami, taka wędrówka była naprawdę niezłą zaprawą. Następne dni obfitowały w kolejne atrakcje zorganizowane przez wspaniałą kadrę instruktorską. Były to między innymi: szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego, elementy Czerwonej Taktyki, survival w terenie i życiu codziennym, zaprawy poranne i atletyka terenowa. Wiele radości sprawił nam paintball, w którym mogliśmy wykazać się sprytem, celnością i umiejętnością pracy w grupie. Na naszym poligonie nie zabrakło też członków grupy DUCHY, którzy wtrącili swoje „trzy grosze” do survivalowej "edukacji". Zapomniałabym jeszcze o zajęciach z samoobrony, prowadzonych przez Pana Górę. Tak, tego zapewne też długo nie zapomnimy. Cały wyjazd był dla nas odskocznią od szkoły i nauki. Pokazał nam, że istnieje inny świat niż ten, który widzimy codziennie o ósmej rano. Miejmy nadzieję, że wiosenny poligon będzie równie atrakcyjny!

  • Zobacz fotorelację z poligonu


  • W dniu 12 października 2015 r. w Katowicach odbyła się siódma edycja ”Eurodyktanda” organizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy współpracy z Instytutem Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UŚ. W konkursie udział wzięło ok. 120 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Nasze liceum reprezentowała sześcioosobowa grupa pod opieką p. Iwony Kuraś. Wśród 10 wyróżnionych osób znalazła się nasza koleżanka z IIa –Bernadetta Ślusarz. Gratulujemy!!!

   Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa i dr Przemysław Dębowiak z Pracowni Geografii Lingwistycznej Instytutu Języka Polskiego PAN z Krakowa, którzy wygłosili wykład pt. „Język polski na tle języków europejskich”, którego wysłuchaliśmy z dużym zainteresowaniem.


   Szóstego października w naszym liceum po raz kolejny została przeprowadzona akcja Honorowego Krwiodawstwa. Każdy kto miał życzenie pomóc potrzebującym i czuł się na siłach mógł oddać krew. Szczegółowy wywiad zdrowotny i wnikliwe badania lekarskie wyłoniły grupę krwiodawców: uczniów i mieszkańców. Dziękujemy i zapraszamy na kolejną akcję.
  • Galeria zdjęć - kliknij, aby powiększyć


   • W dniach 2-3 października 2015 roku odbył się na trasie z Podzamcza do Pilicy II Rajd Turystyczny „Rajd Dekielka”- W krainie Królowej Elżbiety z Pilczy.


    Rajd skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych miał na celu zapoznanie z walorami krajoznawczymi Jury Krakowsko- Częstochowskiej, popularyzację czynnego wypoczynku i integrację uczniów z klas o profilu mundurowym i środowiska cywilnego na terenie administrowanym przez WKU w Będzinie. Ważnym celem rajdu była popularyzacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.


    Organizatorami rajdu byli: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie oraz Muzeum Miejskie „SZTYGARKA” w Dąbrowie Górniczej, współorganizatorami: Urząd Miasta i Gminy Pilica, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Liceum im. Królowej Elżbiety z Pilczy.


    W Rajdzie uczestniczyli uczniowie klas mundurowych ze szkół województwa śląskiego: Czeladzi, Sosnowca, Łaz i Pilicy. Rajd rozpoczął się o godz. 9.00 w Podzamczu krótką prelekcją Policji dotyczącą bezpieczeństwa podczas przemarszu. Następnie głos zabrał Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Pan Dariusz Ptaś, który przybliżył uczestnikom historię zamku i Ziemi Ogrodzienieckiej. Zaangażowanie uczestników w lekcję historii sprawdził krótki test wiedzy, oczywiście z nagrodami.

    Jeszcze niezbyt zmęczeni wyruszyli w trasę liczącą ok. 20 km. Biegła ona przez Podzamcze, Ryczów, a finisz umiejscowiony był na placu przy liceum. Podczas przemarszu czekały na nas liczne atrakcje. W Ryczowie przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zorganizowali test wiedzy o swojej uczelni i test sprawnościowy. W Pilicy czekały na uczestników liczne konkurencje sprawnościowe: przeciąganie liny, wyciskanie ciężarka o wadze 17,5kg, rozkładanie karabinu AKMS, strzelanie z broni pneumatycznej, pierwsza pomoc przedmedyczna. Szczególne emocje wzbudziła konkurencja wyciskania ciężarka. Mistrzem okazał się Przemysław Gębala z drużyny „Torwanistów”, który wycisnął 34 podnoszenia. Po krótkim odpoczynku wszyscy udali się nad pilicki zalew, gdzie rozpalili ognisko i piekli kiełbaski. Po powrocie, około 20:30 rozpoczął się na hali sportowej BTZ Biegowy Test Zwinnościowy– przygotowany na podstawie programowej Wojska Polskiego , omówiony i zaprezentowany przez pana kapitana Jacka Łukasika. Uczniowie zmęczeni, ale zadowoleni do późnych godzin nocnych integrowali się na licealnych korytarzach.. Wczesna pobudka i zmęczenie dnia poprzedniego nie odebrały uczestnikom humoru. Po śniadaniu rozpoczęło się na auli uroczyste wręczenie upominków, medali i wyróżnień. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe gadżety. Po zakończeniu uroczystości rozpoczęła się porządkowa zbiórka, w zorganizowanym szyku nastąpił wymarsz wojskowym krokiem- co niektórzy ze śpiewem na ustach- na pilicki rynek, gdzie zgromadzonych gości przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Pan Artur Janosik. Odbył się turniej musztry indywidualnej, zespołowej oraz musztry paradnej, przeplatany występem Zespołu Mażoretek ”Fantazja” z Ogrodzieńca, przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dzwono-Sierbowic. Niezwykłą atrakcją była wystawa zorganizowana przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną i Sekretarza Towarzystwa Jurajskiego Pana Aleksandra Kota, który przeprowadził dla gości krótką lekcję historii. Po zakończeniu uroczystości na rynku uformowała się kolumna, która marszowym krokiem udała się na plac przy hali sportowej. Tu nastąpiła uroczysta chwila bowiem „najlepsi z najlepszych” otrzymali puchary, dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez WKU w Będzinie, Muzeum Miejskie „SZTYGARKA” w Dąbrowie Górniczej i Kuratorium. Najlepszą drużyną okazali się „ Torwaniści” z naszego pilickiego liceum. Nagrody wręczali Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Pan Artur Janosik, przedstawiciel starostwa powiatowego w Zawierciu Pani Maria Milejska, wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Pan Wacław Wójcik , dyrektor Muzeum Miejskiego „SZTYGARKA” w Dąbrowie Górniczej Pan Arkadiusz Rybak. Wręczenie nagród uświetniły występy ślicznych dziewcząt z Ogrodzieńca i przystojnych chłopców z orkiestry. Zupełnie już na zakończenie imprezy wszyscy mogli skosztować wojskowej grochówki przygotowanej przez strażaków z OSP z Wierbki. Całą uroczystość zabezpieczali Policja i OSP z Pilicy. Do zobaczenia za rok!

    Ciekawostka !!! Dlaczego Rajd nosi nazwę „Dekielka” ? Wyjaśnił to kapitan Jacek Łukasik - dlatego, że w wojsku „DEKIEL” - to czołgista, a kpt. ŁUKASIK jest z ostatniego wypustu czołgistów Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Natomiast Krzysztof BORDA z zamiłowania do militariów opiekuje się czołgiem T-34 znajdującym się w Parku Militarno-Historycznego „Reduta” na terenie Muzeum Miejskiego „SZTYGARKA” w Dąbrowie Górniczej.


   • Zobacz relację na Kanał99


   • Zobacz fotorelację na Jura-Pilica
   • Nasz ojczysty język jest bliski sercu każdemu z nas. Jednak żyjemy w czasach, gdzie znajomość tylko jednego języka nie wystarcza. Coraz częściej stosujemy modne zapożyczenia z języka angielskiego, bez znajomości języków obcych nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia z obcokrajowcem, a co najważniejsze znaleźć dobrze płatnej pracy.

    29 września odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Apel, przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod okiem nauczycieli języków obcych, miał zachęcić uczniów do nauki i rozwijania swoich umiejętności. Nasi aktorzy w przezabawny sposób ukazali, jak nieznajomość innych języków może wpłynąć na nas samych. Nikt z nas nie wie, kiedy znajdzie się w sytuacji, która będzie wymagała od nas wiedzy, a także sprytu i błyskotliwości towarzyszącym rozmowom między dwojgiem ludzi innych narodowości.

    Wniosek nasuwa się sam: każdy z nas powinien znać co najmniej jeden język obcy i nie traktujmy tego jako przymus! Jego nauka powinna być dla nas ciekawą zabawą, bo przy okazji dowiadujemy się wielu intrygujących rzeczy o naszych bliższych i dalszych przyjaciołach z innych krajów.


    23 września uczniowie klas drugich wyruszyli na pieszą wycieczkę organizowaną przez Ośrodek Edukacyjno-Naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu. Nasi geografowie i biolodzy podążali ścieżką dydaktyczną Doliny Wodącej, podziwiając piękno i bogactwo naszej miejscowej przyrody. Chronione gatunki flory, pomniki przyrody takie jak „Skały Zegarowe”- to tylko nieliczne obiekty, które można było zaobserwować podczas tej wyprawy. Przy okazji wędrówki uczniowie byli również czynnymi uczestnikami akcji sprzątania świata. Każdy wyposażony w worek na śmieci przyczynił się do oczyszczenia środowiska Doliny Wodącej. Wyprawie tej również towarzyszyły miłe upominki ufundowane przez ZPKWŚ, a cała akacja zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek na terenie ośrodka.


    17 września „ósemka wspaniałych” pod opieką pani mgr Małgorzaty Kabalskiej kolejny już raz uczestniczyła w spotkaniu z cyklu „EUROCAFE” organizowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct- Katowice i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju i w związku z tym tematem siódmego już spotkania było „Wprowadzenie do edukacji globalnej” . Uczniowie przez ponad trzy godziny aktywnie zgłębiali tematykę związaną z działaniami zewnętrznymi Unii Europejskiej i rolą Europy na świecie, nie onieśmielała ich nawet sala marmurowa Urzędu Wojewódzkiego, w której odbywały się zajęcia warsztatowe.


    16 września po raz drugi w naszej szkole odbyła się akcja „Narodowego Czytania”, której patronuje prezydent RP. W tegorocznej edycji czytana była „Lalka” B. Prusa, lecz w naszej szkole nie było to zwyczajne czytanie kartka po kartce. Był to czas, w którym każdy, kto pojawił się w szkolnej auli, przeniósł się na chwilę do czasów zupełnie innych niż dzisiejsze. Do czasów pozytywizmu. Jak wtedy wyglądało życie na terenach naszego kraju? Czy ludzie byli szczęśliwi? Czy doskwierały im smutki i żale? Odpowiedzi na te pytania-słowami „Lalki”- udzielili nam nasi lektorzy - burmistrz Miasta i Gminy Pilica pan Artur Janosik, sekretarz Miasta i Gminy pani Anna Kulczak oraz przewodnicząca Rady Miasta i Gminy pani Barbara Przybylik - a także wspaniali aktorzy - uczniowie naszego liceum, jego absolwenci, nasi nauczyciele i mieszkańcy Pilicy. Serca zgromadzonych podbiła prześliczna Helenka, córeczka pani Stawskiej, którą odegrała, zupełnie bez tremy, Olga Paciej , uczennica kl. IIa SP w Pilicy. Zebranych rozbawiła do łez scena, w której weseli studenci urządzili baronowej Krzeszowskiej-w osobie pani Ewy Kozjak- śmigus-dyngus. Całą akcją dowodziła-energiczna jak zawsze- pani dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Anna Kowalska. Nad stroną merytoryczną spektaklu czuwała polonistka pani Katarzyna Jurczak.

    Nie mogło również zabraknąć nawiązania do historii Pilicy z tychże czasów. Ciekawą dawkę tych wiadomości przekazał nam nieoceniony pan Aleksander Kot. To przedstawienie nie miałoby tak ogromnego czaru, gdyby nie stylowe dekoracje, dzięki którym mogliśmy wyobrazić sobie jak wyglądało mieszkanie Rzeckiego oraz wnętrze sklepu Mincel&Wokulski. Dopełnieniem całości były piękne stroje, udostępnione przez panią Renatę Mrozińską z Bractwa Ziemi Ogrodzienieckiej.

    Mamy nadzieję, że tegoroczna akcja Narodowego Czytania, nie była drugą i ostatnią edycją w naszej szkole. Realizacja takiego typu przedsięwzięć pomaga nam pielęgnować piękna polską tradycję i kulturę, dlatego ważne jest, aby brać w nich udział nie tylko bierny, ale i czynny. Zapraszamy za rok!!!


    FOTORELACJA Z NARODOWEGO CZYTANIA    Jak wiadomo klasy mundurowe powinny wykazywać się wytrzymałością, współpracą i umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Żeby to przećwiczyć 15 września wybraliśmy się na pieszy rajd do Podzamcza. Wyruszyliśmy około godziny dziewiątej. Czekała nas bardzo długa i męcząca droga. Jednakże wszyscy byli zdeterminowali aby miło spędzić czas. Nie odczuliśmy dłużącej się trasy. Zaszczyt niesienia noszy spadł na klasę IB. Po paru kilometrach marszu musieliśmy zebrać drewno, aby na miejscu rozpalić ognisko. Wszyscy ochoczo zabrali się do poszukiwań i po chwili byliśmy gotowi do dalszej wędrówki. Jednakże nie obyło się bez serii pompek podczas zbiórki. Przeszliśmy jeszcze trochę szlaku i w końcu ujrzeliśmy zamek. Niektórzy uradowani zaczęli biec, byle tylko zająć dobre miejsca. Część śmiałków wybrała się na tor wspinaczkowy, a reszta siedziała przy rozpalonym już ognisku. Na zamku byliśmy do około godziny trzynastej. Potem musieliśmy iść w drogę powrotną, która minęła szybciej niż się spodziewaliśmy. Była to bardzo udana wycieczka. Wszyscy będziemy wspominać ją na pewno bardzo długo i mamy nadzieje, że prędzej czy później będziemy mogli powtórzyć naszą wyprawę.


    Przechodząc pierwszy raz przez progi pilickiego liceum, nie znaliśmy zbyt wielu naszych rówieśników, a jak wiadomo integracja jest bardzo ważnym aspektem życia klas i szkoły. Nasi nauczyciele już w drugim tygodniu nauki zorganizowali „pierwszakom” wycieczkę po Pilicy i okolicach. Odbyła się ona 11 września. Wraz z wychowawcami wyruszyliliśmy spod szkoły około godziny ósmej. Pierwszym celem naszej wyprawy było Wzgórze Świętego Piotra, o którym opowiedział nam pan Dariusz Jaworski. Dzięki temu nowi uczniowie nie znający Pilicy, poznali trochę jej historii, a mieszkańcy miejscowości przypomnieli sobie parę ciekawych i przydatnych faktów. Następnymi miejscami na naszej drodze był: Rynek, Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela oraz główny cel - pilicki pałac . W jego okolicach rozpaliliśmy ognisko i piekliśmy kiełbaski. Graliśmy w gry, żartowaliśmy i co najważniejsze wzajemnie się poznawaliśmy, zawiązały się pierwsze przyjaźnie. Czas płynął nam bardzo szybko i nawet nie zorientowaliśmy się, kiedy wybiła godzina trzynasta i musieliśmy zakończyć wycieczkę. Wróciliśmy do szkoły zasmuceni faktem kończącego się spotkania, ale usatysfakcjonowani wyprawą. Wycieczka była bardzo udana i mamy nadzieję na szybką powtórkę.


    Choć pogoda za oknem wciąż wakacyjna 1 września wszyscy uczniowie zderzyli się z szarą codziennością. Zakończył się okres beztroski, błogiego leniuchowania, a rozpoczął się kolejny rok ciężkiej, lecz –mamy nadzieję- owocnej pracy, której plonami każdy z nas będzie delektował się w niedalekiej przyszłości. Mowa oczywiście o rozpoczęciu nowego, kryjącego wiele niespodzianek, roku szkolnego 2015/2016. To właśnie dziś uczniowie naszej szkoły zagościli w jej murach po raz pierwszy od dwóch miesięcy! Wszyscy bardzo radośni, pełni nadziei, ale i obaw, lecz nie do końca obudzeni ze snu wakacyjnego. Ten radosny gwar uśmiechniętych twarzy mógł dostrzec dziś każdy, a osoby spostrzegawcze zauważyłyby trzy grupy uczniów pilickiego liceum. Pierwszoklasiści – osoby wkraczające w mury naszej szkoły bardzo niepewnie, lecz z ogromną nadzieją na nowe doświadczenia, wiadomości oraz przygody. Drugoklasiści – uczniowie, którzy bardzo dobrze znają już szkołę, lecz są pewni, że jeszcze niejeden raz ich zaskoczy. Trzecioklasiści – ci, którzy dzisiejszego dnia byli najpoważniejsi. To ich ostatni rok, kiedy są uczniami liceum. Czeka ich wiele radości takich jak studniówka i przygotowania do niej, jak i trudności związane z egzaminem dojrzałości! Oczywiście każdemu z osobna życzymy jak najlepszego roku szkolnego, dużo zapału do pracy oraz nieograniczonej wyobraźni! A naszym nauczycielom życzymy ogromu cierpliwości, wytrwałości i wielu sukcesów!!!


    W tym roku obchody tej patriotycznej uroczystości odbywały się niedaleko naszego miasteczka – w Zawierciu. Jej organizatorami byli: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, Miasto Zawiercie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Na ten szczególny dzień, który miał miejsce 22 sierpnia, zostali zaproszeni najważniejsi goście związani z naszym województwem, powiatem, polskim wojskiem. Nie mogło zabraknąć też naszych mundurowych pod opieką pana Mariusza Mendaka, którzy godnie reprezentowali Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice pw. Apostołów Piotra i Pawła. Następnie nasi przedstawiciele -Dominika Goncerz, Kinga Maj oraz Dawid Wieczorek - pomaszerowali wraz z pochodem pod pomnik „Nieznanego Żołnierza”, gdzie odbyła się część oficjalna Święta Wojska Polskiego. Po zakończonych uroczystościach przyszedł czas na piknik, który miał miejsce na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury. Tam można było podziwiać m.in. pokaz kawalerii konnej, pokazy sprzętu wojskowego oraz prezentacje grup rekonstrukcyjnych.


    W dniach 23-24 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się największe w kraju ogólnopolskie spotkanie młodych ludzi działających na rzecz bezpieczeństwa. To podsumowanie 10 lat działań w ramach akcji "Profilaktyka a Ty”. Program realizowany przez Gabinet Komendanta Głównego Policji przy współpracy i wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, jednostek organizacyjnych Policji, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Granicznej, organizacji harcerskich, mediów oraz organizacji pozarządowych. 11 000 osób wzięło udział w Gali Finałowej z okazji X-lecia Przystanku PaT. Z naszego liceum uczestniczyli, wspólnie z pedagog szkolną, uczniowie klas mundurowych. Muzyka, śpiew, taniec, spektakle jednym słowem pasja opanowała Stadion Narodowy w Warszawie. Akcja ma na celu promowanie życia wolnego od przemocy i uzależnień. Galę otworzyli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska i Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski. Tegoroczny przystanek organizowany był pod honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Muzyczną noc po gali, o godzinie 23.30, rozpoczął koncertem Grzegorz Hyży. Na zakończenie Gali po raz drugi w historii akcji odbył się spektakl laserowo-multimedialny z „Laser Violin Show”.    Zjazdy absolwentów liceum w Pilicy mają swoją długoletnią tradycję. Zawsze są to spotkania pełne wspomnień i wzruszeń. Nie milknące rozmowy, śmiech i opowieści ze szkolnej ławki sprawiają, że znowu można poczuć, ze ma się naście lat. Tym razem spotkali się absolwenci, którzy swoją maturę pisali 40 oraz 50 lat temu.

    Są ciągle młodzi duchem, pełni entuzjazmu i wciąż mają apetyt na życie, o czym świadczy to, jak sprawnie zorganizowali swoje spotkania, a jest to rzecz wymagająca naprawdę sporego nakładu energii. Uśmiechnięte twarze na załączonych fotografiach są najlepszym dowodem na to, że najpiękniejsze są szkolne wspomnienia. Przed nami jubileusz sześćdziesięciolecia szkoły, więc do zobaczenia w przyszłym roku.


    We wtorek 16.06.2015r. po raz kolejny gościliśmy Pana Aleksandra Kota, który z właściwą mu pasją i zaangażowaniem przeprowadził kolejną lekcję historii lokalnej. Tym razem jej tematem były miejsca pamięci na terenie Gminy Pilica poświęcone ofiarom II wojny światowej. Pan Aleksander przedstawił multimedialną prezentację poświęconą 14 miejscom pamięci znajdującym się w niemal każdej gminnej miejscowości. Tablice i pomniki upamiętniają przedstawicieli trzech narodowości - Polaków, Żydów i Romów. Temat, wbrew pozorom, okazał się interesujący. Na zdjęciach rozpoznawaliśmy miejscowości w których mieszkamy, a większość nazwisk widniejących na pomnikach brzmiała dziwnie znajomo, tak jakby czytana była lista obecności z naszych licealnych dzienników. To uświadomiło nam, że wśród upamiętnionych bohaterów są przodkowie naszych koleżanek i kolegów.

    Prezentacja została okraszona przez prowadzącego wieloma historycznymi ciekawostkami. Jesteśmy pewni, że od tej pory z większą uwagą i szacunkiem będziemy podchodzić do miejsc narodowej pamięci.


    Tradycyjnie przełom maja i czerwca to czas poligonu. Tym razem odbył się on w Błędowie. Przez pięć niezbyt słonecznych i ciepłych dni nasi kadeci zmagali się z własnymi słabościami.

    Zajęcia jak zwykle były prowadzone pod nadzorem specjalistów. Każdy dzień był tak zaplanowany, aby optymalnie wykorzystać siły i entuzjazm obozowiczów. Wystarczy obejrzeć nasze zdjęcia na stronie fanpage’u Facebooka, żeby zrozumieć, czym tak naprawdę jest taki poligon.

    To nie tylko zdobywanie umiejętności i kolejnych certyfikatów. To także miejsce, gdzie zawiązują się przyjaźnie na całe życie. Czas spędzony na wspólnych zmaganiach ze słabościami, odkrywanie siły, która pozwala przejść przez bagna, wspinać się po linach, a kiedy trzeba, nieść na własnych barkach przyjaciela, któremu akurat trzeba pomóc.


    W Dnia 9 czerwca 2015 roku w naszej szkole gościliśmy krakowski teatr Kurtyna słynący z bardzo ciekawych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Wspaniali aktorzy zaprezentowali się w spektaklu pt. „Układ zamknięty” mówiącym o chłopcu o imieniu Krzyś, który został podejrzany o zamordowanie swojego rówieśnika w pobliskim klubie.

    Krzyś miał nieciekawą sytuację w domu rodzinnym. Jego mama siedziała w więzieniu, została oskarżona o usiłowanie zabójstwa taty Krzysia, który cierpiał na zaniki pamięci. Ta sytuacja przerastała chłopca, a postawione mu zarzuty o zabójstwie tylko wzmogły w nim stan depresyjny. Pewnego wieczoru, w tym samym klubie pewien mężczyzna zaproponował mu narkotyk. Krzyś na początku się wahał, lecz niestety uległ. Po kilku latach był już nałogowym narkomanem.

    Po tej krótkiej inscenizacji przyszedł czas na pogawędkę na temat narkotyków i dopalaczy. Jeden z aktorów bardzo ciekawie przedstawił nam skutki ich spożywania, przytaczając przykłady z życia jego znajomych! To był bardzo pouczający spektakl, który dał wiele do myślenia nam wszystkim.    Kolejny dzień otwarty za nami. Przybyło mnóstwo gimnazjalistów, byli także nauczyciele i rodzice. Pogoda była przepiękna, atmosfera równie gorąca. Być może w tłumie roześmianych , młodych twarzy są przyszli licealiści od Królowej Elżbiety. Zobaczymy, czas pokaże. Więcej zdjęć naszym facebooku. Zapraszamy do obejrzenia.

   • ZDJĘCIA NA NASZYM FACEBOOKU   • Dnia 30 kwietnia 2015r. zebraliśmy się na auli, aby upamiętnić święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczennice z klas drugich wprowadziły wszystkich w poetycki klimat związany z tym wydarzeniem. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak bardzo ważne jest to święto. Często ludzie nie wiedzą, dlaczego jest to święto narodowe i dlaczego jest to dzień wolny od pracy. Każdy powinien wiedzieć, że uchwalenie Konstytucji 3 maja nastąpiło w 1791 roku w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi , wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Uchwalenie Konstytucji formalnie zniosło praktycznie nieużywane od 27 lat liberum veto. Mogliśmy też wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu naszych koleżanek. Myślę, że uczennice, które dały nam lekcję historii i choć trochę przybliżyły nam wydarzenia z tamtych lat, uświadomiły wszystkim jak ważne jest to święto i dlaczego trzeba o nim pamiętać.    Końcem kwietnia w Zespole Szkół w Pilicy odbyło się szkolenie w zakresie czerwonej taktyki dla klas o profilu mundurowym. Uczniowie mogli zapoznać się z procedurami realizowanymi w ramach medycyny pola walki, oraz podjąć praktyczne działania mające na celu ewakuację poszkodowanego z miejsca bezpośredniego zagrożenia życia w trudnych warunkach. Tego typu zajęcia służą nie tylko pogłębianiu wiedzy i zainteresowań młodych ludzi, ale przede wszystkim mają uświadomić fakt, że pierwsza reakcja, wyzbycie się strachu i natychmiastowe działanie jest kluczowe w ratowaniu ludzkiego życia.


    W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi od kilku tygodni w naszej szkole odbywały się przygotowania do akcji Młodzi Głosują, której inicjatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki temu przedsięwzięciu każdy miał prawo do wyrażenia własnego zdania, do oddania głosu na swojego faworyta, nawet ci uczniowie naszego liceum, którzy jeszcze nie ukończyli 18 roku życia!

    W pierwszej kolejności uczennice z klasy Ia: Milena Kurczek, Milena Luboń, Agnieszka Ściańska i Sonia Furgacz przeprowadziły ciekawe warsztaty dla koleżanek i kolegów, które miały na celu uświadomienie naszych uczniów jak ważne jest „świadome głosowanie”. Kiedy już każdy był pewny, który z kandydatów byłby odpowiednim do pełnienia funkcji prezydenta naszego kraju, przyszedł czas na wybory! 30 kwietnia każdy licealista mógł oddać swój głos. Frekwencja dopisała, a wyniki poznamy już niebawem!


    Po eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” uczniowie szkół z całego województwa śląskiego uczestniczyli w etapie wojewódzkim. Nasze Liceum reprezentował uczeń klasy trzeciej Karol Kowalczyk, który mimo że nie znalazł się w finałowej trójce wywalczył 23 punkty z czego jesteśmy dumni. Rywalizujący musieli wykazać się ogromną wiedzą na temat znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Zmaganiom przypatrywali się zaproszeni goście m.in.:Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie st.kpt. Stanisław Sysakiewicz, D-ca JRG Będzin bryg. Hetmańczyk Sławomir, Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Robert Łazaj, oraz Senator RP gen. bryg. Zbigniew Meres. Uczestników konkursu oceniała Komisja pod kierownictwem mł.bryg. DamianA Krawczyka.


    „Nie żal nic i żal tak wiele”- te słowa Czesława Niemena stały się mottem pożegnania tegorocznych absolwentów liceum. W miniony piątek (24.04.15r.) przyszli maturzyści uroczyście zakończyli swoją edukację w naszym liceum. Były powitania, przemówienia i kwiaty w podziękowaniu za wspólnie spędzone 3 lata. Najlepsi odebrali świadectwa z wyróżnieniem z rąk pani dyrektor i gratulacje od przybyłych gości. Głos zabrał także przedstawiciel Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej i wręczył Magdalenie Ściańskiej „Złoty Indeks”, uprawniający ją do bezpłatnych studiów na wybranym kierunku. Uczniowie klas mundurowych otrzymali od kpt. Jacka Łukasika certyfikaty WKU.
    Po części oficjalnej nastąpiła krótka część artystyczna, przygotowana przez koleżanki i kolegów z klas drugich. Absolwenci otrzymali też pamiątkowe kubki ze zdjęciem ze studniówki- aby zawsze pamiętali o latach spędzonych w pilickim liceum. Na koniec wszyscy obejrzeliśmy prezentacje multimedialne klas trzecich- przedstawiające te najpiękniejszych dni spędzone w szkole. Nie obyło się bez ostatniego już występu wokalnego Kasi Pasierb i Magdaleny Paciej. Mimo że kształcą się następcy, będzie nam brakować ich głosów podczas uroczystości szkolnych. A od 4 maja życzymy tradycyjnie POŁAMANIA PIÓR!!!

    Po raz kolejny uczniowie klas mundurowych wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny pieszy” organizowanej na terenie Pilicy przez dzielnicowego pana asp. Adama Adamczyka.

    Uczniowie patrolowali wraz z policjantami przejścia dla pieszych, przypominając przechodniom o zasadach prawidłowego poruszania się po drodze i w jej obrębie . Obecność młodych ludzi w mundurach wzbudzała zainteresowanie przechodniów, ale ich uwagi przyjmowano ze zrozumieniem. Na pewno była to cenna lekcja dla uczniów, którzy swą przyszłość chcą związać ze służbami mundurowymi.


    22 kwietnia 2015 w Porębie odbył się finał Mistrzostw Powiatu w piłce nożnej chłopców. W rozgrywkach końcowych znalazły się trzy najlepsze drużyny z Poręby, Pilicy i Zawiercia. Poziom zawodów był bardzo wyrównany zarówno pod względem sprawnościowym, jak i technicznym. Zawodnicy walczyli zacięcie i z niebywałym poświęceniem do ostatniej minuty spędzonej na boisku. Wszyscy wykazali ogromny hart ducha, co znalazło swoje odzwierciedlenie w reakcji zgromadzonej publiczności. Nasza reprezentacja w składzie: Arkadiusz Tokarski, Artur Opiłka, Wojciech Zdeb, Karol Kowalczyk, Dawid Kantor, Michał Nowak, Kamil Roch, Paweł Banasik, Krystian Słowikowski, Krystian Stańczyk i Konrad Merda zajęła ostatecznie II miejsce wygrywając z drużyną z Zawiercia (2 : 1) i remisując z Porębą (5 : 5).


    Dnia 21 kwietnia 2015r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez kpt. Jacka Łukasika oficera Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie. Zaciekawił on młodzież nie tylko zajęciami praktycznymi, ale i swoim barwnym życiorysem, który zawarł w dwóch prezentacjach. Nasi mundurowi poszerzyli umiejętności o nowe tajniki prawdziwej, żołnierskiej musztry. Ćwiczenia były bardzo intensywne, jednak każdy zakończył je z ogromnym uśmiechem na ustach oraz nadzieją na kolejne odwiedziny naszego gościa.

    Takie spotkania z prawdziwymi osobowościami z polskiej armii sprawiają, że uczniowie już przez chwilę czują jak prawdziwi żołnierze. Są oni wdrażani w życie na służbie, a przygoda z mundurem będzie zawsze przez nich miło wspominana!    W dniach 15-17 kwietnia odbył się IV Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym organizowany przez Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Przez te trzy dni w okolicach Ogrodzieńca, Bydlina i Krzywopłot i Siemianowic 48 dwuosobowych drużyn- uczniów szkół o profilu mundurowym z całej Polski walczyło o dwa złote indeksy, które gwarantują bezpłatne studia na WSB w Dąbrowie Górniczej. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny : chłopcy -Łukasz Czech i Karol Graca , dziewczęta- Kamila Burzyńska i Iwona Kuczera .Wszyscy dzielnie walczyli w 12 różnych konkurencjach, które wcale nie należały do najłatwiejszych. Tor przeszkód, „Rzeźnik”, bieg na orientację, „Tratwa”, „Ponton”, „Na trawersie”, „Szturm na zamek” czy strzelanie to tylko nieliczne, w których się wykazali olbrzymim zaangażowaniem. Wytrzymałość i chęć walki szczególnie naszych dzielnych koleżanek zadziwiły niejedną osobę .Radziły sobie nieźle i ostatecznie zajęły trzecie miejsce w kategorii dziewcząt.

    Wszyscy uczestnicy turnieju prezentowali bardzo wysoki poziom. Każdy z nich pokazał ogromny zapał i chęć, aby przygoda z mundurem stała się częścią ich dorosłego życia. A naszym koleżankom gorąco gratulujemy!

   • Zobacz relację na TVS


   • Reportarz na na stronach Magazynu Ochroniarz   • Absolwenci LO 1975: dnia 13.06.2015r. organizujemy zjazd absolwentów.

    Zainteresowanych prosimy o kontakt :

    668301834- Andrzej Goncerz

    600677549- Ewa Bielak(Koch)


    Nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Równy Komiks-ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia” realizowanym ze środków EFS. Jego liderem została Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, a celem było m. in. uświadomienie istniejących stereotypów dotyczących mężczyzn i kobiet w rodzinie i na rynku pracy czy upowszechnienie znaczenia polityki równości szans kobiet i mężczyzn w procesie wyboru ścieżki kształcenia.

    Projekt w naszym liceum prowadziła Pani Iwona Kuraś, która wdrożyła każdą z klas w szczegóły zadania na swoich zajęciach. Dzięki uczestnictwu w tym przedsięwzięciu nasza szkoła mogła wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród . I stało się!!! Jeden z kilku projektorów multimedialnych wraz z ekranem właśnie do nas trafił! Wiadomość ta była dla nas niemałym zaskoczeniem, bo w projekcie zarejestrowało się ponad 2000 szkół z całej Polski. Na pewno ta nagroda będzie nam bardzo dobrze służyć. Liczymy na więcej takich niespodzianek! !!
    Mamy laureatkę konkursu recytatorskiego na szczeblu powiatowym. Marcelina Kapuśniak wystąpiła w kategorii poezji śpiewanej i wyśpiewała dalszy etap ! Kolejne zmagania w Częstochowie już za dwa tygodnie. Dwie koleżanki z jej klasy, Eryka Jędruszek i Kinga Kwaśniak otrzymały wyróżnienia. Atmosfera na konkursie była naprawdę miła, a uczestnicy wzięli udział w warsztatach kultury żywego słowa. Warto nadmienić, że konkurs ma tradycję sięgającą lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
    (Zdjęcie zamieszczamy dzięki uprzejmości pana Pawła Machelskiego.)

   • Protokół z konkursu recytatorskiego z dnia 16.04.2015r.

   • 14 kwietnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyły się eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ponieważ od wielu lat uczestniczymy w tego rodzaju zmaganiach, a nasi uczniowie to również strażacy ochotnicy wielu jednostek OSP wzięliśmy udział i w tym turnieju. Reprezentanci mieli do rozwiązania test wyboru wymagający nie tylko ogromnej wiedzy z zakresu pożarnictwa ale także bystrości umysłu. Po sprawdzeniu prac okazało się że uczeń naszego liceum Karol Kowalczyk zajął I miejsce w Powiecie w grupie szkół ponadgimnazjalnych i tym samym zakwalifikował się do Finału Wojewódzkiego w Siewierzu.    Policjanci z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu zaprosili uczniów klas mundurowych naszej szkoły do udziału w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny pieszy”. Uczniowie przeszkoleni przez dzielnicowego Pana asp. Adama Adamczyka, patrolowali wraz z policjantami przejścia dla pieszych, przypominając o zasadach poruszania się po drodze oraz jej obrębie. Obecność młodych ludzi w mundurach dyscyplinowała przechodniów, wpływając na bezpieczeństwo ruchu, a uczniowie zdobywali nowe doświadczenia i wiedzę niezbędną do przyszłej pracy w służbach mundurowych.    Pielgrzymki maturzystów stały się już tradycją w naszej szkole. W tym roku klasy trzecie udały się do Kalwarii Zebrzydowskiej i pobliskich Wadowic. Po mszy świętej w bazylice, zwiedzaniu Muzeum Jana Pawła II oraz pysznych wadowickich kremówkach we wszystkich wstąpił nowy duch! W tak optymistycznych nastrojach matura nie straszna.   • HARMONOGRAM REKOLEKCJI W ZESPOLE SZKÓŁ W PILICY

   • Dwa bardzo intensywne, ale ciekawe dni spędziliśmy w Warszawie. 50 maturzystek i maturzystów, czworo nauczycieli i pan kierowca. Całkiem zgrana ekipa wycieczkowiczów. W Warszawie dołączył do nas przewodnik - Bogusław Kurek, który z pasją i humorem oprowadził nas po najciekawszych miejscach stolicy.
    Zwiedziliśmy Mauzoleum Walk i Męczeństwa przy Alejach Szucha, Cmentarz na Powązkach, Łazienki Królewskie i Starówkę . Drugiego dnia uczniowie wzięli udział w warsztatach naukowych w Centrum Nauki Kopernik. Tam, każdy uczestnik mógł zobaczyć jak fascynujący i kolorowy może być świat nauki.
    Warto nadmienić, że wycieczka była współfinansowana ze środków unijnych, a dokładniej rzecz biorąc z programu Świadomie do celu, który jest realizowany od kilku lat w naszym liceum. Udział w projekcie zapewnia uczniom takie właśnie atrakcje i przede wszystkim stanowi cenną pomoc w zdobywaniu niezbędnej wiedzy potrzebnej na egzaminach maturalnych, ponieważ oprócz wycieczek realizowane są kursy przygotowawcze do matury.
    Moc wrażeń, mnóstwo zdjęć i wspomnienia do końca życia. Dalej już tylko matura i studia.

    W piątek, 27 marca, zaraz po lekcjach drużyna z klasy Ib wyruszyła na wspinaczkę. Na miejscu zastali niedużą, lecz trudną do wejścia ściankę wspinaczkową. Z relacji uczestników wynika, że byli zdeterminowani, by ją zdobyć i z niecierpliwością czekali na swoją kolej. Wszyscy się wspaniale spisali. W przerwie poznali zasady asekuracji osoby na ściance. Na zakończenie odważni śmiałkowie próbowali się wspiąć na najtrudniejszą ściankę, ale pomimo wielu prób nikomu nie udało się dojść na sam szczyt. Cóż , jak mówi powiedzenie „trening czyni mistrza”, więc życzymy wielu udanych podejść następnym razem!    25 marca gościliśmy w liceum skoczków spadochronowych z Aeroklubu Krakowskiego. W przedstawionej prezentacji uczniowie klas mundurowych poznali historię powstania spadochronu, rozwoju spadochroniarstwa i różne techniki spadochronowe. Historia spadochroniarstwa sięga roku 1785, kiedy to Francuz Blanchard wyrzucił z kosza balonu na wysokości 500m psa na spadochronie własnej konstrukcji. Od tego czasu wynalazek był udoskonalany i w 1911r. Rosjanin Kotielnikow opatentował całkowicie składany spadochron plecakowy- tyle krótka historia. Historią i to taką , która zostaje w pamięci na wiele lat, może stać się dla naszych kolegów i koleżanek udział w kursie spadochronowym, jeśli tylko będą chcieli przeżyć niezapomnianą przygodę. Z niecierpliwością czekamy na relację!
    Moda na survival zagościła na dobre w naszej rzeczywistości. Znany dobrze telewidzom i internautom mistrz szkoły przetrwania i były żołnierz sił specjalnych Beer Grylls twierdzi, że Świat często schodzi z drogi ludziom, którzy wiedzą dokąd zmierzają. Postanowiliśmy poszerzyć wiedzę niezbędną do przeżycia w każdych warunkach-także tych ekstremalnych. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli członkowie grupy DUCHY. ( zobacz na Facebook- S.G.O.R "Duchy"). Młodzi ludzie, studenci medycyny ratunkowej zajmują się także survivalem, pielęgnują tradycje oręża polskiego, dbają o pamięć bohaterów Armii Krajowej i ogólnie rzecz biorąc są bardzo „pozytywni”. Podzieleni na grupy zadaniowe szkolili uczniów klas mundurowych w zakresie obsługi broni, topografii terenu, pierwszej pomocy przedmedycznej i podstaw strzelectwa. Szkolenie miało nazwę SURVIVAL PACK i było przydatne nie tylko dla ludzi munduru. Każdy z nas powinien wiedzieć jak zatamować krwotok, usztywnić złamaną kończynę, czy znaleźć drogę ewakuacji w trudnych warunkach. Mamy nadzieję, że spotkania te będą kontynuowane. Koordynatorem akcji był pan Damian Motylewski z firmy JURASPORT, a inicjatorem szkolenia pan Mariusz Mendak.
    Wszystko zaczęło się 13 marca-data szczęśliwa i na pewno wróży powodzenie całemu przedsięwzięciu. Uczniowie klas mundurowych i cywilnych będą mogli co tydzień uczestniczyć w zajęciach z zakresu wspinaczki. Pierwsze odbyły się w piątek, trzynastego marca. Kilkoro śmiałków z klasy III b wzięło udział w szkoleniu pod fachowym okiem ratownika GOPR-u. Jak widać na załączonych fotografiach, adepci trudnej sztuki wspinaczki świetnie sobie poradzili z zadaniami i niczym na planie filmu Mission impossible z małpią sprawnością pokonywali kolejne zadania. Następne wyjazdy już wkrótce, fotorelacja na pewno ukaże się na naszej stronie.    12 marca uczniowie klas II udali się do Teatru Nowy w Zabrzu na spektakl pt.”Zbrodnia i Kara”. Dramat ten jest lekturą uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, więc wyprawa ta była nie tylko świetną rozrywką, ale i posiadała ważny cel edukacyjny. Wszyscy byli zachwyceni bardzo profesjonalną grą aktorską, która dobitnie przedstawiała charaktery utworu Fiodora Dostojewskiego. W drugiej części wycieczki wszyscy udali się do galerii, gdzie mogli zjeść posiłek oraz spędzić miło czas. Wszystkim podczas wycieczki dopisywały znakomite humory! Było wesoło i bardzo ciekawie. Ta wyprawa jak i wiele innych bez wątpienia jest zaliczona przez uczniów do bardzo udanych.


    Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
    Przekaż 1% podatku swojej szkole!
    Dowiedz się więcej na stronie
    Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl    Numer KRS: 0000031762

    Cel szczegółowy:
    151900124825 Zespół Szkół w Pilicy ul. Zamkowa 7, 42-436 Pilica    Na co dzień zwykłe , uczniowskie życie. Sprawdziany, testy, klasówki. Szatnia, klasa, parę słów zamienionych w pośpiechu na korytarzu, sukcesy i niepowodzenia. I tak przez prawie trzy lata.
    Jest jeden wyjątek. Wtedy wszystkie licealistki i licealiści przezywają swój pierwszy, poważny bal. Studniówka. Zachwycający kolorami korowód pięknych jak z bajki dziewczyn, wytwornie ubrani chłopcy. Polonez! Kiedyś Ogińskiego - Pożegnanie ojczyzny, dziś rozbrzmiewają mniej rzewne dźwięki kompozycji Wojciecha Kilara, stworzonej do znanego wszystkim dzieła Andrzeja Wajdy-„Pana Tadeusza”.
    Przypatrująca się twarzom młodych ludzi, przyszłych maturzystów, studentów, zastanawiałam się nad tym, co w tej chwili zaprząta ich myśli? Może to, że za niecałe sto dni matura? Może jakieś obawy-żeby się nie potknąć w tańcu? A może po prostu każde z tych młodych ludzi miało w głowie piękną, epikurejską sentencję „Chwilo trwaj! Jesteś piękna!”
    Były przemówienia, podziękowania, a potem już tylko szaleństwo. Do białego rana.
    W środę 28.01 mieliśmy po raz kolejny przyjemność gościć Pana Aleksandre Kota – sekretarza Towarzystwa Jurajskiego i miłośnika historii lokalnej. Tym razem, powodem spotkania była 70. Rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Pilicy. Pan Aleksander, wykorzystując interesującą prezentację multimedialną, przedstawił okoliczności tego wydarzenia oraz walki niemiecko – radzieckie toczące się na terenie Pilicy i jej okolic. Prelekcja, jak zwykle wywołała duże zainteresowanie wśród uczniów. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli skorzystać z ogromnej wiedzy i umiejętności Pana Aleksandra, który za każdym razem uświadamia nam, że wielka historia działa się również tutaj, na naszym terenie, a nasi przodkowie byli nie tylko jej świadkami ale i uczestnikami.    W dniu 27.01.2015r. wczesnym rankiem wyruszyliśmy na ciekawie zapowiadającą się wycieczkę na strzelnicę do Tarnowskich Gór. Droga była przed nami niestety dość długa. Gdy dojechaliśmy już na miejsce, podczas zbiórki, zostaliśmy zapoznani z zasadami obowiązującymi na strzelnicy. Strzelaliśmy z wielu rodzajów broni takich jak: Walter p99, AK47, Glock 19, Bereta 9, MP5, Strzelba imperator, Kolt 1911, HK USP. Po zakończeniu zajęć wszyscy byli zadowoleni ze swoich wyników. Trzy godziny spędzone na strzelnicy minęły szybko i wyruszyliśmy w drogę powrotną, wstępując tradycyjnie do McDonald'a na małe co nieco. Cieszyliśmy się z fantastycznie spędzonego dnia i udanej wycieczki. Mamy nadzieję na kolejne wyjazdy!!!

   • ZDJĘCIA ZE STRZELNICY
   • W naszej szkole, już po raz drugi w tym roku szkolnym, odbyła się akcja Honorowego Krwiodawstwa. Oddanie krwi drugiemu człowiekowi jest symbolem wrażliwości na ludzkie cierpienie. Na ten szlachetny gest zdecydowało się wielu uczniów naszej szkoły, którzy byli chętni pomóc i czuli się na siłach. Chętnych nie brakowało, jednak nie wszystkim udało się przejść badania lekarskie i ostatecznie zakwalifikowała się znacznie mniejsza część.
    Ósmego stycznia 2015 roku w Zawierciu odbył się rejonowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W olimpiadzie wzięły udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu zawierciańskiego. Naszą szkołę reprezentował Robert Rus - uczeń klasy maturalnej. Stopień trudności był bardzo wysoki. Robert pokonał wszystkich uczestników i zajął I miejsce. Przed nami etap wojewódzki. Gratulujemy!!!
    19. grudnia był w naszej szkole dniem szczególnym, dniem przedświątecznym. Każda z klas organizowała sobie tego dnia Wigilię i spędzała ją razem z wychowawcami. Około godziny 11 wszyscy uczniowie zebrali się na auli, żeby obejrzeć szkolne Jasełka. Pierwsze wrażenie przedstawienia –lekkie i humorystyczne, ale po chwilowym zastanowieniu oczywiście wszyscy dostrzegli głębszą jego treść. Aktorzy spisali się jak zwykle doskonale. Przerywnikiem dla gry aktorskiej były kolędy i oryginalne świąteczne piosenki wykonane przez trio- Kasię Pasierb, Magdę Paciej i Kamilę Tarchałę.Trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek przedstawienie bez ich występu. Nie sposób pominąć dekoracji, wśród której mogliśmy podziwiać oryginalną choinkę, podarowaną z życzeniami świątecznymi przez absolwentkę liceum- Annę Pelon, mamę naszego kolegi. Po części artystycznej Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.
    Każdy z nas chociaż raz w życiu uczestniczył w ważnym wydarzeniu kulturalnym. Jednym podobało się ono bardziej, innym mniej. Jednak przyczyną tego nie było samo wykonanie spektaklu czy koncertu, lecz nastawienie nas samych, do czegoś, co jest nowym, obcym doznaniem. Można powiedzieć, że uczniowie klas Ia oraz IIa 12 grudnia 2014roku otworzyli się właśnie na takie nowe doznanie. Wzięli bowiem udział w wycieczce szkolnej, której głównym celem było uczestnictwo w koncercie Młodej Filharmonii w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Śląska Orkiestra Kameralna, która „zaczarowała” nam czas przepiękną grą, skupiła się głównie na utworach dwóch wybitnych artystów, kompozytorów, byli to Johann Sebastian Bach i Antonio Vivaldi. Wielu z nas doznało dreszczu emocji, a utwory były tak wciągające i hipnotyzujące, że nie wiadomo kiedy cały koncert dobiegł końca. Ta nowa forma kultury bardzo przypadła pilickim uczniom do gustu! W następnej części dnia udaliśmy się do kina Cinema City w centrum handlowym Silesia. Tam każdy z nas mógł wybrać jedną spośród dwóch zabawnych komedii i obejrzeć ją ze swoimi rówieśnikami. Lecz niestety to co dobre, szybko się kończy i bardzo szybko nastał czas powrotu. Każdy z nas wciąż miło wspomina tę wycieczkę. Na pewno jeszcze nie jedna taka przed nami! Kto wie? Może już niedługo?    11 grudnia poczuliśmy się jak prawdziwi studenci. W ramach nawiązanej w ubiegłym roku współpracy z WSB w Dąbrowie Górniczej gościliśmy pana dra Damiana Czoika , który przybliżył nam zawiłości demokracji. Wysłuchaliśmy wykładu pt. „Co wolno obywatelowi w państwie demokratycznym?”, wpisującego się w nasz program z wiedzy o społeczeństwie i poszerzającego nasze spojrzenie na współczesne rozumienie demokracji i miejsca obywatela w państwie. Zainteresowani byli szczególnie uczniowie, którzy wybrali wos na poziomie rozszerzonym i będą go zdawać na maturze. Maturzyści również mają możliwość powalczyć o „złoty indeks” ufundowany przez WSB , dzięki któremu studiują na wybranym kierunku przez pierwszy rok, nie płacąc czesnego. Mamy nadzieję, że takich wykładów będzie więcej!!!
    11 grudnia w naszym liceum odbyła się trochę inna lekcja historii, bowiem dotyczyła wydarzeń w Pilicy i okolicach podczas II wojny światowej. Spotkanie to poprowadził znany nam wszystkim pan Aleksander Kot z Towarzystwa Jurajskiego, znawca dziejów Pilicy. Lekcję uatrakcyjniła wystawa fotografii „Pilica w wielkiej wojnie”, na których szczególnie uczniowie z Pilicy szukali znanych im miejsc.
    ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO!

    ------------14 grudnia 2014roku (niedziela)------------------

    w Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy

    ul. Zamkowa 7, w godzinach od 11:00 do 12:00

    odbędzie się akcja pobierania wymazu z jamy ustnej w celu rejestracji w Międzynarodowej bazie dawców szpiku kostnego. Wszystkich zainteresowanych w przedziale wiekowym 18-55 lat prosimy o zabranie dokumentu tożsamości z nr PESEL, a także zgłoszenie telefoniczne (tel : ( 32 ) 67 35 192) w sekretariacie szkoły do 12.12.2014r., do godziny 15:00.

   • Kto może zostać dawcą?   • Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pilicy i osoby zainteresowane historią naszej miejscowości do odwiedzenia naszego liceum. W dniach 8-13 grudnia można u nas obejrzeć wystawę fotograficzną „Pilica w wielkiej wojnie” , przygotowaną przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i Towarzystwo Jurajskie. Wystawa ta jest arcyciekawym dokumentem przedstawiającym zniszczenia Pilicy i Smolenia podczas I wojny światowej. Zapraszamy!!!

    Dobre tradycje zawsze można zapoczątkować. Nowa matura niesie ze sobą nowe wyzwania. Aby lepiej poznać dzieła polskiej i zagranicznej kinematografii postanowiliśmy organizować filmowe piątki. Atmosfera jest zawsze luźna, ale twórcza. Czasem jest wesoło, czasem płyną łzy wzruszenia. Każde dzieło, które oglądamy przybliża widzów do rozwikłania zagadki, jaką jest świat, w którym żyjemy. Dzieła filmowe dobrane są w taki sposób, aby można było je połączyć z różnymi motywami literackimi. Kolejne spotkanie już w piątek. Do zobaczenia w kinie.:)
    Dnia 1 grudnia 2014 roku, w Zespole Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu, odbył się XI POWIATOWY KONKURS PIOSENKI w JĘZYKU ANGIELSKIM. Tak jak w ubiegłych latach, również w tym roku można było usłyszeć wiele ciekawych, barwnych głosów. Nasze dwie uczennice zachwyciły jury swoimi wykonaniami popularnych piosenek i zajęły miejsca na podium! Marcelina Kapuśniak wyśpiewała II miejsce utworem Leonarda Cohena pt. „Hallelujah”, a Daria Bogusz z piosenką Selah Sue pt. „This World” zajęła III miejsce. Naszym artystkom serdecznie gratulujemy!
    Nadal trwa projekt CEO” Poczytaj mi przyjacielu”, w którym bardzo chętnie biorą udział uczniowie klasy IIa naszego LO. Tym razem drugoklasiści odwiedzili dzieci z przedszkola w Pilicy z okazji zbliżających się Andrzejek. Uczniowie pomagali w przeprowadzeniu wróżb andrzejkowych i przy tym wraz z dziećmi świetnie się bawili. Każdy miał możliwość wywróżyć sobie przyszłość czy też poznać imię swojego chłopaka/dziewczyny. Wszystkim wróżbom towarzyszyły wielkie emocje, a uczniowie na pewno jeszcze nie raz pokuszą się o taką zabawę.

    Wycieczka do Krakowa , jaka odbyła się tej jesieni, była bardzo bogata we wrażenia. Wyjazd był częścią programu przygotowującego uczniów do egzaminów maturalnych, w jakim bierze udział nasza szkoła od września. Przemierzyliśmy na piechotę(!) miasteczko studenckie, dotarliśmy do sal wykładowych Akademii Górniczo Hutniczej, gdzie wysłuchaliśmy krótkiego wykładu o historii tej szacownej uczelni. Być może wśród wycieczkowiczów znajdą się przyszli studenci AGH? Uczniowie zwiedzili też sztuczną kopalnię węgla kamiennego, jaką na potrzeby naukowe stworzono w podziemiach sali wykładowej, dowiedzieli się także, jak działa system ratownictwa górniczego. Kolejnym punktem wycieczki było oczywiście zwiedzanie rynku krakowskiego, a potem spektakl teatralny „Mistrz i Małgorzata”. W Sukiennicach zwiedziliśmy interaktywną wystawę malarstwa. Pani przewodnik zrobiła nawet krótki sprawdzian z wiedzy o sztuce wieku XIX . Wyniki były zadowalające, a spotkanie na pewno zapadnie w pamięć, tak jak dzieła mistrzów pędzla, z którymi być może spotkamy się na egzaminie maturalnym?

    11 listopada reprezentacja  naszego liceum wzięła udział w uroczystościach Święta Niepodległości. Po uroczystej Mszy Św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odbył się przemarsz pod Krzyż Niepodległości, gdzie zostały złożone kwiaty ku czci poległych za Ojczyznę.

    10 listopada w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście i rodzice uczniów klas pierwszych. Spotkanie odbyło się na auli, gdzie wszystkich zgromadzonych przywitała Pani Dyrektor. Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego ślubowania. Po odśpiewaniu hymnu odbyła się najważniejsza część, w której to uczniowie przyrzekali m.in. dbać o dobre imię szkoły i pilnie wypełniać swoje obowiązki. Tym samym zostali oficjalnie włączeni w społeczność uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Pilicy. Po przekazaniu sztandaru przez klasy trzecie swoim młodszym kolegom, odbył się pokaz musztry, w której brali udział uczniowie reprezentujący klasy mundurowe. Miło było usłyszeć z ust pana kapitana Jacka Łukasika , przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie, słowa uznania dla prezentujących się uczniów . W drugiej części uroczystości wystąpili uczniowie klas drugich, którzy przygotowali krótką akademię celem uczczenia odzyskania niepodległości przez Polskę. Recytowane teksty, przeplatane patriotycznymi pieśniami zmuszały zgromadzonych do refleksji i przypomniały o 123 latach niewoli Polski. Zupełnie już na zakończenie wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.    Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej KinoSzkoła zaproponowanym przez zawierciański MOK. W miniony piątek po raz drugi udaliśmy się na wykład i seans filmowy. W październiku zobaczyliśmy wstrząsający obraz Krzysztofa Łukaszewicza oparty na faktach „Lincz”, a wykład dotyczył hierarchii wartości we współczesnym świecie. W piątek postawiono nas przed problemem wolności i nałogów we współczesnym świecie w kontekście filmu Sofii Copolli -„Bling Ring”, przedstawiającym również autentyczną historię nastolatków wkradających się do domów hollywoodzkich gwiazd, by choć chwilę pożyć ich życiem. Obydwa filmy zrobiły na nas duże wrażenie i bardzo się nam podobały, mamy nadzieję, że te w kolejnych miesiącach będą równie atrakcyjne!    22 października 2014 r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ponad 140 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego zmierzyło się z Eurodyktandem. Wśród nich znalazła się ósemka naszych licealistów. Uczestnicy napisali tekst dotyczący tematyki unijnej - przygotowany przez dr Katarzynę Wyrwas – pracownika Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Podczas wydarzenia z interaktywnym wykładem wystąpiła prof. Katarzyna Kłosińska - językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Rady Języka Polskiego, a zarazem autorka książki "Co w mowie piszczy". Na wszystkich gości czekał poczęstunek. Poziom konkursu był bardzo wysoki i niestety nie udało się zająć czołowych miejsc, ale zdobyta wiedza i umiejętności na pewno w przyszłości zaprocentują.    Szesnastego października w naszej szkole po raz kolejny przeprowadzona została akcja Honorowego Krwiodawstwa. Krew mógł oddać każdy, kto czuł się na siłach i miał życzenie pomóc potrzebującym. Jak zawsze stanęliśmy na wysokości zadania, oddając najcenniejszy dar, jaki bezinteresownie można podarować drugiemu człowiekowi. Zgłosiło się 23 uczniów klas maturalnych, ale po przeprowadzonych badaniach lekarskich zakwalifikowało się 13 osób: 3 dziewczynki i 10 chłopców. Do akcji przyłączyli się również mieszkańcy. Następna akcja w styczniu 2015 roku. Zapraszamy.    Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie zwany Dniem Nauczyciela, był bardzo szczególnym świętem dla Grona Pedagogicznego naszej szkoły. W tym dniu nasi nauczyciele otrzymali mnóstwo serdecznych życzeń od swoich uczniów, a każdy z nas starał się również zachować jak najbardziej odpowiednio, jak na ucznia liceum przystało. Dzień ten w naszej szkole był obchodzony 13 października. Po skończonych lekcjach odbyła się uroczysta akademia, na której gościliśmy nie tylko nauczycieli, którzy uczą nas obecnie, lecz również nauczycieli-emerytów, pracujących w liceum w latach wcześniejszych. Rozpoczęła ją przemową Pani dyrektor, dalsza część została przygotowana przez uczniów pod czujnym okiem pani Anny Gajek oraz pani Anety Wawreckiej. Przedstawienie było bardzo humorystyczne i rozbawiło wszystkich do łez. Pod koniec akademii, wszystkim nauczycielom i innym pracownikom szkoły zostały złożone życzenia płynące prosto z uczniowskich serc, a ich wyrazem były piękne kwiaty wręczone przez przedstawicieli samorządu.
    W dniu 2 października 2014 roku w miejscowości Hutki – Kanki odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w XI Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi. Organizatorem imprezy była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Urząd Miasta i Gminy Łazy. W zawodach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych z całej Polski oraz młodzież z klas o profilu wojskowym i policyjnym. Zawodnicy mieli do przebycia trasę o długości 3,85 km (jedna pętla) zlokalizowaną przy campingu im. sierż. Grzegorza Załogi. Młodzicy pokonywali jedną pętlę, kobiety dwie natomiast mężczyźni aż trzykrotnie musieli zmierzyć się z trasą. Naszą szkołę reprezentowali trzej uczniowie w składzie: Wojciech Kapuśniak, Paweł Marchajski oraz Karol Graca. Zajęli kolejno 22, 36 i 38 miejsce na 118 startujących osób. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale.    29 września licznie zebrani w auli uczniowie Gimnazjum nr 1 i liceum spotkali się z popularnym polskim kompozytorem, pianistą, aranżerem, dyrygentem i producentem muzycznym, a także osobowością telewizyjną, czyli Adamem Sztabą. Wiadomość o tym, że przybywa do nas ktoś tak znany i popularny ściągnęła na spotkanie z nim nawet absolwentów naszego liceum, co było bardzo miłym akcentem. Artysta wywarł duże wrażenie na odbiorcach, przedstawił przede wszystkim historię swojej kariery, podkreślał, że aby osiągnąć sukces, trzeba –oprócz talentu- wiele pracy. Na twarzach uczniów widać było szczere zainteresowanie i podziw. Nie tylko młodzież, ale także grono pedagogiczne było zaciekawione życiorysem gościa. Skoro przybył profesjonalista, to swoje umiejętności muzyczno-wokalne zaprezentował nasz licealny zespół. Wystąpiła też Justyna Głowania-absolwentka z 2013roku- oceniana już przez Adama Sztabę w programie Must Be The Music. Niespodzianką dla Adama Sztaby było pojawienie się zwycięzców V edycji programu - Jakuba Zaborskiego i Piotra Szumli, którzy również zachwycili zebranych swoim muzycznym wykonaniem. Adam Sztaba próbował stworzyć z nas muzyczny chórek, ale chyba trochę nam brakuje… W każdym razie zabawa była niezła!!! Oczywiście nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć i autografów. Zdaniem większości, spotkanie z artystą tej rangi była ciekawą lekcją dla młodzieży, która właśnie na tym etapie życia staje przed wyborem dalszej drogi. Być może niektórzy skorzystają z rad i podpowiedzi :)
    W dniach 15-19 września uczniowie klas mundurowych przebywali na poligonie w Poniku k. Częstochowy. Program przygotowany przez kadrę instruktorską był bardzo intensywny i interesujący. Pogoda sprzyjała wszystkim zajęciom: taktyce wojskowej, pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelaniu z broni pneumatycznej i hukowej , samoobronie, atletyce terenowej czy orientacji w terenie. Wszystkie zajęcia dostarczały wielu wrażeń i przeżyć, ale większość z nas do dziś wspomina niezapomniane emocje podczas wspinaczki skałkowej. Do zobaczenia na następnym poligonie!!!
    14 września reprezentacja naszego liceum uczestniczyła w Wierzbicy w uroczystym odsłonięciu pomnika poświęconego mieszkańcom tej miejscowości poległym i pomordowanym w okresie II wojny światowej, jak również tablicy ku czci płk. Stefana Brożka ps."Hubert". Podczas kilkugodzinnej uroczystości nasi uczniowie nie tylko reprezentowali szkołę, ale też dumnie nieśli sztandary kombatantów, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogli już stać w szeregu. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnnych, kompania honorowa WP, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, jednostek OSP, szkół, Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Wrzesień 1939" oraz "Orlęta Armii Krajowej" i Jurajski Szwadron Kawalerii im. króla Jana III Sobieskiego    Pierwsze dni w nowej szkole nie są dla nikogo łatwe. Nie wszyscy uczniowie się znają, również nauczyciele są nam jeszcze obcy. W tym czasie ważna jest integracja i otwartość na drugiego człowieka.
    8 września uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami udali się na wycieczkę integracyjną do Smolenia. Miała ona na celu przede wszystkim lepsze poznanie się. Około godziny ósmej rano wyruszyliśmy . Co prawda przejście tego odcinka wydawało się być bardzo ciężkie, lecz każdemu z nas dopisywały dobre humory, przez co zmęczenie było niemalże nieodczuwalne. Było wesoło! Kiedy dotarliśmy na miejsce wzięliśmy udział w ciekawych zajęciach w ośrodku edukacyjnym ZPKWŚ w Smoleniu. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o czasach prahistorycznych naszych terenów oraz na temat parków krajobrazowych znajdujących się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Po wykładzie udaliśmy się na polanę w okolicy ruin zamku, gdzie rozpaliliśmy ognisko i piekliśmy kiełbaski. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się i wygłupialiśmy się razem. Wszyscy byli bardzo pozytywnie nastawieni do siebie. Lecz to co dobre szybko się kończy. Po udanym ognisku trzeba było ruszyć w drogę powrotną, która minęła bardzo szybko. Byliśmy tak zajęci nowymi znajomościami, że nie zauważyliśmy kiedy znaleźliśmy się pod szkołą. To była bardzo udana wycieczka! Każdy pierwszoklasista wspomina ją z uśmiechem na ustach i wie, że te trzy lata spędzone w pilickim liceum będą równie miłe i wesołe. Oby tylko nie minęły tak prędko …
    6 września 2014 roku o godzinie 15:30 w auli naszej szkoły odbyła się wyjątkowa akcja- "Narodowe Czytanie" zainicjowane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. To już trzecia edycja tej akcji w Polsce. W tej edycji NC czytane były fragmenty "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Nad całą organizacją czuwała p. Anna Kowalska, dyr. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy oraz pan Aleksander Kot z Towarzystwa Jurajskiego. W organizację przedsięwzięcia zaangażowali się m.in: Chór "Hosanna", Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej , Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Pilica, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dzwono-Sierbowic oraz przedstawiciele naszego liceum. Na tak wyjątkowe wydarzenie do naszej szkoły przybyło wielu gości. W klimat epoki Henryka Sienkiewicza wprowadziły nas historyczne stroje i dekoracje. Fragmenty "Trylogii" czytali m.in. reprezentanci władz MiG Pilica, nauczyciele szkół z gminy Pilica, przedstawiciele seniorów oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło także reprezentantki naszego liceum- Patrycji Nobis. Czytanie "Trylogii" było przeplatane występami Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dzwono-Sierbowic, śpiewem pań z Kół Gospodyń , które wykonały m.in. utwór "Hej sokoły". Nie zabrakło również uczennic naszego LO, które w pięknych sukniach zatańczyły średniowieczny taniec. Tego dnia zaprezentowała się również Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza z Wierbki, która od 10 już lat nosi imię twórcy "Trylogii". Oglądając prezentację dowiedzieliśmy się wiele o historii tej szkoły oraz o jej tradycjach związanych z obchodzeniem święta patrona. Podczas "Narodowego Czytania" mogliśmy nawet posłuchać rapu o dziełach Sienkiewicza w wykonaniu tegorocznego absolwenta naszej szkoły- Marcina Szlachty, który "Nie napisał kiczu"- jak mówiły słowa piosenki. Na zakończenie "NC" uczestnicy zostali poczęstowani staropolskim chlebem ze smalcem ,piernikiem i kwasem chlebowym. "Narodowe Czytanie" to akcja, która na pewno pozostanie jej uczestnikom w pamięci. Mamy nadzieję, że za rok będziemy mieli okazję w niej uczestniczyć po raz kolejny.
    W dniu 9 sierpnia 2014r. w Sosnowcu odbyły się wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego, w których uczestniczyła delegacja naszego Liceum Ogólnokształcącego. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazylice Katedralnej Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu. Po mszy w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, Kompanii Reprezentacyjnej 34 Dywizjonu Rakietowego OP z Bytomia oraz Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta Sosnowca przemaszerowali na plac przed Urzędem Miasta w Sosnowcu. Druga część uroczystości miała miejsce w Będzinie. Można tam było zobaczyć skoki spadochronowe, pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, występ zespołu mażoretek "Fantazja" z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu, koncert zespołu "Energy Band" z Sosnowca, grupy rekonstrukcji historycznej, pokazy w wykonaniu Jurajskiego Szwadronu Kawalerii z Poręby oraz prezentację wojskowego sprzętu współczesnego i historycznego.
 • 1 września uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy rozpoczęli nowy rok szkolny 2014/15. Inauguracja roku szkolnego zaczęła się uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym. Następnie uczniowie zebrali się na auli szkolnej, gdzie zostali serdecznie powitani przez panią dyrektor szkoły Annę Woźniczko. Wiele ciepłych słów zebrani usłyszeli od pana Adama Rozlacha - przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego. Uczniowie, grono pedagogiczne, goście i rodzice obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy IIa. Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.