Uczniowie pilickiego liceum   17 października 2019  roku wzięli  udział w warsztatach zorganizowanych w ramach Projektu  - Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu.   Warsztaty  odbyły się w Gliwicach.  Projekt ma na celu   rozwijać  kluczowe kompetencje, potrzebne
i wymagane przez pracodawców. Wśród nich znalazły się umiejętności interpersonalne czy osobiste, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia komunikatywności (komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wyrażania emocji)
i wrażliwości społecznej. Z pomocą mentorów
i opiekunów, młodzież biorąca udział w projekcie, stworzy swój autorski projekt na rzecz społeczności lokalnej, pracując w charakterze wolontariuszy organizacji pozarządowych. Pozwoli to uczestnikom wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce, zwiększając tym samym ich zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy społeczne.
                                                    
                          

   Tegoroczny  rajd odbył   się 11 października  2019 roku pod honorowym patronatem Starosty Zawierciańskiego Pana Gabriela Dorsa. Organizatorem Rajdu  była Wojskowa Komenda Uzupełnień  w  Będzinie, współorganizatorami           i sponsorami: Starostwo Powiatowe w Zawierciu,  Urząd Miasta i Gminy w Pilicy,  Wyższa Szkoła  HUMANITAS   w Sosnowcu,  partnerami  - Śląski Kurator Oświaty. Z ramienia Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Będzinie nad przebiegiem całości
czuwał mjr Jacek Łukasik. Rajd rozpoczął się    
 w Smoleniu,   jednej  z najbardziej  malowniczych  i atrakcyjnie położonych warowni na Szlaku Orlich Gniazd.  Już na placu zamkowym  pan Dariusz Jaworski   przedstawił  młodzieży  historię  tego pięknego miejsca  położonego na terenie rezerwatu przyrody  Smoleń.  Pogoda dopisała,  młodzież  podzielona na niewielkie grupki  wraz z opiekunami mogła  podziwiać   piękne widoki  z wieży. 
 W trakcie rajdu przeprowadzono konkurencje sprawnościowe, m.in.: przeciąganie liny,  biegowy test sprawnościowy, strzelanie z broni pneumatycznej, test sprawności fizycznej,  test wiedzy  na temat  ludzi znanych i lubianych z Pilicy  i Smolenia oraz Wojska Polskiego, za które drużyny zdobywały cenne punkty. Ceremonia zakończenia „Rajdu Dekielka” odbyła się na auli  Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy w obecności  przedstawicieli  organu  prowadzącego   szkołę   Powiatu   Zawierciańskiego   -  Wicestarosty   Pana   Pawła   Sokoła   i Naczelnik Wydziału Promocji  Powiatu i Współpracy z  NGO  w Zawierciu Pani Iwony  Kuźniak,  Burmistrza Miasta i Gminy  Pilica  Pana Artura Janosika  oraz przedstawiciela Kuratorium Oświaty   Starszego Wizytatora Pana Wacława Wójcika. Zwycięską szkołą okazało się  Liceum Ogólnokształcące w Pilicy. Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali pamiątkowe medale,  a także  nagrody indywidualne  zdobyte w różnych konkurencjach. Zupełnie już na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na ciepły posiłek.  Rajd   po Jurze to  świetna szansa poznania walorów krajobrazowych naszego terenu,  ale   i okazja do  integracji młodzieży z różnych powiatów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wielkiego hartu ducha i wspaniałej rywalizacji.
     Dziękujemy  za obecność  i zaangażowanie  w przygotowanie Rajdu  wszystkim zaproszonym gościom.


          Kolejny już raz nasza szkoła wzięła udział w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi Głosują”. Do zespołu organizacyjnego należeli uczniowie klas pierwszych.
W tygodniu poprzedzającym głosowanie Roksana Piwkowska i Roksana Podsiedlik  przeprowadziły kampanię informacyjną obejmującą m.in. zajęcia o tematyce obywatelskiej. Przypomniały, czym jest  Parlament,  jakie  są zasady  głosowania      
i dlaczego powinniśmy głosować . Wybory odbyły się zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Frekwencja wyniosła 59,1%. Wyniki : KW PiS- 33%, KW SLD-30%,KW KONFEDERACJA-21%, KW KO-8% ,KW PSL- 6% .Blisko pięciuset wolontariuszy wraz z opiekunami zebrało się 2 października 2019 w Sali Widowiskowo - Koncertowej MUZA w Sosnowcu, aby uczestniczyć w uroczystej inauguracji IX już
edycji programu „Młodzi Jałmużnicy”. Od tego momentu ochotnicy z zapałem i pozytywną energią będą mogli przystąpić do realizacji projektów mających na celu wsparcie osób najbardziej potrzebujących. Uczniów ze Szkolnych Kół Caritas przywitał ks. Łukasz Gładki – Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej. W swoim słowie powitalnym dziękował młodzieży za dotychczasowe zaangażowanie. Zaznaczył, że nie sposób nie zastanawiać się nad tym, ile wysiłku musieli oni włożyć w podejmowane przez siebie działania, skoro udało im się do tej pory tak wiele osiągnąć. Inaugurację uświetnił swoją obecnością Bp Grzegorz Kaszak, który przemówił do młodzieży. Wyrażał swoją wdzięczność za podejmowany przez nich trud i wysiłek. Zapewniał wolontariuszy, że są fantastyczni i pamięta o nich w swoich modlitwach. Swoje podziękowania przekazał wolontariuszom również Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej – ks. Tomasz Folga.
Na zakończenie części oficjalnej prowadzący – Pan Marcin Skorek – zaprosił młodzież              do obejrzenia filmu, pt. „Dotknij nieba”. Jest to historia powstania największego hitu religijnego          w dziejach USA. Tę poruszającą opowieść o wierze, miłości, sile muzyki, a przede wszystkim        o utworze, dzięki któremu setki tysięcy ludzi odmieniło swoje życie, wolontariusze oglądali        z nieskrywanym wzruszeniem.
Z naszego liceum w inauguracji uczestniczyli wolontariusze: Kinga Koch, Julia Czech i Kinga
Wyrodek wraz z opiekunami: ks. Wiesławem Wróblem i pedagog szkolną Irminą Lidwin.Informowaliśmy już o sukcesie Julii Czech w międzynarodowym konkursie fotograficznym .19 września w Muzeum w Koszalinie odbył się finał XIX Muzealnych Spotkań z Fotografią. Dziś garść informacji. Do XIX edycji konkursu przystąpiło 161 młodych fotografów z Litwy, Polski i Ukrainy, którzy zgłosili 550 zdjęć. Najmłodszy z uczestników miał sześć lat, najstarszy
dziewiętnaście. Jury w składzie: Krzysztof Dąbrowski – Fotografia Krzysztof Dąbrowski; Dionizy Rypniewski – Muzeum w Koszalinie; Bogusław Siwko – Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców – przewodniczący; Wojciech Szwej – Związek Polskich Artystów Fotografików, wyłoniło 3 lipca 2019 roku grono laureatów liczące czternastu uczniów. Wszyscy otrzymali nagrody pieniężne. Wśród nich znalazła się Julia Czech, uczennica klasy IIIa. Wyróżnione zdjęcia Julia wykonała w Muzeum Pana Antoniego Toborowicza w Woli Libertowskiej. Wszyscy laureaci dostali zaproszenie na uroczystą galę połączoną z wernisażem prac. Oczywiście była tam i Julka, której fotografie zostały wyróżnione za operowanie światłem i wielką wrażliwość. XIX Muzealne Spotkania z Fotografią to międzynarodowy konkurs dla dzieci imłodzieży organizowany przez Muzeum w Koszalinie pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Jego uczestnikami są uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy, pojedyncze eksponaty oraz ich zestawy, zaplecze muzeum, a także budynki muzeów, fragmenty ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu.

Brawo Julio, cieszymy się, że Twój talent został zauważony i doceniony Gratulacje i wielu fotograficznych sukcesów !

W galerii relacja fotograficzna z pobytu w Koszalinie – wręczenie nagród i nocny spacer po mieście, uwiecznione przez Julię i p. Andrzeja Głąba.
Spotkanie z rodzicami odbędzie się 17.09.2019r.(wtorek) o godz.16.30

  • Kl. Ia P  wychowawca mgr Iwona Kuraś  –   sala nr 8  (pracownia języka polskiego)
  • Kl.Ib P  wychowawca mgr Mariusz Mendak   –   sala   nr  4 (pracownia biologiczna)
  • Kl. Ia G wychowawca mgr Elżbieta Gawłowska   –  sala   nr  5 (pracownia fizyczna)
  • Kl.II a   wychowawca  mgr Anna Gajek  –   sala nr 9 (pracownia języków obcych)
  • Kl.II b  wychowawca mgr Dariusz Jaworsk   –    sala nr 1  ( pracownia geograficzna)
  • Kl.III a  wychowawca mgr Małgorzata Kabalska  –  sala nr 12 (pracownia chemiczna)
  • Kl.III b wychowawca mgr Katarzyna Jurczak –  sala nr 2  (pracownia matematyczna)


"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"

Ks. J. Twardowski

 Z żalem informujemy, że 1 sierpnia 2019 roku zmarła wieloletnia nauczycielka biologii i chemii naszej szkoły - mgr Elżbieta Kubiczek. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. W liceum pracowała w latach 1957-1995. Od 1976 do 1981roku pełniła funkcję dyrektora.

Prof. Elżbietę Kubiczek zapamiętamy jako niezwykłą osobowość. Wymagająca i konsekwentna będzie zawsze częścią wspomnień wielu pokoleń absolwentów liceum. Wysoki poziom przekazywanej przez Nią wiedzy zwiększał szanse uczniów w dostaniu się na studia. Wykształciła wielu przyszłych biologów, chemików i lekarzy, którzy obecnie odnoszą sukcesy zawodowe.

Niech spoczywa w pokoju…

Społeczność Liceum

 

    Tradycyjnie początek września to czas poligonu klas mundurowych. Tym razem odbył się on w Kostkowicach. Przez pięć niezbyt słonecznych dni i zimnych nocy 67 młodych adeptów wojska zmagało się z własnymi słabościami. Był to bez wątpienia sprawdzian dla klas pierwszych, a dla
starszych powtórzenie wiadomości z poprzednich wyjazdów i nabywanie nowych umiejętności.
Zajęcia jak zwykle były prowadzone pod nadzorem specjalistów, oficerów i podoficerów Wojska Polskiego. Każdy dzień przynosił nowe zadania i optymalnie wykorzystywał siły
i entuzjazm obozowiczów. Pośród zieleni sosen uczniowie poznawali tajniki sztuki walki wręcz, zielonej i czerwonej taktyki, mieli okazję doskonalić umiejętności strzeleckie z ASG. Równie ciekawe były zajęcia inżynieryjno-saperskie, a dreszcz emocji wywołała wspinaczka skałkowa. Oczywiście punktem obowiązkowym była musztra. Poligon to nie tylko zdobywanie umiejętności i kolejnych certyfikatów. To także miejsce, gdzie zawiązują się przyjaźnie na całe życie i przeżywa przygodę, która na zawsze zostanie w pamięci. Do zobaczenia na kolejnym poligonie!!!          W dniu 12  września 2019r . dyrektor  szkoły  Pani Anna  Woźniczko  i  koordynator  klas
mundurowych Pan Mariusz Mendak wzięli udział w obchodach Święta 8. Bazy Lotnictwa
Transportowego w Krakowie – Balicach, z którą szkoła ma podpisaną umowę o współpracy.
Po uczczeniu pamięci lotników w hangarze GOT-u odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji żołnierzy, pracowników RON 8. BLTr oraz ich rodzin.Na uroczystej zbiórce na placu apelowym stawili się przełożeni, żołnierze, pracownicy RON, zaproszeni goście, przedstawiciele jednostek wojskowych garnizonu Kraków i Kraków-Balice, władze małopolskie i samorządowe, przyjaciele    i przedstawiciele  współpracujących z 8. BLTr szkół, instytucji i stowarzyszeń, byli dowódcy         i żołnierze bazy. Zbiórka odbyła się z udziałem kompanii honorowej 8. BLTr oraz Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym podniesiono na maszt Flagę Państwową i odegrano Hymn Państwowy. W trakcie podnoszenia flagi nastąpił przelot 2 samolotów CASA C-295M i 1 M-28B/PT "glass cockpit" w formacji grot. Następnie zostały odczytane decyzje i rozkazy po czym  Dowódca 3. SLTr wraz z Dowódcą 8. BLTr wręczyli żołnierzom odznaczenia i wyróżnienia - nagrody rzeczowe, mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz odznaki pamiątkowe 8. BLTr. Po przemówieniach delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Patrona płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego.
Tradycyjnie oficjalna uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 8. BLTr, którą prowadził dowódca uroczystości. Na zakończenie uczestnicy udali się na piknik lotniczy.


W poniedziałek 2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.  O godz. 9.15 na auli zgromadziła się cała społeczność szkolna. W obecności sztandaru wszyscy zebrani odśpiewali hymn narodowy. Pani dyrektor Anna Woźniczko  w swoim przemówieniu serdecznie powitała zebranych, ciepłe słowa kierując szczególnie w stronę uczniów klas pierwszych – absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, życząc im wielu sukcesów oraz owocnego odkrywania
i pogłębiania swoich zainteresowań. Najlepsze życzenia dla uczniów  i nauczycieli przekazała również obecna na uroczystości Pani Barbara Laskowska, reprezentująca Powiat Zawierciański- organ prowadzący szkołę. Zobaczyliśmy też program artystyczny nawiązujący do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oddając hołd poległym pamiętamy, że m.in. dzięki tym ofiarom, możemy dziś w spokoju kształcić się w wolnym kraju i realizować swoje marzenia.